Лекція Лексикология. Думата основна единица на езика. Семантична характеристика на думата ПланДата15.08.2018
Размер22.07 Kb.
#78740
ТипЛекція
План лекційних занять з курсу

«Болгарська мова. Лексикологія. Лексикографія»
Заліковий кредит 1

Змістовий модуль 1

Лекція 1. Лексикология. Думата – основна единица на езика.

Семантична характеристика на думата

План


  1. Предмет и задачи на лексикологията.

  2. Определение на думата.

  3. Лексикално и граматично значение на думата.

  4. Еднозначни и многозначни думи.

  5. Видове лексикални значения.

  6. Преносни значения на думата.

  7. Промени в лексикалното значение на думата.


Лекція 2. Видове лексикални отношения между думите

План


1. Видове лексикални отношения между думите.

2. Омоними, омографи, омоформи в речника на българския език.

3. Синоними в речника на българския език.

4. Антоними в речника на българския език.

5. Пароними в речника на българския език.
Змістовий модуль 2

Лекція 3. Формиране и състав на лексикалната система

План


1. Домашни думи в речника на българския език.

2. Заети думи в българската лексика.

3. Калки и калкиране.

4. Усвояване на заетите думи.

5. Отношение към чуждите думи.

6. Гръцки и латински думи.

7. Черковнославянски и руски думи.

8. Турски думи.

9. Думи от западноевропейски езици.
Заліковий кредит 2

Змістовий модуль 3

Лекція 4. Лексиката според сферата на употреба

План


1. Общоупотребима лексика и лексика с ограничена употреба.

2. Диалектни дими.

3. Специална (терминологична и професионална) лексика.

4. Жаргонна и арготична лексика.


Лекція 5. ЛЕКСИКАТА СПОРЕД АКТИВНАТА И ПАСИВНАТА Й УПОТРЕБА

План


1. Активен и пасивен състав на речника.

2. Остарели думи.

3. Неологизми.

Змістовий модуль 4

Лекція 6. СТИЛИСТИЧНО РАЗСЛОЕНИЕ НА ЛЕКСИКАТА

План


1. Неутрални и емоционално – експресивни думи.

2. Общонародна, разговорна и книжна лексика.


Лекція 7. Фразеология

План


1. Свободни и устойчиви словосъчетания.

2. Семантична характеристика на фразеологичните словосъчетания.

3. Класификация на фразеологичните словосъчетания.

4. Произход и възникване на фразеологичните словосъчетания.

5. Експресивно – стилистични особености на фразеологичните словосъчетания.

Лекція 8. Лексикография

План


1. Енциклопедични и лингвистични речници.

2. Типове лингвистични речници.3. Българските тълковни речници.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> zmsf -> BM leks
BM leks -> Питання до самоперевірки з курсу «Болгарська мова. Лексикологія. Лексикографія» Лексикологията е наука …
zmsf -> Литература основни характеристики план Българско възраждане
zmsf -> 14. Рекомендована література Базова Тодор Бояджиев, Иван Куцаров, Йордан Пенчев Съвременен български език. – София: Издателска къща «Петър Берон»
zmsf -> Лекция № Особености на морфологичния строеж на българския език. Граматическа класификация на думите. План
BM leks -> План самостійних робіт з курсу «Болгарська мова. Лексикологія. Лексикографія»
BM leks -> Питання до екзамену з курсу «Болгарська мова. Лексикологія. Лексикографія»
zmsf -> Лекція Изречение и словосъчетание. Видове подчинителни връзки План Изречение и словосъчетание


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница