Лексикология и фразеология на съвременния португалски езикДата28.03.2017
Размер18.02 Kb.
#17960

Код. Наименование на учебната дисциплина

Лексикология и фразеология на съвременния португалски език


Титуляри на курса:

гл. ас. д-р Весела ЧерговаХарактер на дисциплината

ЗадължителнаОбразователно-квалификационна степен

БакалавърГодина

трета


Семестър

шести


Кредити

4 (четири)Часове

30 ч. лекции и 15 ч. упражненияХарактер на обучението

Редовно обучение (очни занятия)Цели на курса

Курсът цели да запознае студентите с целите и задачите на лексикологията като самостойна езиковедска наука и с научния метод за анализ на лексикалните единици и лексикалната система.Методи на оценяване

50% текущ контрол и 50% писмен изпитЕзик на обучението

португалски
Съдържание на дисциплината

Тази дисциплина разглежда различните дялове на лексикологията: лексикография, ономастика, ономасиология, семасиология, фразеология и различните нормативни лексикални явления: диалектни, стилистични, социални и темпорални разслоения в лексиката. Стимулира студентите да изследват съпоставително лексикалните и фразеологичните единици в българския и в португалския език, както и научните схващания за тях в португалското и в славянското езикознание.


Препоръчана литература

Vilela, Mário: Estudos de Lexicologia do Português. Coimbra, Almedina, 1994. Vilela, Mário: Léxico da Simpatia. Porto, Ed. INIC, 1980. Vilela, Mário: Ensino da Língua Portuguesa: Léxico, Dicionário, Gramática. Coimbra, Almedina, 1995. Cintra, L.F.Lindley: Estudos de Dialectologia Portuguesa. Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, 1995. Carvalho, J.G.Herculano de: Teoria da Linguagem. tomo 2, Coimbra, Ed. Atlântida, 1979. Lopes, Edward: Fundamentos da Lingüística Contemporânea. São Paulo, Ed. Cultrix, 1995. Coseriu, Eugenio: Principios de Semántica Estructural. Madrid, Editorial Gredos, 1981. Coseriu, Eugenio: Gramática, Semántica,Universales. Madrid, Editorial Gredos, 1978. Pottier, Bernard: Semántica General. Madrid, Editorial Gredos, 1993. Ullmann, Stephen: Semântica - Uma Iintrodução à Ciência do Significado. Lisboa, Fundação C.Goulbenkian, 1987. Lyons, John: Semântica. vol. I, Porto, Ed. Presença, 1980. Basilio, Margarida: Teoria Lexical. São Paulo, Ed. Ática, 1989. Tagnin, Stella Ortweiler: Expressões idiomáticas e convencionais. , São Paulo, Ed. Ática1989. Бояджиев, Т., Куцаров, И. и Й.Пенчев. Съвременен български език. С., Петър Берон, 1998, стр. 131 – 226. Вътов, В. Българска лексикология. Велико Търново, Абагар, 1998.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница