Публикации на доц. Д-р стефан йорданов за периода 2002-2007 годДата03.01.2017
Размер42.2 Kb.
ПУБЛИКАЦИИ

НА ДОЦ. Д-Р СТЕФАН ЙОРДАНОВ

ЗА ПЕРИОДА 2002-2007 ГОД.

2002 г.
1. Троянци, варяги и българи: бележки относно средновековното схващане за исторически континуитет. – В: Викингите – мореплаватели, откриватели, създатели. София, [2002], 110-119

2. Сюжетни типове в ромските приказки – опит за каталогизация. – В: Деян Колев, Теодора Крумова, Стефан Йорданов. Приказки, предания и песни на ромите от Централна България. Велико Търново, Faber, 2002, 201-284

Електронна публикация: http://romaculture.cult.bg/00Catalogue.htm.

3. Омировите ахейци и етно- и топонимията на Балкано-Анатолийския район в края на II и началото на I хил. пр. н. е. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 6. Материали от юбилейната конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Николай Ковачев (22-24 ноември 1999 г., гр. Велико Търново). Велико Търново, Университетско издателство ”Св. Св. Кирил и Методий“, 2002, 145-167

4. Славяни, тюрки и индо-иранци в ранното средновековие (Езикови проблеми на българския етногенезис – към постановката на въпроса). – В: Българистични проучвания. 8. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Седма международна научна сесия. Велико Търново, 22-23 август 2001 г. Велико Търново, 2002, 275-295

Електронна публикация: http://www.kroraina.com/st_iordanov/protobulg_lingeh.html.

5. Notes on the etymology of the name Pistiros. – In: Bouzek, Jan; Domaradzka, Lidia, and Archibald, Zofia H. (eds.). Pistiros. II. Excavations and Studies. Report of the Joint Project of Excavations and Studies by the Bulgarian Academy of Sciences, Charles University in Prague, University of Liverpool, École française d'Athènes and Archaeological Museum Septemvri. Charles University in Prague, The Karolinum Press, 2002, 331-333

6. Le Royaume des Odryses au Nord de l'Hémus – problèmes de l'histoire politique et de la chronologie. – In: Fol, Alexander (ed.). Proceedings of the Eigth International Congress of Thracology. Thrace and the Aegean. Sofia – Yambol, 25 – 29 September 2000. Volume II. Sofia, 2002, 555-561

7. Термини за обозначаване на прободно-сечащи оръжия у прабългарите. – В: Acta Musei Varnaensis I. Оръжие и снаряжение през късната античност и средновековието IV – XV в. Международна конференция. Варна 14 - 16 септември 2000. Варна, 2002, 87-98

2003
1. (8). Мечоносците на Първото българско царство. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д-р Йордан Андреев. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев, 14-15 май 1999 г., В. Търново. Велико Търново: Университетско издателство ”Св. Св. Кирил и Методий“, 2003, 384-404

2. (9). Приносът на Веселин Бешевлиев в проучването на тракийския етногенезис. – В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2003, 64-84

3. (10). Паисий или Никифор: за личното име и титлите на основателя на Първото българско царство. – В: Българистични проучвания. 9. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Осма международна научна сесия, Велико Търново, август 2002 г. Велико Търново: Faber, 2003, 70-81

Електронна публикация: http://www.kroraina.com/st_iordanov/asparuh.html.

4. (11). За един палеобалкански словообразувателен модел: Nomina thraecia cum -ΕΙΡ-. – В: Societas classica. Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим. [Поредица “Д-р Никола Пиколо”]. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2003, 26-37

2004
1. (12.) Палеобалканистиката и етнокултурната история на цивилизациите от Понтийския регион и Източното Средиземноморие. – В: Първи академичен семинар на Центъра за източни култури и интеркултурни връзки. България като мост между евразийските култури. България, толерантност, евразийство. 21 октомври 2003 г., гр. Шумен. Шумен, 2004, 21-42

2. (13.) От Юстиниановия пълководец Велизарий до фолклорния персонаж Велиазар (към историята на името). – В: Попово в миналото. 4. Култура и религия в миналото на Попово и района. Доклади и съобщения от научна конференция, проведена на 9 юни 2003 г. Разград: ИК “Полиграф”, 2004, 34-48

Електронно издание: Електронно списание LiterNet, 08.07.2004, № 7 (56) – liternet.bg/publish11/s_jordanov/velizarij.htm

3. (14.) Средновековният български апокрифен владетел и колегията на хана и кагана в политическата практика на Първото българско царство. I. Титулатурата на средновековния български владетел в т. нар. историко-апокрифна литература. – В: Сборник в чест на проф. дфн Георги Данчев. Материали от Международната научна конференция. Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2004, 475-494

4. (15.) Мито-ритуалният комплекс Ver Sacrum у палеобалканските народи. – Нов български университет. Годишник на Департамент “Средиземноморски и източни изследвания”. Том 2 (2004). Академични четения в чест на 110 години от рождението на професор Янко Тодоров. София, 2004, 81-102

5. (16.) Към проучването на владетелската институция в Западна Мала Азия и Егейска Тракия през омировата епоха. – Епохи. Година XII. 2004, книжка 3-4, 111-126

Книжката излиза от печат на 5 април 2006 г. Броят е втора част от юбилейната книжка в чест на проф. Златозара Гочева.

2005
1. (17). Кимерийци и гети в западнопонтийския хинтерланд. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 7. Посветен на годишнината от смъртта на проф. Николай Ковачев. Материали от национална кръгла маса и национална дискусия. Велико Търново, 2005, 194-221

2. (18). Соларният “монотеизъм” на древните религии: I. Реформаторът Ехнатон и монотеизмът. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2005, 222-238

2006
1. (19). Залмоксис, митологичният катабазис и институцията на царя-жрец у гетите. – В: Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Ред. колегия: доц. д-р Иванка Дончева, доц. д-р Стефан Йорданов, Полина Цончева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2006 [Поредица д-р Никола Пиколо], 99-130

2. (20). Sur un modèle paléobalkanique de formation de mots: Nomina Traecia cum -ΥΡ-: I. Toponymes. – Балканско езикознание / Linguistique Balkanique, XLIII, 2-3. En hommage au Prof. Dr. Ljudvig Selimski. София, 2003-2004, 145-1562007
1. (21). Maron, le prêtre d’Apollon. Considérations sur le système de pouvoir politique de la Thrace homérique. – В: Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. II. Ред. колегия: доц. д-р Иванка Дончева, доц. д-р Стефан Йорданов, Искра Мандова. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007 [Поредица д-р Никола Пиколо], 98-122
Каталог: userinfo -> 185 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Йорданов, Стефан Пенчев


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница