Министерство на околната среда и водите утвърден със заповед № рд – 493/26. 06. 2014 г. На министъра на околната среда и водитестраница8/9
Дата13.10.2018
Размер0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


*необходим реквизит за терен: ролетка – 20 m, бланки за мониторинг (на ИАОС и Допълнителния формуляр) и методиките към тях, фотоапарат, молив, химикал, здрав конец за маркиране на площадките минимум 2 бр. × 100 m (оптимално 10 бр. × 100 m), минимум 15 маркерни колчета с дължина 60-70 cm, калкулатор, клипборд, бележник, чук (около 1 kg),

*реквизит за фитоценологичните описания: формуляр за фитоценологични описания, определител на растенията

* – превдиденият реквизит не е остойностен, което ще бъде направено непосредствено преди началото на мониторинговия период в зависимост от наличните в РИОСВ-София материали.
Цитирана литература

Апостолова, И., Цонева, С. (под печат). Salix rosmarinifolia L. – В: Пеев, Д. и др. (ред.), Червена книга на България. Т. 1. Растения и гъби.

Велчев, В. 1984. Розмаринолистна върба – Salix rosmarinifolia L. – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения, 85. Изд. БАН, София.

Йорданов, Д. 1931. Фитогеографски изучавания на блатата в България във връзка с висшата им растителност. Ч. 1. Вътрешни блата. – Год. Соф. Унив. Физ.-мат. фак., 27(3): 75-155.

Apostolova, I. & Tsoneva, S. 2009. Salix rosmarinifolia L. – In: Petrova, A. & Vladimirov, V. (eds), Red List of Bulgarian vascular plants. – Phytol. Balcan., 15(1): 70.

Háyek, M., Hájekova, P., Apostolova, I., Sopotlieva, D. & Velev, N. 2006. Reports 49-52. – In: Vladimirov, V. & al. (eds), New floristic records in the Balkans: 2. – Phytol. Balcan., 12(2): 286-287.

Стандартна бланка за мониторинг


Вид (латинско име):

Дата


Начален час / Краен час

на наблюдението

Място


/


ЕКАТТЕ

Населено място
Област

Община

NUTS код

РДГ

РИОСВ


(ДГС) Държавно 

Горско Стопанство


Държавно Ловно Стопанство (ДЛС)

Отдел 

Подотдел 

Пробна площадка

Биогеографски регион


GPS координати (WGS 84)

(централна точка)


Алпийски

Надморска височина

Континентален

Longitude
Черноморски

Latitude

Мястото попада в: 

[ако мястото попада в ЗТ, се отбелязва името]Защитена територия по ЗЗТ:

име

Национален парк
ПУ:

ОУ:

Отдел:

Подотдел:

Природен парк
Резерват
Поддържан резерват
Природна забележителност
Защитена местност
Други защитени територии:

име

Корине място
ОВМ
Натура 2000
Рамсарско място

Вид ползване на земята:Собственост на земята:


Екип:

Наблюдатели

Институция

1.2.3.4.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница