Директива на съвета 89/370/еио от 8 юни 1989 годинаДата06.02.2018
Размер20.88 Kb.
    Навигация по данной странице:
  • Член 1
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 89/370/ЕИО
от 8 юни 1989 година
за изменение и допълнение на Директива 83/129/ЕИО относно вноса

в държавите-членки на кожи от някои тюленчета и на продукти от тях

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаването на Европейската икономическа общност,
като взе предвид Директива 83/129/ЕИО (1), изменена и допълнена с Директива 85/444/ЕИО (2), и в частност член 2,
като взе предвид предложението на Комисията,
като има предвид, че Директива 83/129/ЕИО предвижда държавите-членки да приемат или да запазят всички необходими мерки, за да гарантират, че изброените в приложението към нея продукти не се внасят с търговска цел на тяхна територия;
като има предвид, че срокът на Директива 83/129/ЕИО изтича на 1 октомври 1989 година;
като има предвид, че Европейският парламент прие писмена декларация, в която иска продължаване срока на Директива 83/129/ЕИО за неопределено време;
като има предвид, че очакваните отрицателни последици от изтичането на срока на Директива 83/129/ЕИО трябва, в интерес на всички заинтересовани страни, да бъдат избегнати;
като има предвид, че продължаването на срока на Директива 83/129/ЕИО е полезно допълнение към мерките, приети от канадското правителство, с оглед да прекрати ловуването на “белокожите” и “синьогърбите” тюлени с търговска цел;
като има предвид нарастващите съмнения относно последиците от нетрадиционното ловуване върху запазването на гренландските тюлени в източната част на Атлантическия океан, Баренцово море и Бяло море; като има предвид, че тези популации освен това са жертва на оредяването на видовете риба, с които се хранятq и че множество екземпляри умират в мрежите, разположени по протежението на норвежкия бряг;
като има предвид, че Комисията предаде на Съвета доклад с дата 26 август 1983 г., последван от допълнителен доклад с дата 14 юни 1985 година;
като има предвид, че Комисията предаде на Съвета доклад на 24 март 1988 година;

като има предвид, че следва да се продължи Директива 83/129/ЕИО за неопределен срок,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1

Член 2 от Директива 83/129/ЕИО се заменя, както следва:


“Член 2
Настоящата директива се прилага от 1 октомври 1983 година.”


Член 2

Държавите-членки са адресати на настоящата директива.

Съставено в Люксембург на 8 юни 1989 година

За Съвета:
Председател

Х. Л. САЕНЗ КОСКУЛУЕЛА________________________

1(1) ОВ № L 91, 9.4.1983 г., стр. 30.

2(2) ОВ № L 259, 1.10.1985 г., стр. 70.

– ЦПР – 2003 - редактиран

Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Nature -> Biodiversity


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница