Моля предайте на заинересованите курсът е предназначен за: мениджъри; управители човешки ресурсиДата18.06.2018
Размер55.85 Kb.
#74923
ТипПрограмаПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ – Г. ПОПОВ

20 години опит, традиция и доверие!МОЛЯ ПРЕДАЙТЕ НА ЗАИНЕРЕСОВАНИТЕ

Курсът е предназначен за: - мениджъри; - управители човешки ресурси;
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УСЛОВИЯТА НА РАБОТА НЕПРЕКЪСНАТО СЕ ПРОМЕНЯТ,

ЗА ДА ВИ ПРЕДПАЗИМ ОТ ГРЕШНИ РЕШЕНИЯ И КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ,

ЗА ВАС ОРГАНИЗИРАМЕ

КВАЛИФИКАЦИОННО-КОНСУЛТАНСКИ

СЕМИНАР

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

ДАТА: 10 декември 2010 г. или 28 януари 2011 г. ,

МЯСТО: конферентна зала, хотел „Света София”, ул. Пиротска 18

ПРОГРАМА

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ. ДИСКУСИЯЛектори:

Росица МИЛЯНКОВА,

консултант на свободна практика и преподавател в International University – София и колежа Евростандарт, с продължителен опит като трейнинг мениджър в голяма финансова организация.


ПРОГРАМА

8.30 – 9.00 ч. – регистрация

10.30 –10.45 и 14.30 – 14.45 ч. – 2 кафе-паузи

12.30 – 13.00 ч. – обедна почивка

Модул І.

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Програма


1. Кога един ръководител осъществява персонална презентация и какви умения са необходими за ефективна презентация?

Брейнсторминг по темата

2. Етапи на презентацията

3. Предварителна подготовка- запознай се с аудиторията и мястото на провеждане

- уточни темата

- уточни съдържанието

- разработи план

- избери подходящи методи за представянето му

- подготви дидактически средства

- презентационни умения – кои са важни за тази презентация

- избери учебно-технически средства

- как използвам PPT

Упражнения: Провеждат се упражнения по всички посочени теми

Казус: Разработване на писмена лична презентация

4. Провеждане на презентацията

- структурирай съдържанието

- ако представянето на темата пред хората по-дълго време от предоставеното

- как да се справим с различните типове участници

Филм: Хората са различни

- как да се справим с въпроситеКазус: Отговори на задавани от аудиторията въпроси (работа в малки групи)

Казус: Персонална презентация по тема (работа в малки групи)

5. Оценяване на презентацията

- методи за осъществяване на оценката

- за какво служат резултатите от оценяване на презентациятаОценяване на семинара: по метода Flash, попълване на анкета, обобщаване на резултатите
Модул ІІ.

КАК ДА ИЗГРАДИМ И УПРАВЛЯВАМЕ ЕФЕКТИВЕН ЕКИП

ПРОГРАМА


Цели и задачи на семинара:

Да изгради у участниците критерии за качествена и ефективна работа в екип и нагласа за екипност в ежедневната работа на ръководената структура

Да изгради лидерски умения за управление на екипа, като се подкрепят приоритетните роли на членовете на екипа и се създаде гъвкава методика за делегиране и мотивиране на членовете на екипа

Да създаде у обучаваните настройка за положително мислене при управление на хора

1. Що е екип, видови екипи. Екип или група (прилики и разлики)

Брейнсторминг: Какъв е моят ефективен екип

Упражнение: Работа в екип

2. Как се създават екипи – етапи в развитието на екипаУпражнение: Вземане на решение – самостоятелно и в екип

Видеофилм: Хората са различни

3. Роли в екипа според БелбинТест: Определяне на приоритетните роли на участниците

4. Роли в екипа според Едуард де БоноУпражнение: Изпълнение на роли според де Боно

5. Ръководителят на екипа – мениджър или лидерТест: Определяне на принадлежността на участниците в семинара към ръководител тип Х или У

6. Основни функции на ръководителите на екипи:

А) целеполагане. Видове цели

Б) набиране и подбор на персонала. Длъжностна характеристика, методи за подбор, документи за подбора. Основни характеристики на ефективното интервю за подборПрактическа работа: Разпознаване на документи при подбора

В) оценяване на персонала. Роля и функции на ефективното оценъчно интервю

Г/ мотивиране на персонала

Упражнение: Причината за мотивация

Д/ делегиране – какво делегираме и защо мениджърите не делегират

Е/ комуникацията в екипа като условие за ефективно управление. Стилове на комуникация според психологическия тип на личността

Тест на Айзенк за определяне на психологическия тип на участниците

Ролева игра: Комуникация според избрания психологически тип

Видеофилм: Невербалната комуникация

Ж/ конфликти. Видове конфликти. Етапи при решаването на конфликтиУпражнение: Вземане на решение – самостоятелно и в екип

Анкета: Оценка на работата на семинара
Модул ІІІ.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Анотация


ЦЕЛИ НА СЕМИНАРА

- Да покаже разликата между активно и реактивно поведение на мениджърите

- Да въоръжи мениджърите с техники за ефективно планиране и приоритизиране на задачите и дейностите

- Да ги обучи как да бъдат активни без да са агресивни, когато планират резултатите и защитават собствената си позиция


OСНОВИ ТЕМИ

- Активно и реактивно поведение – какъв е изборът на ефективния мениджър

- Планиране и приоритизиране – избор на критерии и определяне на приоритети

- Матрицата на времето – кой квадрант е най-удобен за работата на ориентирания към резултати мениджър

- Как да управляваме крадците на време и да избягваме потъването в хартия

- Как да намалим времето за безполезни и безрезултатни телефонни разговори

- Делегиране – как да сравним своята матрица на времето с матриците на времето на своите подчинени

- Основни правила и стратегии за делегиране, целящи по-добро изпълнение на поставените задачи


УЧАСТВАЙТЕ В СЕМИНАРА!!

Място: конферентна зала, хотел „Света София”, ул. Пиротска 18

Цена 130 лв./един ден,Ние Ви предлагаме:

  • интерактивни методи за обучение;

  • персонална презентация;

  • брейнсторминг;

  • работа в малки групи;

  • решаване на казуси и тестове;

  • дискусии.

Участниците ще получат:

- сертификат за успешно завършен курс

- безплатно за всеки участник се подготвя папка с материали

Забележка: Фирмата си запазва правото за промени при непредвидими обстоятелства.

Курсът се провежда при записани над 20 участници.Забележка: Заявки се приемат до запълване на резервираните места, по реда на плащането.

За справки и записвания:

София 1303, бул. “Христо Ботев” №77 А, ет. 3,

тел./факс: 02/931 22 00, 0884 19 67 02;

e-mail: g.popov@einet.bg; www.personal-konsult.com
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница