Тема: психични състояния на личността. Същност на стреса и начини за справяне с негативното му въздействие върху личността. Агресия, агресивност и агресивно поведениестраница1/12
Дата17.11.2023
Размер0.71 Mb.
#119317
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Курсова работа
Свързани:
МУЗИКА 2, D LLMSDOCS COURSES 12358 FILES 53598 ЛЕКЦИЯ ДКС - І ЧАСТ, GRUPA-KOLEKTIV

ФАКУЛТЕТ ,,ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ”


СПЕЦИАЛНОСТ: ОБЩА И ВЪЗРАСТОВА ПСИХОЛОГИЯ
КУРСОВА РАБОТА
ТЕМА:
ПСИХИЧНИ СЪСТОЯНИЯ НА ЛИЧНОСТТА. СЪЩНОСТ НА СТРЕСА И НАЧИНИ ЗА СПРАВЯНЕ С НЕГАТИВНОТО МУ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА. АГРЕСИЯ, АГРЕСИВНОСТ И АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ.


Изготвил: Проверил:
Лилияна Емилова Барбучанова, факултетен номер: 236503 проф. д-р. Стойко Иванов
I курс, др. Петя Чешмеджиева
Предучилищна и начална училищна педагогика ОКС „бакалавър”
Русе 2023
1.

Съдържание:

 1. Увод…………………………………..3.

 • Що е психика? ………………………4.

 • Що е стрес? ………………………….. 5.

 • Що е агресия? …………………………6.

 1. Изложение……………………………

 • Психични състояния………………………7-9.

 • Начини за справяне с негативното влияние на стреса върху личността……………….10-16.

- Агресивност и агресивно поведение……17-20.

 1. Заключение……………………………………21.

 2. Използвана литература………….22.

2.
Увод:


В тази курсова работа, на тема: „Психични състояния на личността. същност на стреса и начини за справяне с негативното му въздействие върху личността. агресия, агресивност и агресивно поведение”, са разгледани и дефинирани понятия, свързани с психиката и психичното състояние на личността. Агресията и агресивното поведение при децата. Дават се определения, тези, някои таблици. Гледни точки на различни психолози и специалисти в тази област. Целта на темата е да подпомогне разбирането за психиката у човека, да даде пояснение и представа как да разграничим и познаем агресивното поведение, причините за него и как да се справим и да помогнем на децата да го преодолеят. Целта на курсовата работа е да бъдат пояснени и достъпно обяснени начините за справяне със стреса в ежедневието на индивидите. Да разпознаем различните психични състояния, чрез дадено поведение. Показва се защо психиката се свързва пряко с личността на индивида. Давам и свое лично становище на база всичко, което съм намерила като материали, които съм приложила.

3.
Що е психика?

Психика – Ако потърсим в тълковен речник значението на думата психика, ще открием, че е:


 1. Специално свойство на високоорганизираната материя да отразява обективния свят;

 2. Съвкупност от вътрешни преживявания като отражение на обективната действителност в съзнанието;

Думата „психика“ идва от древногръцката дума ψυχή (Psyche), която на български език означава „дишам“, „дъх“ или „душа“.
Психиката е функция на нервно организираните системи да отразяват и да преработват отразените въздействия в специфични процеси, образи, свойства и състояния. Това отражение на психиката се осъществява чрез невронните връзки в кората на главния мозък. Там то се формира и протича като субективно отразяване на обективни неща, вътрешно преживяни от личността.
Сократ пръв прави разграничение между тялото и душата. За него тя е безсмъртна и е олицетворение на божественото начало.
За Платон първоначални са идеите и душата, а след това вещите и материалният свят. Подобно на Сократ той разделя душата от тялото, казвайки, че тя има рационални, волеви и афективни пластове.
Аристотел твърди, че душата не е тяло, не е орган, но не може да съществува извън тялото. Тя притежавала вегетативни, сетивни и разумни функции. Душа имали растенията, животните и човека. Аристотел може да се разглежда като родоначалник на биопсихизмът в психологията, което значи една крачка напред към научната мисъл.
XIX – XX век – Зигмунд Фройд опровергава схващането, че психика е равно на съзнание, така както е смятал Декарт и интроспекционистите. Фройд създава метод за изследване и лечение на неврози, наречен психоанализа. Малко след това психоанализата прераства в отделна школа, като приоритет е несъзнателното в изследванията. Фройд твърди, че психиката е не само съзнателна, но през по-голямата си част тя действа несъзнателно. Освен това той показва, че има връзка между психиката и тялото.
Психиката е система от три категории психични явления – психични процеси, психични свойства (качества) и психични състояния. Всяка от категориите представлява и изразява своеобразна страна от психичния живот на индивида.

4.

Що е стрес?
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница