На специалистите, утвърдени за вещи лицаДата01.01.2018
Размер130.17 Kb.
#38779гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” № 3, тел.: 034/ 444 966, факс: 034/ 444 922

e-mail:sadm@court-pz.info, web site: www.court-pz.info


С П И С Ъ К
НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА


В ПАЗАРДЖИШКИ СЪДЕБЕН РАЙОН

/ 2009 г. - 2010 г./


1. Клас”Криминалистични експертизи”

Минко Илиев Първанов, Пазарджик ул. Дунав 23, тел. 42-40-10, 0888941065, криминалистика, графолог

Георги Димитров Пасков гр.Пещера ул Михаил Куманов 10, тел. 0898791483, графолог

Лучко Петров Врегов, гр. Панагюрище, ул. Граф Игнатиев 40, тел.0889501774 – експерт криминалист

Сашо Павлов Атанасов, гр. Пазарджик ул.Велико Търново № 9, тел. 0885241170, 0896677664, графолог
2. Клас „Съдебно медицински експертизи”

София Петрова Савова, гр. Пазарджик, ул. Мария Луиза № 161 – вътрешни болести и ендокринология, работи в МБАЛ Пазарджик тел. 42-24-43, 0886919091;3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние”

Мая Иванова Кичева , София, ул.Неофит Рилски 25, тел.02/9531252, 0887575365- ДНК анализ и идентификация

Елена Славчова Янева-Зисова Велинград, ул. Т.Каблешков 47, тел.0359/2-70-24, 0887364991- психолог

Емилия Стоянова Калоферова гр. Пазарджик ул. Макгахан № 12 ет. 4, тел. 0887704575, психолог

Марийка Димитрова Фиданова гр. Пазарджик ул. Свобода № 1 0878783352 – социална педагогика и психология

Владимир Никифоров Дунчев, гр.Пазарджик, ул. Г.Раковски 9, ап.27, тел. 45-60-27, 0897474759, 0886137311 - психолог

Велина Георгиева Димова, гр. Велинград, ул. Владимир Маяковски № 21, ет. 1, тел. 0887510477, 0885818799

4. Клас” Съдебно – икономически експертизи”

Атанас Костадинов Костадинов, Пазарджик, ул. Верила 7, тел.48-19-86, счетоводна отчетност

Атанас Георгиев Машев, Пазарджик, ул. Михо Стефанов 6, счетоводна отчетност, 034/ 918 431,0899641089

Веселинка Йорданова Ташева, Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски № 43Б, тел.441-358 , 0887943394, 448318 счетоводна отчетност;

Георги Стоянов Василев, Пазарджик, ул. Найчо Цанов 14, тел. 46-76-02, счетоводна отчетност

Дафинка Ангелова Джурилова, Батак, ул. П.Пелев 22А, тел.03553/ 32-52, икономика

Димитрийка Александрова Шикирова, Пазарджик, ул. Цанко Церковски18, тел.48-54-45, 0886118656, стоковед, оценка на движими вещи и наркотични вещества

Евгени Димитров Георгиев, Пазарджик, ул. Владислав 20, моб.тел. 0893527827, счетоводна отчетност

Иванка Василева Тинкова, Пазарджик, бул. Христо Ботев 107, счетоводна отчетност

Мария Лукова Игнатова, Ивайло, Пазарджишка, ул.Двадесета 17, тел. Дом. 91-97-99, служ. 44-36-25, 0888806448 счетоводна отчетност

Михайл Николаев Николов, Пазарджик, ул.Клокотница 12, тел. 46-49-78, 44-08-09, 0888536049, счетоводна отчетност

Любомир Стоицев Црънчев, Пазарджик, ул. Хан Кубрат 29, тел. 44-26-57, 0887307370- икономист

Нина Георгиева Солдатска, Пазарджик, ул. Хан Кубрат 30, тел. 46-56-32, 0888536261, 0895476788, счетоводна отчетност

Ненка Георгиева Проданова , Пазарджик, ул. Княгина М. Луиза 153

Експерт стоковед42-85-56, 0886469856

Славка Димитрова Петричанска, Пазарджик, ул. Преспа 61, счетоводна отчетност

Златка Благоева Михайлова, Пазарджик, ул. Граф Игнатиев 30, вх. Б, ет. 6, ап. 24, тел. 42-90-50, счетоводна отчетност

Нели Атанасова Трифонова, Пазарджик, ул.Петър Мусевич 31, икономист

Любомир Тодоров Иванов, Пазарджик, ул. Петко Тодоров 3, вх. Б, тел. 46-88-06, финанси и счетоводство

Мария Маргалова Мирчева, Батак, Пазарджишка, ул. Тодор Коларов 3б, тел. 0887966631, икономика

Васил Ангелов Богданов, Пазарджик, ул. Стефан Караджа 17А, икономика на вътрешната търговия

Илия Димитров Попчев, Пазарджик, ул. Осми март 8, вх. А, ет. 5, ап. 13, счетоводител - икономист

Димитър Любенов Бараков, Пазарджик, ул. Никола Фурнаджиев 7, тел. 0899450720, икономист – плановик

Любка Георгиева Янева – Тонковска, Пазарджик, ул. Градинарска 4, социално икономическо планиране

Петко Спасов Кацарски, Пазарджик, ул. Теофил Бейков 1, тел.4 5-60-94, финанси и кредит

Надежда Христова Пиронкова, Пазарджик, ул. Димитър Грегов 12, ет. 7, ап. 20, икономика на промишлеността

Таня Стойменова Герова, Пазарджик, ул. Мария Луиза 129, вх. Б, счетоводство и контрол

Лидия Трендафилова Панайотова, Пазарджик, ул.Никифор Поп Константинов 38, тел. 48-59-90, икономика на труда

Лидия Ангелова Занова, София, ул. Породим 7, п.к. 7, финанси и счетоводство

Лушка Николова Атанасова, Панагюрище, Пазарджишка, ул. „Гаврил Кръстевич 14, тел. 45-74, счетоводна отчетност

Татяна Викторовна Вълканова, Панагюрище, Пазарджишка, ул. „Ангел Шишков 13, тел. 55-04, икономика, труд и работна заплата

София Георгиева Пейчинова, Батак, ул. Батьовци 2А, магистър по икономика по специалност Управление на териториални системи

Маргарита Александрова Стоянова, Пазарджик, ул. „Есперанто 3, ап. 2, икономист счетоводител, електронен инженер оценка машини и съоръжения

Димитър Илиев Терзиев, Велинград, ул. Сергей Киров 2, тел. 0359/50412, икономист

Георги Стоянов Дамянов, Велинград, бул.Съединение 151, икономист

Галя Атанасова Ламбова, Пещера, ул. Хр.Ботев 51 икономист

Мария Костадинова Нишанджиева, Пещера, ул. Атанас Горов №5- икономист

Зора Кръстева Мацанова, Велинград, ул. П.Берон 61,икономист

Костадин Темелков Тосков Пещера , ул. Опълченска 26 –стоковед

Васил Константинов Генчев, Пазарджик, ул. Кн.М.Луиза 101 –икономист и агроном

Румяна Димова Александрова, Пазарджик, ул. Пирдоп бл.4,вх.Б, ап. 40 тел.034/48-55-42 и 0898898093

Еленка Георгиева Николова, Пазарджик, ул. Беласица 4 ет.3 ап.6, тел. 0889390165-икономист

Тодор Василев Ушев, Велинград, ул. Ст.Калпазанов 1-икономист

Васил Борисов Горанов, Велинград, ул. Надежда Крупская 17, тел.0888580962 - икономист

Надка Иванова Москова, Пазарджик, ул. Петко Тодоров 4, тел. 42-98-42, трудово правни въпроси, здравно и осигурително законодателство

Георги Борисов Лачев, Пазарджик, ул. Георги Брегов 8А, ет. 3, ап. 6, тел. 48-42-14, оценки на недвижими имоти

Снежана Савова Грозданова гр.Пещера ул. Симон Налбант 39,тел. 0350/66050, агроном-икономист.

Георги Димитров Тамахкяров, гр.Пазарджик бул. Мария Луиза № 78, счетоводство, отчетност и контрол.

Милена Миткова Лафчиева , гр. Пазарджик ул. Петър Трумбев № 6, тел. 0888613891, счетоводна отчетност.

Славейко Стойчев Касабов гр. Пазарджик бул. Георги Раковски № 1 ап. 46 тел. 45-17-09, 0888 225 070 стокознание.

Елена Светославова Гарданска гр. Костандово ул. Чепинец № 7 тел. 0886320784 , оценка стопанско имущество.

Десислава Светославова Димова гр. Велинград ул. „Гурко № 21 тел. 0889284270 , оценка стопанско имущество.

Георги Иванов Велков гр. Пещера, ул. Стефан Караджа № 5 , тел. 62-44, 45-53 и 0895143112, икономист, лицензиран оценител

Цветанка Христова Ковачка, Пазарджик, ул. Раковска 5, ап. 58, тел. 45-24-25, 0886321019, икономист, експерт по съдебно – счетоводни и финансово – ценови експертизи

Димитър Иванов Петров, гр. Пазарджик ул. Хаджи Димитър № 6, тел. 0877364065, икономист

Александър Дончев Александров, гр. Пазарджик, ул. Пирдоп бл.4 в.Б ап.40, тел. 485542, 0886731028 икономист, лиценз за оценител земеделска земя

Кунка Ганчова Каменска, гр.Пазарджик, ул. Ген.Гурко № 8 вх.А е.4 ап.12, тел. 424813, 0898729665, 35934, икономист, икономика и организация на вътрешната търговия, международни счетоводни стандарти

Василка Димитрова Тотева, гр. Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов № 15 тел. 440095, 0885504017, счетоводство и контрол, застраховател, пенсионен осигурител

Асен Владимиров Мандаджиев, Пазарджик, ул. Тодор Христович 1, тел. 42-42-23, маркетинг и мениджмънд, сертификат от НЕЦ

Пенка Петрова Николова, Пазарджик, ул. Антим І 21, вх. Б, ап. 30, тел. 2-49-20, бизнес оценител на исторически предмети, нумизматика, скъпоценни камъни и други произведения на изкуството

Стоилка Георгиева Игнатова, Пазарджик, ул. Градинарска №29, оценка на исторически предмети, археолог и нумизматика и бизнесоценител

Георги Йорданов Коцев, гр. Пазарджик, ул. Георги Бенковски № 16, ап. 26, ет. 7, икономист по транспорта, тел. 0878767595, 0886644821

Надка Петкова Вачкова, гр. Пазарджик, ул. Средна гора № 38, ет.2, ап.6, лицензиран оценител, оценка капитал на цяло предприятие и оценка на недвижими имоти, тел. 034/463661, 0885345274

Сашка Иванова Дюлгерова, гр. Пазарджик, ул. Люляк №25, търговия и отчетност в търговията, тел. 0895736272

Латинка Хараланова Манчорова, гр. Пазарджик, ул. Дунав № 16, ет.2,ап.5, счетоводител – икономист, тел. 0889210820


5. Клас „Съдебни – инженерно технически експертизи”

Александър Благов Терзов, Пазарджик, Областна управа, ул. Екзарх Йосиф 53, тел. 0898982607, машиностроене, регистриран по ЗОСОИ

Ангел Николов Лупов , Пазарджик, ул. Ц.Церковски 19 – строителен техник

Вергиния Василева Вълкова – Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 39, тел.44-85-24, 0899892577, технически и оценител недвижими имоти

Славка Димитрова Колева, Пазарджик, ул. Петър Бонев 61, изчислителна техника, сертификат от НЕЦ

Цветана Александрова Радина, Пазарджик, ул. Димитър Греков 28, електротехника, регулация по ЗОСОИ

Даниела Лазарова Генова, Пазарджик, ул. Плиска 9А, машиностроене и уредостроене

Николай Александров Герджиков, Батак, Пазарджишка, ул. Пионерска 2, тел. 22-10, хранителна промишленост

Милчо Стоянов Кендеров, Пазарджик, ул. Граф Игнатиев 49, тел. 42-40-47, химико - технически институт

Христо Иванов Шондев, Панагюрище, ул. Петър Горанов 4, стопанско управление

Николина Димитрова Петракова – Стоилова, Пазарджик, ул. Тракийска 35, технология в машиностроенето

Стоян Колев Вълков, Велинград, ул. Васил Априлов № 15, машинен инженер, автотехнически и оценъчни експертизи, тел.0359/53303,0894205946

Пенка Станоева Цанкова, с.Сарая, обл.Пазарджишка –строителен техник

Атанас Ангелов Димчев, Пазарджик ул. Батенберг № 11, тел. 46-48-36, транспорт и експерт оценител на инвестиционен проект

Благовеста Христова Ковачка , Ветрен, общ. Септември ,тел. 03584/24-59, експерт оценител машини и съоръжения, електроинженер, електронно измервателна техника, контролно измервателни прибори и автоматика, енергетик КИПиА, организатор по ремонта

Красимир Ангелов Муртов, с.Драгор, обл.Пазарджик, тел.0899290673, машинен инженер,оценител машини и съоръжения

Иван Димитров Радин, Пазарджик, ул. Д.Греков №28,тел.44-58-35

Електротехника-машини и съоръжения

Васил Пенчев Пенчев,Пазарджик, ул. Г.Игнатиев № 28 тел.22-733

транспорт

Васил Димитров Фотев, Пазарджик, ул. Есперанто №5, ап. 12, тел. 44-31-70, транспорт

Васил Николов Милев, Пазарджик, ул. Одрин № 75, вх. Б, тел. 45-20-83, транспорт

Георги Костов Атанасов ,Пазарджик ул. Г.Брегов 21 ап.8, тел.48-36-22 и 44-18-24, транспорт

Гинка Иванова Белева, Пазарджик, ул. Христо Ботев № 1А, В и К и оценка недвижими имоти, техник

Симеон Костадинов Георгиев, Пазарджик, ул. Мария Луиза 129, тел. 0898471713, транспорт

Цветко Стоянов Радулов, Ивайло, Пазарджишка, транспорт- ДВГ

Костадин Димитров Милов, Главиница, Пазарджишка, тел. 44-92-43, експлоатация на ж п транспорт

Стефко Николаев Мирчев, Пазарджик, ул. Иван Стамболиев № 47, тел. 918623, 0889572156, безопасност на движението по пътищата, автоексперт, оценител машини и съоръжения, активи.

Васил Илиев Маджаров, Пазарджик, ул. Найчо Цанов № 4 вх.А тел.42-82-42, машинен инженер – автотехнически, оценител машини и съоръжения

Георги Петков Керемидов, с. Калугерово, тел.0898281036- автотехнически екпертизи

Ангел Александров Кацаров, Пазарджик, ул. Цар Самуил № 12, електроинженер, икономист

Николай Ангелов Лупов гр. Панагюрище ул. Петко Мачев № 28 ет. 1 ап. 5, 0885318894 , архитектура и строителство, оценител на недвижими имоти

Здравко Петров Станков от р.Пещера, ул. Трети март №15 тел. 0350 66116, 0899998541, инженер автотехнически, строителни и пътни машини, лиценз оценка на машини и съоръжения на Агенция за приватизация

Иван Георгиев Пачеръзов от гр. Панагюрище ул. Граф Игнатиев № 7 тел 035762424, 0899878454, автоексперт

Иван Асенов Стоянов, гр. Пазарджик, ул. Есперанто № 3, е. 1 ап.2 тел. 444 425, 440500, 0885413532, инженер промишлено и гражданско строителство, оценка на миноритарни и мажоритарни пакети от дялове и акции от капитала на предприятие, оценка капитала на цяло предприятие, оценка на недвижими имоти

Виктория Янкова Петрова, гр. Пазарджик, ул. Никола Фурнаджиев № 3 в.А ап. 17, тел. 453747, 0889240304, електронна техника и микроелектроника, финанси, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения

Атанас Спасов Бързаков, Пазарджик, ул. Георги Пенев № 26, тел.4 8-37-51, архитектура

Борислав Здравков Генов, Пазарджик, ул. Плиска № 9, вх. А, тел. 46-23-51, 0888693257, архитектура и строителство

Боряна Петрова Банева, Пазарджик, ул. Пирдоп № 4, тел. 48-15-44, архитектура

Владимир Любенов Воденичаров, Пещера, ул. Стоян Налбантов № 50А, тел. 20-42, строителство и лиценз АП

Верка Петрова Мануилова, Пазарджик, ул. Васил Априлов № 7, вх. Б, тел. 44-34-00, строителство, регулация, по ЗОСОИ

Веска Стоянова Иванова, Главиница, Пазарджишка, тел. 44-95-25, архитектура и строителство

Галина Стефанова Пеева, Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф № 30, тел. 40-22-43, геодезия и регулация по ЗСПЗЗ

Георги Борисов Лачев, Пазарджик, ул. Георги Геров № 8А, тел. 48-42-14, архитектура и строителство и оценки на недвижими имоти

Ивайло Стоилов Пеев, Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф № 30, тел.44-24-96, архитектура

Илия Делчев Тухчиев, Панагюрище, ул. Славейков № 4, тел. 55-35, геодезия

Илия Димитров Паунов, Пазарджик, ул. Дунав № 2, тел. 44-02-04, строителство, лиценз от АП

Красимира Борисова Райчева, Пазарджик, ул. Веделина 1, вх. Б, тел. 44-00-18, строителство, регулация по ЗОСОИ

Пенка Василева Василева, Пазарджик, ул. Марин Дринов 2, строителен инженер ВиК, лицензиран оценител на недвижими имоти, ЗОСОИ, 034/46 87 22, 0887498184

Славка Григорова Бурова, Пазарджик, ул. Пейо Тодоров 4, 0887703679 геодезия, кадастър и регулация по ЗСПЗЗ, лицензи за недвижими имоти и земеделски земи

Славка Костадинова Содева, Велинград, ул. Алеко Константинов 4А, строителство

Стела Янкова Павлова, Пещера, ул. Михайл Такев 37, тел. 36-90, строителство

Стоянка Атанасова Сотирова – Тодорова, Пазарджик, ул. Васил Левски 62А, тел. 44-44-98 строителство регулация по ЗОСОИ

Христина Иванова Коцева, Пазарджик, ул. Стоян Ангелов 91, ет. 5, тел. 45-49-47, геодезия по ЗСПЗЗ

Катя Владимирова Илиева – Зумпалова, Панагюрище, ул. Шести септември 14, архитектурен техник

Павел Николов Захов, Пазарджик, ул.Тодор Пенев 4, строителство и архитектура

Йордан Георгиев Левичаров, Пазарджик, ул. Граф Игнатиев 42, вх. Б, ет. 1, техник по строителство и архитектура 42 84 37 , 0886124042

Йордан Димитров Гаджев, Пазарджик, ул. Камчия 9, тел. 48-27-59, геодезия, фотограметрия, картография

Георги Петров Трендафилов, Пещера, Пазарджишка, ул. Владимир Рилски 17, хидрогеология

Лиляна Георгиева Мурунова, Пазарджик, ул. Александър Стамболийски 110, ап. 19, геодезия и картография

Александър Стефанов Керкенеков, Пазарджик, ул. Стефан Захариев 9А, ет. 3, строителство и архитектура, тел 034/46 87 23, 0896373986,

Иванка Иванова Шулева, Велинград, Пазарджишка, ул. Иван Ушев 22, строителен техник

Иван Георгиев Дулев, Велинград, Пазарджишка, ул. Хан Аспарух 99, строителен техник

Тодор Делков Кошлуков, Пазарджик, ул. Завоя на черна 12, ет. 2, строителен техник

Станимир Славев Славов, Пазарджик, ул. .С.Раковски ,1 тел.45-42-04 – инженер -пътно строителство

Георги Костадинов Кръстев, гр. Пазарджик, ул.Беласица № 4, тел. 034 441680, 0888124173, инженер промишлено и гражданско строителство с лицензи за оценка на недвижими имоти и оценка на машини и съоръжения

Елена Павлова Терзиева, гр.Велинград, ул.Иля Еренбург № 3, тел. 0359 52284, 0888252934, магистър архитект

Д-р Ивко Пенков Иванов, гр. Варна, ул. Студентска № 1, тел 052/383 466, 0898348374,0898348351, фрагтография, металография, микроскопия, фрагтодиагностика

Георги Георгиев Костов, гр. Велинград, ул. Петър Берон № 69, инженер, автомобилен и ЖП транспорт и транспортна техника, тел. 0896762364

Петя Михайлова Иванова, гр. Пазарджик, ул. Георги Брегов № 8, вх.Б, ап.9, инженер ПГС – конструкции, тел. 034/ 4820 03, 0878999829

Емил Станоев Михов, гр. Пазарджик, ул. Георги Брегов № 14, вх. В, строителен техник – геодезия и картография, тел. 0888 935056,0896641658

Илия Михайлов Сулев, с. Виноградец, обл. Пазарджик, електроснабдяване, електрообзавеждане, тел. 0893691844

Цветанка Христова Ковачка, Пазарджик, ул. Раковска 5, ап. 58, тел. 45-24-25, 0886321019, електроинженер, оценител на машини и съоръжения


6. Клас „Съдебно биологични експертизи”

Мариана Петрова Колева, Пазарджик, ул. Градинарска 11, тел. 44-13-74, екология

Минчо Георгиев Ценов, Панагюрище, Пазарджишка, ул. Ангел Шишков 32, зооинженер

Иван Луканов Иванов, гр. София, ЖК Разсадника,бл 65, вх Е, ап.12, ДНК анализ, тел. 02/9205537, 0888899634,0898785640
7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия”

Борис Георгиев Шопов, Велинград, ул. Кирил и Методий 20-графолог, оценител недвижими имоти

Милчо Стоянов Кендеров, Пазарджик ул. Граф Игнатиев 49, тел. 42-40-47, органичен синтез и каучук

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи”
Атанас Димитров Маджунов, Пазарджик, бул. Стамболийски 18А, тел. 46-49-50, 0889027096, зоотехника

Иван Петров Иванов, Велинград, ул. Пионерска 41,тел.0359/2-52-11

Горско стопанство

Георги Костадинов Овчаров, Велинград, ул. Иван Асен ІІ № 14, тел. 0359/ 5-25-41 инженер по горско стопанство, оценител

Васил Владимиров Секулов, Пазарджик, ул. Никола Фурнаджиев 7А, тел. 5-56-13, агроном

Георги Господинов Делиев, Пазарджик, ул. Осми март 6, тел. 44-19-68, 0885674546, лесотехника, лиценз от АП

Иван Любомиров Маринов, Пазарджик, ул. Булаир 12, тел. 2-23-33, ветеринарна медицина

Иван Костадинов Петков, Мокрище, Пазарджишка, агроном

Петър Стоилов Шопов, Велинград, Пазарджишка, ул. Съединение 142, лесотехника

Илия Димитров Гончев, Велинград, ул. Сергей Румянцев 6, горско стопанство-лесовъд

Кирил Тодоров Цанов, Велинград, Пазарджишка, ул. Братя Маврикови 47, лесовъд

Христо Николов Сотиров, Велинград, Пазарджишка, ул. Александър Стамболийски бл. 4, лесовъд

Цветанка Тодорова Ценова, Панагюрище, Пазарджишка, ул. Ангел Шишков 32, лозаро – градинарство и педагогика

Тодор Иванов Баров, Панагюрище, Пазарджишка, ул.Иван Кузмов , бл. 11, вх. А, ап. 20, инженер по горското стопанство

Стоян Иванов Юруков, Панагюрище, Пазарджишка, ул. Оборище 16, лесотехника

Делчо Иванов Атмаджов от гр.Пазарджик бул. Мария Луиза № 125 тел. 44-58-81, 0899484332, агроном – оценител.9. Клас „Съдебно изкуствоведски експертизи”
Иванка Славчева Пакиданска, София, кв. Витоша, ул. Чавдар Мутафов 2А, ап. 34, тел. 98-85-311, оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, оценка на други активи дизайн и приложни изкуства

10. Клас „Други съдебни експертизи”
Стоян Николов Грозданов, Пазарджик, ул. Васил Левски № 62, вх. Б, ап. 19, инженер химик по опазване на околната среда, по техника на безопасността и условията на труд

Димитър Иванов Димитров – гр.Пловдив ул. Амбарица № 9 ет. 4 ап. 8 тел. 0888255151, специалист геодезия, фотограметрия и ландшафт.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ – АС ГР. ПЛОВДИВ:

/ГЕОРГИ ЧАМБОВ/

АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР

ГР. ПЛОВДИВ :

/АНДРЕЯ АТАНАСОВ/

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС – ПАЗАРДЖИК:
/ ИВЕТА ПАРПУЛОВА
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ – АС ГР. ПАЗАРДЖИК:

/ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА/


ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР

ГР.ПАЗАРДЖИК :

/ДИМИТРИЯ ГАНЧЕВА/Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница