Национална агенция за приходите териториална дирекция на нап софияДата25.10.2018
Размер24.73 Kb.
#97576НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП СОФИЯ


ЕИК по БУЛСТАТ

1

3

1

0

6

3

1

8

8

АДРЕс ул. „Аксаков“ №21, ТЕЛ. 02 / 9859 5364
Изх.№ С180022-111-0001206/05.06.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Подписаният Маргрета Софрониева, публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП София, съобщавам, че по изпълнително дело № 3535/2012 г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП София, ул. „Триадица” №2, на 04.07.2018 г., от 13.30 ч. на следният недвижим имот:
1. Недвижим имот: УПИ, УПИ III - за производствена дейност в квартал 1 /първи/ по ПУП на с. Гара Лакатник, София област с площ 2000 кв.м., заедно с построените в имота: Дърводелска работилница с гатер със ЗП 311.88 кв.м. и метален навес със ЗП 240.00 кв.м. Обекта е в експлоатация и се използва по предназначение. Местонахождение в с. Гара Лакатник, УЛ.СТАДИОНА № 3.
- при първоначална цена: 32 565.00 лв. /тридесет и две хиляди, петстотин шестдесет и пет лева и 0 ст./ без ДДС.
Огледът на недвижимият имот ще се извършва всеки присъствен ден от 22.06.2018 г. до 29.06.2018 г., от 12.30 ч. до 16.30 ч., на адрес: село Гара Лакатник, ул. „Стадиона“ № 3, община Своге по местонахождение на имота.
Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП София, ул. „Триадица” № 2 всеки присъствен ден от 25.06.2018 г. до 29.06.2018 г., от 9.00 ч. до 17.30 ч. , както и по пощата с пощенско клеймо до 29.06.2018 г. включително.
Разглеждането на предложенията ще се извърши на 04.07.2018 г. от 13.30 ч., в сградата на ТД на НАП София, ул. „Триадица” № 2.
Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 29.06.2018 г. /включително/, в ТБ “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД - IBAN: BG54 UNCR 9660 3320 2966 13, BIC: UNCR BGSF , като депозита трябва да е постъпил по сметка на ТД на НАП София на 29.06.2018 г.
Доплащането на окончателната цена на недвижимия имот от обявения/те за купувач/и участници в търга се извършва по безкасов начин в ТБ „СИБАНК” АД - IBAN: BG 28 BUIB 9888 3322 9433 00, BIC: BUIB BG SF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и описанието на недвижимия имот и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg


За контакти: телефон – 9859 5364


Публичен изпълнител

............................................

/Маргрета Софрониева/

Дата 05.06.2018 г.

Гр. София
страница
Обр.№ Сд- 111
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница