Наредба №55 от 29 януари 2004 Г. За проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и другиPdf просмотр
страница1/44
Дата25.05.2022
Размер432.7 Kb.
#114436
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Naredba 55


НАРЕДБА № 55 ОТ 29 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И
СТРОИТЕЛСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ,
ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ГАРИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕЛЕЗИ И ДРУГИ
ЕЛЕМЕНТИ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Обн. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., попр. ДВ. бр.20 от 12 Март
2004г., попр. ДВ. бр.42 от 21 Май 2004г.
Дял първи. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) Тази наредба определя условията и реда за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари и други обекти и съоръжения от железопътната инфраструктура, както и на железопътни прелези, които осигуряват постигането на съвместимост с инфраструктурата на трансевропейската железопътна система.
(2) Наредбата се прилага при проектиране и строителство на нови обекти по ал.
1, както и при реконструкция и преустройство на съществуващи.
Чл. 2. Тази наредба се прилага при проектирането и строителството на железопътни линии със стандартно междурелсие 1435 мм на територията на Република
България.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. метрополитена;
2. трамвайния транспорт;
3. железопътните линии с други междурелсия.
Чл. 4. Изискванията на наредбата се прилагат едновременно с техническите нормативни актове по проектиране, свързани с безопасната експлоатация на железопътната инфраструктура, със здравословните условия на труд, пожарната безопасност, санитарно-хигиенните норми и опазването на околната среда.
Чл. 5. При проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари и други обекти и съоръжения от железопътната инфраструктура, както и на железопътни прелези се спазват и изискванията на техническите спецификации за оперативна съвместимост, утвърдени от министъра на транспорта и съобщенията като приложения на наредбата по чл. 5, т. 2 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ).
Чл. 6. Проектирането и строителството на железопътни линии, гари и други обекти и съоръжения от железопътната инфраструктура трябва да създават предпоставки за:
1. осигуряване изискванията за безопасност и надеждност;


2. задоволяване нуждите от пътнически и товарни железопътни превози;
3. повишаване стопанската активност на района;
4. постигане икономическата целесъобразност на обекта;
5. удовлетворяване на изискванията за опазване на околната среда;
6. удовлетворяване на изискванията за отбраната и сигурността на страната;
7. удовлетворяване на изискванията при преминаване през урбанизирани територии.
Дял втори. ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница