Небето, Господарят на земята се побеждава само с молитва” Маскаронстраница1/5
Дата24.07.2017
Размер0.89 Mb.
  1   2   3   4   5
Подредили: Александър Кръстников

Захари Валоа

Предпечатна подготовка: Захари Валоа

Редактор: Захари ВалоаИздание на Духовна Асоциация за Окултни Изкуства

2008

Небето, Господарят на земята се побеждава само с молитва”Маскарон

 

 Окултно- психичното учение затова е добро, че не обръща внимание върху произхода на злото, а го лекува.”

Ал. Кръстников

 

 В живота на любещия човек всичко е молитва”

П. Дънов

 

  

Най- благоприятни часове за молитва, редки и важни съобщения на ясновидци и пророци, видения, символи, материализации:

 

24 – 1 и 2 – 3 часа след полунощ. Молитвата да бъде искрена, кратка и ясна.

 

        с/у понеделник 2 – 3 ч.: за материални нужди        с/у вторник 24 – 1 ч.: за премахване ненужни и ожесточени борби  вътре и вън от човека.

        с/у сряда 2 – 3 ч.: за духовен подем и благословия в семейството.

        с/у четвъртък 24 – 1 ч.: за нравствени устои, напредък, растеж в духовните класове.

        с/у петък 2 – 3 ч.: за духовни и материални неща, отнасящи се към живеещи на земята.

        с/у събота 24 – 1 ч.: за покойници, за изучаване живота от минало прераждане.

        с/у неделя 2 – 3 ч.: изключително за духовнo преуспяване и за небесна помощ.  Часове за молитва

/в-к “Витлиемска звезда” бр. 20 / 1940 г.

 I.          час 24 -1        Благоприятен

II.        час 1 - 2         Неблагоприятен

III.       час 2 - 3         Най- благоприятен

IV.       час 3 - 4         Неблагоприятен

V.        час 4 - 5         Благоприятен

VI.       час 5 - 6         Неблагоприятен

VII.      час 6 - 7         Благоприятен. Резултатен

VIII.    час 7 - 8         Неблагоприятен

IX.       час 8 - 9         Благоприятен

X.        час 9 -10        Благоприятен

XI.       час 10-11       Неблагоприятен

XII.      час 11-12       Неблагоприятен

 

/часовете важат и за останалата част от деня/ 

Значение на 12- те велики петъци

1.   В началото на месец март пред голямата Велика задушница- на 6-ия час Адам бил изгонен от рая ; за избава от болест;

2.   Пред Благовещение- в него Каин убил Авел;

3.   Разпети петък- на 6- ия час евреите разпнаха Иисус Христос на кръста;

4.   Пред Съшествието на Светия Дух- на 8- ия час агаряните пленили Александрия; за избава от огън, нож и куршум;

5.   Пред Рождество на Св. Йоан Кръстител- на 2- ия час халдеите пленили Йерусалим и 200 години стоял пуст; за духовен и материален подем;

6.   Пред Петровден- на 5-ия час Бог дал на Египет жаби и превърнал водата в  кръв; за издигане в духовните класове;

7.   Пред Успение Богородично- на 7- ия час през нощта Гедеон победил; за духовна чистота на света;

8.   Пред Отсичане главата на Св. Йоан Кръстител- на 8- ия час Ирод убил Йоан Предтеча; за премахване на войната и насилието у нас и другите народи; 

9.   Пред Кръстовден- в 1- ия час погинали Содомските градове; пост от 24 или 36 часа за премахване на разврата и за помощ на всички страдащи по света;

10. След Въздвижение- в него Моисей разделил Червеното море и превел израилтяните; за щастието на духовните работници и общественици;

11. Пред Андреевден в този ден се явил Ангел Господен на Моисей- за засилване вярата, надеждата и любовта между хората;

12. Пред Рождество Христово – тогава Ирод избил витлеемските деца, за възпитание, поука и преуспяване на младежта;

Горните петъци не са благоприятни; чрез пост, оброк и молитва могат да се превърнат в дни на благословия и духовно преуспяване.

 

 

 ЗА АЛЕКСАНДЪР КРЪСТНИКОВ

Георги Ангелов

Крупна духовна фигура в българската култура, неоснова­телно забравена през изминалите десетилетия Алексан­дър Константинов Кръстников се завръща в полезрението на съвременниците, за да остане трайно като голям рели­гиозен философ, писател, ясновидец, ерудит, публицист...

Роден на 2. 11. 1879 г. в Никопол в многодетно семейство на ветеринар- габровец и майка от Горна Оряховица, той пре­карва първите си години в дунавския град. Семейството се мести в Ловеч, Плевен, Луковит, Бяла Слатина. През 1893 г. баща му умира. Вдовицата Анна Стоянова се връща в Габ­рово и “работи по чужди къщи”, за да издържа децата. (Але­ксандър е втори син, след него се раждат трима братя и две сестри). Бъдещият окултен учител е прибран от родни­ната си търговец Ганчо Гавраилов в София, където завърш­ва гимназия.  Работи като чиновник в пощите на Габрово, София, Ямбол, Бургас. Още като гимназист пише стихове, разка­зи, приказки. Според едни сведения- на 9 години, а според други на 21, има контакти с т. нар. невидим духовен свят. През 1908 г. основава Психообщество, което през 1910 г. според собствените признания на Кръстников “засилва сво­ята дейност, обявява се за работещо според законите в страната и започва да се нарича Общество за психични издирвания и духознание”. Участва в 8- те годишнини на спи­сание “Виделина”, а от 1920 г. започва издаването на в-к “Витлиемска звезда”- до 1942 г., когато двуседмичникът е  спрян от властите. До 1944 г. Обществото развива интензи­вна просветителска и духовна дейност. След тази дата из­далият над 30 книги автор не получава трибуна за популя­ризиране на идеите си.

            На 3. 6. 1948 г. той е арестуван в Бургас по изфабрикувани обвинения, и  само смъртта на тогавашния министър- председател спасява Учителя от обесване. След апе­лиране на делото Кръстников е освободен от затвора, ка­то отнася спомена за несправедливата присъда: 2 години строг затвор, 1 година лагер, 5 години лишаване от граж­дански и политически права, 25 хил. лева глоба. След осво­бождението си живее в София с мизерна пенсия. Въпреки ярко изразения пацифистичен характер на учението си, Кръ­стников участва в ЖП стачка преди 9. 9. 1944 год., а по-късно (в непу­бликуваните си дневници) се обявява за освобождението на Алжир от Франция, критикува комунизма и нацизма, ру­ската гвардия по време на Унгарското въстание, не прие­ма слугинската роля на иначе талантливи творци спрямо комунизма, въпреки преклонението си пред руския народ вижда ясно користната руска политика по отношение на България, а и преди 1944 г. десетилетия наред критикува както левите, така и десните политически партии у нас- гра­жданска честност, която обрича на самота легендарния съ­здател на Психообщество, но не по отношение на власти­мащите. За разлика от Петър Дънов, към когото се отнася с уважение, Кръстников предпочита да живее и работи пре­димно сред необразованите слоеве от населението. Те го обичат и му вярват. Сред тях той и завършва живота си на 91- годишна възраст, в Чирпан, на 3. 10. 1970 г.

Останал апос­толски пример за изключителен морал и духовна извисе­ност, Кръстников създава уникален религиозен мироглед, който обединява доктрината и практиката на източнопра­вославната църква, вярата в прераждането и превъплъще­нието, изучаването на Кабала, което е оригинален принос в богатата интернационална духовност. Пред читателя са молитви и песни от Ал. К. Кръстников, както и молитви и текстове, придобили канонично място в православието.

 

ЗА МОЛИТВАТА

Захари Валоа

  Молитвата като състояние, представлява рационално представяне на  ирационалния разговор на човешката душа със своя божествен Баща. От хилядолетия духовните търсения на хората са били насочени към постигане на правилно разбиране на понятията “Бог”, “Дух” и ”душа”. Още древните египтяни и асировавилонци са разбирали, че молитвата е мистично изживяване, вътрешен разговор на душата с божеството, за което не са били необходими думи, мисли и желания. Смятало се е, че усъвършенстването на човека е немислимо без постигането на пълен контрол над волята, чувствата и разума на неофита. За тази цел в херметичните общества се е провеждала специална подготовка с предварително четене на свещени текстове, медитация, пламенна молитва на глас или формулирана в мислите /молитва на ума/. Според маговете Свещените писания притежават няколко нива на асимилация: буквален; преносен, символичен и във видение, като влизането в съответното ниво на текстово тълкуване се е определяло от чистотата на посветения. Тази форма на изразяване на молитвата е позната на изток под името Бхакти йога- това е йогата на набожния мистицизъм…

За силата на молитвата говорят и различни текстове от Стария и Новия завет. Прор. Иеремия казва: “Ще викнете към мене и ще Ми се помолите, и Аз ще ви чуя. Ще Ме потърсите и ще Ме намерите, ако Ме потърсите от все сърце.” Известно е духовното бодърстване на пророчица Анна, дъщерята Фануилова, от Асировото коляно, която достигнала до дълбока старост, 84 годишна, служела Богу с пост и молитва денем и нощем. Иисус Христос също съветва: “Постоянно се молете”  Сол. 5:17; Ефес. 6:18.

Св. Евагрий Понтийски /399 год./ е първият, който изковава термина “умствена  молитва”, превърнал  се в стандарт за византийския исихазъм. Молитвата, това е “подобаваща дейност на ума”, “безстрастно състояние”, “най-висшата възможна умствена дейност”. В това състояние на молитва умът е напълно освободен от всякаква множественост, той е “глух и ням” за всякакво възприятие на сетивата. Според Евагрий молитвата  означава, че духът е в “същинско единство” с божествения. И така, евагрийските монаси от VI век  могат да се хвалят, че са “равни на Христа”.

При Св. Макарий Египетски, молитвата на ума се превръща в молитва на сърцето. Центърът на психосоматичния живот на човека е сърцето, ”плочата, на която Божията благодат изсича законите на духа”, но то може да бъде и “гроб”, където “принципът на злото и неговите ангели намират убежище”. Човешкото сърце е бойното поле между Бога и Сатаната, между живота и смъртта. Тук Божието присъствие е реален факт, който “вътрешния човек долавя като духовен опит и с увереност”.

Според Св. Йоан Златоуст, необходимо е църквата да подчертае сакралния характер на християнските св. тайнства, да ги предпази от светска профанация, да ги забули и заобиколи с бариери и по този начин практически да изключи масата от миряни от активно участие в тяхното служене, с изключение на пеенето на химни. Трансформацията на раннохристиянската общност в множество от номинални християни е описана като истинска трагедия от Златоуст в прочутите му проповеди в Константинопол.

Ученията на Мистериите, преподаваните днес знания в окултните и езотерични школи на запад, които са еквивалент на системата Йога, са религиозни истини извън възможностите на рационалния ум, недостижими за него. За правилното им разбиране, за изработването на стойностни понятия, разкриващи окултните събития и явления, са необходими средства като аналогията, алегорията и символа. Чрез умелото им прилагане, заедно с използването на медитацията и съзерцанието, ученикът би могъл да постигне висшите степени на Посвещаването. И тук, както и в  миналото важи основния принцип на молитвата по отношение на Божеството- молитвеният призив е вътрешен акт на съединение на най-чистата есенция на човешкия дух с Бога. От значение за човека на запад християнският път без съмнение е най-добрият. Известни са  думите на Иисус: “Аз съм пътят, истината и животът: нито един човек не идва при Отца без моя помощ.” Този път по своя характер не е компромис към ортодоксалността, а е живо прилагане на езотеричните закономерности в условията на заобикалящата ни действителност.

В условията на ултраматериализъм в днешно време в България, а и по целия свят, са създадени предпоставки за усилена духовна работа на окултните школи, за разпространението на знания и опитности, касаещи усъвършенстването на човешката душа и изграждането на отношения от съвършено нов тип между хората. В тази връзка от особено значение е презентацията на делото на един от основоположниците на окултното учение в България Александър Кръстников. От съществуващите документи се вижда, че Кръстников присъства в качеството си на представител  на град Бургас на годишната среща на Веригата на Бялото Братство край В. Търново, провело се на 10. 08. 1911 год. По-късно той основава Обществото за психични издирвания и духознание в България. Под неговите грижи на духовен Учител се намират стотици братя и сестри из цяла България, най-вече в градовете Бургас, Сливен, Никопол, Първомай, Пловдив, Чирпан и др., където се извършват редовни събрания, окултно обучение в духовните класове, разглеждат се факти и теоретични постановки от кабалистичен характер, извършва се езотерично лечение. Оригинални по своя характер ще останат нощните сеанси тип магнетични вериги, по време на които окултните ученици получават разнообразна и изчерпателна информация от присъстващите светли духове.

Уважаеми читателю, Молитвеникът, който имаме удоволствието да Ви представим, се основава на оригинални молитви, съществуващи досега в православния канон, както и такива, композирани  и прилагани години наред от Учителя Ал. Кръстников и неговите ученици. За пръв път се излагат на показ Заклинателни молитви, условие за чиито използване е абсолютната духовна чистота на екзорциста.

  

ПОЛУНОЩНО МОЛЕНИЕ ЗА ВСЕКИ ДЕН

             В името на Отца и Сина и Светаго Духа, Амин!

             Царю Небесни, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на  благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси Благи нашите души!

            Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас! (три пъти)

            Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и  сега, и всякога, и във вечни векове. Амин!

            Пресвета Троице, помилвай ни, Господи, очисти нашите грехове, Владико, прости  беззаконията ни, Свети, посе­ти и изцери нашите немощи, заради Твоето име. Господи, помилвай (три пъти),

            Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и  сега и всякога и във вечни векове. Амин!

            Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб, дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние  прощаваме на длъжниците си; и не въвеждай нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото е Твое царството, силата и славата завинаги. Амин!

            Господи, помилвай (12 пъти). Слава...    

И сега, и всякога...

            Елате да се поклоним на нашия Цар и Бог. Елате да се пок­лоним и да припаднем пред Христа, нашия Цар и Бог. Дойдете да се поклоним и да припаднем пред единствения Христа, нашия Цар и Бог.

 

50 ПСАЛОМ

             Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях. Защото беззаконието си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззакония съм заченат, и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна  истината в сърцето и вътре в мене ми яви  мъдростта Си. Поръси ме с исоп и ще бъда чист, умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и  Светия Твой Дух не отне­май от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение  и с властния  Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите кьм Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, ще отвориш устните ми и устата ми ще възвес­тят Твоята хвала. Защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение, въздигни стените Иерусалимски. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

            Вярвам в един Бог Отец…

            Светий Боже, Светий Крепкий, Светий Безсмъртний, по­милуй нас! (три пъти)

            Отче наш...

            Ето, Младоженецът иде в полунощ и блажен е тоя раб, кого­то Той намери буден, а недостоен е оня, когото намери безгрижен. Прочее, внимавай душо моя,  да не те налегне сън, та да бъдеш предадена на смърт и да останеш вън пред затворените врата на Царството, но стресни се и възкликни: “Свят, Свят, Свят Си  Боже, заради Богородица, помилвай ни!”           

Слава...

            Душо моя, като размисляш за оня страшен ден, бодърствувай като запалиш своята свещ, която да блести с милосърдие, защото не знаеш кога ще дойде до тебе гласът, който казва: “Ето Младоженецът!” И тъй, гледай, душо моя, да не задремеш и да не останеш вън да хлопаш като 5- тях девици, но бодро чакай да пос­рещнеш Христа с чист елей, и Той ще ти даде  божествения чертог на Своята слава.

            И сега и всякога...

            Тебе, нерушимата опора и крепост, Богородице Дево,  молим: унищожи кроежите на про­тивниците, скръбта на твоите люде обърни в радост, вярващите укрепи, на народа ни помагай, моли се за мира на света, понеже Ти си, Богородице, нашето упование.

            Господи, помилвай! (40 пъти)

            Христе Боже, Който си всяко време и всеки час на небето и на земята почитан и прославян, Който Си дълготърпелив, многомилостив и многосъсрадателен, Кой­то праведните обичаш и грешните милваш, Който всички викаш към спасение, заради обещанието на бъдещите блага. Сам, Господи, приеми и нашите в този час молитви, опра­ви нашия живот към Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, изправи промишленията ни, очисти мис­лите ни и ни избави от всяка скръб, злини и болести, огра­ди ни с Твоите Свети ангели, та запазени и наставлявани от тяхното въоръжение да достигнем в единството на вярата и в познанието на Твоята недостъпна слава, защото Ти си благословен во веки. Амин!

            Господи помилвай! (3 пъти)

            Слава... И сега, и всякога...

            По досточтима от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородице, ние те величаем.

            С името Господне благослови ни, Душе!

            Боже, обсипи ни със щедрости, благослови ни, яви ни лицето ни и ни помилвай.  Господи и Владико на моя живот, не ми давай дух на празнолюбие, дух на униние, властолюбие и празнословие. Но дарувай на мене, Твоя служител, дух на целомъдрие, смирение и любов. О, Господи Царю, дай ми да виждам своите грехове и да не осъждаме брата си, защото Си благословен во веки. Амин!

            Благославяме Тебе, Боже във висините и Господ на ми­лостите, Който вършиш с нас винаги велики и непостижи­ми, славни и ужасни дела, що нямат брой, който си ни дал сън за успокоение на немощите ни и за почивка от трудо­вете на много слабата ни плът.

            Благодарим Ти, защото не си ни погубил с беззаконията ни, но си бил, както винаги, човеколюбив и си дигнал на­с, които лежахме безнадеждно, за да славим Твоята власт, просвети мислите и очите ни, въздигни нашия ум от теж­кия сън на леността, отвори ни устата и ги изпълни с хвала към Тебе, за да можем без колебание да пеем и да се изпо­вядваме по всичко, Боже, на Тебе, на безначалния Отец, с Единородния Ти Дух, Който се слави от всички сега, всякога и во веки. Амин!

            Дойдете да се поклоним на нашия Цар и Бог! Дойдете да се поклоним и припаднем пред Христа, нашия Цар и Бог! Елате да се поклоним и да припаднем пред единствения Христа, нашия Цар и Бог!

Вдигнах очите си към Планината, откъдето ще ми дойде помощ. Помощта ми е от Господа, Който е направил небе­то и земята. Няма да допусне да се поколебаят краката ти, нито ще задреме Онзи, Който те пази. Ето, няма да задреме, нито ще заспи Онзи, Който пази Израил. Господ ще те запази, Господ е закрила на дясната ти ръка. Денем слънцето не ще ви порази, нито луната но­щем. Господ ще те запази от всяко зло, ще запази душата ти Господ. Той ще пази делата ти до века.

            Ето, благославяйте Господа всички Господни слуги, ко­ито стоите в храма Божи, в дворовете на нашия Бог. Нощем издигайте ръце в светилището и благославяйте Господа.  Ще те благослови от Сиона Онзи, Който е направил небето и земята.

            Слава…И сега и всякога…Святий Боже…Отче наш...

            Господи, понеже си милосърден помени Твоите починали раби и всичко, що са през живота си сторили, прости им, защото няма на света човек безгрешен и само Ти си всеси­лен, Боже, можеш и на починалите покой да дадеш.

            Единствений Създателю и Господи, понеже Ти от чо­веколюбие всичко с дълбока мъдрост управляваш и по­лезното на всекиго даваш, то упокой, молим Ти се, душите на Твоите раби (…), защото надеждата им е само на Тебе, наший Създателю и Боже.

            Заедно със светиите, упокой, Христе, душите на Твоите починали раби (…), там, където няма нито болест, нито скръб, нито въздишка, но има безкраен и вечен живот.

            И сега и всякога...

Богородице Дево, облажават те всички родове, защото в тебе благоволи да се всели невместимия Христос, наши­ят Бог. Блажени сме и ние, които те имаме за покровител­ка, защото ден и нощ се молиш за нас и народните рабо­ти се закрепват с твоите молитви. Затова възпявайки те, думаме: “Радвай се благодатна, Господ е с тебе.”

            Господи, помилвай! (12 пъти)

            Господи, помени нашите починали родители и сродници, и всички християни, които благочестиво са живели с на­дежда и вяра в общото възкресение и в бъдещия вечен живот са се представили, и всяко тяхно съгрешение, сто­рено волно или неволно, с дело или със слово, или пък с помисляне, прости им и ги всели в места свети, в места прохладни, приятни, в места покойни, гдето няма нито болест, нито скръб, нито въздишка, гдето светлината на Твоето лице постоянно пребъдва, като весели всичките Твои от века Светии. Дарувай на тях и нам Твоето царство, напра­ви тях и нас съучастници на Твоите неизказани и вечни добрини и сънаследници на Твоя вечен и блажен живот, възкресение и покой на починалите Твои раби и затова слава отправяме на Тебе и на безначалния Твой Отец и на пресветия, преблагия и животворящ Твой Дух сега и вся­кога и във вечни векове. Амин!

            Преславна присно Дево, Майко на Христа Бога, поднеси нашата молитва на твоя Син и нашия Бог, за да се спасят чрез тебе нашите души.

Надеждата ми е Отец, защитата ми е Син, закрилата ми е Светия Дух, Света Троице, слава на Тебе!

 Събранието се открива с песента:

 

Сърца пред Господа застанете,от Него вий се не делете,

Той е ваш благ и небесен Баща,

обичайте Го от сърце и душа!

 

1. МОЛИТВА

             В името на Отца и Сина и Светаго Духа. Амин!

            Боже, Боже, погледни на нас, грешните, изправи нашата молитва. Изпъди нечистите мисли от сърцата ни, просвети ни ума със светлината на благоразумието, наведи ухо и чуй ни които Ти се молим и чакаме Твоята силна милост от горе, защото Ти си наш Бог и като стоим пред Тебе в този молитвен дом, викаме умилно: ”Укрепи ни, Боже, и вразу­ми ни в твоя страх!”

            Боже, бъди милостив към нас, грешните. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречис­та Майка и на всичките Светии, помилуй ни! Амин!

            Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе, Царю небесни, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всич­ко изпълваш, Съкровище на всички блага и Подателю на живота, дойди и се всели в нас и ни очисти от всяко петно и спаси, Благий, нашите души! 

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница