Номенклатура на използваните видове финансови инструменти, банковите депозити и инвестиционни имотиДата15.10.2018
Размер119.5 Kb.


Номенклатура на използваните видове финансови инструменти, банковите депозити и инвестиционни имоти

код на използваните видове финансови инструменти, банковите депозити и инвестиционни имоти

Описание на използваните видове финансови инструменти, банковите депозити и инвестиционни имоти

1

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/

2

Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг /по чл. 176, ал.1, т. 4 от КСО/

3

Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 6 от КСО/

4

Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 8 от КСО/

5

Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 9 от КСО/

6
7

Дългови ценни книжа издадени от чуждестранни общини /по чл. 176, ал. 1, т. 12, буква "а" от КСО/

8

Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 12, буква "б" от КСО/

9

Квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини /по чл. 176, ал. 1, т. 13, буква "а" от КСО/

10

Квалифицирани дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 13, буква "б" от КСО/

11

Акции, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 2 от КСО/

12

Права по акции, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 2 от КСО/

13

Акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО/

14

Акции на дружества със специална инвестиционна цел секюритизиращи вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО/

15

Акции, издадени от колективни инвестиционни схеми, по реда на ЗДКИСДПКИ /по чл. 176, ал. 1, т. 10 от КСО/

16

Дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми, по реда на ЗДКИСДПКИ /по чл. 176, ал. 1, т. 10 от КСО/

17

Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО/

18

Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО/

19

Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на ЕС или държави - страни по СЕИП /по чл. 176, ал. 1, т. 12, буква "в" от КСО/

20

Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави посочени в наредба на КФН /по чл. 176, ал. 1, т. 13, буква "в" от КСО/

21

Акции на колективни инвестиционни схеми /по чл. 176, ал. 1, т. 14 от КСО/

22

Дялове на колективни инвестиционни схеми /по чл. 176, ал. 1, т. 14 от КСО/

23

Банкови депозити в банки , получили разрешение за банкова дейност, съгласно законодателството на РБългария /по чл. 176, ал. 1, т. 5 от КСО/

24

Банкови депозити в банки, получили разрешение за банкова дейност, съгласно законодателството на държави членки на ЕС, държави посочени в наредба на КФН или държави - страни по СЕИП /по чл. 176, ал. 1, т. 15 от КСО/

25

Инвестиционни имоти в РБългария /по чл. 176, ал. 1, т. 16 от КСО/

26

Инвестиционни имоти в държави членки на ЕС, държави – страни по СЕИП или държави посочени в наредба на КФН /по чл. 176, ал. 1, т. 16 от КСО/

27

Други

28

Лихвен процент

29

Валутен курс

30

Индекс на регулиран пазар

31

Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави членки или техни централни банки /по чл. 176, ал. 1, т. 11, буква "а" от КСО/

32

Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави посочени в наредба на КФН или от техни централни банки /по чл. 176, ал. 1, т. 11, буква "б" от КСО/

33

Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ЕЦБ или от ЕИБ /по чл. 176, ал. 1, т. 11, буква "в" от КСО/

34

Kорпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на Република България, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти /по чл. 176, ал.1 т.7/

35

Kорпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти /по чл. 176, ал.1 т.7/

36

Права по акции включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки, придобити по право

37

Права по акции включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави посочени в наредба на КФН, придобити по право

Забележка: Позиция 6 е оставена свободна поради изискване за съответствие на стари и нови получавани данни.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница