Община Сливница и Сдружение за дива природа „Балкани” започват работа по проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 гДата31.12.2017
Размер29.42 Kb.
#38489
Решения за

по-добър животОбщина Сливница и Сдружение за дива природа „Балкани” започват работа по проект, финансиран по Оперативна програма  „Околна среда 2007 – 2013 г."
На 17.01.2012 г. Община Сливница, Сдружение за дива природа „БАЛКАНИ” и МОСВ подписаха договор за изпълнение на проект „Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ „Алдомировско блато” и защитени зони в общините Сливница и Драгоман”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Проектът е на стойност 918 243,80 лв, от които 780 507,23 лв се финансират от Европейският фонд за регионално развитие, а 137 736,57 лв от национални средства. Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца.
Общата цел на проекта е: възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ „Алдомировско блато” и защитени зони „Драгоман”, „Западна Стара планина и Предбалкан” и „Раяновци” в района на община Сливница и поречието на река Нишава.
Основните дейности включват:

 1. Възстановяване на ихтиофауната, като хранителна база на водолюбивите птици в Алдомировското блато.

 2. Ограничаване негативните фактори върху защитените птици, в т.ч. безпокойството през размножителния период

 3. Възстановяване на критично застрашено находище на лалугера в близост до Алдомировското блато.

 4. Оборудване и функциониране на “ex-situ” център в близост до Драгоманското блато с цел стартиране на дейност за реинтродукция на популациите на Шипоопашата костенурка

 5. Експедиции за търсене на диви сухоземни костенурки с цел формиране на размножителна популация в “ex-situ” центъра.

 6. Създаване на участък за размножаване и опазване in-situ на изчезнали и застрашени растения.

 7. Популяризиране на видовете и възпитаване на културата за опазване на околната среда, чрез организирани посещения и лекции на открито.

 8. Изготвяне на ръководство за прилагане на оценка на съвместимостта за влечуги и земноводни от приложение 2 на ЗБР.

 9. Организация, управление и публичност

 10. Одит

Благодарение на проекта ще бъдат постигнати следните резултати: • Подобрено благоприятно състояние на водолюбиви и грабливи птици, лалугер, видра и виюн

 • Намаляване на случаите на нарушаване на заповедта за обявяване на ЗМ „Алдомировско блато”

 • Постигнато поразумение с „ЧЕЗ Разпределение България” АД за обезопасяване на рисковата енергопреносна мрежа

 • Оборудван и действащ център за размножаване на Шипоопашати костенурки, като основа за възстановяване на благоприятното състояние на вида в района

 • Създаден участък за размножаване и опазване in-situ на водолюбиви и влаголюбиви растения

 • Одобрени и стартирали програми за реинтродукция на блатна перушина, хипурис и блатно кокиче

 • Изпълнени дейности, предвидени в планове за действие за шахматовидна ведрица, ниска теменуга

 • Подобрени условия за устойчиво ползване на рибните ресурси в ЗМ „Алдомировско блато”

 • Ограничени отрицателни фактори, влияещи върху целевите видове

 • Повишена обществена подкрепа за опазването на целевите видове

 • Изготвен научно-популярен филм, проведени 32 посещения на ученически и студентски групи в района на Алдомировското блато и центъра за костенурки; 1000 запознати с биоразнообразието ученика, 30 училища запознати с образователната програма на открито

 • Изготвено ръководство за влечуги и земноводни и разпространено сред РУГ, РИОСВ, МОСВ, областни управи.

За контакти:

Андрей Ралев – Ръководител на проекта

aralev@balkani.org

тел: 029631470Европейски съюз

Европейски фонд за

регионално развитие Кохезионен фонд

Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница