От зоп, с предмет: „изработка и печат на информационни и рекламни материалиДата14.02.2017
Размер116.47 Kb.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществената поръчка, чрез публична покана по реда на Глава осем „а” от ЗОП, с предмет: „ИЗРАБОТКА И ПЕЧАТ НА ИНФОРМАЦИОННИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ“Изисквания на възложителя

 

 

Вид

Единица мярка

индикативно количество

1. Печат на печатен рекламно-информационен материал, формат 50Х70
1.1.
- Цветност: 4+0
- Хартия: 130 грама; мат;
- прогнозен обем:

кампания по 200 броя

до 70 кампании

1.2.
- Цветност: 4+0
- Хартия: 130 грама; гланц;
- прогнозен обем:

кампания по 200 броя

до 70 кампании

Печат на печатен рекламно-информационен материал, формат 70Х100
2.1.
- Цветност: 4+0
- Хартия: 130 грама; мат

кампания по 200 броя

до 70 кампании

2.2.
- Цветност: 4+0
- Хартия: 130 грама; гланц

кампания по 200 броя

до 70 кампании

3. Дизайн и предпечатна подготовка на печатен рекламно-информационен материал, формат A4, двустранен


3.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; мат;
- прогнозен обем:

кампания по 1000 броя

до 70 кампании

3.2.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; гланц;
- прогнозен обем: до 70 кампании по 1000 бр

кампания по 1000 броя

до 70 кампании

Дизайн и предпечатна подготовка на печатен рекламно-информационен материал, формат A5, двустранен
4.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; мат;

кампания по 1000 броя

до 70 кампании

4.2.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; гланц;

кампания по 1000 броя

до 70 кампании

Печат на печатен рекламно-информационан материал , размер 21х21двустранен
5.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; мат;

кампания по 1000 броя

до 70 кампании

5.2.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; гланц;

кампания по 1000 броя

до 70 кампании

6. Печат на печатен рекламно информационан материал – размер 63х21, включващ допълнителни операции биговане и сгъване


6.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; мат;

кампания по 1000 броя

до 70 кампании

6.2.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; гланц;

кампания по 1000 броя

до 70 кампании

Дизайн и предпечатна подготовка на рекламно-информационен материал с размер на уличен билборд
- Цветност: 4+0
- Размер 405х305
- Материал: винил 450 гр

кампания по 2 бр

до 30 кампании

8. Дизайн и предпечатна подготовка на рекламно-информационен материал с формат на улична светеща кутия


8.1.
- Цветност: 4+0
- Размер: 120х180
- Материал за печат: хартия грамаж 150 гр

кампания по 2 бр

до 15 кампании

8.2.
- Цветност: 4+0
- Размер: 117х181
- Материал за печат: хартия грамаж 150 гр.

кампания по 2 бр

до 15 кампании

8.3.
- Цветност: 4+0
- Размер: 119х175
- Материал за печат: хартия грамаж 150 гр.

кампания по 2 бр

до 15 кампании

8.4.
- Цветност: 4+0
- Размер: 116Х176
- Материал за печат: хартия грамаж 150 гр.

кампания по 2 бр

до 15 кампании

8.5.
- Цветност: 4+0
- Размер: 119Х89
- Материал за печат: хартия грамаж 150 гр.

кампания по 2 бр

до 15 кампании

8.6.
- Цветност: 4+0
- Размер: 49,5х65,5
- Материал за печат: хартия грамаж 150 гр.

кампания по 2 бр

до 15 кампании

8.7.
- Цветност: 4+0
- Размер: 44,5х69,5
- Материал за печат: хартия грамаж 150

кампания по 2 бр

до 15 кампании

8.8.
- Цветност: 4+0
- Размер: 59,5х69,5
- Материал за печат: хартия грамаж 150 гр.

кампания по 2 бр

до 15 кампании

8.9.
- Цветност: 4+0


- Размер: 60х40 см;
- Материал за печат: хартия грамаж 150 гр.

кампания по 2 бр

до 15 кампании

9. Печат на покана, формат А5, двустранна
9.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 150 грама; мат;
- прогнозен обем: до 70 кампании по 50 бр

кампания по 50 броя

до 70 камапании

9.2.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 150 грама; гланц;

кампания по 50 броя

до 70 камапании

10. Дизайн и предпечатна подготовка на покана, американски формат, двустранна


10.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 150 грама; мат;

кампания по 50 броя

до 70 камапании

10.2.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 150 грама; гланц;

кампания по 50 броя

до 70 камапании

11. Дизайн и предпечатна подготовка на рекламен стикер 10х10 см


11.1.
- Цветност: 4+0
- Хартия: 150 грама; мат;

брой

до 50 броя

11.2.
- Цветност: 4+0
- Хартия: 150 грама; гланц;

брой

до 50 броя

12. Печат на имиджов транспарант с размер 5х2 м.
- Цветност: 4+0
- Размер 505х205
- Материал: винил 450 гр

брой

до 12 броя

13. Печат върху тениска


- размер: в поле 29,7х21
- формат: .eps

брой

до 50 броя

14. Печат на брошура 21х15, обем до 32 страници, цена на лист


14.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; мат;
- прогнозен обем: до 12 кампании по 1000 бр

камапния по 1000 броя

до 12 камапании

14.2.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; гланц

камапния по 1000 броя

до 12 камапании

15. Печат на брошура 21х21, обем до 32 страници, цена на лист


15.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; мат;

камапния по 1000 броя

до 12 камапании

15.2.
- Цветност: 4+4


- Хартия: 115 грама; гланц;

камапния по 1000 броя

до 12 камапании

16. Печат на брошура A5, обем до 32 страници, цена на лист
16.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; мат;

камапния по 1000 броя

до 12 камапании

16.2.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; гланц;

камапния по 1000 броя

до 12 камапании

17. Печат на брошура A4, обем до 32 страници, цена на лист
17.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; мат;

камапния по 1000 броя

до 12 камапании

17.2.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; гланц;

камапния по 1000 броя

до 12 камапании

18. Печат на печатен рекламно-информационен материал, формат A4, едностранен
18.1.
- Цветност: 4+0
- Хартия: 115 грама; мат;

камапния по 1000 броя

до 12 камапании

18.2.
- Цветност: 4+0
- Хартия: 115 грама; гланц;

камапния по 1000 броя

до 12 камапании

19. Печат на печатен рекламно-информационен материал, формат A5, едностранен


19.1.
- Цветност: 4+0
- Хартия: 115 грама; мат;

камапния по 1000 броя

до 12 камапании

19.2.
- Цветност: 4+0
- Хартия: 115 грама; гланц;

камапния по 1000 броя

до 12 камапании

20. Печат на печатен рекламно-информационен материал, формат A2, едностранен
20.1.
- Цветност: 4+0
- Хартия: 115 грама; мат;
- допълнителни операции - перфорация и сгъване
-

кампания по 1500 бр

до 12 кампнании

21. Печат на печатен рекламно-информационен материал, формат A2, двустранен
21.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; мат;
- допълнителни операции - перфорация и сгъване

кампания по 1500 бр

до 12 кампнании

22. Печат на печатен рекламно информационан материал 21х15, едностранен
22.1.
- Цветност: 4+0
- Хартия: 115 грама; мат;

камапния по 1000 броя

до 12 кампнании

22.2.
- Цветност: 4+0
- Хартия: 115 грама; гланц

камапния по 1000 броя

до 12 кампнании

23. Печат на печатен рекламно информационан материал 21х15, двустранен
23.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; мат;

камапния по 1000 броя

до 12 кампнании

23.2.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; гланц;

камапния по 1000 броя

до 12 кампнании

24. Печат на печатен рекламно информационан материал , размер 21х21, Едностранен
24.1.
- Цветност: 4+0
- Хартия: 115 грама; мат;

камапния по 1000 броя

до 12 кампнании

24.2.
- Цветност: 4+0
- Хартия: 115 грама; гланц;

камапния по 1000 броя

до 12 кампнании

25. Печат на печатен рекламно информационан материал , размер 21х21, двустранен


25.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; мат;

камапния по 1000 броя

до 12 кампнании

25.2.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; гланц;

камапния по 1000 броя

до 12 кампнании

. Печат на печатен рекламно информационан материал – размер 63х21, включващ допълнителни операции биговане и сгъване
26.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; мат;

кампания по 1000 броя

до 70 кампании

26.2.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; гланц;

кампания по 1000 броя

до 70 кампании

27. Печат на покана, формат А5, едностранна


27.1.
- Цветност: 4+0
- Хартия: 150 грама; мат;

кампания по 50 броя

до 70 кампании

27.2.
- Цветност: 4+0
- Хартия: 150 грама; гланц;

кампания по 50 броя

до 70 кампании

28. Печат на покана, американски формат, едностранна
28.1.
- Цветност: 4+0
- Хартия: 150 грама; мат;

кампания по 50 броя

до 70 кампании

28.2.
- Цветност: 4+0
- Хартия: 150 грама; гланц;

кампания по 50 броя

до 70 кампании

29. Изработка на рекламно –информационна табела


– формат 50х70
- изходен материал основа - разпенена ПВЦ плоскост тип Forex
- изходен материал покритие - ПВЦ фолио, печатано или рязано

брой

до 10 броя

30. Печат на календар, 12 листа, размер 50х70

брой

до 200 броя

Печат на календар, 12 листа, размер 70х100

брой

до 200 броя

32. Печат на брошура 21х15, обем над 32 страници, цена на лист
32.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 100 грама; мат;

кампания по 1000 броя

до 12 кампании

32.2.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 100 грама; гланц;

кампания по 1000 броя

до 12 кампании

33. Печат на брошура 121х7, обем до 32 страници, цена на лист
33.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; мат;

кампания по 1000 броя

до 12 кампании

33.2.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 115 грама; гланц;

кампания по 1000 броя

до 12 кампании

34. Печат на брошура 12х7, обем над 32 страници, цена на лист
34.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 100 грама; мат;

кампания по 1000 броя

до 12 кампании

34.2.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 100 грама; гланц;

кампания по 1000 броя

до 12 кампании

Печат на брошура 21х21, обем над 32 страници, цена на лист
35.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 100 грама; мат;

кампания по 1000 броя

до 12 кампании

35.2.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 100 грама; гланц;

кампания по 1000 броя

до 12 кампании

36. Печат на брошура A5, обем над 32 страници, цена на лист
36.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 100 грама; мат;

кампания по 1000 броя

до 12 кампании

36.2.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 100 грама; гланц;

кампания по 1000 броя

до 12 кампании

37. Печат на брошура А4, обем над 32 страници, цена на лист


37.1.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 100 грама; мат;

кампания по 1000 броя

до 12 кампании

37.2.
- Цветност: 4+4
- Хартия: 100 грама; гланц;

кампания по 1000 броя

до 12 кампании
Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница