Отчет по механизма за разпределяне на годишната субсидия на Народно Читалище „Арарат 2001 гр. Хасково за периода месец януари месец декември 2016 гДата21.01.2018
Размер79.27 Kb.
ТипОтчет
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АРАРАТ – 2001” ХАСКОВО

Изх. №5 / 07.03.2017 г.


До

Добри Беливанов

Кмет на Община Хасково

Господин Кмет,

Във връзка със заповед № 779 / 05.06.2012 г. и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за народните читалища и чл. 3, ал. 1 от договор подписан между Община Хасково и Народно Читалище „Арарат - 2001" Ви представяме:
 1. Отчет по механизма за разпределяне на годишната субсидия на Народно Читалище „Арарат – 2001” гр. Хасково за периода месец януари – месец декември 2016 г.

 2. Финансов отчет по утвърдената бюджетна бланка на Народно Читалище „Арарат – 2001” гр. Хасково за периода месец януари – месец декември 2016 г.

Председател:............................/Мари Пандулева/

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АРАРАТ – 2001” ХАСКОВО
гр. Хасково, ул. “ Добруджа “ 11, е-mail: ararathaskovo@abv.bg


О Т Ч Е Т

за дейността на Народно Читалище “АРАРАТ-2001“

град Х А С К О В О

за периода януари 2016 г. – декември 2016 г.

по МЕХАНИЗМА за разпределяне на
ГОДИШНАТА СУБСИДИЯ на читалищата


ОБЩИНА ХАСКОВО

 1. Брой на жителите в населеното място или района обслужван от читалището: Народно читалище “АРАРАТ- 2001” обслужва културните потребности на арменската общност на града и общината, която наброява около 500 души.

 2. Брой регистрирани читалищни членове - 151

 3. Дейност :

А/ Библиотечно и информационно обслужване :

Библиотеката на читалище “Арарат - 2001” разполага със:

- Библиотечен фонд – 1700 тома

 • Набавени библиотечни материали – да – 25 бр. /от дарения/

 • Брой на абонирани периодични издания – 1 / вестници, списания и др. /

 • Брой читателски посещения – 243

 • Заети книги – 503 тома

 • Общо регистрирани читатели - 163

 • Степен на автоматизация – три компютърни конфигурации, мултимедия, мултифункционално устройство – по проект „Глобални библиотеки”

Б/ Любителско художествено творчество:

 • Постоянно действащи колективи :

 • Арменски самодеен театрален състав «Проф. Крикор Азарян» - 42 души

 • Танцов състав „Дзахигнер” – 20 души

 • Клуб на майката – 20 души

 • Клуб на жената – 35 души

 • Футболен отбор «Арарат» - мъже – 20 души

 • Детски футболен отбор «Арарат» - 10 деца

 • Камерен хор „Гомидас” – 24 души

 • Клуб „Арт ателие” – 20 души

 • Временно действащи колективи – няма

 • Международни, национални и общински участия / награди спечелени от колективитеза любителско художествено творчество / - няма


В/ Школи за изучаване на чужди езици/ вид и брой на участниците във всяка от тях/

 • Школа по арменски език – 15 деца

 • Школа по арменски език /разговорен/ за възрастни „Хосинг хайрен” – 30 души

Г/ Работа по проекти – не

Д/ Други читалищни дейности: Културно – масови мероприятия – 24 /приложение 1/

 1. Материална база :

Народно Читалище „Арарат- 2001” не разполага със собствена или дадена за ползване сграда от Община Хасково. Читалището ползва помещения, собственост на Църковно настоятелство при църквата „Сурп Степанос” Хасково и Арменска общност Хасково.

А/ Разгъната площ в кв.метра за читалищна дейност – 150 кв.метра

Б/ Техническа база - Задоволителна /нуждаеща се наложително от ремонт/

 1. Субсидирана численост на персонала - 2 субсидирани бройки

 2. Общ бюджет за периода януари – декември 2016 година – 13 968,00 лв. субсидия /приложение 2/


Председател :................................

/Мари Пандулева/


Секретар :.....................................

/Вера Томасян /

Приложение 1

Отчет


на дейността читалището за 2016 година
Концертна, конкурсна дейност, изложби, фестивали и други:


 1. Коледен празник с участието на децата от арменското училище.

Дата:06.01.2016 г. Място: Дом на арменската общност

Начало: 17.00 часа
 1. Карнавална вечер по случай Пун Парагентан /Сирни заговезни/.

Дата: 06.02.2016 г. Място: Дом на арменската общност

Начало: 19.00 часа
 1. Осмо мартенско тържество.

Дата: 11.03.2016 г. Място: Дом на арменската общност

Начало: 18.00 часа
 1. Годишно отчетно събрание на Народно Читалище „Арарат – 2001”.

Дата: 13.03.2016 г. Място: Дом на арменската общност

Начало: 11.00 часа
 1. „Велики четвъртък” – оцветяване на великденските яйца и

изработка на Великденски картички от децата.

Дата: 24.03.2016 г. Място: Дом на арменската общност

Начало: 16.00 часа


 1. Възпоменателни тържества, посветени на 100 години от Геноцида върху арменския народ – представяне на книгата на Карекин Караханян „По пътя на смъртта и вярата”.

Дата: 24.04.2016 г. Място: Дом на арменската общност

Начало: 11.00 часа
 1. Закриване на учебната година на неделното арменско училище с посещение на природонаучният музей и планетариума в гр. Пловдив.

Дата: 11.06.2016 г. Място: гр. Пловдив

Начало: 09.00 часа
 1. Организиране на спортен празник за малки и големи.

Дата: 19.06.2016 г. Място: парк Кенана

Начало: 10.00часа

 1. Закриване на художествено – творческия сезон на самодейните колективи на читалището.

Дата: 02.07.2016 г. Място: Дом на арменската общност

Начало: 19.00 часа
 1. Гостуване на самодеен театрален състав „Хагоп Баронян” и вокална група „Сирун” от гр. Пловдив.

Дата: 03.07.2016 г. Място: Дом на арменската общност

Начало: 18.00 часа
 1. Участие на децата в кампанията „Стара хартия за нова книга”.

Дата: 10.09.2016 г. Място: сцената на пл. „Свобода“

Начало: 11.00 часа
 1. Откриване на художествено – творческия сезон на самодейните колективи на читалището.

Дата: 17.09.2016 г. Място: Дом на арменската общност

Начало: 19.00 часа
 1. Откриване на творческият сезон на възобновеният камерен хор „Гомидас”.

Дата: 03.10.2016 г. Място: Дом на арменската общност

Начало: 18.00 часа
 1. Четвърти рожден ден на танцов състав „Дзахигнер”.

Дата: 07.10.2016 г. Място: Дом на арменската общност

Начало: 18.00 часа
 1. Откриване на неделното арменско училище.

Дата: 16.10.2016 г. Място: Дом на арменската общност

Начало: 11.00 часа
 1. Рецитал на децата по случай 25 години от независимостта на Армения.

Дата: 12.11.2016 г. Място: Дом на арменската общност

Начало: 17.00 часа
 1. Кулинарна изложба „Арменската кухня и аз – 5”.

Дата: 12.11.2016 г. Място: Дом на арменската общност

Начало: 18.00 часа
 1. Петнадесети рожден ден на самодеен театрален състав

„Проф. Крикор Азарян”.

Дата: 03.12.2016 г. Място: Дом на арменската общност

Начало: 19.00 часа


 1. Представяне на традиционни арменски ястия на кулинарната изложба, организирана от читалище „Заря” гр. Хасково под надслов „Характерни храни и напитки от Хасковския край”.

Дата: 14.12.2016 г. Място: читалище „Заря” гр. Хасково

Начало: 11.30 часа
 1. Коледно тържество на хор „Гомидас”

Дата: 14.12.2016 г. Място: Дом на арменската общност

Начало: 18:30 часа

 1. Изработване на изделия за Коледния базар от новосъздадения клуб

„Арт ателие”.

Дата: 16.12.2016 г. Място: Дом на арменската общност

Начало: 18:00 часа


 1. Коледен базар

Дата: 25.12.2016 г. Място: Дом на арменската общност

Начало: 11:00 часа
 1. Коледен концерт с участието на самодейните състави и децата от неделното

училище.

Дата: 25.12.2016 г. Място: Дом на арменската общност

Начало: 12:30 часа


 1. Посещение на децата от неделното училище на прожекция на филма

„Ела изпей” в кино „Парадизо”

Дата: 29.12.2016 г. Място: кино „Парадизо” гр. Хасково

Начало: 13:00 часа

Председател : .........................

/ Мари Пандулева /

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АРАРАТ – 2001” ХАСКОВО
гр. Хасково, ул. “ Добруджа “ 11, е-mail: ararathaskovo@abv.bg

Изх. № 4/ 09.02.2017 г.До

Добри Беливанов

Кмет на Община Хасково
Господин Кмет,

Във връзка с договор, подписан между Община Хасково и Народно Читалище „Арарат - 2001" Ви представяме:


Финансов отчет по утвърдената бюджетна бланка на Народно Читалище „Арарат – 2001” гр. Хасково за периода месец януари 2017 г.

Председател:............................

/Мари Пандулева/

Списък на членовете на Настоятелството на НЧ „Арарат- 2001”

гр. Хасково


 1. Председател: Мари Пандулева

 2. Секретар: Вера Томасян

 3. Членове: Арам Твапанян, Мариана Атанасова, Тенчо Василев, Сърпухи Дерандонян и Хрипсиме Хачадурян.

Списък на членовете на Проверителната комисия на НЧ „Арарат-2001”

гр. Хасково


Председател: Аракси Чапанова

Членове: Михран Карекинян и Ануш Атанасова
Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница