Отчитане на разходите за основна дейност


Дебит сметка 601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ Кредитстраница7/25
Дата04.08.2022
Размер246 Kb.
#114887
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25
1299007149-diplomna sk tetradka bg-19doc
Свързани:
MPRA paper 97680
Дебит сметка 601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ
Кредит сметка 302 МАТЕРИАЛИ
В случая не е подходящо съставянето на обратна статия. Това се налага от изискването за получаване на чисти обороти в сметките от група 60 РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ.
Сметка 601 Разходи за материали се кредитира текущо или еднократно при отнасянето на разходите по функционално предназначение срещу дебитирането на:
1.Сметка 611 Разходи за основна дейност – при извършване на материални разходи, свързани с основната дейност. Тук се отнасят изразходените материали за промишлена.селскостопанска, транспортна, строителна, търговска дейност в съответните предприятия със същото направление;
2. Сметка 612 Разходи за спомагателна дейност – при извършени материални разходи, свързани със спомагателната дейност – ремонтна, вътрешно-транспортна, допълнителни и странични производства;
3. Сметка 613 (207) Разходи за придобиване на ДМА – при направени материални разходи за придобиване на дълготраен актив (разходи за строителни и други материали, употребени материали за монтаж и др.)
4. Сметка 614 Административни разходи – при извършване на разходи свързани с управлението и функционирането на предприятието.
5. Сметка 615 Разходи за продажба – това са разходи с извънпроизводствен характер (напр. амбалажни материали).
6. Сметка 616 Разходи за ликвидация на ДМА – при направени материални разходи за ликвидиране и бракуване на ДМА
7. Сметките от група 70 Приходи от продажби – за намаляване на постъпленията от продажбата на продукция и стоки (ако не се използват сметките от група 61).
8. Сметка 123 Печалби и загуби от текущата година – когато в предприятието не се установява себестойност.
Особен случай е извършването на материални разходи, които следва да бъдат отложени за бъдещи периоди. За целта разходите се отчитат по дебита на сметка 651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди и по кредита на сметка 302 Материали. При трансформиране на тези разходи в текущи за дейността, сметка 651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди се кредитира със съответната част от разсрочените разходи, като разходи за текущия период, срещу дебитиране на сметка 601 Разходи за материали.
В края на отчетния период сметка 601 Разходи за материали остава без остатък. Сумите на дебитните и кредитните обороти по сметката се отразяват по Годишния финансов отчет (ОПР) на ред „Разходи за материали”.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница