Педагогическа психологияPdf просмотр
страница1/7
Дата10.06.2024
Размер296.82 Kb.
#121402
  1   2   3   4   5   6   7
D LLMSDOCS COURSES 10757 FILES 63597 ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ (3)


ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
Изискванията на практиката провокират развитието на науката психология в различни области. Така се появяват нейни клонове като спортната психология, медицинската психология, юридическата психология и редица други. Сред тях, една от най-ранно възникналите, заедно с военната психология, е педагогическата психология. Тя включва психология на обучението, психология на възпитанието и психология на учителя.

Предмет и задачи на педагогическата психология
1.1.
Предмет на педагогическата психология
Педагогическата психология изучава психологическите закономерности на усвояването от учениците на обществено- историческия опит на човечеството и върху тази основа закономерностите за формиране на тяхната личност
Те са обусловени от много фактори. Установяването и изучаването им изисква дългогодишни научни изследвания, които не спират и до днес.
Взаимната обвързаност и типичното проявление на всички психични явления, които протичат в усвояването на навици, знания и умения и на тази основа участват във формирането на личността, съставляват психологическите закономерности, изучавани от педагогическата психология.
Предметът на Педагогическата психология се определя от взаимовръзката между педагогическата и психологическата наука, които взаимно обслужват практиката по обучението и възпитанието на човека в неговото развитие.
В учебно-възпитателния процес освен

педагогически и психологически има и други закономерности като ергономически, аксиологически, и други, но те отразяват връзката на педагогиката с други научни области, които също имат отношение към формирането на здрава личност както във физически, така и в психически аспект.
Учебно-възпитателният процес има организационно- съдържателна и психологическа страна. Той протича като съвместна дейност на учител и ученици. Педагогическата психология се занимава с психологическата страна на този процес – какво става, как се развива психиката на ученика в учебната дейност, как учителят влияе чрез преподаването и общуването в процеса на създаване на навици, развитие на умения, натрупване на знания и на тази основа на формирането на личността.
Педагогическата психология изучава условията на учебно- възпитателния процес, при които психичната дейност на учащите се протича оптимално и се постига максимален ефект от усвояването и разбирането на предлаганите знания. На базата на научно- изследователската дейност, която доказва ефективността им, те се превръщат в закономерни условия.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница