План-конспект Тема: Конструирането дейност за развитие на творческите способности на децатастраница1/5
Дата27.03.2024
Размер62.5 Kb.
#120814
ТипПлан-конспект
  1   2   3   4   5
Конструирането - дейност за развитие на творческите способности на децата

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ “


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА:
Методика на конструирането и техниката в детската градина


План-конспект


Тема:


Конструирането - дейност за развитие на творческите способности на децата.

Изготвил : Проверил :


Добромира Евстатиева доц.д-р Радка Гайдова
ПНУП -1курс
магистър


Велико Търново 2014
Съдържание

Увод.................................................................................................................3


Същност на конструктивно- техническата дейност................................4


Особености на детската конструктивно- техническа дейност..................5


Конструктивни игри.......................................................................................6


Подходи за осъществяване на конструктивно- техническа дейност.........8


Заключение....................................................................................................10


Използвана литература.................................................................................11Увод
Периодът на предучилищната възраст /3-7г./се характеризира с интензивно психично и физическо развитие. Засилва се интересът към света на възрастните, към тяхната дейност и взаимоотношения. Постепенно се осъзнава феномена “Аз “Водеща става игровата дейност. Тя предизвиква качествени изменения в психиката и в нея се зараждат процеси, както на учение, така и на трудова дейност. Стремежът за съвместен живот с възрастните, детето започва да удовлетворява посредством игра. Наред с играта съществена роля за психичното развитие играят продуктивните дейности: рисуване, моделиране, апликиране, в които стремежът е не толкова към качествен продукт, а към приятно преживяване в процеса на дейността. През този период се развиват специфични форми на волево внимание, на възприятието и на мисленето. Бурно се развиват въображението и образната памет. При 5-6 годишните деца все още доминира двигателната и предметно- образната памет. Към 6-7години започва да се развива словесно- логическата смислова памет. Детските спомени се формират непреднамерено. Формират се представи с конкретен характер.
Развитието на конструктивно-техническите и изобразителни умения оказва съществено влияние върху цялостното психическо развитие на детето. Чрез различните видове занимания се развива финната координация на зрителния и двигателния анализатор, развиват се познанията за различните свойства на материалите, формират се представи за форма, цвят, големина, пространствени отношения. Осъществяват се задачи на сензорното развитие. Тези занимания дават възможност за разгръщане на детското творчество и са характерни за 5-7-годишните деца. Една добра основа за целия период на активно учене, който следва. Играта е начинът на детето да изрази своя вътрешен свят и емоции. Помага му да да се справи с нещата, които му се случват във външния. Изразява всичко, което думите не могат. Затова като родители е добре да се вслушваме в нещата, които играта има да ни каже.
Практическата работа и полезността са водещи при тези занимания. Всички изделия, модели, образци се използват като играчки (например в часовете по куклен театър); или като дидактически материали в образователните модули “Наука за деца” и “Аз и природата”, „ Мога да направя сам“, или за подаръци или украса, или просто за удоволствие. В часовете по конструктивно-технически и битови дейности, децата имат възможност да развиват способности за самообслужване и необходими здравно-хигиенни и битови умения и навици; създават се нагласи за участие в различни форми на групова работа. Конструирането се разг­лежда като средство за обучение, за възпитание, за социализиране, за ин­тензивно психическо развитие на детето както в условията на организира­ната система (детска градина, училище), така и в семейна обстановка. Конструирайки детето се учи не само да различава външните качества на заобикалящите го предмети, да определя формата им, структурата, величините, пространствените отно­шения и пр., но у него се развиват познавателни и практически способи и действия.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница