Покани за доброволно изпълнение по чл. 182 от допк физически и юридически лица



Дата25.07.2016
Размер60.71 Kb.
#5620
Покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК – физически и юридически лица


Публикувано на: 22 август 2014 г., петък

Валидно до: 05 септември 2014 г.,17:30 ч., петък

 

 



Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят  в отдел “Местни данъци и такси” при Община Самоков на адрес гр.Самоков, ул.”Македония” 34, ет 1, гише №6, №7, №8, № 9 или на ет. 5, стая №517 от 8:30 ч. до 17:30 ч., за връчване на Покана за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:
1. Йордан Велинов Николов – ЕГН: 650702****

Адрес: гр. София, жк. „Гара искър ” , ул. „9-та” №6

Покана № 1794 / 06.06.2014г.
2. Евгений Леонидович Палочкин – ЕИК: 14721****

Адрес: гр. Самоков, к.к Боровец, х-л „Кокиче”, ет.4, ап.С71

Покана № 1126 / 30.05.2014г.
3. Иван Йорданов Наумов – ЕГН: 470829****

Адрес: гр. София, „Битоля 18”, №63, вх.З, ет.7, ап.177

Покана № 1000/ 28.05.2014г.

4. Добринка Иванова Цветкова – ЕГН: 570411****

Адрес: гр. София, ж.к „Младост” №523, вх.2, ет.2, ап.26

Покана № 3464/ 18.06.2014г.

5. Кирил Василев Иванов – ЕГН: 400519***
Адрес: гр. София, ул „Суходолска” № 85, вх.Б,ет.1,ап.3

Покана № 3470/ 18.06.2014г.



6. Теофана Борисова Якимова – ЕГН: 510825****

Адрес: гр. София, ж.к „Люлин ” № 623, вх. Е, ап.117

Покана № 2843/ 13.06.2014г.

7. Михаил Михайлов Якимов – ЕГН: 770823****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, №623, вх. Е, ап. 117

Покана № 2846/ 13.06.2014г.



8. Стоян Михайлов Якимов – ЕГН760902****
Адрес: гр. София, жк „ Люлин” №623, вх. Е, ап.117

Покана № 2845/ 13.06.2014г.



9. Мария Гатева Лазарова – ЕГН: 261202****
Адрес: гр. София, ул. „Хемус”,№5, вх.Б, ет.5, ап.13

Покана № 3045/ 16.06.2014г.



10. Галя Иванова Пенкова – ЕГН:591019****
Адрес: гр.Самоков, ж.к „Люлин”, №333, вх. 6, ет. 1, ап.2

Покана № 1155/ 30.05.2014г.



11. Албена Христова Петрова – ЕГН: 770317****
Адрес: гр. Костенец, ул.Олимпиада, №2, ет.5,ап.13

Покана 2387, 2386/ 11.06.2014г.



12. Донка Георгиева Донева– ЕГН:400709****
Адрес: гр. София, ул. „Бъкстон” №58

Покана № 2792/ 13.06.2014г.



13. Йосиф Нисим Соломонов – ЕГН: 270711****
Адрес: гр. Самоков ул. „Асен Карастоянов” №8

Покана № 3611/ 11.07.2014г.



14. Георги Василев Годинячки – ЕГН: 440921****
Адрес: гр. София, жк. „Разсадник”, №20, вх.Б, ап.23

Покана №3224/17.06.2014г.


15. Маргарита Димова Кашъмова – ЕГН: 530418****
Адрес: гр.София, ж.к „Сердика”, № 12А, ет15, ап.52

Покана № 2789/ 13.06.2014г.



16. Илия Болаков – ЕГН: 340717****
Адрес: гр. Гр. София, ул. „Орлица”, №31Б, вх. А, ет.16

Покана № 2707/13.06.2014г



17. Венера Йорданова Йорданова – ЕГН: 561119****
Адрес: гр. София, ж.к Левски №22Б,вх.А, ет.3, ап.8

Покана № 2950/ 16.06.2014г.



18. Венче Любенова Владимирова - ЕГН: 540422****
Адрес: гр. София, ж.к „Красна поляна 3”, ул. Ат. Кирчев №46, вх. Б ет.5, ап.36

Покана № 2763/ 13.06.2014г.



19. Мария Христова Йорданова – ЕГН: 740111****
Адрес: гр. София, ж.к „Суха река” № 98, вх.Б, ап.16

Покана № 319917.06.2014г.



20. Ангел Георгиев Гюров-наследник на Георги Димитров Гюров – ЕГН: 470220****

Адрес: гр. София,р-н Триадица, ул. „ген. Кирил Ботев” №3, вх.Б, ет.1, ап.4

Покана № 2767/ 13.06.2014г.

21. Валентин Димитров Владимиров,

наследник на Димитър Владимиров Спасов – ЕГН: 400802***
Адрес: гр. гр. София, ж.к „Люлин” № 540, вх.Б, ет7, ап.40

Покана № 2524/ 12.06.2014г.



22.Любомир Руменов Стоянов – ЕГН: 880204****
Адрес: с. Широки дол, общ. Самоков

Покана № 1290/ 02.06.2014г.



23. Александър Костадинов Искровски – ЕГН: 800706****
Адрес: с. Вакарел, общ. Ихтиман, ул. „Пею Яворов”,№ 2

Покана №3211/ 17.06.2014г.



24. Борислав Цветанов Пъшев – ЕГН: 700512****
Адрес: гр. Самоков, ж.к. „Самоково” № 8, вх. В, ет.6, ап.16

Покана № 2537/ 12.06.2014г.



25. Камелия Василева Пъшева – ЕГН:2539****
Адрес: гр. Самоков, жк. „Самоково” № 8, вх. В, ет.6, ап. 16

Покана № 2539/ 12.06.2014г.



26. Тоше Станков Вукадинов – ЕГН: 471104****
Адрес с. Алино общ. Самоков

Покана № 2919/ 16.06.2014г.



27. Снежанка Евлогиева Стефанова – ЕГН: 510831****
Адрес: гр. София,ул „Димитър Апостолов”, №10

Покана № 2352/ 11.06.2014г.


28. Еленка Йорданова Петрова – ЕГН: 470408****
Адрес: гр. София, ул.. „Русалка” № 24

Покана № 2725/ 13.06.2014г.



29. Тодорка Томова Давидкова – ЕГН: 461202****
Адрес: гр. София, ж.к Стрелбище, №28, вх.А, ет.2, ап.4

Покана № 2582/ 12.06.2014г.



30. Любчо Кирилов Богданов – ЕГН: 441219****
Адрес: гр. София кв. Враждебна р-н Кремиковци, ул. „61-ва” №19

Покана № 2630/ 12.06.2014г.


31.Данаил Валентинов Попгеоргиев

Наследник на ЕТ „Валентин Попгеоргиев” ДИПЕА ВАЛ – ЕИК: 04018****
Адрес: гр. София , ул. „Емануил Попдимитров” № 1, вх.А, ет.4

Покана № 3586/ 20.06.2014г.



32. Си и Пи Пропъртис ЕООД – ЕИК: 17503****,
Адрес: гр. Самоков, бул..Искър” №109

Покана № 3594/20.06.2014г.



33. Илия Христов Петров – ЕГН: 300914****
Адрес: гр. София, бул. „Г.М. Димитров” №24А

Покана № 2052/ 10.06.2014г.



34Светлан Александров Златков – ЕГН: 720603****
Адрес: гр. София, ул. Природа №17

Покана № 3135/ 17.06.2014г.



35. Людмил Любомиров Милев – ЕГН: 770109****
Адрес: гр. София, ул. „Еленин връх” №21, вх.А, ет.6, ап.11

Покана № 1256/ 31.05.2014г.



36.Емил Георгиев Терзийски– ЕГН: 500406****
Адрес: гр. София,ул. Персенк №24 ,вх.А, ап.10

Покана № 2663/ 12.06.2014г.



37. Надя Стоилова Гуцалска – ЕГН: 700922****
Адрес: гр. Самоков, ж.к „Самоково” , №7, вх.В, ет.3, ап.8

Покана № 3388/ 18.06.2014г.



38. Красимир Вълков Танев – ЕГН: 700716****
Адрес: гр. София, бул.”Хемус” №62, вх.А, ет.5, ап.10А

Покана № 3353/ 17.06.2014г.



39. Станислав Тодоров Дойчинов,

наследник на Анна Василева Дойчинова – ЕГН: 300527****
Адрес: гр. Своге, ул.”Цар Симеон” №1, вх.А, ет.5, ап.9

Покана № 1117/ 30.05.2014г.



40. Пенка Георгиева Микова - ЕГН: 510924****
Адрес: гр. София, ул. „Букет ”№80, вх.1, ет.2, ап.7

Покана № 3427/ 18.06.2014г.



41. Райчо Борисов Истилянов – ЕГН: 650923****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Рила планина”№30

Покана № 2424/ 11.06.2014г.



42. ЕТ „Йордан Алексов” – АЛЕКС 93 – ЕИК: 13085****
Адрес: гр. Самоков, ж.к „Самоково”, №9, вх.А, ет.3, ап.7

Покана № 3608/25.06.2014г.



43. Джейн Старс ООД-в ликвидация – ЕИК: 13115****
Адрес: гр. Самоков, ул.Пашеница №17

АУПОВ № 1303/07.10.2013г.



44. ЕТ „Николов – Елена Николова”– ЕИК: 13125****
Адрес: гр. Самоков, ул. „Братя Миладинови” №13

АУПОВ № 791/04.06.2014г.


45. Ла Ринашенте ЕООД – ЕИК: 20108****
Адрес: с. Говедарци, бул. „Искър” №90

АУПОВ № 789/ 04.06.2014г. , АУПОВ №790/04.06.2014г.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:




©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница