Защита на крайбрежните общности в ес от наводненияДата31.12.2017
Размер43.23 Kb.
#38356Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 септември 2014 г.Защита на крайбрежните общности в ЕС от наводнения


Снимка: Местните органи в италианския регион Емилия-Романя използват разработената в рамките на проекта MICORE система за ранно предупреждение за бури, за да реагират по-ефективно при наводнения

Стая с изглед към морето е лукс за повечето хора. Когато обаче се разрази буря и водите се надигнат, същият този изглед може да е ужасяващ. ЕС финансира два проекта за защита на хората и техните домове чрез създаване на система за ранно предупреждение за крайбрежни бури и на система, която да помага на местните органи и строителните предприемачи да планират разумно.

Крайбрежните райони са изложени на особен риск от наводнения поради голямата гъстота на населението, ерозията и покачването на морското равнище, предизвикано от изменението на климата.

Щетите обаче могат да бъдат намалени, ако общностите са в състояние да се подготвят предварително за тежки метеорологични условия и потенциални наводнения, а рискът от наводнения се отчита при проектирането и изграждането на инфраструктура и сгради. Именно това е идеята на проектите MICORE и THESEUS.

В рамките на финансирания от ЕС проект MICORE бе създадена система за ранно предупреждение чрез симулация на рисковете, свързани с бурно вълнение, което разрушава бреговата линия. Софтуерът има за цел да помогне за подобряване на методите за прогнозиране на бедствия и за реакция, което от своя страна ще доведе до повишаване на безопасността на населението.

Системата се основава на софтуер с отворен код. Тя предоставя данни за вълнението и приливите и отливите и по-подробна морфологична информация за конкретни места — от Равена на средиземноморското крайбрежие до Варна на черноморското крайбрежие и от полското балтийско крайбрежие до белгийското крайбрежие на Северно море.

Включени са и бреговете на Южна Испания (Кадис) и Португалия (Алгарве), както и брегът на Ирландско море. По време на проекта, приключил през септември 2011 г., в интернет безплатно бяха достъпни прототипи, предоставящи информация в реално време.

Координаторът на проекта Паоло Чавола от университета във Ферара, Италия, обясни, че системата за ранно предупреждение е достатъчно гъвкава, за да се използва за различни крайбрежни зони. „Смятаме, че разработеният от нас подход може да се прилага и на други места“, каза той. „Например в Италия първоначално го изпробвахме за един плаж, но сега го прилагаме за дългия 130 км бряг на региона Емилия-Романя. Местните органи ни подкрепиха, благодарение на което това е един от най-успешните случаи на трансфер на знания от учени към крайни потребители. Сътрудничим си с геоложката служба на САЩ и те вече прилагат подобен подход в Калифорния. Това показва, че той е широко приложим.“

Някои от бившите партньори по проекта сега работят заедно в рамките на финансирания от ЕС проект RISC-KIT за подобряване на софтуера.

Насоки и съвети

Европейските крайбрежни региони са уязвими от наводнения по различни причини. След проучване на научните, социалните, икономическите и екологичните аспекти на подобни наводнения в рамките на финансирания от ЕС проект THESEUS бяха изготвени насоки и съвети, които да помогнат на строителните предприемачи и местните власти да предпазват сградите и инфраструктурата независимо от географските или физическите характеристики на даден регион.

Този пакет от софтуерни инструменти включва система за подпомагане на вземането на решения. Отговорните лица просто трябва да въведат данни за съществуващите в техния регион условия. „След това могат да бъдат определени краткосрочните, средносрочните и дългосрочните последици от строителството на сгради и инфраструктура за крайбрежните общности“, каза координаторът на THESEUS Барбара Дзанутиг от Болонския университет в Италия.

Наръчникът, изготвен по проекта, има за цел да помогне на ръководителите в крайбрежните райони да прилагат методологията на THESEUS и да избират най-добрите варианти за смекчаване на последиците. Той е съпроводен от пакет от насоки относно политиките, които трябва да помогнат на отговорните лица да идентифицират силните и слабите страни на съществуващите политики, както и основните предизвикателства, с които трябва да се справят.

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: „Всяка година хиляди европейци пострадват от наводнения, а поради продължаващото изменение на климата техният брой може значително да се увеличи в бъдеще. Научните изследвания, финансирани от ЕС в рамките на програма „Хоризонт 2020“, помагат за защитата на гражданите и икономическото благосъстояние на Европа.“

Контекст

MICORE и THESEUS са научноизследователски проекти, финансирани от Европейския съюз по линия на неговата Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (2007 — 2013 г.). И в двата проекта участват университети и научноизследователски центрове. MICORE получи финансиране от ЕС в размер на 3,5 млн. евро и в него участваха партньори от 9 страни от Съюза (Белгия, България, Испания, Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия и Франция). THESEUS получи от ЕС 6,5 млн. евро и в него участваха партньори от 12 страни от ЕС (Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша и Франция), както и от Украйна, Русия, Мексико, Китай, Тайван и САЩ.

На 1 януари 2014 г. ЕС започна изпълнението на новата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. През следващите 7 години близо 80 млрд. евро ще бъдат инвестирани в проекти за научни изследвания и иновации с цел повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика и обогатяване на познанията в различни области. Средствата от бюджета на ЕС за научни изследвания са насочени главно към подобряване на живота на хората чрез действия в области като здравеопазване, околна среда, транспорт, храни и енергетика. Научноизследователските партньорства с предприятия от фармацевтичната, авиокосмическата и автомобилната промишленост и от сектора на електрониката също така са стимул за частния сектор да инвестира в дейности, които ще допринесат за икономически растеж и за създаването на висококвалифицирани работни места. Програма „Хоризонт 2020“ в още по-голяма степен ще е насочена към превръщането на перспективни идеи в продукти, процеси и услуги с пазарна реализация.

За повече информация

MICORE: https://www.micore.eu/

THESEUS: http://www.theseusproject.eu/

Уебсайт на „Хоризонт 2020“: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

IP/14/1046

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница