Програма на студентите от І курс І семестър редовно обучение за учебната 2009/2010 годинаДата11.04.2018
Размер126.87 Kb.
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

СПЕЦИАЛНОСТ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС І СЕМЕСТЪР РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 ГОДИНА ( 14.09.-23.12.09Г.)ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС І СЕМ. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 Г. ИЗПИТИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ІV АУД. НА УЛ. ЗДРАВЕ №2 ОТ 14.00Ч.


06.01.10г.

СИД

13.01.10г. – 1, 2 ГР.

14.01.10г. - 3, 4 ГР.

ВЪВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТТА

ВЪВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТТА

20.01.10г. - 1, 2 ГР.

21.01.10г.- 3, 4 ГР.

МЕДИЦИНСКА ЕКОЛОГИЯ И ХИГИЕНА

МЕДИЦИНСКА ЕКОЛОГИЯ И ХИГИЕНА

27.01.10г. - 1, 2 ГР.

28.01.10г. – 3, 4ГР.

ВЪВЕДЕНИЕ В ЗДРАВНИЯ МЕНИДЖМЪНТ

ВЪВЕДЕНИЕ В ЗДРАВНИЯ МЕНИДЖМЪНТ

03.02.10г. - 1, 2 ГР.

04.02.10г. – 3,4 ГР.

ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

СПЕЦИАЛНОСТ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІ КУРС ІІІ СЕМЕСТЪР РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010ГОДИНА (14.09- 23.12. 2009Г.)

ИЗПИТИТИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В АУДИТОРИЯ „ДЕТСКА КЛИНИКА”

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА„ ОТ 14.00Ч.

06.01.10г.

СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА

11.01.10г. - 1, 2 гр.

12.01.10г. – 3,4 гр.

МЕНИДЖМЪНТ НА РЕСУРСИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МЕНИДЖМЪНТ НА РЕСУРСИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

18.01.10г. – 1, 2 гр.

19.01.10г. – 3, 4 гр.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ – ИЗВЪНБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ

25.01.10г. - 1, 2 гр.

26.01.10г. – 3, 4 гр.

МЕДИЦИНСКА СОЦИОЛОГИЯ

МЕДИЦИНСКА СОЦИОЛОГИЯ

01.02.10г. - 1, 2 гр.

02.02.10г. – 3, 4 гр.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА НЕИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА НЕИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

СПЕЦИАЛНОСТ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІІ КУРС V СЕМЕСТЪР РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010ГОДИНА (14.09.-23.12.2009Г.)


ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ИЗПИТИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 9.00Ч. В V ЗАЛА НА ВМА

08.01.2010г.

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

15.01.2010г.

ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

22.01.2010г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

29.01.2010г.

МОДЕЛИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ СИСТЕМИ

05.02.2010г.

СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНАМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

СПЕЦИАЛНОСТ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІV КУРС VІІ СЕМЕСТЪР РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010ГОДИНА 14.09-23.12.2009Г.

ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ V ТА КЛАСНА ЗАЛА НА ВМА ОТ 13.30Ч.


04.01.10Г.

ПРАВА НА ПАЦИЕНТА

11.01.10Г.

ОСНОВИ НА ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА

18.01.10Г.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СТАРЕЕНЕТО И СТАРОСТТА

25.01.10Г.

ТРУДОВО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

01.02.10Г.

МЕЖДУНАРОДНО ЗДРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

05.02.10Г.

СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

СПЕЦИАЛНОСТ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС І СЕМЕСТЪР ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2009/10 ГОДИНА

ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ИЗПИТИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАЛА №9 В МБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА” ОТ 9.00Ч.07.01.2010г. 1, 2, 3, 4 гр.

СИД

11.01.2010г. 1, 2 гр.

12.01.2010г. 3, 4 гр.

ВЪВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТТА

ВЪВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТТА

18.01.2010г. 1, 2 гр.

19.01.2010г. 3, 4 гр.

МЕДИЦИНСКА ЕКОЛОГИЯ И ХИГИЕНА

МЕДИЦИНСКА ЕКОЛОГИЯ И ХИГИЕНА

25.01.2010г. 1, 2 гр.

26.01.2010г. 3, 4 гр.

ВЪВЕДЕНИЕ В ЗДРАВНИЯ МЕНИДЖМЪНТ

ВЪВЕДЕНИЕ В ЗДРАВНИЯ МЕНИДЖМЪНТ

01.02.2010г. 1, 2 гр.

02.02.2010г. 3, 4 гр.

ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

СПЕЦИАЛНОСТ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІ КУРС ІІІ СЕМЕСТЪР ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010ГОДИНА

ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ИЗПИТИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАЛА №9 НА МБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА” ОТ 13.30Ч.

05.01.09г. 1,2,3 и 4 гр.


СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА

13.01.10г. 1, 2гр.

14.01.10г. 3, 4 гр.

МЕНИДЖМЪНТ НА РЕСУРСИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МЕНИДЖМЪНТ НА РЕСУРСИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

20.01.10г. 1, 2 гр.

21.01.10г. 3, 4 гр.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ – ИЗВЪНБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ

27.01.10г. 1, 2 гр.

28.01.10г. 3, 4 гр.

МЕДИЦИНСКА СОЦИОЛОГИЯ

МЕДИЦИНСКА СОЦИОЛОГИЯ

03.02.10г. 1, 2 гр.

04.02.10г. 3, 4 гр.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА НЕИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА НЕИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

СПЕЦИАЛНОСТ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІІ КУРС V СЕМЕСТЪР ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010ГОДИНА

ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ИЗПИТИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАЛА №8 НА УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА”ОТ 9.00ЧАСА

04.01.10г. 1, 2 гр.

05.01.10Г. 3,4 гр.

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

11.01.10г. 1, 2 гр.

12.01.10Г. 3, 4 гр.

ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

18.01.10г. 1, 2 гр.

19.01.10Г. 3, 4 гр.

СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

25.01.10г. 1, 2 гр.

26.01.10Г. 3, 4 гр.

МОДЕЛИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ СИСТЕМИ

МОДЕЛИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ СИСТЕМИ

05.02.10г. 1, 2, 3 ,4гр.

СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

СПЕЦИАЛНОСТ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІV КУРС VІІ СЕМЕСТЪР ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010ГОДИНА 07.12. - 18.12.09Г.

ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ИЗПИТИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В В ЗАЛА №9 НА МБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА ОТ 13.30Ч


04.01.10Г.

СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА

08.01.10Г.

ПРАВА НА ПАЦИЕНТА

15.01.10Г.

ОСНОВИ НА ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА

22.01.10Г.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СТАРЕЕНЕТО И СТАРОСТТА

29.01.10Г.

ТРУДОВО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

05.02.10Г.

МЕЖДУНАРОДНО ЗДРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”
ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС І СЕМЕСТЪР

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
ИЗПИТИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В УЧЕБНА ЗАЛА НА КЛИНИКА ПО ИЗГАРЯНИЯ И ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ НА УБАЛСМ «Н. И. ПИРОГОВ» бул. Тотлебен № 21 от 14.00ч.


04. 01. 2010 г. 1, 2


ИСТОРИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ


11. 01. 2010 г. 1, 2


МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ


18. 01. 2010 г. 1, 2


ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

С МОДУЛ ЗДРАВНА ПОЛИТИКА

И МОДУЛ ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА

25. 01. 2010 г. 1, 2


ПЕДАГОГИКА


ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

ІІ КУРС ІІІ СЕМЕСТЪР РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ИЗПИТИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ « Й. ФИЛАРЕТОВА»

НА УЛ. Й. ФИЛАРЕТОВА №3 ОТ 13.30Ч.


04. 01. 2010г.


ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЯ НА ЗДРАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

11. 01. 2010г.


ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО

18. 01. 2010г.


ТРУДОВО ПРАВО

25. 01. 2010г.


ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ

01. 02. 2010г.


МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІІ КУРС V СЕМЕСТЪР РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 ГОДИНА

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ от 04.01. до 05.02.2010г.

ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 9.00Ч. В ЗАЛА № 7 НА МБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА“


11. 01. 2010г. ОТ 9.00Ч.


Държавен изпит по медикосоциални, икономически и правни науки


01. 02. 2010г. ОТ 9.00Ч.


Държавен изпит по педагогически науки


СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС І СЕМЕСТЪР ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010ГОДИНА


ИЗПИТИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 13.30Ч. В ЗАЛА №8 НА УМБАЛ “Ц. ЙОАННА”05.01.2010г. 1, 2 гр.

06.01.2010г. 3, 4 гр.


МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ


12.01.2010г. 1, 2 гр.

13.01.2010г. 3, 4 гр.

ТРУДОВО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО19.01.2010г. 1, 2 гр.
20.01.2010г. 3, 4 гр.ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

с модул ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕОПАЗНИ СИСТЕМИ

и с модул ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

с модул ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕОПАЗНИ СИСТЕМИ

и с модул ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКA


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

ОЧНИ ЗАНЯТИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІ КУРС ІІІ СЕМЕСТЪР ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 ГОДИНА
ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ИЗПИТИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 13.30Ч. В ЗАЛА №8 НА УМБАЛ “Ц. ЙОАННА”


07.01.2010г. 1, 2 гр.

ПЕДАГОГИКА

08.01.2010г. 3, 4 гр.

ПЕДАГОГИКА

14.01.2010г. 1, 2 гр.

СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА

15.01.2010г. 3, 4 гр.

СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА

21.01.2010г. 1, 2 гр.

ПСИХОЛОГИЯ

22.01.2010г. 3, 4 гр.

ПСИХОЛОГИЯ

28.01.2010г. 1, 2 гр.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО

29.01.2010г. 3, 4 гр.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТОМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

ОЧНИ ЗАНЯТИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІІ КУРС V СЕМЕСТЪР ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010ГОДИНА от 12.10. до 23.10.2010г.


ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ИЗПИТИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 9.00Ч. В ЗАЛА №8 НА УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА”


07.01.2010г. 1, 2 гр.

ЗДРАВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

08.01.2010г. 3, 4 гр.

ЗДРАВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

14.01.2010г. 1, 2 гр.

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

15.01.2010г. 3, 4 гр.

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

21.01.2010г. 1, 2 гр.

МЕДИЦИНА НА КАТАСТРОФИТЕ

22.01.2010г. 3, 4 гр.

МЕДИЦИНА НА КАТАСТРОФИТЕ

28.01.2010г. 1-4 гр.

СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА

04.02.2010г. 1, 2 гр.

05.02.2010г. 3, 4 гр.

МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА

МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА

Каталог: system -> files -> File -> grafici
File -> Летен семестър медицински факултет
File -> Програма за специалност лабораторна имунология
File -> Критерии за оценка на писмени работи по химия от предварителния кандидат-студентски изпит по химия, проведен на 03. 04. 2016 година за прием на студенти по специалностите медицина
grafici -> Г р а ф и к зимен семестър 2011/2012 г. / 12. 09. 2011 г. 23. 12. 2011 г. / І-ви курс „медицински рехабилитатор ерготерапевт ден/ лекции
grafici -> Лекции анат. И лат. Ез об. Гр. За бълг. Език за ч с. Инфор
grafici -> Г р а ф и к за провеждане на септемврийска изпитна сесия – учебна 2016 / 2017г
grafici -> Г р а ф и к зимен семестър 2012/2013 г. / 17. 09. 2012 г. 28. 12. 2012 г. / І-ви курс „медицински рехабилитатор ерготерапевт ден/ лекции


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница