Критерии за оценка на писмени работи по химия от предварителния кандидат-студентски изпит по химия, проведен на 03. 04. 2016 година за прием на студенти по специалностите медицинаДата09.01.2018
Размер36.15 Kb.КРИТЕРИИ

за оценка на писмени работи по химия

от предварителния кандидат-студентски изпит по химия, проведен на 03.04.2016 година за прием на студенти по специалностите медицина, дентална медицина и фармация в МУ – София за учебната 2016/2017 г.

I. Общи положения

Преглеждането и оценяването на писмените работи се извършва в съответствие с Правилника за прием на студенти в МУ-София за учебната 2016-2017 г. и Програмата за кандидат-студентския изпит по химия за МУ-София, където са посочени и съответните помагала.
 1. В писмената работа да личи умението на кандидат-студента да си служи свободно с учебния материал, като обяснява точно и вярно включените в задачите факти, явления и закономерности.

 2. При преглеждането на работите да се има предвид следното:

а) вярно и последователно предаване на фактическия материал;

б) начина на интерпретиране на фактическия материал - изтъкване на

съществените моменти;

в) при окончателното оформяне на оценката да се има предвид преди всичко

общата химична култура на кандидата, но освен това и неговата езикова

култура.


 1. Проверителите оценяват поотделно теоретичния въпрос и всяка логическа задача. Приносът на теоретичния въпрос в крайната оценка е 20% , а на логическите задачи – 80% . Задачите от общата и неорганичната химия (1 и 2) и задачите от органичната химия (3 и 4) участват равностойно в крайната оценка. Поотделно двете задачи от обща и неорганична химия и съответно от органична химия са равностойни по трудност.

 2. Всяка писмена работа се оценява от двама проверители независимо един от друг. Крайната оценка се оформя като средно аритметично от двамата проверители, ако разликата в двете оценки не е по-голяма от 0.50 .

 3. При разлика по-голяма от 0.50 работата се проверява и оценява окончателно от арбитър.

 4. Арбитрират се задължително и всички работи с оценка равна или по-висока от Отличен (5.50).

 5. При вариантни решения един верен вариант е достатъчен за пълно решение на задачата!


II. При оценяване на теоретичния въпрос да се има предвид следното:


 1. Определение за истински разтвори.

 1. Механизъм на разтварянето.

 1. Топлинен ефект на процеса.

 2. Моларна концентрация на разтворите.
III. При оценяване на отделните задачи да се има предвид следното:
1 задача

 1. Определения за окислително-редукционни и йонообменни процеси.

 2. Електролитна дисоциация и доказване на веществата с индикатор.

 3. Качествени реакции за доказване на веществата.


2 задача

 1. Посочване на химичния елемент.

 2. Определения за окислително-редукционни, йонообменни процеси и хидролиза.

 3. Взаимодействие на химичния елемент с разредена киселина в присъствие на кислород.

 4. Взаимодействие на химичния елемент с окислително действаща киселина.

 5. Взаимодействие на химичния елемент със сребърна сол.

 6. Взаимодействие на хидроксида на химичния елемент със сярна киселина киселина.

 7. Хидролиза на получената сол.


3 задача

 1. Получаване на бензен.

 2. Получаване на фенол чрез алкално стапяне на арилсулфонати.

 3. Получаване на салицилова киселина по метода на Колбе.

 4. Получаване на ацетилсалицилова киселина.


4 задача

 1. Определение за изомерия. Видове изомери.

 2. Изписване структурните формули и химичните наименования на структурните изомери на четвъртия член на хомоложния ред на алкените.

 3. Взаимодейстние на изомерните алкени с водород и изписване на химичните наименования на получените съединения.

 4. Взаимодейстние на изомерните алкени с бромоводород и изписване на химичните наименования на получените съединения. Правило на Марковников. Механизъм на реакцията.

 5. Умерено и енергично окислиние на изомерните алкени и изписване на химичните наименования на получените съединения.III. Критерии за оценки

 1. Оценка Отличен (6.00) се поставя на писмена работа, в която кандидат-студентът точно и логично, задълбочено и цялостно е развил всички основни моменти, включени в теоретичния въпрос и задачите.

 2. Оценка Мн.добър (5.00) се поставя на писмена работа, в която кандидат-студентът показва задълбочени знания, но допуска несъществени пропуски и някои неточности.

 3. Оценка Добър (4.00) се поставя на писмена работа, в която липсва умението да се прави анализ на фактическия материал и са допуснати грешки и пропуски.

 4. Оценка Среден (3.00) се поставя на писмена работа, в която са засегнати основни моменти, но със съществени пропуски. Допуснати са и съществени грешки.

 5. Оценка Слаб (2.00) се поставя на писмена работа, в която са допуснати много съществени грешки и пропуски и се демонстрира липса на химическа култура. Същата оценка се поставя и когато въобще не е писано по съответните въпроси.

 6. При написване на мотивите за оценка да се имат предвид изброените критерии.

София, 03.04.2016 г.Ръководител на изпитната и арбитражната комисия по химия:
/проф. д-р Пламен Пейков /
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница