Програма за развитие на катедра „ информатика, визуални изкуства и комуникации" Новосъздадената катедра включва в състава си три сектора от образователната система на всу "Дата02.12.2017
Размер32.4 Kb.
#35895
ТипПрограма
програма за развитие на катедра

ИНФОРМАТИКА, ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА И КОМУНИКАЦИИ“

Новосъздадената катедра включва в състава си три сектора от образователната система на ВСУ “Л.Каравелов”, представени от преподаватели информатици, художници и филолози.

Дисциплините, които преподаваме спомагат за разработването и представянето на архитектурните проекти на студентите – тяхното дигитализиране, визуално оформление и презентация на чужд език – съществени изисквания за младите специалисти по пътя им към утвърждаването в избраната професионална сфера.

Усилията ми като ръководител катедра ще бъдат насочени към разрешаването на съществените за всеки сектор въпроси, както и за утвърждаването на новата катедра в състава на Архитектурния факултет на училището.

Смятам че е уместно да разгледам приоритетите за развитие на катедрата в общ и частен за всеки сектор план.


Основни направления и произтичащи от тях задачи за мандата:


 1. Учебна дейност


Цел: Повишаване качеството на обучение.
Задачи:

 • Оптимизиране на учебните програми по дисциплини, както и начините на изпитване и преподаване.

 • Издаване на нови учебни пособия.

 • Провеждане на регулярни срещи на катедрата за обсъждане на учебната дейност и академичното израстване на състава.

 • Обновяване и разширяване на учебно-материалната база – оборудване на кабинетите и залите за преподаване с компютри, мултимедия и интернет.

 • Ремонт и оборудване на ателиетата по рисуване и макетиране.

 • Създаване и оборудване на пространство за постоянни изложения на работите на студентите.

 • Изготвяне на атуален правилник за дейността на Компютърния комплекс.

 • Подновяване на преподаваните софтуерни продукти и хардуера.

 • Провеждане на платени курсове по различни софтуерни приложения с оглед на допълнително финансиране на информационните технологии.

 • Активизиране дейността на катедрата във връзка обучението в Центъра по професионално обучение към ВСУ „Л. Каравелов”.

 • Организиране на художествени изяви с участието на студентите – пленери, практики, конкурси, изложби и тн.

 • Увеличаване на часовете по езиково обучение с оглед на по-добрата комуникация и информираност на студентите.

 • Осъвременяване на начините на преподаване чрез по-широко използване на информационните технологии във всички дисциплини.
 1. Научно-изследователска и художествена дейност


Цел: Развитие на научноизследователската и художествената дейност и интеграция между научните изследвания (художествени постижения) и учебния процес.
Задачи:

 • Продължаване на тенденцията за участие в ежегодни международни научни форуми на ВСУ и други академични общности.

 • Съдействие на преподавателите за участие в международни, национални и регионални проекти.

 • Съдействие на преподавателите при осъществяването на художествената им дейност.

 • Включване на студенти и докторанти в научно-изследователските и художествените проекти на преподавателите.
 1. Кадрова политика


Цел: Подобряване условията за развитие и по-тясно интегриране на катедрата в структурата на ВСУ ”Л. Каравелов” като институция за висше образование.
Задачи:

 • Съдействие за периодичното атестиране на академичния състав.

 • Създаване на условия и оказване на съдействие за започване на докторантури за колегите от катедрата, които не притежават научна степен.

 • Зачисляване на пълен трудов договор на преподавателите, които са на хонорар или половин щат при наличие на учебни часове.

 • Повишаване на квалификацията на преподавателите с цел усвояване на новия софтуер и хардуер.

 • Участие в курсове по английски и др. езици за преподаватели, с оглед усъвършенстване на техните знания и възможности за преподаване на чуждестранни езици.

 • Обявяване на конкурс за доцент по информатика.

Катедрата е жив организъм, който постоянно са развива, променя и реагира в хода на преподаването и общите условия, в които е поставено училището. Надявам се засегнатите от мен цели и задачи да отговарят на потребностите и актуалните проблеми, валидни за всички от състава на катедрата. Не се съмнямвам, че ще възникнат въпроси, които няма как да предвидя в тази програма, но съм убедена, че в хода на работата, новата кадера ще постигне добър диалог и правилна политика за намиране на ефективни за всички решения.Основната цел на нашата работа остава общото развитие на училището, неговото широко популяризиране и модернизация, както и повишаване на качеството на обучение, което то предлага.


доц. д-р Александра Стефанова Иванова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница