Р а з п р е д е л е н и е на молбите за дипломни работи по преподавателиДата08.06.2018
Размер189.89 Kb.
#72342

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И ЕНА МОЛБИТЕ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ПО ПРЕПОДАВАТЕЛИ

КЪМ М. ДЕКЕМВРИ 2013 г.по

ред

Фак. №


ИМЕ, ФАМИЛИЯ

НАУЧЕН

РЪКОВОДИТЕЛ

1.

642

Мартин Праматаров

Ас. С. Димитрова

2.

2782

Стоян Йорданов

Гл. ас. д-р Р. Иванова

3.

3231

Златина Ташева

Гл. ас. д-р Ю. Нарлев

4.

3237

Евгени Ангелов

Гл. ас. В. Максимова

5.

9762

Симеон Атанасов

Гл. ас. В. Максимова

6.

9763

Стела Станчева

Гл. ас. В. Колева

7.

9770

Миглена михайлова

Гл. ас. д-р Ю. Нарлев

8.

9790

Яница Илиева

Гл. ас. д-р П. Ангелова

9.

9818

Каролина Василева

Ас. Петър Петров

10.

9837

Пламена караколева

Гл.ас. д-р П. Ангелова

11.

9839

Яна Пенева

Ас. Б. Митев

12.

9846

Моника Енева

Гл. ас. д-р К. Владова

13.

9857

Мариела Димитрова

Ас. П. Петров

14.

9881

Никол Ангелова

Доц. д-р Цв. Зафирова

15.

9884

Росица Йорданова

Доц. д-р Цв. Зафирова

16.

9885

Мартина Димова

Доц. д-р Р. Стойнешка

17.

9892

Златина Николова

Ас. С. Димитрова

18.

9899

Йоана Христова

Гл. ас. М. Владимиров

19.

9906

Моника Брежакова

Ас. Б. Митев

20.

9910

Светлана Илиева

Гл. ас. М. Владимиров

21

9920

Мария Стойчева

Гл. ас. М. Владимиров

22.

9930

Славена Трифонова

Гл. ас. д-р П. Ангелова

23.

9937

Мария Петрова

Гл. ас. д-р Р. Иванова

24.

9939

Диана Шаркова

Гл. ас. В. Колева

25.

9961

Иванка Илчева

Гл. ас. М. Владимиров

26.

9980

Лора Антонова

Ас. Б. Митев

27.

10011

Симона Йорданова

Гл. ас. д-р Ю. Нарлев

28.

10053

Александра Веселинова

Ас. Б. Митев

29.

10081

Марина Москова

Ас. Б. Митев

30.

10082

Мерилин Хасан

Гл. ас. д-р П. Ангелова

31.

10096

Доника Жекова

Ас. С. Димитрова

32.

10103

Инна Везенкова

Гл. ас. д-р Р. Иванова

33.

10118

Галина Атанасова

Гл. ас. М. Владимиров

34.

10157

Елица Савова

Гл. ас. В. Максимова

35.

10171

Николета Динева

Ас. П. Петров

36.

10180

Александра Георгиева

Гл. ас. д-р К. Владова

37.

10189

Станислав Костов

Ас. П. Петров

38.

10200

Славиния Симеонова

Гл. ас. д-р Р. Иванова

39.

10212

Теодора Димова

Ас. С. Димитрова

40.

10218

Десислава Иванова

Гл. ас. В. Колева

41.

10248

Йоана Баева

Ас. С. Димитрова

42.

10263

Деница Христова

Ас. С. Димитрова

43.

10270

Радина Момчилова

Гл. ас. В. Колева

44.

10284

Владимир Кирчев

Гл. ас. д-р Р. Иванова

45.

10304

Веселин Станков

Ас. П. Петров

46.

10316

Полина Гаджалова

Гл. ас. М. Владимиров

47.

10317

Радина Христова

Гл. ас. В. Колева

48.

10336

Людмила Андреева

Гл. ас. В. Колева

49.

10345

Александра Балканска

Ас. Б. Митев

50.

10346

Полина Панайотова

Доц. д-р Ап. Апостолов

51.

10358

Димитър Сотиров

Гл. ас. д-р Р. Иванова


ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че след приключване на сесията (след осми семестър) успехът на някой от посочените студенти падне под изискваният минимум от Мн. добър 4.50, студентът отпада от посочения списък и следва да се яви на комплексен държавен изпит (писмен).

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И ЕНА МОЛБИТЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ПО ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ М. ДЕКЕМВРИ 2013 г. (редовно обучение)
по

ред

Фак. №


ИМЕ, ФАМИЛИЯ

НАУЧЕН

РЪКОВОДИТЕЛ

1.
Петко Иванов

Доц. д-р Д. Добрев

2.

10924

Николай Пандурски

Гл. ас. д-р Ю. Нарлев

3.

10942

Иванина Генкова

Доц. д-р Д. Серафимова

4.

11059

Владимир Йорданов

Доц. д-р Д. Серафимова

5.

11139

Жана Генова

Доц. д-р Д. Серафимова

6.

11248

Марина Цъклева

Проф. дтн Т. Стоилов

7.

11249

Пламена Иванова

Доц. д-р Р. Стойнешка

8.

11250

Ина Русева

Гл. ас. д-р К. Владова

9.

11252

Ивелина Желязкова

Гл. ас. д-р К. Владова

10.

11281

Женя Петрова

Доц. д-р Д. Добрев

11.

11285

Петя Петрова

Доц. д-р Д. Добрев

12.

11293

Здравко Жеков

Доц. д-р Цв. Зафирова

13.

11294

Георги Червенков

Доц. д-р Д. Добрев

14.

11298

Илиян Йорданов

Проф. дин Й. Коев

15.

11318

Теодора Минева

Доц. д-р Цв. Зафирова

16.

11336

Полина Петрова

Доц. д-р Д. Добрев

17.

11357

Надежда Мяделец

Доц. д-р Р. Стойнешка

18.

11358

Росица Данчева

Гл. ас. д-р К. Владова

19.

11430

Тихомир Бъчваров

Доц. д-р Цв. Зафирова

20.

11431

Надя Пастухова

Доц. д-р Цв. Зафирова

21

11435

Галина Георгиева

Гл. ас. д-р Р. Иванова

22.

11604

Биляна Чакърова

Гл. ас. д-р Р. Иванова

23.

11701

Ирина Пеева

Проф. дин Й. Коев

24.

11702

Борислав Илиев

Проф. дин Й. Коев

25.

11710

Станислава Гърделева

Гл. ас. д-р Р. Иванова

26.

11722

Марина Рачева

Доц. д-р Д. Серафимова

27.

11723

Емине Мехмед

Проф. дин Й. Коев

28.

11752

Николай Генов

Гл. ас. д-р К. Владова

29.

11763

Полина Златева

Доц. д-р Р. Стойнешка

30.

11767

Денислав Патарински

Доц. д-р Цв. Зафирова

31.

11805

Маринела Гуцова

Гл. ас. д-р Р. Иванова

32.

11821

Виктор Сирянов

Доц. д-р Цв. Зафирова

33.

11822

Теодора Колева

Доц. д-р Д. Серафимова

34.

11838

Айше Алиева

Проф. дин Й. Коев

35.

11874

Теодора Станева

Доц. д-р Д. Серафимова

36.

11907

Дария Андреева

Доц. д-р Д. Добрев

37.

12014

Даяна Николова

Доц. д-р Д. Добрев

38.

12015

Анита Стефанова

Доц. д-р Д. Серафимова

39.

12037

Наталия Николова

Доц. д-р Д. Серафимова

40.

12040

Тодор Христов

Доц. д-р Цв. Зафирова

41.

12065

Антон Крушков

Доц. д-р Цв. Зафирова

42.

12073

Паолина Цонева

Доц. д-р Д. Серафимова

43.

12083

Владимир Колев

Проф. дин Й. Коев

44.

12097

Христиан Костов

Гл. ас. д-р К. Владова

45.

12191

Боян Байчев

Проф. дин Й. Коев

46.

117305

Нигер Исуф

Доц. д-р Цв. ЗафироваР А З П Р Е Д Е Л Е Н И ЕНА МОЛБИТЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ПО ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ М. ДЕКЕМВРИ 2013 г. (задочно обучение)
по

ред

Фак. №


ИМЕ, ФАМИЛИЯ

НАУЧЕН

РЪКОВОДИТЕЛ

1.

3658

Илиан Ненков

Гл. ас. д-р Ю. Нарлев

2.

5505

Борислав Алексиев

Доц. д-р Р. Стойнешка

3.

116088

Тихомир Вълканов

Проф. дин Й. Коев

4.

116107

Димана Павлова

Доц. д-р Ап. Апостолов

5.

116164

Мая Александрова

Доц. д-р Д. Серафимова

6.

116171

Здравелина Спасова

Доц. д-р Ап. Апостолов

7.

116232

Ивелина Недева

Проф. дтн Т. Стоилов

8.

116280

Юлия Тонева

Гл. ас. д-р К. Владова

9.

116299

Даниела Лечева

Доц. д-р Д. Серафимова

10.

116357

Петя Пейкова

доц. д-р Д. Серафимова

11.

116358

Теодора Иванова

Доц. д-р Д. Серафимова

12.

116367

Кристиан Иванов

Доц. д-р Р. Стойнешка

13.

116381

Искра Димова

Доц. д-р Цв. Зафирова

14.

116424

Радка Стефанова

Доц. д-р Д. Добрев

15.

116494

Николай Димитров

Гл. ас. д-р К. Владова

16.

116501

Красимира Николова

Проф. дин Й. Коев

17.

116551

Делян Христов

Гл. ас. д-р К. Владова

18.

116641

Надежда Цветанова

Проф. дин Й. Коев

19.

116644

Павел Павлов

Доц. д-р Цв. Зафирова

20.

116674

Георги Кючуков

Доц. д-р Р. Стойнешка

21

116716

Пресиян Илиев

Гл. ас. д-р Р. Иванова

22.

116725

Пламен Димитров

Гл. ас. д-р К. Владова

23.

116786

Милена Матева

Доц. д-р Ап. Апостолов

24.

116791

Бояна Иванова

Доц. д-р Ап. Апостолов

25.

116795

Тереза Кьосовска

Доц. д-р Ап. Апостолов

26.

116796

Поля Радевска

Проф. дин Й. Коев

27.

116816

Росица Петкова

Гл. ас. д-р Р. Иванова

28.

116821

Вероника Александрова

Доц. д-р Ап. Апостолов

29.

116824

Елена Борисова

Доц. д-р Д. Серафимова

30.

116849

Петя Христова

Проф. дин Й. Коев

31.

116885

Таня Цветкова

Доц. д-р Д. Добрев

32.

116886

Иван Събев

Проф. дин Й. Коев

33.

116900

Светослав Добрев

Доц. д-р Ап. Апостолов

34.

116918

Тодор Иванов

Проф. дин Й. Коев

35.

116925

Елица Христова

Доц. д-р Цв. Зафирова

36.

116926

Сибел Мустафа

Доц. д-р Цв. Зафирова

37.

116933

Добромир Добрев

Доц. д-р Ап. Апостолов

38.

116951

Владимир Николов

Гл. ас. д-р П. Бошнаков

39.

116967

Анна Димова

Доц. д-р Д. Серафимова

40.

116973

Цветелина Христова

Доц. д-р Ап. Апостолов

41.

116977

Мая Петричева

Гл. ас. д-р К. Владова

42.

116983

Стефка Мусорлиева

Проф. дтн Т. Стоилов

43.

116080

Борис Станчев

Гл. ас. д-р К. Владова

44.

116958

Теодора Илиева

Гл. ас. д-р К. Владова

45.

117058

Мария Георгиева

Доц. д-р Д. Добрев

46.

117089

Ирина Николова

Гл. ас. д-р П. Бошнаков

47.

117109

Карина Динева

Доц. д-р Д. Добрев

48.

117149

Жулиана Велкова

Доц. д-р Д. Серафимова

49.

117171

Николай Дянков

Гл. ас. д-р Ю. Нарлев

50.

117172

Гичо Гичев

Гл. ас. д-р Ю. Нарлев

51.

117202

Андрей Вълчев

Доц. д-р Цв. Зафирова

52.

117207

Станислав Танев

Проф. дин Й. Коев

53.

117210

Мария Милицова

Доц. д-р Д. Добрев

Каталог: Uploads -> katedra su@ue-varna.bg -> Stop upr
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Мениджмънт”
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри по “мениджмънт”
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Бизнес администрация” Диагностика и развитие на фирмата
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на бакалаври от спец. “Мениджмънт” Теория на управлението
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на бакалаври от спец. “Мениджмънт” Теория на управлението
Stop upr -> Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 24. 06. 2016 г., 00 ч., зала 323 I комисия
Stop upr -> Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 07. 09. 2015 г., 13. 00 ч., зала 128 I комисия
Stop upr -> Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 24. 06. 2015 г., 00 ч., зала 323 I комисия
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Мениджмънт” Управление на персонала


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница