Разрежете квадратна мрежа 5x5 по клетките на 3 части с равни периметриДата22.07.2016
Размер25.94 Kb.
#1207


 1. Баща доплува от моста до плажа за 9 мин, а от плажа до моста за 12 минути. Синът доплува от моста до плажа за 12 минути. За колко време ще доплува от плажа до моста?

 2. Електронен часовник показва времето от 00:00:00 до 23:59:59. Колко време през това денонощие на екрана на часовника светят точно 3 цифри 7?

 3. Разрежете квадратна мрежа 5x5 по клетките на 3 части с равни периметри.

 4. Във върховете на триъгълник са записани числата 1, 2 и 3. След това всяко от числата едновременно заменяме със сумата на двете съседни. Тази операция можем да направим неограничен брой пъти. Може ли сумата от получените 3 числа да е равна на:

а) 384
б) 131 217

 1. На координатна система с мерна единица 1 см са дадени точките А(1;3), В(-3;1),

С(-1;-2), D(-3;0). Намерете:
а) лицето на четириъгълник ABCD
б) отношението на лицата на триъгълниците ABC и BCD

 1. Денис има калкулатор, който може да умножава число с 3, да прибавя към число 3 или да дели на 3, ако се дели на 3 без остатък.
  а) Как с този калкулатор от 1 се получава числото 11?
  б) Възможно ли е, избирайки някакво естествено число, да получим всички естествени числа?

 2. Намерeте неизвестната величина x от равенството: 1. Двама работници могат да свършат дадена работа, като работят заедно за 4 чáса и 48 минути. За колко часа всеки от тях може сам да свърши тази работа, ако за 1 час първият изработва 50% от това, което вторият извършва за 3 чáса.

 2. Разстоянието по стръмния път от А до В е S. На изкачване турист го изминава за 5 чáса, а на слизане - за 3 чáса. Една събота туристът тръгнал в 10 часá сутринта от А към В
 1. и се върнал в неделя, тръгвайки от В в 11 часá преди обяд. Намерете на какво разстояние от А се намира тази точка от пътя, в която туристът е бил по едно и също време в събота и неделя и в колко часá се е случило това.

 2. В шахматен конкурс, в който участниците играли всеки срещу всеки по веднъж, шахматистите се класирали в реда А, Б, В, Г, Д, като всички имали различен брой точки. Известно е, че за победа се получава 1 точка, за реми – 0,5 точки и за загуба – 0 точки. Как е завършила всяка партия, ако е известно, че само Б не е загубил нито една партия, а единствен Д е завършил без победа.

 3. Върху страните AB, BC и CA на ABC са взети съответно точки M, K и P, така че AM:AB = 1:5, BK:BC = 1:3 и CP:CA = 1:4. Ако SABC = 60 см2, да се намерят SACM и S MKP.

 4. Точките M и N върху страните на ABC са такива, че CM = 2BM и AN = 2NC. Ако O e пресечната точка на AM и BN и SABC = S, намерете SBOM.

 5. Намерете лицето на четириъгълника ABCD, ако точка А е от III квадрант, точка В – от IV квадрант, точка C – от I квадрант, точка D – от II квадрант и XA = XC =YD = 3, YA  = YC = XD = 4 и YB = 2XB  = 2, където с X и Y са означени абсцисите и ординатите на съответните точки.

Съставили темата: Людмил Станков и Боряна Куюмджиева
Каталог: ~web37 math -> comp
comp -> X в равенството; б попълнете схемите и намерете неизвестните числа y и z ; в сравнете стойностите на X, y и z. Задача
comp -> Конкурс „Математическа атака", провеждан от математическата колегия при мг "Баба Тонка" за ученици от 4 до 7 клас Математическа гимназия "
comp -> Задача. Една баба купувала гевреци от хлебозавода по 20 стотинки и ги продавала по 60 стотинки. Един ден бабата спечелила 12 лева. Колко геврека е продала бабата през този ден?
comp -> Намерете естествено число n такова, че n 2 се дели на 6, n + 2 се дели на 241
comp -> Конкурс „Математическа атака", провеждан от математическата колегия при мг "Баба Тонка" за ученици от 4 до 7 клас Математическа гимназия "
comp -> Задач (10 точки) Равносилност. Решете уравненията:, където а е параметър
comp -> Познай намисленото число
comp -> Задача. Отгатни Роди ми се братче. На коя дата се роди, ако знаем, че годината е равна на стойността на израза: 543 012 : 3 (352. 17 175. 31 259). 600 + 25 + 11. 25 + 5
comp -> Задача 1А „Да пресметнем рационално" Намерете неизвестното число X в равенството. Задача 1Б „Измислени действия"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница