Решение № бс-110-пр/22. 12. 2015г с възложител: „Булгнайс" оод. Решение № бс-111-пр/23. 12. 2015г с възложител: „Пилонтов" еоодДата05.12.2017
Размер146.55 Kb.
#36104
ТипРешение
Решения по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

2015 г.


Публикувано на 28.12.2015 г.

Решение № БС-110-ПР/22.12.2015г. с възложител: „Булгнайс” ООД.
Решение № БС-111-ПР/23.12.2015г. с възложител: „Пилонтов” ЕООД.
Решение № БС-112-ПР/23.12.2015г. с възложител: Хака Шефкет Хасан.
Решение № БС-113-ПР/23.12.2015г. с възложител: „Петров Пропъртис Груп Алфа” ЕООД.
Решение № БС-114-ПР/23.12.2015г. с възложител: „Анеси Тур” ЕООД.

Публикувано на 22.12.2015 г.

Решение № БС-109-ПР/21.12.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на ски писта, ски съоръжение и бистро в ПИ39030.31.13, гр. Котел", с възложител: "Каранешеви" ЕООД.

Публикувано на 17.12.2015 г.

Решение № БС-108-ПР/16.12.2015г. за инвестиционно предложение: „Поливане на 457 дка люцерна в ПИ000028, с. Соколово, община Карнобат", с възложител: "Мела Инвест" ЕООД.

Решение № БС-106-ПР/16.12.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма за 50 бр. крави в ПИ29283.50.4, с. Жеравна, община Котел и пътна връзка към имота", с възложител: Коста Костов.

Публикувано на 16.12.2015 г.

Решение № БС-107-ПР/15.12.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, газостанция и тир-паркинг с 10 места в ПИ011005, м. Йовчови салкъми, с. Кръстина, община Камено", с възложител: Георги Йорданов Димитров.

Публикувано на 11.12.2015 г.

Решение № БС-105-ПР/08.12.2015г. за инвестиционно предложение: „Монтиране на мини мандра в ПИ015001, с. Терзийско, община Сунгурларе", с възложител: ЕТ "Милк-Радостина Манева".

Публикувано на 8.12.2015 г.

Решение № БС-92-ПР/07.12.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондаж в ПИ02703.65.2, м. Сюргията, с. Баня, община Несебър", с възложител: ТП "ДЛС-Несебър".

Публикувано на 3.12.2015 г.

Решение № БС-104-ПР/2.12.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на курортни сгради в ПИ57491.17.200 и 57491.17.201, м. Чаира, гр. Поморие", с възложители: Щелиана Джендова и Катя Иванова.

Решение № БС-103-ПР/2.12.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на къщи за гости и ограда в УПИ в с. Равадиново, община Созопол", с възложител: "Аела-Стил 1" ЕООД.

Решение № БС-102-ПР/2.12.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради за безвредни производствени дейности - станция за преработване на мляко в млечни продукти в УПИ в с. Велика, община Царево", с възложител: "Бусофт Инженеринг" АД.

Публикувано на 27.11.2015 г.

Решение № БС-101-ПР/27.11.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на комплекс  екокъщи и ограда в УПИ III-13033, кв. 49, с. Равадиново, община Созопол", с възложител: "Ню Проджект" ЕООД.

Публикувано на 26.11.2015 г.

Решение № БС-98-ПР/20.11.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на открит склад за дизелово гориво в ПИ 07079.618.221, гр. Бургас, с възложител: "Метал Инс" ЕООД.

Публикувано на 25.11.2015 г.

Решение № БС-99-ПР/25.11.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ 11538.4.6, кв. 25, КЗ между "Санаториума" и гр. Св. Влас, община Несебър, с възложител: "Макор 2008" ООД.

Публикувано на 23.11.2015 г.

Решение № БС-100-ПР/20.11.2015г. за инвестиционно предложение: „Монтаж на система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ в землището на гр. Поморие, с възложител: "ПМ Груп" ООД.

Решение № БС-97-ПР/20.11.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на обществен паркинг в УПИ VI, кв. 1, ж.к. Лазур, гр. Бургас, с възложител: Община Бургас.

Публикувано на 20.11.2015 г.

Решение № БС-94-ПР/19.11.2015г. за инвестиционно предложение: „Създаване на трайно селскостопанско насаждение - лозов масив с десертни сортове грозде в ПИ 008169, 008170, 008171, 008149, м. Герен соват, с. Равадиново, община Созопол, с възложител: "Агро Комерс" ЕООД.

Решение № БС-93-ПР/19.11.2015г. за инвестиционно предложение: „Създаване на трайно селскостопанско насаждение от орехи в ПИ15023, 15097, 15158, 15095, 15094, 15240, 15241, м. Добровица, с. Равадиново, община Созопол, с възложител: "Агро Комерс" ЕООД.

Публикувано на 19.11.2015 г.

Решение № БС-96-ПР/18.11.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради  в ПИ39164.12.25, м. Липака, с. Кошарица, община Несебър, с възложител: "Новинвест" ЕООД.

Публикувано на 13.11.2015 г.

Решение № БС-95-ПР/10.11.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец за водовземане на подземни води за напояване на оранжерия за отглеждане на разсад за аспержи, артишок и пащърнак в ПИ48619.4.6, м. Арапя, община Царево, с възложител: "Джей пропъртис" ЕООД.

Публикувано на 10.11.2015 г.

Решение № БС-91-ПР/9.11.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на пристройка с физкултурен салон към ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Обзор, с възложител: Община Несебър.

Публикувано на 5.11.2015 г.

Решение № БС-84-ПР/4.11.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на винени лозя на засадена площ от 1073,490 дка върху имоти в землището на с. Терзийско, община Сунгурларе, с възложител: ЕТ "Агрокомерс-Жозеф Фегали".

Публикувано на 2.11.2015 г.

Решение № БС-72-ПР/29.10.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда със сондаж за собствени нужди в ПИ27454.501.133/УПИ, с. Емона, община Несебър, с възложител: Бисер Джандев.

Публикувано на 28.10.2015 г.

Решение № БС-89-ПР/27.10.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда с работилница за малотрайни и трайни сладкарски изделия и закуски от сладко и солено  тесто и подземен гараж в УПИ/ПИ07079.501.266, ж.к. Изгрев, гр. Бургас, с възложител: Недялка Иванова.

Публикувано на 26.10.2015 г.

Решение № БС-90-ПР/26.10.2015г. за инвестиционно предложение: „Събиране на предварително третиране на отпадъци в УПИVI, кв. 109, гр. Сунгурларе, с възложител: "Нави Трейд" ЕООД.

Решение № БС-86-ПР/26.10.2015г. за инвестиционно предложение: „Създаване на рибовъдна ферма в имот 000124, яз. "Таушан кайряк", с. Пирне, община Айтос, с възложител: "Оги-старт" ЕООД.

Публикувано на 22.10.2015 г.

Решение № БС-88-ПР/21.10.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване, ЛПСОВ и трафопост в ПИ015125, м. Лалето, гр. Каблешково, общ. Поморие, с възложител: "Бедер инвест" ООД.

Публикувано на 20.10.2015 г.

Решение № БС-87-ПР/20.10.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на шест вилни сгради и трафопост в ПИ021219, м. Старо селище, гр. Каблешково, общ. Поморие, с възложител: "Бендар 2" ЕООД.

Решение № БС-85-ПР/20.10.2015г. за инвестиционно предложение: „Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец с номер ТК63183.34025 в ПИ034025, с. Рудник, община Бургас", с възложител: "ВАТ Бургас ООД и Ко" КД.

Решение № БС-83-ПР/20.10.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на шест вилни сгради и трафопост в ПИ021220, м. Старо селище, гр. Каблешково, общ. Поморие, с възложител: "Бендар 1" ЕООД.

Решение № БС-82-ПР/20.10.2015г. за инвестиционно предложение: „Продължаване разработването на находище за строителни материали - андезитови туфи "Грудово", гр. Средец", с възложител: "Кариян" ЕООД.

Публикувано на 15.10.2015 г.

Решение № БС-80-ПР/13.10.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на три пететажни масивни стоманобетонни жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ11538.1.11, м. Юрта, гр. Св. Влас, общ. Несебър, с възложител: Димитър Топалов.

Публикувано на 14.10.2015 г.

Решение № БС-81-ПР/13.10.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за 50 бр. крави в ПИ 63, с. Братан, общ. Котел, с възложител: Реджеб Кючюкюмеров.

Публикувано на 7.10.2015 г.

Решение № БС-79-ПР/6.10.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ и амбулатория за индивидуална първична дентална  помощ в УПИ/ПИ44094.501.552, с. Лозенец, общ. Царево, с възложител: Община Царево.

Публикувано на 05.10.2015 г.

Решение № БС-78-ПР/02.10.2015г. с възложител: „Интертика” АД.


Публикувано на 30.09.2015 г.


Решение № БС-77-ПР/30.09.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване от язовир /имот №000152/, землище с. Костен и с. Раклица, община Сунгурларе", с възложител: "Винекс Славянци" АД.

Публикувано на 29.09.2015 г.

Решение № БС-76-ПР/28.09.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за производство на биотор и биогаз чрез сух термофилен процес при преработка по метода на суха метанизация в имот №014262, м. "Разклона", гр. Каблешково, община Поморие", с възложител: "РИЦ 6" ООД.

Публикувано на 25.09.2015 г.

Решение № БС-73-ПР/24.09.2015г. с възложител: Айше Ахмед Иса.

Решение № БС-74-ПР/24.09.2015г. с възложител: „АУТО ДЕЛИВ” ООД.

Решение № БС-75-ПР/25.09.2015г. с възложител: „Бата – 2002” ЕООД.


Публикувано на 18.09.2015 г.


Решение № БС-71-ПР/17.09.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъдна ферма, доилен център, торохранилище и обслужващи помещения в обема на сградата в УПИIII-709, кв. 89, с. Ябланово, община Котел", с възложител: ЕТ "Гази-Зейнел Гази".

Решение № БС-70-ПР/17.09.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на два броя складови помещения, административна сграда и паркинг за леки и товарни автомобили в ПИ№028016, 023014, 028017, 028047 и 028020, м. Дюз екенлик, с. Дъскотна, община Руен", с възложители: Айдън Читак и Айлин Читак.

Публикувано на 17.09.2015 г.

Решение № БС-69-ПР/15.09.2015г. за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ и изграждане на ЛПСОВ за ПИ№07079.3.1622, м. Мадика, гр. Бургас", с възложител: Иван Стоянов.

Публикувано на 15.09.2015 г.

Решение № БС-68-ПР/14.09.2015г. с възложител: Рейхан Ружди Алиосман.


Публикувано на 07.09.2015 г.


Решение № БС-67-ПР/07.09.2015г. за инвестиционно предложение: „Използване на яз. "Хур дере" за риборазвъждане и спортен риболов в ПИ№000219, с. Извор,  община Бургас", с възложител: "Георги Христов 2010" ЕООД.

Решение № БС-66-ПР/04.09.2015г. за инвестиционно предложение: „Обществена сграда в УПИ/ПИ№51500.506.328, к.к. Сл. бряг, община Несебър", с възложител: Община Несебър.

Публикувано на 28.08.2015 г.

Решение № БС-65-ПР/26.08.2015г. с възложител: „Съни Тейл” ООД.

Публикувано на 25.08.2015 г.

Решение № БС-60-ПР/24.08.2015г. с възложител: Златка Бимбалова, Бейзад Баадиев, Емил Парушев.

Решение № БС-62-ПР/24.08.2015г. с възложител: община Хасково.

Решение № БС-63-ПР/24.08.2015г. Салих Мехмед Метраш.

Решение № БС-64-ПР/24.08.2015г. „Стар Мил” ООД.

Публикувано на 19.08.2015 г.

Решение № БС-61-ПР/18.08.2015г. за инвестиционно предложение: „Използване на яз. "Сухото дере 1" за производство на зарибителен материал в ПИ№07079.8.802, ж.к. Меден рудник, гр. Бургас", с възложител: "Биско 68".

Решение № БС-59-ПР/13.08.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради и ЛПСОВ в поземлен имот №021063, м. До село, с. Брястовец, община Бургас", с възложител: Мирослав Ангелов.

Публикувано на 4.08.2015 г.

Решение № БС-58-ПР/31.07.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на офис сграда с аптека в поземлен имот № 07079.659.247, кв. Акациите, гр. Бургас", с възложител: Таня Минкова.

Публикувано на 3.08.2015 г.

Решение № БС-55-ПР/31.07.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на девет еднофамилни жилищни сгради и два магазина в поземлен имот № 51500.29.8, местност „Юрта Балкана”, гр. Несебър", с възложител: Иван Чухлев.

Публикувано на 30.07.2015 г.

Решение № БС-53-ПР/29.07.2015г. с възложител: сдружение с нестопанска цел „Детски център Ронкали”.

Публикувано на 29.07.2015 г.

Решение № БС-54-ПР/24.07.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот № 00833.5.597, местност „Пречиствателната”, гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: "Шато Ахелой” ООД.

Решение № БС-56-ПР/24.07.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране и третиране на отпадъци”, с възложител: "Трос Метал” ЕООД.

Решение № БС-57-ПР/29.07.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на складово – административна сграда”, с възложител: "Синс - Инвест” ЕООД.

Публикувано на 10.07.2015 г.

Решение № БС-51-ПР/08.07.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на спортен комплекс с обслужващ център, ограда и паркинг в ПИ07079.820.1426, кв. Сарафово, гр. Бургас", с възложител: "Група Компании Лъв" ООД.

Решение № БС-50-ПР/08.07.2015г. за инвестиционно предложение: „Създаване на система за капково напояване на винени лозя, в имоти, находящи се в с. Терзийско, община Сунгурларе", с възложител: ЕТ"Агрокомерс-Жозеф Фегали".

Публикувано на 30.06.2015 г.

Решение № БС-50-ПР/24.06.2015г. за инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуващи стопански сгради в стопански двор на бивша кравеферма в складова база за съхранение и търговия с продукти за растителна защита и торове, м. Реката, с. Медово, община Поморие", с възложител: "Меркурий-Д" ЕООД.

Решение № БС-49-ПР/24.06.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на склад за дизелово гориво към съществуваща бензиностанция в ПИ07079.662.9517, гр. Бургас", с възложител: "Автотрафик" АД.

Решение № БС-47-ПР/24.06.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение в ПИ024025, м. Данина шума, с. Извор, община Бургас", с възложител: "Такома Парк" ЕООД.

Публикувано на 22.06.2015 г.

Решение № БС-46-ПР/17.06.2015г. за инвестиционно предложение: „Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение в ПИ412011, гр. Каблешково, община Поморие, предназначено за поливане на насаждения от череши на площ 65 дка", с възложител: ЗКПУ "ГЕЯ".

Решение № БС-45-ПР/16.06.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на 10 вилни сгради в ПИ021062, м. До село, с. Брястовец община Бургас", с възложител: Жечка Джендова.

Решение № БС-41-ПР/19.06.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на автосалони за продажба на автомобили, автосервиз, автомивка, административно-търговски център и тръбен кладенец  в ПИ07079.2.2219, м. Келева нива, гр. Бургас", с възложител: "Елтрак България" ЕООД.Публикувано на 12.06.2015 г.

Решение № БС-42-ПР/11.06.2015г.
Решение № БС-43-ПР/09.06.2015г.
Решение № БС-44-ПР/11.06.2015г.

Публикувано на 05.06.2015 г.

Решение № БС-40-ПР/05.06.2015г.


Публикувано на 29.05.2015 г.


Решение № БС-39-ПР/28.05.2015г. за инвестиционно предложение: „Създаване и отглеждане на насаждение с киви, изграждане на опорно-телена конструкция, мрежа против градушки и система за капково напояване в имоти 023113, 023114, 023024, 023025, 023026, 023027, 023029, 023030, 023031 и 023022,м. Корията, с. Просеник, община Руен", с възложител: "Йори" ЕООД.

Решение № БС-38-ПР/28.05.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на многокорпусна сграда със смесено предназначение, в ПИ07079.6.1404, м. Герен бунар, гр. Бургас", с възложител: "Юнайтед Кепитълс" ООД.

Решение № БС-32-ПР/28.05.2015г. за инвестиционно предложение: „Задание за ПУП-ПРЗ за ПИ217001, м. Караганица, с. Момина църква, община Средец и изграждане на два обора, торохранилище, млекопреработвателен пункт, водоплътна яма с пречиствателно съоръжение за отпадъчни води", с възложител: "Белица" ЕООД.

Публикувано на 28.05.2015 г.

Решение № БС-34-ПР/27.05.2015г. за инвестиционно предложение: „Реконструкция на обслужваща улица и подземен паркинг в парк "Езеро", гр. Бургас", с възложител: Община Бургас.

Решение № БС-33-ПР/27.05.2015г. за инвестиционно предложение: „Реконструкция на парк "Езеро" и изграждане на сондаж, гр. Бургас", с възложител: Община Бургас.

Решение № БС-37-ПР/26.05.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в имоти 57491.12.39, 57491.11.59, 57491.11.368, 369, 265, 266, 267, м. Гигант и м. Езерото, гр. Поморие", с възложител: "Станков и синове" ЕООД.

Решение № БС-36-ПР/25.05.2015г. за инвестиционно предложение: „Преустройство на помещенията на кафе-бар в минипивоварна и бистро в ПИ07079.610.347.1.1, гр. Бургас", с възложител: "Сидеоренко Холдинг" АД.

Решение № БС-35-ПР/25.05.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда и сондаж в ПИ681, м. Провадийско шосе, гр. Айтос", с възложител: Златина Карайотова.

Публикувано на 19.05.2015 г.

Решение № БС-29-ПР/14.05.2015г. за инвестиционно предложение: „Водовземане на подземни води чрез ново съоръжение за подземни води в ПИ51500.18.16, м. Бостанлъка, гр. Несебър", с възложител: "Оптимакс Тур" ООД.

Публикувано на 14.05.2015 г.

Решение № БС-31-ПР/13.05.2015г. за инвестиционно предложение: „Укрепване на стена на скат на ПИ51500.501.497, 51500.501.420, 51500.501.457, гр. Несебър", с възложител: Община Несебър.

Публикувано на 12.05.2015 г.

Решение № БС-28-ПР/12.05.2015г. за инвестиционно предложение: „Осъществяване на рибовъдна дейност, яз. "Порой", в землищата на селата Александрово, Гълъбец и Порой, община Поморие и с. Тънково, Гюльовца и Оризаре, община Несебър, с възложител: "Сладководно стопанство" ООД.

Публикувано на 05.05.2015 г.

Решение № БС-30-ПР/05.05.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на неделно училище в УПИ в ж.к. Братя Миладинови, гр. Бургас, с възложител: Църковно настоятелство при храм "Св. Иван Рилски".

Решение № БС-24-ПР/05.05.2015г. за инвестиционно предложение: „Засаждане на овощни градини, изграждане на складове за съхранение на земделска продукция, тръбни кладенци с фотоволтаични помпи, конструкция против градушка и ограда в ПИ166064, 166065, м. Борчлията и в ПИ113015, м. Ахмачевски път, землище гр. Карнобат", с възложител: "СИД-Кръстеви 14" ЕООД.

Решение № БС-27-ПР/30.04.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради и ЛПСОВ в ПИ121004, м. Домуз ендек, с. Росен, община Созопол, с възложител: Светослав Донев.

Публикувано на 28.04.2015 г.

Решение № БС-26-ПР/23.04.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за дъждуване на картоф и билки, и капково напояване на домат, пипер, диня и пъпеш с площ от 166.697 в м. Корията и м. Боруна, с. Тънково, с възложител: Стойчо Кишишев.

Решение № БС-25-ПР/23.04.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на  курортна сграда  в ПИ61056.68.8, м. Хендек тарла, с. Равда, община Несебър, с възложител: "Равда Сан Сий" ЕООД.

Публикувано на 23.04.2015 г.

Решение № БС-17-ПР/22.04.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ 48619.55.667, местност „СК.Фонд-Боруна"“, гр. Царево”, с възложител: "Аполон Трейдинг” ЕООД.

Публикувано на 15.04.2015 г.

Решение № БС-23-ПР/14.04.2015г. за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец в ПИ 57491.17.215, местност „Чаира“, землище на гр. Поморие”, с възложител: "Ланд Ойл” ЕООД.

Публикувано на 08.04.2015 г.

Решение № БС-22-ПР/07.04.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на детски площадки, спортни съоръжения и сграда с обществено обслужващи дейности в ПИ 07079.2.1717, местност „Келева нива“, землище на гр. Бургас”, с възложител: СНЦ „Тенис клуб Авеню”.

Публикувано на 27.03.2015 г.

Решение № БС-20-ПР/26.03.2015г. за инвестиционно предложение: „Модулна инсталация за пордажба на течни горива в УПИ Н-1064, местност „Пейчов мост", землище гр. Созопол, община Созопол", с възложител: „Алвес" ООД.

Публикувано на 26.03.2015 г.

Решение № БС-18-ПР/24.03.2015г. за инвестиционно предложение: „ПУП-ПП за корекция на трасето на р. Отманлийска, община Бургас" и „Изготвяне на технически и работен проект за корекция на дере и коритото на р. Отманлийска, община Бургас", община Бургас.

Решение № БС-19-ПР/24.03.2015г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на ТИР паркинг в УПИ XXI (поземлен имот № 07079.660.444), кв. 7 и обслужваща сграда в УПИ XXVI (ПИ № 07079.660.568), кв. 7 по плана на ПЗ „Победа", гр. Бургас, община Бургас", с възложител: „Порт България Уест" ЕАД.

Публикувано на 24.03.2015 г.

Решение № БС-21-ПР/21.03.2015г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение и водоем с цел напояване /капково/ на лозови масиви в ПИ № 011505 в землището на с. Горица, община Поморие", с възложител: „Винарско имение Санта Сара" АД.Публикувано на 11.03.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-16-ПР/10.03.2015 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на дестилерия з апроизводство на етерични масла в ПИ026008, м. Белез дере, с. Просеник, община Руен”, с възложител: Борис Беров.

РЕШЕНИЕ № БС-15-ПР/09.03.2015 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ016086, м. Дермен оджа, с. Твърдица, община Бургас”, с възложител: Донка Петрова и Димо Петров.

РЕШЕНИЕ № БС-13-ПР/09.03.2015 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ81178.5.127, м. Аклади, гр. Черноморец”, с възложители: Костадинка Михайлова и съсобственици.
Решение за поправка на фактическа грешка

Публикувано на 6.03.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-14-ПР/05.03.2015 г. за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец в ПИ07079.659.432, ПЗ "Победа", гр. Бургас”, с възложител: "ЕМИ" ООД.

Публикувано на 4.03.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-8-ПР/04.03.2015 г. за инвестиционно предложение: „Реконструкция на зелени площи и изграждане на поливна система с оползотворяване на дъждовна вода в южна част на Приморски парк, гр. Бургас”, с възложител: община Бургас.

Публикувано на 27.02.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-12-ПР/25.02.2015 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на 23 еднофамилни  къщи, трафопост и ЛПСОВ в ПИ 007099, 007101, м. Стопански двор, с. Александрово, община Поморие”, с възложител: "Сара-14" ЕООД.

Публикувано на 20.02.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-11-ПР/19.02.2015 г. за инвестиционно предложение: „Водовземане на подземни води чрез ново съоръжение-тръбен кладенец в ПИ 001033, м. Поройско шосе, с. Александрово, община Поморие”, с възложител: Кремена Георгиева.

РЕШЕНИЕ № БС-10-ПР/19.02.2015 г. за инвестиционно предложение: „Водовземане на подземни води чрез ново съоръжение-тръбен кладенец за напояване на оранжерии за производство на зеленчуци в ПИ 001034, м. Поройско шосе, с. Александрово, община Поморие”, с възложител: Силвия Господинова.

Публикувано на 10.02.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-9-ПР/09.02.2015 г. за инвестиционно предложение: „Вътрешно преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.602.422.2.42 по КК на гр. Бургас в Медицински център”, с възложител: "Мидия" АД.

Публикувано на 28.01.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-7-ПР/28.01.2015 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на две вилни сгради с общ капацитет от 8 легла и 2 паркоместа, водовземни съоръжения-тръбни кладенци и водоплътни бетонови изгребни ями в ПИ00833.1.402 и 00833.1.403, м. Стролата, гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: "Лойдстафорд Болкан Дивелъпмънт" ООД.

Публикувано на 26.01.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-5-ПР/23.01.2015 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционно селище, локално пречиствателно съоръжение и трафопост в ПИ015125, м. Лалето, гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: "ФАХАД" ЕООД.

Публикувано на 24.01.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-6-ПР/23.01.2015 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на две водни пързалки с открит развлекателен басейн и заведение за обществено хранене в ПИ67800.11.12, м. "Св. Агалина", гр. Созопол”, с възложител: "Дюни" АД.
Решение за поправка на фактическа грешка

Публикувано на 23.01.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-4-ПР/23.01.2015 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на лозя с обща площ 78.54 дка в имоти 109001, 112001, 113001, 114001, 115001, 11403, 150003, 150004, 132005, м. Могилата, гр. Айтос”, с възложител: Катерина Кабакова.

Публикувано на 21.01.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-1-ПР/21.01.2015 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на закрити и открити площи за съхранение на селскостопанска продукция и техника и изграждане на собствени водоизточници в ПИ 206039, 206040, 206041, 206042, 206043, 206078, 206077 и 206079, м. Каракуша, с. Терзийско, община Сунгурларе”, с възложител: „Норд Солар Лозица” ЕООД.

РЕШЕНИЕ № БС-82-ПР/21.01.2015 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на закрити и открити площи за съхранение на селскостопанска продукция и техника и изграждане на собствени водоизточници в ПИ 206039, 206040, 206041, 206042, 206043, 206078, 206077 и 206079, м. Каракуша, с. Терзийско, община Сунгурларе”, с възложител: „Норд Солар Лозица” ЕООД.

Публикувано на 16.01.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-2-ПР/15.01.2015 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова и търговска база и шоурум в ПИ 07079.2.1407 и 07079.2.1370, м. Под шосето, гр. Бургас”, с възложител: „Вайс Профил” ООД.

Публикувано на 14.01.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-3-ПР/14.01.2015 г. за инвестиционно предложение: „Организиране на площадка за предварително третиране на ИУМПС, ИУЕЕО, събиране и временно съхраняване на отработени масла в ПИ 07079.605.301, гр. Бургас”, с възложител: „Еколенд Консулт” ЕООД.

Публикувано на 12.01.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-50-ПР/08.01.2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на 10 бр. резервоари всеки с вместимост 400 куб.м за приемане на втечнен газ пропан-бутан в имот 07079.662.9520, Промишлена зона "Юг", гр. Бургас”, с възложител: „Алси” ЕООД.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница