Роект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца устойчива ВрацаДата23.01.2018
Размер13.16 Kb.
Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца – устойчива Враца”

Община Враца подготви проектно предложение по ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ”.Главната цел на проектното предложение е изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие, който да допринесе за повишаване качеството на живот на населението и за осъществяването на дългосрочна визия за развитието на град Враца – център на агломерационен ареал, чрез мерки и действия за подобряване на социално-икономическите и екологичните условия и на физическата среда като цяло. Очакваните резултатите са:

  1. Изготвен актуален целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация.

  2. Изработена визия за развитие на града през следващия планов период.

  3. Определени конкретни градски територии за комплексна интервенция – зони за въздействие.

  4. Актуализирана устройствена планова основа на ниво ПУП в обхвата на зоните, както и предпроектни проучвания за публични инвестиционни проекти.

  5. Одобрен проект за ИПГВР със стратегическа и приложна части, вкл. лист от инвестиционни проекти за кандидатстване по структурните и Кохизионния фондове в периода 2014-2020 год.

  6. Действаща структура за управление на ИПГВР.

  7. Определени партньори и механизми за публично-частно партньорство.

  8. Информирана общественост за подкрепа на плановите предвиждания.

  9. Принос за постигане целите на стратегическите документи.

Общата стойност на проекта е 500 хил.лв., а продължителността 29 месеца.
Каталог: pictures -> files
files -> Г е изготвен на база Програмата за управление 2008-2011, Програмата за реализация на плана през 2011 година. В тази програма
files -> Програмата е разработена в съответствие с : Общински план за развитие 2006 2013
files -> Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010 г
files -> С п р а в к а за издадените разрешения за строеж за 2009 г
files -> С п р а в к а за издадените разрешения за строеж за 2010 г
files -> Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010г
files -> Удостоверения за ползване на обекти IV и V кат-рия за 2009 г
files -> Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010г
files -> Справка за издадените удостоверения за ползване на готови сгради
files -> Проекти на община враца 2008 финансирани по Европейски и национални програми


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница