Себестойност вярно или грешно е посоченото твърдениеPdf просмотр
Дата18.05.2022
Размер313.07 Kb.
#114312
ТипЗадача
Sebestoinost
Свързани:
Технико-икономическо проучване на вариантите, Izpolzvana literatura, Vavedenie


СЕБЕСТОЙНОСТ
Вярно или грешно е посоченото твърдение
1. Себестойността е общата сума на разходите за производството и продажбата на една единица от определен вид стока, или разработването и продажбата на една единица определен вид услуга, за определен период от време.
2. Всяко понижаване на себестойността, без да се навреди на качеството на продукта е важно условие за осигуряване на конкурентоспособността на продуктите на пазара.
3. Системата на отчетност на разходите и изчисляването на себестойността и информацията генерирана от отчетността за ръководството e еднаква за различните предприятия.
4. Съществува една основни система за изчисляване на себестойността: изчисляване на пълната производствена себестойност.
5.
На базата на изчисляването на себестойността, се определят производствените разходи от продажбата в отчета за доходите, а стойността на стоките за продажба
– в баланса.
6.
Цените на продуктите/услугите могат да бъдат определени и без да се изчислява тяхната себестойност.
7.
Изчисленията на себестойността са ограничени само до оценка на пълната производствена себестойност и представяне на направените разходи в периода.
8.
Най-голямата част от разходите в изчисленията на себестойността е направена от така наречените основни разходи – директните разходи в случая.

ЗАДАЧА 1
Попълнете празните места в представената схема за изчисляване на себестойността.


ЗАДАЧА 2
Следните разходи са предвидени в бюджета на транспортна фирма:
ЗАДАЧА 3
Попълнете празните места в текста.
1. Целта на изчисляването/калкулирането на себестойността………………
2. Обект на изчисляване/калкулиране на себестойността……………………
3. Главните задачи, включени в определянето на себестойността са следните:
 …………………………………………………………………...
 ……………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………


4. В зависимост от това, какво и как произвежда едно предприятие, както и предназначеното използване на изчислените резултати, се подготвят следните оценки за разходите:
 …………………………………………………………………
 ………………………………………………………………….
5. Себестойност на единица продукция = …………………………………….
6. Абсорбционен метод за изчисляване на себестойността
ЗАДАЧА 4
През 2017 г. едно предприятие произвежда 1 500 000 метра текстил.
Общата сума на годишните разходи е 3 000 000 лв., съставена от следните видове разходи:

Директни разходи за материал – 800 000 лв.

Директни разходи за заплати – 1 100 000 лв.

Косвени производствени разходи – 400 000 лв.

Разходи за продажба и администрация –700 000 лв.
Изчислете производствената и пълната себестойност, както и средната себестойност на единица продукция.


ЗАДАЧА 5
Метод на маргинално изчисляване на себестойността или
метода на приноса
При абсорбционното изчисляване на себестойността, трябва да се вземат предвид…………………………….................................
При маргиналното изчисляване на себестойността, се вземат предвид само………………………………………………………….
………………………….. не се разпределят между различните видове продукти или поръчки, но се признават като разходи за периода.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница