Съгласно нрд 2014, ззо и Чл. 3 от наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, изм. Дв бр. 5 от 14 Януари 2011гстраница7/7
Дата27.09.2017
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Синдром на Down


Q91

Синдром на Edward и синдром на Patau


Q93

Монозомии и делеции на автозоми, некласифицирани другаде

ІІІ. Ендокринни заболявания и смущения на обмяната на веществата:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ


E10.2N08.3 - Е14.2N08.3

Захарен диабет с бъбречни усложнения

E10.3H36.0 - Е14.3H36.0

Захарен диабет с очни усложнения

E10.4G63.2- Е14.4G63.2

Захарен диабет с неврологични усложнения

E10.5

Е14.5


Захарен диабет с периферни съдови усложнения

E20

Хипопаратиреоидизъм


Е34.3

Нанизъм, некласифициран другаде

Е23.2

Безвкусен диабет


E72.0

Разстройства на транспортирането на аминокиселини – болест на Hartnup, цистиноза, цистинурия, синдром на Fanconi

E70.0

E70.1

Класическа фенилкетонурия

Други видове хиперфенилаланинемии


E84

Кистозна фиброза

E80.0


E80.1

E80.2

Разстройства на обмяната на порфирина и билирубина

Наследствена еритропоетична порфирия

Порфирия кутанеа тарда

Други порфирии


E85

Амилоидоза

ІV. Заболявания на сърдечно-съдовата система:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ


I05

I05.0


I05.1

I05.2


I05.8

I05.9

Ревматични болести на митралната клапа


Митрална стеноза

Ревматична митрална инсуфициенция

Митрална стеноза и инсуфициенция

Други болести на митралната клапа

Болест на митралната клапа, неуточнена


I06
I06.0

I06.1


I06.2
I06.8
I06.9

Ревматични болести на аортната клапа с трайно намалена работоспособност

Ревматична аортна стеноза с трайно намалена работоспособност Ревматична аортна инсуфициенция с трайно намалена работоспособност Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция с трайно намалена работоспособност


Други ревматични болести на аортната клапа с трайно намалена работоспособност

Ревматична болест на аортната клапа, неуточнена с трайно намалена работоспособностI08.0

Съчетано засягане на митралната и аортната клапи с трайно намалена работоспособност

I07

Ревматични болести на трикуспидалната клапа с трайно намалена работоспособност

I11

I12
I13


I15

Хипертонична болест на сърцето с трайно намалена работоспособност Хипертоничен бъбрек [хипертонична бъбречна болест] с трайно намалена работоспособност

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с трайно намалена работоспособност

Вторична хипертония с трайно намалена работоспособност


I21

Остър инфаркт на миокарда с трайно намалена работоспособност

I25.2

Стар инфаркт на миокарда с трайно намалена работоспособност

I25.3

Сърдечна аневризма с трайно намалена работоспособност

I28.9

Белодробно-съдова болест, неуточнена с трайно намалена работоспособност

I27.0

Първична белодробна хипетония с трайно намалена работоспособност

I42

Кардиомиопатия с трайно намалена работоспособност

I50.0

Застойна сърдечна недостатъчност с трайно намалена работоспособност

I69.0

Последици от субарахноидален кръвоизлив с трайно намалена работоспособност

I69.1

Последици от вътремозъчен кръвоизлив с трайно намалена работоспособност

I69.8

Последици от други и неуточнени мозъчно-съдови болести с трайно намалена работоспособност

I69.2
I69.3I69.4

Последици от мозъчно-съдова болест с трайно намалена работоспособност

Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив с трайно намалена работоспособност


Последици от мозъчен инфаркт с трайно намалена работоспособност Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка с трайно намалена работоспособност

I67

Други мозъчно-съдови болести с трайно намалена работоспособност

V. Заболявания на дихателната система


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ


J45

Астма с трайно намалена работоспособност

J47

Бронхиектатична болест с трайно намалена работоспособност

J67

Хиперсензитивен пневмонит, предизвикан от органична прах и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност

J44

Друга хронична обструктивна белодробна болест с трайно намалена работоспособност

J60

Пневмокониоза на въглекопачите и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност

J61

Пневмокониоза, причинена от азбест и други минерални вещества и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност

J62.8

Пневмокониоза, причинена от друга прах, съдържаща силиций и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност

J63

Пневмокониоза, причинена от друга неорганична прах и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност


J69.4

Химични респираторни състояния, причинени от химични вещества, газове, дим и пари и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност

J69.1

Пневмонит, причинен от вдишване на масла и есенции и доказано професионално заболяване с трайно намалена работоспособност


J84.1

Други интерстициални белодробни болести с фиброза с трайно намалена работоспособност

VІ. Заболявания на храносмилателната система


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ


K50

Болест на Crohn [регионарен ентерит] с трайно намалена работоспособност

K51.0

Улцерозен (хроничен) ентероколит с трайно намалена работоспособност

К71.7

Токсично увреждане на черния дроб с фиброза и цироза на черния дроб с трайно намалена работоспособност

VІІ. Бъбречни заболявания:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ


N18

Хронична бъбречна недостатъчност с трайно намалена работоспособност

VІІІ. Всички бременни и родилки до 45 дни след раждането.

ІХ. Заболявания на кръвта и кръвотворните органи:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ


D61.0

Конституционална апластична анемия

D66

D67


D68

Вроден дефицит на фактор VIII

Вроден дефицит на фактор IХДруги нарушения на кръвосъсирването

Х. Психични заболявания:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ


F20

Шизофрения


F25

Шизоафективни разстройства

F30-F39

Разстройства на настроението [афективни разстройства]

F22.0

Налудно разстройство

F71

Умерена умствена изостаналост

F72

Тежка умствена изостаналост

F73

Дълбока умствена изостаналост

ХІ. Болести на нервната система:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ


G30

Болест на Alzheimer


G20

Болест на Parkinson

G25

Други екстрапирамидни и двигателни нарушения

G11

Наследствена атаксия


G12

Спинална мускулна атрофия и сродни синдроми


G95.0

Сирингомиелия и сирингобулбия


G35

Множествена склероза


G81

Хемиплегия

G80

Детска церебрална парализа


G83

Други паралитичини синдроми

G40

Епилепсия


G70.0

Myasthenia gravis

ХІІ. Болести на сетивните органи:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ


H54.0

Слепота на двете очи


H54.1

Слепота на едното око, намалено зрение на другото


H90

Глухота

ХІІІ. Болести на костно-мускулната система и съединителната тъкан:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ


M32

Дисеминиран lupus erythematodes

M34

Системна склероза

М05.3I52.8

М05.3I39.-

М05.3I41.8

М05.3G73.7

М05.3I32.8

М05.3G63.6


Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи с трайно намалена работоспособност

Ревматоиден(-на):


Кардит с трайно намалена работоспособност

Ендокардит с трайно намалена работоспособност

Миокардит с трайно намалена работоспособност

Миопатия с трайно намалена работоспособност

Перикардит с трайно намалена работоспособност


Полиневропатия с трайно намалена работоспособност

M45

Анкилозиращ спондилит


M46.2 /0-9/

M86.3


М86.4

М86.5
М86.6Остеомиелит на гръбначния стълб с трайно намалена работоспособност Мултиплен хроничен остеомиелит с трайно намалена работоспособност Хроничен остеомиелит с фистула с трайно намалена работоспособност Други хронични хематогенни остеомиелити с трайно намалена работоспособност

Други хронични остеомиелити с трайно намалена работоспособност


ХІV. Болни с органна трансплантация и изкуствени отвори:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ


Z94

Наличие на трансплантирани органи или тъкани


Z43

Грижа за изкуствени отвори

ХV. Всички пациенти със злокачествени новообразувания: СОО – С97.

ХVІ. ЗОЛ, страдащи от заболявания с над 71 % намалена работоспособност.


За Националната здравно- За Българския лекарски съюз:

осигурителна каса:
Председател на НС на НЗОК: Председател на УС на БЛС:

Людмила Петкова д-р Цветан Райчинов


Членове на Надзорния

съвет на НЗОК: д-р Юлиан Йорданов

Бойко Атанасов д-р Кирил Еленски

д-р Бойко Пенков д-р Димитър Ленков

д-р Симеон Василев проф. д-р Петър Панчев

д-р Иван Кокалов доц. д-р Лиляна Хавезова

Тома Томов доц. д-р Борислав Китов

доц. д-р Красимир Гигов д-р Диана Чинарска

Виктор Серов д-р Живко Желязков

Иван Димитров


Управител на НЗОК: Министър на здравеопазването:

д-р Румяна Тодорова д-р Таня Андреева - РайноваКаталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница