Системи за ендопротезиране на тазобедрената става № Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка


Метафизарни феморални конуси от танталстраница5/5
Дата19.05.2017
Размер0.66 Mb.
1   2   3   4   5

8.3 Метафизарни феморални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация; размери: малък, среден и голям;

8.4 Тибиални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; размери: екстра малък, малък, среден и голям; височина: 15мм и 30мм; варианти пълен и стъпаловиден конус;

8.5 Тибиални медиум конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при малки до средни костни дефекти в медуларната кухина на проксималната тибия. Материал - тантал; размери: 31, 36, 41 и 46мм;

8.6 Тибиални широки конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция на кортикалния костен слой на проксималната тибия. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация; размери: 51,55, 60 и 67мм;
55. Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с керамични компоненти
1. Бедрена компонента с безциментна фиксация -хидроксиапатитно покритие

Стандартно стъбло: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина, конус на шийката 12/14.

Стъбло кокса вара: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина, ъгъл между тялото и шийката 125°, конус на шийката 12/14.

Стъбло латерализирано: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина, конус на шийката 12/14.

Материал: Сплав от Ti-6Al-4V

Размери: минимум 10 размера

2. Ацетабуларна компонента, представляваща пълна хемисфера, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса

Технически характеристики:

Керамична ацетабуларна вложка: Керамичнa ацетабуларнa вложкa с диаметър 36 мм изработенa от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Вложките са високо полирани с цел минимално износване, като геометрията им предоставя оптимален клиарънс между главата и вложката. Вътрешен диаметър от 28 мм, 32 мм и 36 мм и най-малко 10 размера.

Материал: Сплав от Ti6Al4V, структурна повърхност.

Размери: Вътрешен диаметър от 28 до 36mm, най-малко 10 размера в цялата серия.

3. Керамична Феморална глава

Технически характеристики: Керамични феморални глави съвместими с конус 12/14. Главите са изработени от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Главите са високо полирани с цел минимално износване.
Материал:Керамика
Размери:Диаметър 32 и 36 mm. Латерализации на главите: +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12.5.


№ 56. Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с 36 мм керамична глава върху полиетиленов инлей

1. Бедрена компонента с безциментна фиксация -хидроксиапатитно покритие

Стандартно стъбло: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина, конус на шийката 12/14.

Стъбло кокса вара: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина, ъгъл между тялото и шийката 125°, конус на шийката 12/14.

Стъбло латерализирано: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина, конус на шийката 12/14.

Материал: Сплав от Ti-6Al-4V

Размери: минимум 10 размера

2. Ацетабуларна компонента, представляваща пълна хемисфера, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса
Технически характеристики:


Полиетиленова ацетабуларна вложка: Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWРЕ. Вътрешен диаметър от 32 мм и 36 мм. Най-малко 2 възможности за вложка – неутрална и +4 мм неутрална. Размери: най-малко 10 размера. Материал: UHMWРЕ.

Материал: Сплав от Ti6Al4V, структурна повърхност.

Размери: Вътрешен диаметър от 28 до 36mm, най-малко 10 размера в цялата серия.

3. Керамична Феморална глава

Технически характеристики: Керамични феморални глави съвместими с конус 12/14. Главите са изработени от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Главите са високо полирани с цел минимално износване.
Материал:Керамика
Размери:Диаметър 32 и 36 mm. Латерализации на главите: +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12.5.

57. Система за тотално безциментно ендопротезиране на тазобедрената става с 36 мм метална глава върху полиетиленов инлей


1. Бедрена компонента с безциментна фиксация -хидроксиапатитно покритие

Стандартно стъбло: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина, конус на шийката 12/14.

Стъбло кокса вара: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина, ъгъл между тялото и шийката 125°, конус на шийката 12/14.

Стъбло латерализирано: изработено от титаниева сплав с хидроксиапатитно покритие, което захваща 100 % от повърхността на стеблото с контролирана дебелина, конус на шийката 12/14.

Материал: Сплав от Ti-6Al-4V

Размери: минимум 10 размера

2. Ацетабуларна компонента, представляваща пълна хемисфера, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса

Технически характеристики:

Полиетиленова ацетабуларна вложка: Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWРЕ. Вътрешен диаметър от 32 мм и 36 мм. Най-малко 2 възможности за вложка – неутрална и +4 мм неутрална. Размери: най-малко 10 размера. Материал: UHMWРЕ.

Материал: Сплав от Ti6Al4V, структурна повърхност.

Размери: Вътрешен диаметър от 28 до 36mm, най-малко 10 размера в цялата серия.

3 . Феморална глава с конус за закрепване 12/14

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 12/14. Металните глави да са с висока степен на полиране и да показват по-голям клиърънс и по-малко ниво на износване.

Материал: Co-Cr.

Размери: диаметър 22.225 мм, 28мм, 32мм, 36мм; Co-Cr глава с шийка с размер -2, 0, +1, +1.5,+4,+5,+7,+8.5,+9,+12,+13,+15.5;керамична глава с шийка с размер 1, +1.5, +5, +8.5, +12.5
58. Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с модулно, безциментно, анатомично извито ревизионно стебло, с възможност за дистално заключване и възможност за използване на протрузионна ацетабуларна клетка.
1. Модулно безциментно ревизионно стебло с възможност за заключване в дисталния край.
Технически характеристики: Модулно ревизионно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит, за постигане на оптимална остеоинтеграция. Проксимална част на безциментното ревизионно стебло трябва да е с конус 12/14, CCD ъгъл 135 градуса. Размерът на проксималната част трябва да е от общо 25 мм до общо 35 мм със стъпки от по най-много 10 мм и общо 2 различни форми, като да дава възможност за промяна на ротацията спрямо дисталната част на стеблото през 10 градуса. Проксималната част на протезата трябва да има общо три отвора за допълнителна фиксация. Дистална част на стеблото трябва да е анатомично извита и да бъде с диаметър от 10 до 20 мм със стъпка 2 мм и да бъде с дължини от 200 до 320 мм, със стъпка най-много 50 мм, всички стемове, по-дълги от 200 мм и диаметър 12 мм или повече, трябва да имат опция за допълнителна дистална фиксация с винт, с диаметър поне 5 мм и различни дължини. Връзката между дисталната и проксималната част трябва да се осъществява с помощта на конусообразно удължение на стема и винт, проксималната част от стема трябва да е оформена степеновидно,
което предотвратява пропадане на протезата. Острието на дисталната част на стема трябва да е налично в кръгла форма и да има вертикални прорези, увеличаващи площта и не позволяващи ротация на стеблото във фемура. Трябва да има възможност за добавяне на проксимални латерализиращи елементи към стеблото.

Материал: Сплав от Ti-6Al-4V

Размери: Минимум два размера на проксималната част, дисталната част на стеблото да е с диаметър от поне 10 мм до 20 мм и с дължини от поне 200 мм до 320 мм, най-малко три размера на проксималните латерализиращи елементи на стеблото.

2. Ревизонна ацетабуларна клетка, тип Burke-Shneider.

Технически характеристики: Протрузионната клетка трябва да е специално обособена за лявата и за дясната страна, да има множество отвори за закрепване с винтове от 20-60 мм в ацетабулум илиум и исхиум и да позволява контуриране.

Материал: Титан

Размери: Поне 7 размера от 48-72 мм външен диаметър и 45-69 мм вътрешен диаметър
59. Система за ревизионно колянно ендопротезиране с фиксирана подложка и с циментно закрепване.1. Ревизионен Феморален компонент.

Технически характеристики: Феморална компонента трябва да е специално обособена за ляво и дясно коляно и да предлага задно стабилизиран вариант за жертвана задна кръстна връзка, както и да е съвместим с фиксирана или мобилна полиетиленова подложка. Фемурът трябва да дава възможност за използване на циментови и безциментови клиновидни подложки или аугменти, както и на интрамедуларни безциментни стемове, които да се използват при компенсиране на костни дефекти. Фемурът трябва да е с поне 6 различни размера. Сагиталният профил на компонента е изграден от най-малко 3 различни пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибиофеморална контактна площ и възможно най-малък контактен стрес в основните зони на натоварване.

Материал: Сплав от Co-Cr.

Размери: Минимум 6 размера.

2. Феморални аугменти.

Модулни универсални безциментни стемове: Универсалните безциментни интрамедуларни стемове да са цялостно изградени от титаниева сплав, като са подходящи както за фемурални, така и за тибиални компоненти. Стемовете са цялостно покрити с жлебове за оптимална фиксация в интрамедуларния канал и с цел предотвратяване на ротацията в канала. Трябва да са с дължини 75 мм, 115 мм и 150 мм и дебелини от 10 до 24 мм с растер по 2 мм.

Феморални адаптери:Феморални титаниеви адаптери, позволяващи позиционирането на стема на 5 или 7 градуса валгусен ъгъл.

Феморални болтове: Феморални титаниеви болтове, позволяващи неутрално позициониране на стема или с отместване +2 мм или -2 мм

Феморални постериорни и дистални аугменти: Фемуралните аугментите трябва да са титаниеви и да са постериорни и дистални за всеки размер на фемура, отделно в ляв и десен вариант и с поне 4 различни дебелини.

Феморални ръкави: Безциментни феморалните ръкави за метафизарно закрепване, цялостно изградени от титаниева сплав. Ръкавите трябва да са с конусовидна и стъпаловидна форма, асиметрично сечение и да бъдат частично покрити с порьозен титан. Най-малко 5 различни размера от 20 мм до 46 мм.

3. Ревизионен Тибиален компонент.

Технически характеристики: Ревизионен тибиален симетричен или офсетен компонент с циментна фиксация, с жертване на задна кръстна връзка и с фиксиран тибиален инсърт. Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и тибиалните компоненти. Наличие на вдлъбнатини в дисталната част на тибиалния компонент за оптимална циментна фиксация. Наличие на непрекъснат опорен ръб и жлеб около целия компонент за оптимална фиксация на тибиалния инсърт. Фиксираната тибиална компонента трябва да е налична в поне 6 различни размера, както и в изместено изпълнение и да дава възможност за поставяне на клиновидни и стъпаловидни аугменти и на безциментни и циментни стемове.

Тибиални подложки трябва да са три вида: половинчати с 10 и 20 градусов ъгъл, степеновидни 10 мм и 15 мм дебелина и тотални с 10 и 15 градусов ъгъл.Материал: Титаниева сплав.

Размери: Минимум 7 стандартни размера и офсетни размери.

4. Тибиални аугменти.

Тибиални половинчати, степеновидни и цялостни аугменти: Тибиалните аугментите трябва да са титаниеви и да са 3 вида: половинчати с 10 и 20 градусов ъгъл, степеновидни с 10 мм и 15 мм дебелина и цялостни с 10 и 15 градусов ъгъл.

5. Ревизионен Тибиален инсърт

Технически характеристики: Ревизионни полиетиленови тибиални симетрични подложки с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални подложки с жертване на задна кръстна връзка. Ревизионните вложки трябва да са с задно стабилизирано средищно затваряне, което да предотвратява постериорното триене на пищяла, трябва да са направени от UHMWE крос линк полиетилен, и да са с дебелина от поне 8 мм до 30 мм. Ревизионната ендопротеза трябва да е съвместима със стандартната версия, така че при ревизията да е възможна замяната да се извърши върху феморалната или тибиалната компонента.

Размери: Мимимум 6 размера и поне 9 различни дебелини

6. Патела

Технически характеристики:Патела, овална, куполна с три клина.
Материал: Полиетилен

Размери: Минимум 4 размера.
60. Система за миниинвазивно уникомпартментно колянно ендопротезиране с метален тибиален компонент


  1. Феморален компонент: уникомпартментен минимално инвазивен модел, с висока флексия до 155 градуса,

материал - Co-Cr-Mo сплав; лява медиална/дясна латерална или лява-латерална/дясна-медиална конфигурация; 7 размера всяка;

  1. Тибиален компонент: материал - Ti-6Al-4V сплав, 5 градусов наклон; 6 размера; Лява-медиална/дясна-латерална или Лява-латерална/Дясна-медиална

  2. Менискален компонент : материал - UHMWPE; 6 групи с 6 размера във всяка за съвместимост между тибиалните и феморалните размери по зададена от производителя схема;


61. Система за миниинвазивно уникомпартментно колянно ендопротезиране с изцяло полиетиленов тибиален компонент
1. Феморален компонент: уникомпартментен минимално инвазивен модел, с висока флексия до 155 градуса,

материал - Co-Cr-Mo сплав; лява медиална/дясна латерална или лява-латерална/дясна-медиална конфигурация; 7 размера всяка;2. Полиетиленов тибиален компонент: материал - UHMWPE, 5 градусов наклон; 12 групи с по 4 размера във всяка за съвместимост между тибиалните и феморалните размери по зададена от производителя схема; Лява-медиална/дясна-латерална или Лява-латерална/Дясна-медиална
Каталог: Obsht porachki
Obsht porachki -> Характеристика на медицинските изделия системи за ендопротезиране на тазобедрената става
Obsht porachki -> Образец №1 предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на цдг „Ален мак”, град Горна Оряховица за 2015/2016 година”
Obsht porachki -> За доставка на хранителни продукти
Obsht porachki -> Предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на дг „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница