Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане наДата01.05.2018
Размер16.72 Kb.
#67218
СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА
за длъжността: Началник на отдел /1 щатна бройка/

отдел „Административно-правно обслужване”в дирекция „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността”

в Агенция по вписванията
Съгласно решение на конкурсната комисия за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста – най-малко 20 точки, на основание чл. 27, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и във връзка с Протокол № 3 от 30.06.2011 г. за определяне на резултатите на кандидатите от проведения на 30.06.2011 г. от 14:00 часа тест, комисията
РЕШИ:

I. Няма допуснати до интервю кандидати, поради непостигане на изискуемия минимум от 20 точки на теста.

ІІ. Не допуска до интервю следните кандидати:


№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Общия брой на точки при решаване на тест

Коефициент

Резултат от теста

1.

Мариана Златева Стаменова

Не се явила

---

---

2.

Лиляна Николова Кузманова

15

3

45

3.

Бисер Иванов Иванов

Не се явил

---

---

4.

Малина Славкова Милушева

Не се явила

---

---


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:…….…/П/……….…
РАИНА ИВАНОВА

гр. София 30.06.2011 г.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница