Списък на фондовете от епоха „К”страница1/2
Дата04.01.2018
Размер410.59 Kb.
  1   2
 СПИСЪК НА ФОНДОВЕТЕ ОТ ЕПОХА „К”


Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.Окръжен съд - Кюстендил (1878 - 1944)

1843-1959

1146Овощарска опитна и контролна станция - Кюстендил (1929-1936; 1939-1944)

1929-1944

25Водноелектрическа централа"Рила" - с.(гр.) Рила , Кюстендилско (1929 - 1944)

1924-1943

27Горско стопанство - Рилски манастир, Кюстендилско (1901 - 1944)

1923-1946

31Горско промишлено стопанство - Кюстендил (1898 - 1943)

1904-1956

49Градско общинско управление - Дупница, Кюстендилско(1878 - 1944)

1900-1943

98Район по водите - Кюстендил (1920 - 1944)

1902-1947

13“Българска книжна и дървена индустрия” Акционерно д-во - с. (гр.) Кочериново, К-ско (1903-1944)

1913-1947

115Воден синдикат "Орловица" - с. Усойка, Кюстендилско (1921 - 1939)

1921-1943

7

10к

Воден синдикат "Свети Иван Рилски" - с.(гр.) Кочериново, Кюстендилско (1934-1944)

1934-1943

15

11к

Воден синдикат "Бобошево" - с.(гр.) Бобошево, Кюстендилско (1937 - 1944)

1937-1943

18

12к

Воден синдикат "Овощна градина" - с. Копиловци, Кюстендилско (1921 - 1941)

1922-1941

18

13к

Воден синдикат "Елешница" - с. Четирци, Кюстендилско (1940 - 1944)

1936-1943

18

14к

Воден синдикат "Струма" - Кюстендил (1940 - 1944)

1940-1945

11

15к

Воден синдикат "Струма" - с. Коняво, Кюстендилско (1928 - 1940)

1928-1941

15

16к

Воден синдикат "Взаимност" - Кюстендил (1921 - 1944)

1921-1945

10

17к

Воден синдикат "Бистрица" - с. Николичевци, Кюстендилско (1923 - 1941)

1924-1941

20

18к

Воден синдикат "Драговищица" - Кюстендил (1924 - 1941)

1924-1941

28

19к

Воден синдикат "Осогово" - с. Слокощица, Кюстендилско (1935 - 1944)

1935-1949

14

20к

Воден синдикат "Топла вода" - Кюстендил (1920 - 1944)

1921-1934

4

21к

Общество на кавалерите на ордена за храброст - Кюстендил (1936 - 1944)

1936-1948

9

22к

Тютюнева кооперация "Дупница" - Дупница, Кюстендилско (1919 - 1944)

1919-1946

220

23к

Училищно настоятелство - Кюстендил (1895 - 1944)

1895-1935

7

24к

Околийско агрономство - Кюстендил (1910 - 1944)

1931-1948

23

25к

Градско общинско управление - Кюстендил (1878 - 1944)

1891-1944

135

26к

Воден синдикат "Рила" – Дупница, Кюстендилско (1938 - 1944)

1938-1953

7

27к

Популярна банка - Кюстендил (1906 - 1944)

1906-1963

37

28к

Кредитна кооперация "Орач" - с. Коняво, Кюстендилско (1915 -1944)

1915-1944

21

29к

Хлебарско еснафско сдружение “Свети Николай”- Дупница, Кюстендилско (1891 - 1944)

1891-1940

7

30к

Околийски занаятчийски синдикат - Дупница, Кюстендилско (1934 - 1943)

1934-1943

2

31к

Шивашко сдружение - Дупница, Кюстендилско (1906 - 1919)

1906-1919

1

32к

Бояджийско сдружение – Дупница, Кюстендилско (1934 - 1938)

1934-1938

1

33к

Общо занаятчийско сдружение "Рилски манастир" - с.(гр.) Рила, К-ско (1928 - 1944)

1928-1938

1

34к

Мъжко крояческо и шивашко сдружение - Кюстендил (1919 - 1944)

1916-1926

1

35к

Окол.управл. на Министерство на вътрешните работи и НЗ - Дупница, Кюстендилско (1880 - 1944)

1919-1944

151

36к

Окол.управление на М-во на вътр. работи и народ.здраве - Кюстендил (1880-1944)

1913-1944

85

37к

Селско общинско управление - с.(гр.) Рила, Кюстендилско (1883 - 1944)

1905-1944

88

38к

Околийска земеделска професионална задруга – Дупница, Кюстендилско (1936 - 1944)

1934-1948

22

39к

Околийска ветеринарна лечебница - Дупница, Кюстендилско ([1891] - 1944)

1891-1954

28

40к

Учителски институт - Дупница, Кюстендилско (1935 - 1943)

1935-1943

17

41к

Селско общинско управление - с. (гр.) Бобошево, Кюстендилско (1883 - 1944)

1903-1952

44

42к

Читалище "Братство" - Кюстендил (1869 - 1944)

1891-1945

142

43к

Читалища в Кюстендилско (1898 - 1944)

1896-1974

29

44к

"Кюстендилка" Акционерно дружество - Кюстендил (1938 - 1944)

1938-1946

7

45к

Спестовно акционерно дружество "Искра" - Кюстендил (1898 -1944)

1914-1951

11

46к

Селско общинско управление - с. Слатино, Кюстендилско (1879 - 1944)

1915-1951

38

47к

Съюз за закрила на децата - Дупница, Кюстендилско (1930 -1943)

1936-1943

9

48к

Граждански клуб - Дупница, Кюстендилско (1937 - 1941)

1937-1941

9

49к

Околийски съвет на Български червен кръст - Дупница, Кюстендилско (1915 -1944)

1937-1950

8

50к

"Халачев, Иван Тодоров" (1884 - 1959)

1900-1974

52

51к

Второ основно училище "Св. Иван Рилски" - Кюстендил (1900 - 1944)

1900-1944

9

52к

Народно основно училище"Петко Рачов Славейков" - с. Коняво, К-ско (1897-1944)

1897-1959

86

53к

Народно основно училище - с. Раждавица, Кюстендилско (1891-1944)

1891-1944

63

54к

Училищно настоятелство - с. Коняво, Кюстендилско (1896 - 1944)

1896-1939

18

55к

Народно основно училище - с. Лечевци, Кюстендилско (1897-1944)

1897-1943

30

56к

Народно основно училище "Св. Климент Охридски" - с. Ямборано, Кюстендилско (1891-1944)

1891-1943

39

57к

Народно основно училище"Любен Каравелов" - с. Блатец, Кюстендилско (1892-1944)

1892-1944

61

58к

Училищно настоятелство при Народно основно училище - с. Драгойчинци, К-ско ([1880] - 1944)

1921-1945

3

59к

Селско общинско управление - с. Копиловци, Кюстендилско (1923 - 1944)

1925-1934

10

60к

Селско общинско управление - с. Радловци, Кюстендилско ([1920] - 1934)

1920-1935

12

61к

Селско общинско управление - с. Цървеняно, Кюстендилско (1912 - 1944)

1912-1932

34

62к

Селско общинско управление - с. Мазарачево, Кюстендилско (1919 - 1934)

1919-1935

10

63к

Селско общинско управление - с. Пелатиково, Кюстендилско (1931 - 1944)

1931-1945

7

64к

Селско общинско управление - с. Блатец, Кюстендилско (1920 - 1934)

1920-1934

8

65к

Селско общинско управление - с. Перивол (Драговищица), Кюстендилско (1912 - 1944)

1912-1944

52

66к

Селско общинско управление - с. Горановци, Кюстендилско (1920 - 1944)

1920-1933

8

67к

Селско общинско управление - с. Ямборано (Драговищица), Кюстендилско (1919 - 1934)

1919-1934

14

68к

Селско общинско управление - с. Раждавица, Кютендилско (1896 - 1944)

1896-1944

51

69к

Окол.кооперат.тютюнопроизвод.сдружение"Дупнишки тютюн"-Дупница, Кюстендилско (1924-1937)

1919-1937

24

70к

Селско общинско управление - с. Граница, Кюстендилско (1908 - 1944)

1908-1950

49

71к

Селско общинско управление - с. Коняво, Кюстендилско (1879 - 1944)

1902-1946

96

72к

Селско общинско управление - с. Соволяно, Кюстендилско (1890 - 1944)

1890-1953

165

73к

Народно основно училище - с. Драгойчинци, Кюстендилско (1891-1944)

1891-1944

47

74к

Народно основно училище "Васил Левски" - с. Горни Кортен, К-ско (1891-1944)

1891-1984

45

75к

"Архимандрит Поппетров, Зинови " (Захари Поппетров Цветков) (1838 - 1911)

1900-1952

8

76к

Девическа земеделска гимназия "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил (1897 - 1944)

1897-1950

30

77к

Околийска земеделска стопанска задруга - Кюстендил (1936 - 1943)

1936-1943

43

78к

Пчеларско дружество “Пчела” - Кюстендил (1903 - 1944)

1903-1939

1

79к

Пенсионерско дружество “Пенсионер” - Кюстендил (1938 - 1944)

1938-1939

1

80к

Женско дружество "Майчина любов" - Кюстендил (1892 - 1944)

1898-1943

18

81к

Дружество на многодетните - Кюстендил (1939 – 1944)

1939-1943

1

82к

Непълна смесена гимназия - с. Трекляно, Кюстендилско (1925-1944)

1925-1944

8

83к

"Симоне" Акционерно дружество - Кюстендил (1912 - 1944)

1931-1943

2

84к

Държавно средно техн. училище по дървообработване и сградостроеж - Кюстендил (1907 - 1944)

1910-1944

14

85к

Селско общинско управление - с. Ваксево, Кюстендилско (1897 - 1944)

1928-1944

8

86к

Селско общинско управление - с. (гр.) Сапарева баня, Кюстендилско (1895 - 1944)

1894-1954

108

87к

Селско общинско управление - с. Ресилово, Кюстендилско (1883-1944)

1929-1947

12

88к

Селско общинско управление - с. Сапарево, Кюстендилско (1893 - 1944)

1894-1947

55

89к

Селско общинско управление - с. Овчарци, Кюстендилско (1920-1934)

1930-1934

3

90к

Участъкова медицинска служба - с. (гр.) Сапарева баня, Кюстендилско (1900 - 1944)

1900-1938

13

91к

Народно основно училище - с. Злогош, Кюстендилско (1894-1944)

1927-1933

1

92к

Народно основно училище - с. Долни Кортен, Кюстендилско (1897 - 1944)

1897-1956

1

93к

Основно училище "Иван Вазов" - с. Брест, Кюстендилско (1926 - 1944)

1926-1943

4

94к

Народно основно училище "Цар Борис" - с. Таваличево, Кюстендилско (1893-1944)

1893-1958

24

95к

Мъжка гимназия "Н.Рилски" - Кюстендил (1879-1944)

1879-1954

458

96к

Кредитна кооперация "Напредък" - с. Ваксево, Кюстендилско (1912 - 1944)

1912-1936

4

97к

Трудова горскопроизводителна кооперация "Черната скала" - с. Църварица, К-ско (1933-1944)

1933-1944

3

98к

Земеделска стопанска задруга - с.(гр.) Сапарева баня (1936-1944)

1936-1944

6

99к

Кредитна кооперация "Прогрес" - с. Неделкова Гращица, Кюстендилско (1909-1944)

1909-1939

8

100к

Бранническа дружина "Иван Кепов" - с. (гр.) Бобошево, Кюстендилско (1942-1944)

1942-1944

2

101к

Кредитна кооперация "Съгласие" - с. Рашка Гращица, К-ско (1907 - 1944)

1908-1959

10

102к

Селско общинско управление - с. Самораново, Кюстендилско (1887 - 1944)

1894-1944

49

103к

Околийско инженерство - Дупница, Кюстендилско ([1934] - 1944)

1936-1945

10

104к

Девическа гимназия – Дупница, Кюстендилско (1942 - 1944)

1942-1944

10

105к

Кредитна кооперация "Руен" - с. Гюешево, Кюстендилско (1932 - 1944)

1936-1944

6

106к

Народно основно училище - с. Мурсалево, Кюстендилско (1893 - 1944)

1893-1946

14

107к

Народно основно училище "Отец Паисий" - Дупница, Кюстендилско (1924 - 1944)

1924-1941

3

108к

Кредитна кооперация "Витлеемска звезда" - с. Дяково, Кюстендилско (1932 - 1944)

1932-1944

3

109к

Кредитна кооперация "Рила" - с. (гр.) Рила, Кюстендилско (1925 - 1944)

1919-1946

9

110к

Кредитна кооперация "Св. Симеон" - с. Еремия, Кюстендилско (1909 - 1944)

1909-1943

5

111к

Кредитна кооперация "Надежда" - с. Лиляч, Кюстендилско (1920 - 1944)

1931-1940

3

112к

Църквите в Кюстендилска енория

1895-1956

133

113к

Трудова горска производителна кооперация"Паничище"- сПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница