Списък на обекти със статут на недвижими културни ценности /паметници на културатаДата12.03.2018
Размер212.43 Kb.
СПИСЪК НА ОБЕКТИ СЪС СТАТУТ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ /ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/

С КАТЕГОРИЯ “НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

/Данни от Националния регистър на недвижимите културни ценности, в който се вписват актовете на органите по чл. 65 и Публичния регистър на издадените по чл. 59, ал. 1 декларационни актове и на актовете за прекратяване на временния режим/
Населено място


Наименование на НКЦ


Административни данни
Вид

/според научната и културната област, към която се отнасят, съгл. чл.47 от ЗКН/

Документ за предоставяне на статут: /ДВ бр./год.; протокол на НСОПК/ СЕСОНКЦ, заповед № на МК/

Кв

Пар-цел/

пл.№

1.

гр.Априлци

/кв.Ново село/

Гробищна църква „Св.Параскева”
XV-320

исторически

ДВ бр.52/

1977 г.

2.

с.Бежаново

Историческо място, м.”Киризлика”, 8 км. ЮИ


исторически

ДВ бр.18/

1973 г.

3.

с.Гложене


Черквата и калето

Гложенски манастир „Св.Георги Победоносец”


Народна старина

архитектурно-строителен и исторически

ДВ бр.69/

1927 г.

Протокол на НСОПК от 19.06.2006 г.

/писмо №4087 от 18.01.2007 г./

4.

с. Гложене


Пещерата „Моровица”, 2,5 км. ЮЗ


архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

ДВ бр.75/

1967 г.

5.с.Голям Извор

Къща, в която отсядал В.Левски


Исторически

ДВ бр.75 от 1978 г. /местно/

Протокол на НСОПК от 19.06.2006 /писмо № 4089 от 18.01.2007 г./ - национално

6.

с.Голяма Желязна

Пещерата „Топля”, 4 км. Източно


архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

ДВ бр.75/

1967 г.

7.

с. Деветаки

Деветашка пещера
Пешера „Окната”, 2 км. СЗ

Праисторическо селище

в пещера „Окната”народна старина
архитектурно-строителен от Античността и Средновековието/местно/

ДВ бр.53/

1932 г.

ДВ бр.75/

1967 г.

Протокол на НСОПК от 24.04.1994 г. /прекатегор. в национално

8.

с.Дълбок дол

м."Гергюва черква"

Раннохристиянска базиликаархеологически

Заповед № РД9Р-32/ 17.07.2015г. /статут и режими за опазване/, обнар. в ДВ бр.71 от 2015 г.

9.

с.Зла река, кв. на гр. Априлци

Място на сражение и лобно място, СЗ на левия бряг на р.Видима в Деневския боаз


исторически

ДВ бр.75/

1978 г.

10.


с.Казачево


Праисторическо и антично селище, 1,5 км. З-ЮЗ от селото/247 0/, в м.”Бахчалъка”археологически


ДВ бр.71/

1994 г.11.

с.Карлуково

гара Карлуково

Средновековна църква, „Св.Григорий”, 2 км. Северно

Църква „Глигора”


Народна старина

архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

художествен

/стенописите/

ДВ бр.69/

1927 г.

ДВ бр.75/

1967 г.
ДВ бр.№ 100/

1969 г.

12.

с.Карлуково


Пещерата „Проходна”,

2 км. СЗ


архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

ДВ бр.75/

1967 г.

13.

с.Карлуково


Пещерата „Темната

дупка”, 2 км. СЗ


архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

ДВ бр.75/

1967 г.

14.

с.КарлуковоПещерата „Банковица”, 3,5 км. Северно


архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

ДВ бр.75/

1967 г.

15.

с.Карлуково

Църква „Св.Марина”


Народна старина

художествен /стенописите/

ДВ бр.69/

1927 г.

ДВ бр.100/

1969 г.

16.

с.Карлуково

Църква „Св.Богородица”


Народна старина

художествен /стенописите/


ДВ бр.69/

1927 г.

ДВ бр.100/

1969 г.

17.

с.Крушуна


Пройновска пещера,

400 м. Южно
архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

ДВ бр.75/

1967 г.

18.

с.Къкрина

Историческо място на Къкринското ханче, южната част на селото


исторически

ДВ бр.75/

1978 г.

19.

с.Кърпачево


Футьовска пещера, 4 км. Западно


архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

ДВ бр.75/

1967 г.

20.

с.Кърпачево

Родната къща на Христо Ив.Кърпачев
52

XII- 46

исторически

ДВ бр.18/

1973 г.

21.

с.Лазар Станево

Родната къща на Лазар Станев
69

838

исторически

ДВ бр.18/

1973 г.

22.

гр.Ловеч

Праисторическо антично и средновековно селище, м.”Хисарлъка”, в града


архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

ДВ бр.75/

1967 г.

23.

гр.Ловеч

Табашката пещера, м.”Башбунар”, в града


архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

ДВ бр.75/

1967 г.

24.

гр.Ловеч


Пещерата „В.Левски”, м.”Башбунар”, в града


архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

ДВ бр.75/

1967 г.

25.

гр.Ловеч

Къщатана Христо Ц.Латинеца, кв.”Дръстена”3155

исторически

ДВ бр.75/

1978 г.

26.

гр.Ловеч

АИР”Вароша”


Къща на Боян Драсов


ул.”М.поп Луканов” № 9


214II-2580

архитектурно-строителен

Протокол № 7 на НСОПК от

25.11.1999 г.

27.

гр.Ловеч

АИР”Вароша”

Къща на наследници на Цано Рашев

ул.”М.поп Луканов” № 11

214

XXIII-2577

архитектурно-строителен

Протокол № 7 на НСОПК от

25.11.1999 г.

28.

гр.Ловеч

АИР”Вароша”

Къща на Цонка Василева, Илия Събев и Васил Михайлов

ул.”Хр.Иванов” № 14

217

II-2584

2586

архитектурно-строителен


Протокол № 7 на НСОПК от

25.11.1999 г.

29.

гр.Ловеч

АИР”Вароша”

Къща на Гено Василев и Васил Чешнето

ул.”Даскал Никола” № 7

222

IV-2605

архитектурно-строителен

Протокол № 7 на НСОПК от

25.11.1999 г.

30.

гр.Ловеч

АИР”Вароша”

Къща на Христо Дудевски

ул.”Бенковски” № 1

216

2355

архитектурно-строителен

Протокол № 7 на НСОПК от

25.11.1999 г.

31.

гр.Ловеч

АИР”Вароша”

Къща на Митко Ботев и Пеко Кочев

ул.”В.Левски” № 113

234

IV-2810

архитектурно-строителен

Протокол № 7 на НСОПК от

25.11.1999 г.

32.

гр.Ловеч

АИР”Вароша”


Урумова къща, н-ци на Г.Георгиев и Марин Петков

ул.”Ал.Константинов”№4и ул.”Хаджиненчев”№ 3

233

IV,V-2777

2776

архитектурно-строителен

Протокол № 7 на НСОПК от

25.11.1999 г.

33.

гр.Ловеч

АИР”Вароша”

Къща на Боцка Павлова

ул.”В.Левски” № 66

238

XVII-2786

архитектурно-строителен

Протокол № 7 на НСОПК от

25.11.1999 г.

34.


гр.Ловеч

АИР”Вароша”

Къща на Фица Банева

/Митрополитски конак/

ул.”Н.Цветанов” № 1


237б


XI-2783

архитектурно-строителен


Протокол № 7 на НСОПК от

25.11.1999 г.

35.

гр.Ловеч

АИР”Вароша”

Къща на Данаил Карафезнев

ул.”Дионисий Ловчански” №1

23 6

II-2834

архитектурно-строителен

Протокол № 7 на НСОПК от

25.11.1999 г.

36.

гр.Ловеч

АИР”Вароша”

Къща на Катина Кирчева и Кирил Контето

ул.”В.Левски” № 131

235а

XVII-2837

архитектурно-строителен

Протокол № 7 на НСОПК от

25.11.1999 г.

37.

гр.Ловеч

АИР”Вароша”


Къща на Райна Панкова

ул.”Д-р В.

Караконовски” № 5


212

XX-2394

архитектурно-строителен

Протокол № 7 на НСОПК от

25.11.1999 г.

38.

гр.Ловеч

АИР”Вароша”

Къща на Цветанка Данаилова

ул.”М.поп Луканов”№ 29

214

VIII-2569

архитектурно-строителен

Протокол № 7 на НСОПК от

25.11.1999 г.

39.

гр.Ловеч

АИР”Вароша”


Къща на Екатерина а и Тодор Тодоров

ул.”МихаилПопович”

10223

V-2621

архитектурно-строителен

Протокол № 7 на НСОПК от

25.11.1999 г.

40.

гр.Ловеч

АИР”Вароша”

Градска баня „Дели хамам”

ул.”Г.Стратиев” № 2

225

I-2720

архитектурно-строителен

Протокол № 7 на НСОПК от

25.11.1999 г.

41.

гр.Ловеч

АИР”Вароша”

Църква „Успение Богоридично”

ул.”М.поп Луканов” № 18

218

VII-2597

архитектурно-строителен и художествен

Протокол № 7 на НСОПК от

25.11.1999 г.

42.

гр.Ловеч

АИР”Вароша”

Църква „Св.Неделя”

ул.”В.Левски” № 123

236

2830

архитектурно-строителен и художествен

Протокол № 7 на НСОПК от

25.11.1999 г.

43.

гр.Ловеч

АИР”Вароша”

Къща на Бона Чакърова

ул.”Д-р Караконовски”

3212

XVI-2392

архитектурно-строителен и художествен

Протокол № 7 на НСОПК от

25.11.1999 г.


44.

с.Ломец

гара Ломец

Антично селище „Состра”, до ж.п. гара
Римски кастел “Состра”архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

ДВ бр.75/

1967 г.

Протокол от 19.07.2007 г. - граници и режими

45.

с. Ломец


Римска крайпътна станция / praetorium/, североизточно от кастела "Состра"

В обхвата на II охранителна зона на “Римски кастел “Состра”


археологически

Заповед № РД9Р-31/17.07.2015г.

/статут и режими за опазване/, обнар. в ДВ бр.71 от 2015 г.


46.

с.Микре

Микренска пешера

/Голямата пещера/, м.”Добрев рът”, 4 км. северно


архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

ДВ бр.75/

1967 г.

47.

с.Острец, кв. на гр. Априлци

Историческо място и паметник на Цанко Дюстабанов, м.”Бунарят” в подножието на връх „Мара Гидик”, южно 7 км


исторически

ДВ бр.75/

1978 г.

48.

с.Орешак

Църква „Успение Богородично”- Троянски манастирНародна старина

художествен /стенописите и резбите/

архитектурно-строителен

/декл. списък от 14.12.1971 г./

ДВ бр.69/

1927 г.

ДВ бр.100/

1969 г.

В писмо № 17 от 11.04.2001 г. на НИПК са посочени граници и режими за опазване

49.

с.Орешак

Църква „Св.Св. Кирил и Методи”- Троянски манастир


художествен /стенописите /

ДВ бр.100/

1969 г.

50.

с.Орешак

Манастирска църква „Свети Николай”- скит извън манастира
/Църква-параклис „Св.Николай” - Троянски манастир /


художествен
исторически

архитектурно-строителен

ДВ бр.101/

1971 г.

декл. писмо № 1023 от 07.04.

1971 г. на НИПК

декл. списък от 14.12.1971г. на НИПК

51.с.Рибарица


Лобно място на Г.Бенковски и паметник на Г.Бенковски, м.”Костиж”, южно 3 км.


историческиДВ бр.75/

1978 г.


52.


с.Румянцево

Родната къща на Сергей

Румянцев
2

X-236

исторически

ДВ бр.18/

1973 г.

53.

с.Слатина


Римска крайпътна станция „Дорионес”, м.„Калугерица”, 1 км. източно


архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

ДВ бр.75/

1967 г.

54.

с.Стояново

Родната къща на Стоян Едрев

ул.”Мара Гидик” № 4

27

III-245

исторически

ДВ бр.18/

1973 г.

55.

гр.Тетевен

Къща на Иван и Веселина Бобевски

ул.”Г.Димитров” № 83

19

XI-981

/нов 770/

архитектурно-строителен

ДВ бр.101/

1971 г.

56.

гр.Тетевен

Къща на Мария Иванова Дочева /Йорговата/

ул.”Ген. Марков”№ 60

32

XX-897

/нов 915/

архитектурно-строителен

художествен –

тавани и колони с дърворезба

ДВ бр.101/

1971 г.

декл. списък от

29.09.1972 г. на НИПК

57.

гр.Тетевен

Манастирска църква „Св.Илия”
540а
Народна старина

архитектурно-

художествен

ДВ бр.69/

1927 г.

ДВ бр.94/

1972 г.

58.

с.Чавдарци

Лъженска пещера, 3 км. западно


архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

ДВ бр.75/

1967 г.

59.

с.Черни Вит

Пещерата „Байовица”, м.”Байовица”, 4 км. СЗ


архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

ДВ бр.75/

1967 г.

60.

с.Черни Вит

Пещерата „Гражданица”, м.”Дивчовото”, 10 км. ЮЗ


архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

ДВ бр.75/

1967 г.

61.

с.Чифлик

Историческо място, където е заловен Тодор Каблешков,

м.”Рогачева река”, 7 км. ЮЗ


исторически

ДВ бр.75/

1978 г.


62.

По северните склонове на Стара планина, в северното подножие на Троянския проход

Римски път между крайпътните станции Ад Радицес и Монтемноархеологическа

Заповед № РД9Р-33/17.07.2015 /статут и режими за опазване/, обнар. в ДВ бр.71 от 2015 г.
Освен това, на територията на област Ловеч с категория “национално значение” са следните групови недвижими културни ценности:
1. Средновековната крепост “Хисаря” и част от квартал “Вароша”, гр.Ловеч са обявени с разпореждане на МС № 364 от

24.09.1968 г. за музеен и туристически резерват.

Средновековна крепост и квартал Вароша, община Ловеч, област Ловеч“ – археологически резерват съгласно чл. 50, ал. 3 от ЗКН.С протокол от 09.08.2012 г. на междуведомствената комисия, одобрен от министъра на културата, се актуализират режимите за ползване на територията на АР “Средновековна крепост и квартал “Вароша” в гр.Ловеч.

2. Старата част на село Стефаново е обявена с Разпореждане на Бюрото на МС № 40 от 27.10.1982 г. за архитектурен резерват.

С Разпореждане на МС № 1711 от 22.10.1962 г. всички селищни и надгробни могили и средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата с категория „национално значение”.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница