Споразуменията между ес и сащ: Комисията докладва относно Програмата за проследяване на финансирането на тероризмаДата31.03.2018
Размер43.06 Kb.
#63933Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 27 ноември 2013 г.Споразуменията между ЕС и САЩ: Комисията докладва относно Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ) и Споразумението за резервационни данни на пътниците (PNR)

Днес Комисията прие доклада за оценка на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ) и доклад от съвместния преглед на Споразумението със САЩ за резервационни данни на пътниците (PNR). Комисията оцени стойността на данните, съдържащи финансова информация, предоставени по силата на Споразумението между ЕС и САЩ за ППФТ за борбата срещу тероризма, и също така извърши оценка на това как американските органи са използвали PNR данните за борбата срещу тежката престъпност и тероризма. Комисията също така прие съобщение относно Европейска система за проследяване на финансирането на тероризма, като заключи, че на този етап не се предвижда създаването на такава система.

Споразуменията за ППФТ и PNR уреждат предаването и използването на лични данни и предвиждат ефективни предпазни мерки за защита на основните права на европейските граждани. Освен това ние се отнесохме много сериозно към твърденията за възможен достъп на САЩ до финансови данни от Swift за цели извън обхвата на Споразумението за ППФТ и както бе обещано на Европейския парламент и на европейските граждани — отправихме искане до САЩ за пълно изясняване на този въпрос. Приветствам уверенията на правителството на САЩ — в това число по време на срещата, която имах в Белия дом на 18 ноември — че то не е нарушавало Споразумението за ППФТ и ще продължи да го зачита в пълна степен. Но Комисията ще продължи внимателно да следи за законното прилагане на споразуменията между ЕС и САЩ по отношение на трансфера на данни, за да отстоява правата на гражданите на ЕС“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи.

Ще бъдат активизирани усилията за проследяване на прилагането на Споразумението за ППФТ през идните месеци и в по-дългосрочен план. Преди това, през пролетта на 2014 г. ще бъде осъществен преглед.Съвместен доклад относно Споразумението между ЕС и САЩ за ППФТ

ППФТ е източник на значителен обем разузнавателна информация, която е спомогнала за откриването на терористични заговори и издирването на техните автори, се заключава в доклада Комисията относно стойността, която данните, събирани в рамките на ППФТ, имат в разследванията за борба с тероризма.

Сред последните примери за използване на информация, събрана в рамките на ППФТ, са разследванията на бомбените атентати на маратона в Бостон през април 2013 г., на заплахите по време на Олимпийските игри в Лондон или обучаването на терористи, установени в ЕС, в Сирия.

Данните от ППФТ дават важна информация за мрежите за финансова подкрепа на терористичните организации, като спомагат за идентифицирането на нови методи за финансиране на тероризма и на замесените лица в САЩ, ЕС или другаде по света. Държавите — членки на ЕС, и Европол се възползват от тази информация, която им предоставя ценни сведения за насочване на разследванията. През последните три години в отговор на общо 158 искания, отправени от държавите членки и от ЕС по силата на член 10, от ППФТ бяха получени общо 924 такива сведения.

Освен това по отношение на неотдавнашните твърдения за случаи на достъп до данни за финансови съобщения в ЕС в нарушение на Споразумението за ППФТ, правителството на САЩ представи писмени уверения, че не е нарушило споразумението и че ще продължи да го спазва изцяло.

На този етап Комисарят счита, че не са необходими по-нататъшни консултации със САЩ по въпроса за прилагането на Споразумението за ППФТ.Система на ЕС за проследяване на финансирането на тероризма

В отговор на исканията на Европейския парламент и Съвета и в съответствие със своето съобщение от 2011 г. (IP/11/877) Комисията оцени вариантите за създаване на Европейска система за проследяване на финансирането на тероризма (СПФТ).

По-конкретно всеки един от вариантите бе преценен с оглед на спазването на основните права, необходимостта, пропорционалността и икономическата ефективност и сравнен с настоящото положение.

Комисията стигна до заключението, че на този етап създаването на такава система в Европейския съюз не е ясно обосновано, като по-специално изтъкна факта, че за да се извличат данни на територията на ЕС, ще е необходимо създаването и управлението на нова база данни, в която се съдържа цялата информация за финансовите трансфери на гражданите на ЕС.

Освен огромните технически и финансови усилия, които ще изисква, създаването на такава база данни би породило сериозни предизвикателства от гледна точка на съхраняването, достъпа и защитата на данни. Тъй като всяка система на ЕС от този род би включвала обработването на лични данни, би било необходимо въвеждането на солидни гаранции и предпазни мерки за защита на данните. Създаването и поддръжката ѝ биха били скъпи и биха представлявали техническо и оперативно предизвикателство.

Окончателният избор за евентуалното създаване на Програма на ЕС за проследяване на финансирането на тероризма сега е в ръцете на Европейския парламент и Съвета на ЕС за вътрешни работи.Доклад от съвместния преглед на Споразумението между ЕС и САЩ за PNR

Настоящото споразумение за PNR между ЕС и САЩ относно предаването на данни за пътниците на полети от ЕС за САЩ влезе в сила на 1 юли 2012 г.

След извършването на преглед от експерти от ЕС и САЩ Комисията установи, че органите на САЩ прилагат споразумението в съответствие със стандартите и условията, които то съдържа.

Споразумението предоставя ефективно средство за борба с тежката международна престъпност и тероризма, като същевременно определя ясни граници на целите, за които PNR данните могат да бъдат използвани, както и редица солидни гаранции за защита на данните.

В публикувания днес доклад от съвместния преглед се констатира, по-специално, че американските власти спазват своите задължения по отношение на правата на достъп на пътниците и разполагат с постоянен механизъм за надзор, целящ да осигури защита срещу незаконна дискриминация. Спазват се изискванията за маскиране и заличаване на чувствителни данни. Обменът на данни както с национални агенции в САЩ, така и с трети държави е в съответствие със споразумението.

Следващият съвместен преглед ще се проведе през първата половина на 2015 г.Полезни връзки

Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)MEMO/13/1060

Link to Report

Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) AgreementMEMO/13/1054

Link to Report

Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS)

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs websiteFollow DG Home Affairs on Twitter

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)IP/13/1160

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница