Според А. Люблинска готовността за училище се определя от следните показателистраница1/5
Дата21.11.2023
Размер95.43 Kb.
#119363
  1   2   3   4   5
12. Подгот. и готовност
Свързани:
LEKCII - MOBEL 17354581750 4, Наредба № 5 от 11.05.1999г. за реда, начина и периодичността на извършване

r


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Подготовка и готовност на децата за училище
Разработил: доц. д-р Ирина Стоянова
Преходът от детска градина към училище означава качествено изменение в живота на детето и на неговото личностно формиране. Периодът между шестата и седмата година е преломен и нов в живота на детето. От този момент нататък започва нов етап във физическото и интелектуалното му развитие, като същевременно се усъвършенстват вече придобитите навици и се формират нови, по-сложни умения за общуване и поведение.
Постъпването на детето в първи клас е нов период от детството, нов начин на живот, който оказва съществено влияние върху по-нататъшното формиране на неговата личност. От него се изисква определена специална подготовка, степен на развитие на интелектуалните процеси, мотивация. В училище детето се сблъсква с необходимостта да се подчинява на определени правила, то трябва за овладее нормите за създаване на учебното сътрудничество.

 

 

Според Е. Петрова качествата на подготовката на детето за училище се оценяват чрез понятието готовност за училищно обучение, което е свързано с физическата и психологическата готовност. Най-същественият компонент на физическата готовност е доброто общо здравословно състояние. Тя се характеризира и чрез равнището на владеене на културно-хигиенни навици и привички, проявява се чрез физическа издържливост. Физическата готовност обуславя психологическата.

Авторката отбелязва, че: Психологическата от своя страна обхваща обща готовност (интелектуална и социално-личностна) и специална готовност за успешно обучение в училище.

Според А. Люблинска готовността за училище се определя от следните показатели:

Според А. Люблинска готовността за училище се определя от следните показатели:

  • Детето трябва да има определени знания, представи и житейски понятия за предметите и явленията от обкръжаващия го живот, първоначални знания за моралните качества на хората, за изискванията относно поведението; детето да има представи за множество и обозначаването му с цифра, за звук на речта, който се означава с буква, да се ориентира в пространството и времето. Децата трябва да владеят система от различни действия, които могат да използват. Тези действия включват изпълнителски движения, трудови, битови и някои учебни действия, върху основата на които се създават различните навици


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница