Заседание на рик перник. На заседанието присъстват: Надя Боянова Валери Симеонов Десислава Стоянова Румяна Петрова Аделина Стоянова Виолина Ванковастраница1/4
Дата09.04.2018
Размер0.66 Mb.
#65044
ТипЗаседание
  1   2   3   4
Районна Избирателна Комисия – Перник

Протокол 5/23.02.2017 г./

Днес, 23.02.2017г. , в 19.23 часа се проведе заседание на РИК - Перник.

На заседанието присъстват:

Надя Боянова

Валери Симеонов

Десислава Стоянова

Румяна Петрова

Аделина Стоянова

Виолина Ванкова

Зоя Петрова

Венелин Иванов

Донка Ваташка

Отсъстват:

Валентина Страхилова, Галина Никодимова, Станка Рударска и Явор Давидков - отсъстват по уважителни причини

За протоколчик бе определена Донка Ваташка.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Назначаване на поименния състав на СИК на територията на Община Трън, Област Перник;

2. Назначаване на поименния състав на СИК на територията на Община Земен , Област Перник;

3. Назначаване на поименния състав на СИК на територията на Община Брезник, Област Перник;

4. Назначаване на поименния състав на СИК на територията на Община Ковачевци, Област Перник;

5. Заличаване на регистрация на кандидати за народни представители, предложени от листата на коалиция „ КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ /БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн – социален съюз/ и регистрирани с решение № 16-НС/20.02.2017.г. на РИК – Перник. за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

6. Промяна в регистрираната кандидатска листа на Регистриране и обявяване на кандидатската листа на коалиция „ КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ /БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн – социален съюз/ за народни представители за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

7. Разглеждане на постъпила жалба с рег. № 1/23.02.2017г. от Коалиция „БСП за България“

8. Разни


Гласуване за предложения дневен ред:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членовеПо т.1 –Н.Боянова : Колеги следва да вземем решение относно назначаване съставите на СИК в обшина Трън, област Перник за изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Трън с изх. №37-00-10/ 22.02.17 г., заведено в РИК - Перник с вх. №34 от 22.02.2017 г.. Към писмото е представен протокол от проведената среща с представителите на парламентарно  представените партии и коалиции, заедно с писмените им предложения за назначаване състава на всички СИК. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на квотното разпределение на състава на секционните избирателни комисии на територията на община Трън.

           На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и решение № 4182-НС/01.02.2017г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Перник взе следните решения :

35-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

           Назначава състава на СИК, в град Трън, област Перник за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:СИК № 145100001

Илияна Божидарова Ахчийска

Председател

Валентина Василева Кирилова

Зам.председател

Райна Владимирова Димитрова

Секретар

Невена Иванова Георгиева

Член

Любка Димитрова Стратиева

Член

Асен Йорданов Кокинов

Член

Валентина Димитрова Димитрова

Член

Богданка Димитрова Аризанова

Член

Илияна Цветкова Димитрова

Член

СИК № 145100002

Надя Николова Георгиева

Председател

Румен Григоров Ваклинов

Зам.председател

Петя Крумова Тодорова

Секретар

Магдалена Иванова Георгиева

Член

Бойка Владимирова Рангелова

Член

Величка Николова Томова

Член

Антоанета Иванова Христова

Член

СИК № 145100003

Йорданка Левчева Иванова

Председател

Олга Григорова Мирчовска

Зам.председател

Любка Иванова Момчилова

Секретар

Иванка Аврамова Соколова

Член

Надя Христова Велкова

Член

Смиля Димитрова Миланова

Член

Цветанка Младенова Аврамова

Член

Йорданка Златанова Томова

Член

Сабина Петрова Гълъбова

Член

СИК № 145100004

Детелина Венциславова Янкова

Председател

Милка Николова Рангелова

Зам.председател

Елена Александрова Димитрова

Секретар

Богина Славчова Сотирова

Член

Мая Георгиева Иванова

Член

Григор Славчев Гопин

Член

Райна Александрова Димитрова

Член

Виктория Любомирова Цокова

Член

Любка Димитрова Лазарова

Член

СИК № 145100020 – ЦНСТ

Маргарита Георгиева Иванова

Председател

Христина Славчева Виденова

Зам.председател

Стефка Кръстева Витанова

Секретар

Николино Ицкова Гюрова

Член

Веска Миткова Стоянова

Член

Росица Йосифова Ахчийска

Член

Емилия Георгиева Иванова

Член

ПСИК № 145100021

Гергана Кирилова Божилова

Председател

Емилия Станкова Атанасова

Зам.председател

Янка Миткова Петрова

Секретар

Емилия Станкова Атанасова

Член

Михаела Светломирова Тодорова

Член

Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

 №36-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

           Назначава състава на СИК№ 145100005 , в село Туроковци, община Трън, област Перник за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Иван Кирилов Рангелов

Председател

Петър Младенов Гълъбов

Зам.председател

Данчо Милков Павлов

Секретар

Златан Боянов Таков

Член

Иво Юлиянов Иванов

Член

Благородка Радославова Герасимова

Член

Светла Александрова Павлова

Член

Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

37-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК № 145100006, в село Зелениград, община Трън, област Перник за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Любка Маринова Стратиева

Председател

Богиня Добринова Ненчова

Зам.председател

Мая Илиева Ленкова

Секретар

Стефан Димитров Цветков

Член

Рени Валентинова Стоянова

Член

Лена Александрова Стайкова

Член

Соня Кръстева Евстатиева

Член

Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

 №38-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК № 145100007, в село Главановци, община Трън, област Перник за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Лилия Стефанова Бахчеванова

Председател

Богдан Милоров Романов

Зам.председател

Снежанка Цонева Митева

Секретар

Уляна Станкова Миркова

Член

Васко Алексиев Георгов

Член

Румяна Василева Петрова

Член

Богомил Николов Петров

Член

Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

 

 №39-НС от 23.02.2017 г.Р Е Ш И :

 Назначава състава на СИК № 145100008, в село Слишовци, община Трън, област Перник за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:Радослава Кирилова Стоянова

Председател

Цветанка Димитрова Захариева

Зам.председател

Жана Светославова Караманева

Секретар

Ицко Тодоров Соколов

Член

Христо Христов Паскалев

Член

Йорданка Алексиева Стратиева

Член

Надежда Харалампиева Момчилова

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

40-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК № 145100009, в село Бусинци, община Трън, област Перник за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Мица Николова Петрова

Председател

Бисер Садков Ангелов

Зам.председател

Катя Николова Григорова

Секретар

Валери Милчов Захариев

Член

Иван Захариев Павлов

Член

Ангелина Петрова Асенова

Член

Рената Светломирова Лазарова

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

41-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК № 145100010, в село Вукан, община Трън, област Перник за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Илия Стоянов Страхилов

Председател

Дарина Петрова Стоянова

Зам.председател

Райна Николова Търнева

Секретар

Петър Николов Тренчев

Член

Иван Владимиров Симов

Член

Зорница Василева Лазарова

Член

Асен Владов Величков

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

42-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

  Назначава състава на СИК № 145100011, в село Долна Мелна, община Трън, област Перник за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Тодор Григоров Георгиев

Председател

Павлина Стефанова Спасова

Зам.-председател

Германа Райчева Златанова

Секретар

Вельо Велинов Благоев

Член

Евдокия Станимирова Петрова

Член

Никола Александров Тренчев

Член

Донко Василев Донков

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

43-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК № 145100012, в село Лева река, община Трън, област Перник за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Елвира Богданова Атанасова

Председател

Люба Иванова Пенчева

Зам.-председател

Василка Георгиева Милошева

Секретар

Теодора Росенова Първанова

Член

Снежа Асенова Грудева

Член

Иво Асенов Илиев

Член

Силвия Христова Митова

Член

Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

44-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК № 145100013, в село Ерул, община Трън, област Перник за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Валери Владов Величков

Председател

Мария Йорданова Алексова

Зам.-председател

Маринела Георгиева Николова

Секретар

Кристиян Божидаров Спасов

Член

Емилия Борисова Стоилова

Член

Валери Владов Величков

Член

Богданка Захариева Велинова

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

45-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

 Назначава състава на СИК № 145100014, в село Глоговица, община Трън, област Перник за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Юлия Петрова Симеонова

Председател

Милена Викторова Владимирова

Зам.-председател

Димчо Георгиев Иванов

Секретар

Елена Манолова Станкова

Член

Иван Аврамов Соколов

Член

Йордан Боянов Димитров

Член

Силвия Кръстева Златкова

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

46-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК № 145100015, в село Велиново, община Трън, област Перник за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Лия Николова Величкова

Председател

Радка Благоева Ткачова

Зам.-председател

Василка Миланова Трендафилова

Секретар

Гергана Добринова Войнова

Член

Екатерина Христова Тончева

Член

Стефан Спасов Асенов

Член

Георги Рангелов Томов

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

47-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК № 145100016 в село Неделково, община Трън, област Перник за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Павлина Славчева Цветкова

Председател

Евгения Асенова Георгиева

Зам.-председател

Радка Сандова Велкова

Секретар

Тодорка Владимирова Сотирова

Член

Станка Николова Велкова

Член

Виолета Кирилова Коларска

Член

Славчо Асенов Тодоров

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

48-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

 Назначава състава на СИК № 145100017, в село Филиповци, община Трън, област Перник за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Николай Стоилов Николов

Председател

Ива Василева Тодорова

Зам.-председател

Божурка Ботьова Почекайна

Секретар

Феодора Борисова Стоянова

Член

Икония Ефтимова Стоичкова

Член

Тодор Йосифов Тодоров

Член

Станка Димитрова Стефанова

Член

Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

49-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК № 145100018, в село Ездимирци, община Трън, област Перник за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Ефтим Генадиев Славков

Председател

Ленка Кирилова Гоцева

Зам.-председател

Любомир Петров Аначков

Секретар

Васил Рангелов Илиев

Член

Иванка Стаменкова Димитрова

Член

Асен Иванов Митов

Член

Калина Емилова Огнянова

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

50-НС от 23.02.2017 г.

Р Е Ш И :

 Назначава състава на СИК № 145100019, в село Ломница, община Трън, област Перник за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

Пламен Иванов Михайлов

Председател

Ирина Стоянова Радивоева

Зам.-председател

Милка Иванова Георгиева

Секретар

Катя Боянова Илиева

Член

Веселина Александрова Колева

Член

Любен Иванов Гълъбов

Член

Росица Василева Лалова

Член

 Гласували:

„ За” 9 членове

(Н. Боянова, В.Симеонов, Д.Стоянова, Р.Петрова, А. Стоянова , В. Ванкова , З.Петрова, В. Иванов , Д. Ваташка)

Против: 0 членове

Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница