Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образованиеДата01.05.2018
Размер219.37 Kb.
#67507
ТипДоклад


Доклад

На тема: Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование.

Признаци: Пол и Сексуална ориентация

Класове: 3 и 4 клас

Издателство: Даниела Убенова ,Булвест 2000,Просвета,Анубис

Терминология:

Полова дискриминация е комплекс от предразсъдъци и проява на дискриминация или омраза към хора, насочена в зависимост от техния пол, но терминът може да се отнася и до принципното разделение на хората по този признак.

Сексуална ориентация е един от четирите съставни части на сексуалността и се отличава с постоянно емоционално, романтично, сексуално или чувствено привличане към индивиди от определен пол.

Стереотип е опростена предварително възприета представа,непроизтичаща от личния опит на човека.

Предразсъдък е необоснована предубеденост,негативна нагласа на човека спрямо нещо.Той е прибързано създадено и често неаргументирано мнение.

Дискриминация е неравно третиране на хора. Тя може да бъде пряка или непряка основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено мнение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Пряка дискриминация е всяко по- неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал.1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.

Непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на признаците по ал.1 в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, с оглед на закона цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.

Изследване и анализ на учебници 3- 4клас на издателство „Булвест 2000“ , Даниела Убенова, Просвета и Анубис

Изследването е насочено към анализиране на учебниците с цел подобряване на учебната програма, която има за цел да представи основни обществени норми на поведение , с които да възпита подрастващото поколение в дух на толерантност и съпричастност.

Стремим се с независимото изследване да обърнем внимание на тема засягаща не само младото поколение, а дори и по- големите, за да можем да обърнем внимание на тема, която от скоро време започва да се говори. Искаме да намерим подхода, между ученици и учители, за да представим информацията по начин, по –който да бъде разбрана от ученика, защото наблюденията показват обратното, че повечето стереотипи и предразсъдъци, които имат учителите прехвърлят на своите ученици и избягват да говорят за тях.

4 КЛАС ИЗДАТЕЛСТВО БУЛВЕСТ 2000

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК автори Доц. д-р Татяна Борисова и колектив

Признак ПОЛ


 • Стр.31 „Момичето рони горчиви сълзи.“ От психологическа гледна точка трябва да покаже на подрастващите ученици, че момчетата също могат да плачат, това не е срамно, въпреки че обществото има стереотипна нагласата, че мъжете са силният пол, и не трябва да показват чувства. Трябва да избегнем предразсъдъка, който е насаждан с години наред.

 • Стр. 36 „Милен е глава на семейството.“ В традиционното българско общество глава на семейството е мъжът. Искаме да обърнем внимание, на това, че има семейства, който глава на семейството не е „Милен“,а е „Милена“ по този начин искаме да покажем опростена представа за реалността, която има две страни.

ПРИМЕР: Случвало се да попадам на разговор, който детето казва на майка си, че негов съученик е с един родител (няма баща). Родителя само потвърди, че неговият съученик няма баща, но не му обясни, че то има баща ,но поради обстоятелствата, които са се стекли в неговия живот, той живее само с единия си родител. Тук трябва да обясним внимателно, за да избегнем стереотипите и предразсъдъците, за да може да има реална представа за случващите се неща около него.

ПОЛОЖИТЕЛНО: стр. 38 „Жената носи тежък товар“ в това изречение има двуяк смисъл. В единия пример жената носи тежък физически товар( торби и чанти), а в другия товара може да бъде асоцииран с живота. В тези два случая искаме да избегнем от стереотипа, който е насаждан във времето, че мъжът е „здрав и силен“, а жената е „нежна и крехка“.

ПРЕПОРЪКА: Авторите са се постарали да включат разнообразни картинки, но е хубаво да има и картинки „баба и внук“; „дядо и внучка“; „майка и син“; „баща и дъщеря“,а не стандартните ,(имам в предвид семейната идилия на едно семейство, която се стремят да покажат авторите, защото нещата не винаги са такива в реалният живот).В учебника определенията са написани, но са непълни и нямат пример, с който може да се разбере и да бъде научен по- добре самия урок.

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация.

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО автори Румен Пенин и Румяна Кушева

Признак:ПОЛ

Учебника е разделен на две части: Първата част разказва за Географските забележителности на България, а втората част за Българската история. • В първата част (Географската част) се обръща внимание на общностите т.е. „В обществото всички общности проявяват търпимост един към други, взаимно се уважават и зачитат правата си. В обществото всеки отделен човек има свои права, но и задължения.“ - изречението показва , това което се стремим да постигнем в днешните общества, в които живеем.

 • Във втората част (Българска история) започва учебника със създаването на Българската държава завършва със Българското възраждане. Впечатленията, който оставят, че ролята на жената не съществува, по никакъв начин не се обръща внимание, единствено се споменава в урока за Иван Асен, който се жени, през останалото време няма никаква информация. Не се обръща достатъчно внимание на ролята и нейното предназначение, която заема в живота.

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация.

ПРЕПОРЪКА: Необходимо е да се обърне внимание на ролята на жената, която заема в българската история.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА автори Максим Максимов, Ани Епитропова

Признак: ПОЛ

Учебника е разделен на две части едната час запознават децата с физичните и химичните елементи , а във втората част с биологичното развитие на света. • В учебника няма засегнат признак пол.

ПРЕПОРЪКА: Необходимо е да се обърне внимание на човешкото развитие още в начална степен на образование, за да могат децата да бъдат запознати, със тяхното развитие.

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

ПРЕПОРЪКА: В учебника липсва информация за термини като хомосексуална ориентация, защото е необходимо да се намери правилен подход за поднасяне на такава информация, за да придобият реална представа и да бъдат избегнат стереотипите и предразсъдъците, който има относно представата за тях.

ЧИТАНКА автор Татяна Борисова и колектив

Признак: ПОЛ

 • В Читанката няма картини, който да засегнат признак пол, но за сметка на това има български народни приказки, разкази, басни, приказки, който биха изградили на подрастващото поколение предразсъдъци, но е необходимо при подбор на произведения да бъдат така подбрани и представени, за да не се пораждат стереотипи.

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

МАТЕМАТИКА автори Мариана Богданова, Катя Николова, Николина Димитрова

Признак: ПОЛ

 • В учебника няма засегнат признак пол

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО автори Драган Немцов и колектив

Признак: ПОЛ

Необходимо е в учебника по изобразително изкуство да бъде обърнато внимание на женската част от художествения свят, защото има художници жени, които заслужават да бъдат в учебниците.Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

МУЗИКА автор Генчо Гайтанджиев, Мария Попова, Пенка Младенова

Признак: ПОЛ

 • Препоръчително е в учебника по музика да бъде вниманието насочено както към композитори, текстописци и певци мъже така и към жените. Учебника трябва да бъде не толкова затрупан с практически задачи и текстовете на песните трябва да бъдат подбирани спрямо възрастта на децата.

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА автори Мариана Генчева, Йовка Владимирова

Признак: ПОЛ

 • В учебника практическите задачи са недообяснени с пълна информация, от която да бъде придобита представа какво трябва да се извърши в задачата. Впечатление прави, че задачите, които са типично женски са насочени към момичетата, а типично мъжките към момчетата.

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА автор Тодорка Николова, Светла Ананиева, Силвия Гърневскаи Валентин Ананиев издателство“ Бит и техника“

Признак: ПОЛ

 • Учебника обръща внимание на колективните задачи няма разграничения на момичета и момчета и има точно и ясно описание на практическите задачи за изпълнение.

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация3 КЛАС ИЗДАТЕЛСТВО ДАНИЕЛА УБЕНОВА

ДИАГОСТИЧНА ТЕТРАДКА по български език автор Ангелина Жекова и колектив

Признак: ПОЛ

Срт. 13 урок 18 Членуване на съществителни имена от мъжки род

Изреченията: Дядото заведе внука си в парка.

Синът и бащата спряха до язовира.

Тези две изречения вниманието е насочено към „дядото и внука“ и „баща и син“, защо не се обръща внимание на това, че може „дядото да заведе внучката в парка“ и „дъщерята и бащата са спрели до язовира“ това е типичен пример за не пряка дискриминация.

ПРЕПОРЪКА: Вниманието, което е необходимо е в даването на примери, който да не затвърждават стереотипа „дядо – внук“ и „баща-син“

Стр.14 урок 20 Степенуване на прилагателните имена

Пример: Ники пише по вярно от Лидия.

В това изречение има дискриминация, трябва да бъде избран правилният подход,за да може да бъде избегната.Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

ПИСАНЕТО НЕ Е СТРАШНО тетрадка за съчинения и преразкази по български език автори Наталия Огнянова и колектив

Признак: ПОЛ

Стр. 3 стихотворението „Писането не е страшно“

Пример: „Атанас сто шестици пълни заслужава“

Необходимо е да бъдат давани примери, че както Атанас заслужава да има сто пълни шестици, така и Албена заслужава, не трябва да насаждаме в децата , че единият пол е по умен от другия.Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

ПЪРВА ТЕТРАДКА по български език автори Ангелина Жекова и колектив

Признак: ПОЛ

Стр.21 Урок Строеж на думата.Корен задача 2

Пример: На картинката е изобразена хлебар, който слага в пеща хляба. Картината има двуяк смисъл – положителен и отрицателен. Положителен е, че мъжът меси хляб,което е типично женска работа, а отрицателния е, че мъжът е този, който се занимава с тежкия физически труд (слага хляба в пеща).

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ


 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

ВТОРА ТЕТРАДКА по български език автор Наталия Огнянова и колектив

Признак: ПОЛ

Стр. 28 ,33 Урок- Време на глагола; Глаголът (обобщение)

Пример: Изобразено момче, което е на зъболекарски стол.стр28 - Примерите, който са дадени са пораждащи стереотипи и предразсъдъци, момчето е седнало на стола, а зъболекара е мъж, днес има и жени стоматолози.

Момчето боядисва стената.стр28 -Може да бъде момичето боядисва оградата.

Изобразени картини на дядо –който на младини е бил лекар.- Защо не е изобразена бабата, която на младини е била лекар.

Изобразена картина – Мъж, който гледа в телескопа и въпроса е какъв си ти по професия? –Защо не е изобразена жена лаборантка.ПРЕПОРЪКА: Необходимо е когато се дават примери относно професии и изображение на картинки да бъдат редувани половете т.е. мъже, жени,мъже,жени, а не само мъже, защото впечатление прави, че само мъжът е този ,който може да работи.

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

3 КЛАС ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО издателство Просвета Основано 1945г. Сия Стоянова и Лилия Манева

Признак: ПОЛ

 • Стр. 67 урок 27 „Пътят към напредък- новото училище и църква“ Пример: „Снимка изобразен учител от Копривщица със своите ученички. Първото девическо училище било открито в Плевен от учителката Анастасия Димитрова“. Обръща се внимание на жената ,като част от българското общество,която е успяла да заеме своето място в него ,макар че не е правилно от снимка да научаваме,кой е откривателя на нещо толкова значимо като откриване на училище.

 • стр.57 урок 23 „Опознавам живота в Българското царство“ Пример: Изобразен стенопис на Болярите Калоян и Десислава от Боянската църква от 13в.

 • Стр. 86 урок 36 Постиженията на българската култура Пример:Художникът Владимир Димитров- Майстора разкрива хубостта на българката и селския живот.“

В тези два урока жената е представена като неодушевен предмет, която не заема част в общественото развитие на нашата история. Никъде не се споменава, че тя е била гръбнака на семейството,че тя е тази, която изгражда ценностите и пази семейните традиции,за да не бъдат те забравени през вековете на нашето съществуване.

ПОЛОЖИТЕЛНО:

Стр.2 урок 2 Човекът и обществото • Авторите обръщат внимание на думи като „търпимост“; Има изречения като „Българското общество обединява всички български граждани: българи, роми, турци, евреи, арменци и други общности“

Стр.88 урок Урок 37 Празници и обичаи на българските граждани

 • Обръща се внимание на битовите празници на турците,евреите,арменците,ромите и другите общности.Описани са празниците Курбан Байрам-мюсюлмански празник, Василица е ромската Нова година, Рош Ашана е еврейската година, Арменците честали важни дати от миналото един от тях е Вартананц- припомнят си жертвите, дадени от арменския народ, както е написано в следващото изречение в учебника „Битовите празници на различните общности са културно богатство на България.

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО издателство Просвета“ Мария Радева, Мария Манева, Милка Русинчовска-Мандова

Признак: ПОЛ

Стр.57 урок 25 Животът на хората в Българското царство“- • Изобразени „Боляринът Калоян и съпругата му Десислава стенопис от Боянската църква 13в.

 • Изображение на Цар Иван Александър, царица Сара- Теодора и синовете им. Рисунка от църковна книга, създадена по поръчка на царя, 14 век.

 • Внимание се обръща на цариците благодарение на стенописите и рисунките.Преди това в нито един урок не е споменато за ролята на жената в историята.

ПОЛОЖИТЕЛНО:

Стр.64 урок 29 Времена на промени.Будителите

За разлика от „Човекът и обществото“ на издателство Просвета Основано 1945г на автори Сия Стоянова и Лилия Манева тук обръщат внимание в урока ,че „учителката Анастасия Димитрова открила в Плевен първото училище за момичета.“,а не от снимката.

Стр. 82 урок 38 Българската култура • Интересното е ,че в този урок художника Владимир Димитров - майстора изобразява селската хубост на момата благодарение на него ние придобиваме представа за селската жената по време на Възраждането. Споменава се за успехите на оперните ни певици Райна Кабаиванска и Гена Димитрова.

Срт.84 урок 39 Спортната слава на България

 • „Голямо име има световната лека атлетка е българката Стефка Костадинова. Грацията и красотата на българските гимнастички предизвикват възхищението на публиката в спортните зали…“

 • Споменават се имената на Нонка Матова, Весела Лечева и Екатерина Дафовска, Мария Гигова и Нешка Робева на стр.85 от същия урок.

Препоръка:

 • Като цяло Човекът и обществото е учебник ,който разказва за България. Едната част на учебника е показва географското богатство на родината, а втората част на нашата история. Внимание трябва да обърнем на ролята на жената в историята. В Средновековието никъде не е спомената „жената“, все едно тя не съществува,единствено разбираме за нея от рисунки и стенописи, по време на Възраждането и то в някой учебници от снимките ,които помежду другото се казва…. Защо не се покаже силната воля и дух ,която е давала на съпрузите си по време на война и битка; че тя е тази която пази духа на семейното огнище ,традициите на народа ни,която дава живот и възпитава децата.

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА издателство Просвета основано 1945г – автори Мария Касабова, Калоян Манолов и Павлина Стоянова

Признак: ПОЛ

Стр. 40 урок 18 Размножаване на организмите от раздел Живата природа • „Чрез размножаването се създават нови организми, които приличат на родителите си. То е характерно само за живата природа.“

 • „Птиците снасят яйцата си в гнезда.“

 • „Много животни раждат малките си. Те полагат грижи за тях.“

Препоръка: Определение за размножаване в учебника е дадено- създаване на себеподобни.Размножаването е характерно само за живата природа. „ но никъде не обясняват , че е биологичен процес, чрез който организмите се възпроизвеждат, създавайки нови индивиди, може да бъде полово и безполово. Това е важна част за развитието на децата, защото от малки трябва да бъде обяснено и назовавано с точните имена , за да могат да имат реална представа. Друго което са пропуснали в раздела Жива природа- Човекът и неговото здраве е Сексуалната култура ,то е важна част за образованието и развитието на учениците. Има уроци за „Органи на движението“, „Органи на храненето“, „Органи на дишането“, „Органи на кръвоносните съдове“ и „Мозък и нерви“ ,но никъде в раздела няма информация за сексуалното здраве, както раздела се казва –„Човекът и неговото здраве.

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА издателство Просвета основано 1945г. автори Лиляна Найденова и Мария Тодорова

Признак: ПОЛ

Стр. 34 Урок Размножаване- раздел Живи организми • Обръща се внимание на размножаването на растенията, птиците и бозайниците, но никъде е написано, какво означава размножаване и по какъв начин става (описано е размножаването на растенията, че птиците мътят яйца, а бозайниците раждат „своите малки“)

Препоръка: Трябва да бъде обяснено на подрастващото поколение по какъв начин се размножават птици и животни.

Раздел – Аз и моето здраве • Никъде в учебника не се споменава за развитието на тялото относно половата система има само ,отделено внимание на отделни части на организма.

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК издателство Просвета основано 1945г автор Румяна Танкова и колектив

Признак: ПОЛ

Стр. 53 Урок 25 стихотворението „Спортист“ • Стихотворението е упоменато ,за най- можещия и най-силният. Тук ролята на спортистката е заличена и представата на децата, че само силният пол може да се справи е силно изкривена. Както един спортист ,така и една спортистка биха могли да постигнат отлични резултати.

Стр. 62 Урок 30 задача 6 стихотворението „Оглушаване“

 • Показва на децата ,че Иванчо не чува и по този начин не желае да помага на майка си и да участва в домашната работа. Децата остават с впечатление,че домашната работа е само за жени.

Стр. 66-67 Урок 32 В този урок са изобразени -момчетата биха могли да включат в изображенията и момичетата.

Стр. 73 Урок Устно общуване задача 3 „Какъв да стана“ • Семейството се е заело с бъдещата реализация на момчето, може да се покаже, че семейството е загрижено и за професионалната реализация на момичето,-неговата сестра.Децата биха останали с погрешна представа,че е по –важна реализацията на момчето.

Стр 72 урок Устно общуване задача 1

 • Победители на стълбицата са само момчета, децата получават нереална представа за живота,а момичетата чувство на несигурност и малоценност.

ПРЕПОРЪКА: В учебника вниманието е насочено към момчета( картини,примери и текстове) необходимо е да бъдат давани примери със момичета по този начин искаме да избегнем стереотипа и предразсъдъка.

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

МАТЕМАТИКА на Издателство Просвета Автор Здравка Новакова, Таня Вълкова и Стоян Иванов

Признак: ПОЛ

ПОЛОЖИТЕЛЕН: Стр. 5 урок 2 задача 2

През лятото всяка събота Николай изкачваше Черни връх на Витоша. Пред хижата на Черни връх бяха насядали 14 момчета и с 12 повече момичета.Колко момчета имаше на поляната?


 • Неправилно поднасят текст на децата, създават усещането за недооценяване на единия или другият пол.Черни връх би могъл да бъде изкачен от Николета след въпроса „Колко момчета имаше на поляната?“ Би могло да се тушира проблема с още един математически въпрос на децата. Относно момичетата насядали по поляната пред хижата(общо колко деца има на поляната) така ние оставяме у децата чувството,че има равнопоставеност между половете, и в случая никой не е пренебрегнат.

Стр. 7 урок 4 задача 2

 • Във текста е посочено възпитателно как син и баща разглеждат пещерата Магурата. Задачата би могла да бъде разрешена като се наблегне, че майката и сестрата също са присъствали по някакъв начин на това събитие.Общото впечатление за учебника и задачите и случаите,който се описват в тях е броя на момчетата са повече от броя на момичетата. В учебниците за 3 клас трябва да се наблегне не само на семейната сплотеност, но и на това ,че(дамите , момичетата и девойките) с нищо не отстъпват на момчетата и юношите.

Стр 9 урок 6 задача 2

Изобразена е картина с две момчета ,едно момиче и кон, при което едното момче се занимава с коня, а другото момче и момичето го гледат. • За да развием в децата чувство за самостоятелност, отговорност и колективен дух бихме могли да включим и останалите две дечица, който са част от този малък колектив, (кой донесъл вода, кой изкъпал кончето) хубаво е , че Петър се грижи за кончето Рик,но трябва да наблегнем на колективното разрешение за грижата ,на кончето което пък води до равнопоставеност между половете.

Стр 10 урок 7 задача 3

 • Бихме могли да поднесем задачата така че децата да бъдат определени по пол, колко момченца и колко момиченца, нито един от двата пола да не остане с усещането,че е дискриминиран.Както едно момче може да кара скеидборд, така и едно момиче може да пожелае то да се научи да кара. Децата не трябва да остават с впечатлението,че има недостижими цели за тях ,защото пола не е пречка за тях.

Стр. 12 урок 9 задача 2

 • Един от най-прекрасните занаяти е художествения, тук отново е направена грешката да бъде наблегнато на това ,че само мъжете и момчетата могат да се справят по- лесно с това. Дамите и жените нищо не отстъпват по това. Ние оставяме на заден план женския пол, цялата страница 12 ни показва как силният пол завладява положението, че жената няма думата.Колектива се състои само от момчета, момичетата не са упоменати като част от художествения процес. Трябва да се наблегне на това,че красивите неща , в което и да е било изкуство или занаят би могло да се извършва от двата пола по единично или общо. Възпитанието в дух на колективизъм би могло да отключи у децата желание за такива изяви.

Срт.13 Урок 10

 • В задачата се пита колко са балерините? С балет може да се занимават както момичетата така и момчетата. Нека поощрим поколенията да се занимават с изкуство и култура и то пак да бъде в колективен дух.

Стр. 14 урок 11

 • Тук можем да обърнем внимание на стереотип.Как Петър помага в брането на реколтата на баща си.Малко по- късно майката прави зимнина от нея. Това още веднъж доказва че ролята между половете не е поставена на нужната висота и възпитанието на децата няма да бъде правилно. Да не говорим за тяхното по- късно житейско мислене един спрямо друг.

Стр. 20 урок 17 задача 1

 • Има не само футбол за момчета ,но има и футбол за момичета. Независимо какъв е спорта в него могат да участват всички спортисти независимо от пола.

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

МАТЕМАТИКА издателство Просвета основано 1945г автор Ангелина Манова и колектив

Признак: ПОЛ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

ЧИТАНКА на издателство Просвета основано 1945г от Автор Румяна Танкова, Цанко Лалев и Мария Бунева

ПРИЗНАК: ПОЛ

Стр. 15 Слънчова майка Българска народна приказка и стр.70 Мързеливата снаха • „Тия моми отдавна са станали за женене.Защо не могат да се омъжат?

 • –Та как ще се омъжат – отговорило Слънцето.Стават от сън след като аз изгрея.Кой ще се ожени за такива „

Препоръка: Има много Български народни приказки ,който създава стереотипа за мързеливи моми и снахи , с цел учащият да може да заеме поука и да не бъде като тях, но от важно значение е, децата да не остават с впечатлението, че снахата или момата са винаги мързеливи. Стереотипното мислене на миналото не трябва да бъде образец за днешното поколение. Затова е необходимо да бъде дискутирано, за да не остават подобни впечатления.

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

МУЗИКА издателство Просвета автор Пенка Минчева и колектив

Признак: ПОЛ

Препоръка: Препоръчително е да бъдат включени и композитори жени, а не мъже.

 • ПОЛОЖИТЕЛНО: стр.51,55,57,59 и 61 Изобразена е картина от балета „Лебедово езеро“,че участие заемат не само мъже, но и жени.

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

МУЗИКА издателство Просвета основано 1945г автор Галунка Калаферова и колектив

Признак: ПОЛ

Стр.8 Песен: Ивка- работливка

ПОЛОЖИТЕЛНО: Изображението на картината показва как Ивка кара каруцата на дядо си , тук избягваме стереотипа и предразсъдъка, че само момчето може да кара каруцата. Обърнали са внимание и на двата пола,НО от страна на композитори жени –няма представители.

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ


 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА издателсвто Просвета основано 1945г автор Любен Витанов и Георги Иванов

Признак: ПОЛ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО издателство Просвета основано 1945г автор Димитър Димитров и колектив

Признак: ПОЛ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО издателство Просвета основано 1945г автор Лучия Ангелова и Пламен Легкоступ

Признак:ПОЛ

Стр.34 Урок При народните майстори • Никъде в урока не е показан като майстор жена,изобразени са само мъже, които работят в своите работилници.(Грънчарска, Климарска,Медникарска и Дърворезбарска), по този начин показват, че жената в работилницата няма място, така можем да изградим грешна представа в децата.

Стр. 86 Урок На изложба

 • Изображенията които са представени в учебника са на художник, който прави показва как да нарисуваме и сложим в рамка картината, тук отново се набляга на факта, че мъжът е този, който се занимава с изработването и сглобяването на рамки, така затвърждаваме, стереотипите, които се стремим да избегнем.

Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

 • В учебника няма засегнат признак сексуална ориентация

3 КЛАС ИЗДАТЕЛСТВО АНУБИС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК автор Ст.Здравкова и колектив

Признак: ПОЛ

стр. 7 Урок Текст. Изречение задача 5 Изобразени са третокласници, който обсъждат какво не им харесва в училище. На картинката има две момчета и едно момиче. Момичето споделя, че не харесва момчетата от нашия клас, защото са не внимателни, тичат и се блъскат.

Това поражда негативна нагласа в децата и затвърждава стереотипа, че момчетата са непослушни и буйни, а момичетата добри и кротки, целта е да бъде избегната тази нагласа и е необходимо да бъдат давани примери, който да избегнат подобен вит стереотип.

Стр. 13 Урок Изречение.Съобщителни и въпросителни изречения

Има изображение на три учителки. В този случай е необходимо да бъде даден пример и с учител, за да не остават учениците с впечатление, че има и само учителки.

Стр. 51 Урок Синоним. Подбор на думите в речевото общуване.

На картината е изобразена две момчета, които спорят пред един мъж- директор. Тук внимание трябва да обърнем, на това, че ръководната функция на даденото училище е поета от мъж, тъй като той е по -силният пол и би могъл да се справи по- добре със ръководителският пост, защото общественото има нагласата мъжът да е този, който може да се поеме важните задачи.

ПРЕПОРЪКА: Необходимо е картините да изобразяват различни изображения като майка и син, дядо и внучка, баща и дъщеря, баба със своите внуци(момиче и момче) , препоръчително е да бъдат давани примери,че не само момчето може да бъде палави, а и момичетата защото по този начин ние затвърждаваме предразсъдъка и стереотипа, които е наложен с годините.Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

В учебника няма засегнат признак сексуална ориентацияЧИТАНКА автор Л.Милева и колектив

Признак: ПОЛ

ПРЕПОРЪКА: В учебника се обръща внимание на стандартите -мъжете вършат мъжката работа, отиват да избират елха за Коледните празници, а майката е тази ,която приготвя Коледната трапеза, за да избегнем това разделение на мъжка и женска работа трябва да даваме примери на взаимодействие т.е. майката може да придружава мъжът при избор на елха, а мъжът може да помага при сервирането на трапезата. Внимание трябва да се обръща на тези детайли, защото искаме да научим децата не на разделение на женска и мъжка работа, а на взаимодействие между двата пола.Признак: СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ

В учебника няма засегнат признак сексуална ориентацияЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Като цяло учебното съдържание на издателствата Просвета, Просвета основано 1945г, Булвест 2000, Даниела Убенова и Анибис за 3 и 4 клас, относно признак Пол и Сексуална ориентация е, че не се обръща внимание, което води до некомпетентност, при което се стига до стереотипи, предразсъдъци и дискриминация.

Препоръка относно пол е да бъдат представени нещата в действителна светлина, да бъдат давани примери в учебниците на взаимодействие между полове , ако бъдат давани примери, че единия пол е по -умен от другия, нека да има и обратната връзка.

Сексуалната ориентация е тема, която не се говори за нея, обръща се внимание, когато някой бъде засегнат или си търси правата, и то четем по вестниците или гледаме по телевизията, за това е необходимо в учебното съдържание да бъдат включени такива теми или дискусии , за да могат да бъдат изчистени предубежденията, които обществото налага. Примери могат да бъде взет пример от Испанско Министерство на образованието, което е намерило подхода и начина да бъде информирано подрастващото поколение. За това прилагам следните страници, за да знаем как да намерим подхода и начина към децата.https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=12059 (http://books.google.com/books?vid=ISBN8436941691&hl=es&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=true)

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=11476 (http://books.google.com/books?vid=ISBN8436937716&hl=es&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=true)


Каталог: layout -> images -> stories -> izsledwane na kzd -> Analitichni%20konstativni%20dokladi%20po%20priznak%20pol
izsledwane na kzd -> Признак на изследване: лгбт база на изследване: учебници 5, 6 клас
Analitichni%20konstativni%20dokladi%20po%20priznak%20pol -> Общ обем на прочетени и анализирани учебници за VІІ и VІІІ клас изразен в страници е над 8 500 / осем хиляди и петстотин страници
izsledwane na kzd -> Признак на изследване: етнос (раса) База на изследване: учебници
izsledwane na kzd -> Д о к л а д за извършен анализ по признаци : етническа принадлежност и религия в учебниците за пети и шести клас на издателства „Анубис", „Булвест 2000" и „Просвета" рискове на аналитичния доклад
izsledwane na kzd -> Д о к л а д на извършен анализ по признак: увреждане
izsledwane na kzd -> Проект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Analitichni%20konstativni%20dokladi%20po%20priznak%20pol -> Признак на изследване: пол База на изследване: учебници 5, 6, 7 клас


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница