Swot анализ на пги,,Иван Илиев” гр. Благоевград силни страни слаби страниДата05.07.2024
Размер12.45 Kb.
#121533
SWOT анализ ПГИ ИВАН ИЛЕВ (1)

SWOT анализ на
ПГИ ,,Иван Илиев” гр.Благоевград

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ1.Успешна реализация на план – приема- 100 %;
2.Пълняемост на паралелките;
3.Богата библиотека;
4.Широко използване на ИКТ технологии в учебния процес
5.Постигнати много добри резултати на външното оценяване – ДЗИ
6.Постигнати много добри резултати за придобиване на ПКС;
Постигнати много добри резултати на състезания и конкурси по професионална подготовка


1.Недостатъчна работа с изявените и изоставащи ученици;
2.Недостатъчни кабинети по професионална подготовка; 3.Незаинтересованост на част от родителите;
4.Учебните програми по определени предмети от професионалната подготовка не отговарят на изискванията на съвременния бизнес


1.Активно работещи форми на класни и извънкласни дейности
2.Разширяване на извънкласните дейности
3.Изграждане на STEM среда
4.Модернизиране на учебната база
5.Разширяване на партньорствата с фирми и други институции

1.Намаляване броят на учениците
2.Демотивация за учене сред учениците
3.Нарастване на броят на отсъствията на учениците
4.Засилваща се агресия сред учениците
5.Недостиг на финансиране
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница