СъздаванетоДата24.07.2016
Размер62.71 Kb.
ВИЗИТНА КАРТИЧКА

на Сдружение ИКАР – Хасково


  • СЪЗДАВАНЕТО :

Сдружение “Икар” – Хасково е вдъхновено от група ентусиасти от различни професии, обединени от идеята да направят нещо полезно за младите хора в града. Това се случва на 6 януари 1998 г, /ф.д.№18 / 17.06.1998 на ХОС /. Първоначално пълното име на организацията е: Сдружение за Младежки Инициативи „ИКАР”, по името на митичния герой - „ полетял в небето , подкрепян от своя родител”. По-късно с разширяване целите на сдружението и навлизането по-скоро в родителска, отколкото в младежка възраст на неговите членове името се преименува на Сдружение ИКАР –Хасково / 30.01.2002 /.

Днес в него членуват 11 професионалисти, доказали се в общността хора - лекари, педагози, юристи, журналисти, артисти, общественици . Към сдружението има обучена и мотивирана група от доброволци - млади хора и родители, които с готовност се включват в проектите на организацията.
  • ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ /по устав / :

Сдружение ИКАР осъществява подкрепа и защита на социалните , гражданските, културните и други права на децата, младите хора, жените и уязвимите групи в обществото.

Организацията притежава:

  • Лиценз № 48 /20.06.2003 г към АСП при МТСГ/за предоставяне на социални услуги за хора в риск.

  • Сертификат за обучение на обучители за провеждане на застъпнически кампании в общността

  • ИНИЦИАТИВИ И ДЕЙНОСТИ:

През 8 годишния период на съществуване ИКАР се утвърди като популярен в Хасково и региона партньор в сферата на социалните услуги за рискови групи и най-вече за жени, деца и възрастни хора. Едни от първите ни инициативи са “Детски рисунки в църковния двор” за набиране на средства за пътуване на социално слаби деца до Манхайм, Германия за участие в международна конференция “Искаме да бъде чут и нашия глас”; благотворителна акция за подпомагане на самотни стари хора и инвалиди в Хасково “ Великденско ателие” и др . ИКАР се включва с готовност във всякакви инициативи, подписки и граждански акции за приемане на социални закони, важни решения за местни или национални инициативи или срещу примери на социална несправедливост в нашето общество. От 2001 г. ИКАР е пълноправен член на Националната Мрежа за Равни Възможности / НМРВ / в България, администрирана от Фондация ЖАР – София, в която 41 организации са пълноправни членове, а изпълнителният директор на сдружението е член на ИС на мрежата. Организацията има много добри партньорски взаимоотношения и е реализирала 24 самостоятелни и мрежови проекти със сродни организации и институции на регионално, национално и международно ниво.

ПО -ВАЖНИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ И РЕГИОНАЛНИ КАМПАНИИ :

► Проект „Бариера срещу социалното зло” / превенция на дрогата в средните училища на Хасково / , подкрепен от Фондация ХАЕЛА – Холандия, 2000

►Проект”Живот без гръбначни изкривявания” , подкрепен от ФРМС – София /проекта взема награда за иновативна практика в Б-я /, 2001

►Проект ”Помощ за децата с гръбначни изкривявания” подкрепен от ФПББ - София,2001г.

►Проект ”Превенция на насилието и детската престъпност в училище”, подкрепен от Фондация Хаела – Холандия, 2002 г.

►Участие в международен проект „Младежки обмен за представяне на съвременни арт -форми” , по програма „Младеж” на ЕС, 2002 г.

► Проект ”В здравото тяло е здравия дух” /изправителна гимнастика за 260 социално слаби деца на Хасково с начални гръбначни изкривявания/,подкрепен по програма”Фар Аксес” на ЕС, 2002

► Проект „Превенция на трафик и насилствена проституция в горните училища на Хасково” , подкрепен от Фондация Хаела – Холандия, 2003 г.

►Участие в Национална кампания „Ти избираш” – за по-голяма активност на гласоподавателите в Б-я, подкрепен от НДИ в Б-я , 2003 г.

►Проект „Онези, които отхвърляме” / радиопредаване за осветляване живота на скритите групи жени в обществото/, подкрепен от Фондация МАМА КЕШ – Холандия, 2004 г.

►Проект „Импулси на сърцето” / социализация на деца със слухово-говорни увреждания чрез средствата на изкуството и поставяне на спектакъла „Грозното пате” по Андерсен /, подкрепен от Фондация Хаела – Холандия , 2004 г.

► Проект ”В името на нашите деца”/ овластяване на родители на деца с увреждания за провеждане на застъпнически кампании и фондонабиране/, подкрепен от Програмата МАТРА/КАП на Холандското посолство в България, 2005 г.

► Участие в кампанията „Аз съм млад и гласувам” / за активиране на младите гласоподаватели на парламентарните избори/, подкрепен от НДИ в Б-я , 2005 г.

►Проект „ Пекинската платформа и Националният план за действие – Пътеводител на НМРВ в Б-я” / провеждане на Национална среща на НМРВ в Б-я с 41 организации/ , подкрепен от БФЖ , 2005 г.

►Проект ”Информираната жена е жената с възможности”/ издаване на 10 месечен бюлетин по актуални женски теми в региона/, подкрепен от Фондация МАМА КЕШ – Холандия,2005 г

►Участие в международен проект ”По-добри условия на труд за жените, които обличат Европа” /Българи, Македония, Сърбия/, продължение на световната кампания „Чисти дрехи” , подкрепен от Фондация НОВИБ – Холандия и координиран в България от Фондация ЖАР, 2005 г.

►Проект „Дете се печели с любов” - / интеграция на деца с тежки увреждания от Дневен Център „Марина” – Хасково/, подкрепен от Фондация ХАЕЛА – Холандия, 2006 г.

►благотворителни проекти , осъществени със съдействието на доброволката на организацията от „Корпуса на Мира” – САЩ – Дженифер Хил: подобряване на подкрепящата среда в Дом за изоставени деца ”Надежда” – Хасково и подкрепа за първия учебен ден на безработното семейство – Кючукови / с 10 деца/ - „Да ходиш на училище за да учиш”

► Продължение на кампанията „Чисти дрехи” – част от международният проект /България, Македония, Сърбия/ ” Научи и си помогни сам” -/ за повишаване познанията за трудовите права според международните и националните стандарти и закони/ 2006/7 г. , подкрепен от Фондация –Фридрих Еберт – Сърбия, която приоритетно работи за подобряване на социалният диалог в обществото.

►От месец септември , тази година нашата организация започва проект с името “Мисия „доброволец” - младежка социална подкрепа за възрастните хора.” Изграждане на доброволчески отряд за възрастни хора в 4 централни картала на Хасково, подкрепена от фондация Лале- София, представител за България на Обединените Холандски Фондации

►От месец юли до месец декември се проведе и антикорупционна кампания „Произведено с достойнство” за повече трудови права в шивашката промишленост в региона , подкрепена от СНЦ „Зелени Балкани” – Пловдив чрез Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe

►Стартира и проект: „Кибритените очи на надеждата” на младите доброволци на сдружението към Европейската младежка програма „Младеж 3” за творческа интеграция на децата от Дом Надежда – Хасково чрез поставяне на приказката за „Малката кибритопродавачка” по Андерсен .

►От месец ноември до края на 2006 г стартира обществена кампания за профилактика при предрака и рака на маточната шийка с дейности за фондонабиране, подкрепена от „БГ Фонд за Жените” със заглавие „ За живота и...”

►От началото на месец април 2007 г. Стартира проекта „Мария в кутия” подкрепен от Тръста за демокрация в централна и източна Европа , САЩ , в който се използва методите на „форум-театъра” /театрална игра съчетана с дискусионна форма, при която по–активната публиката замества някой от актьорите на сцената/ - http://mariainabox.saitche.com

►От август 2007 г стартира проект: „И тя знае, и може да взема решения за града” – застъпническа кампания за 20 % участие на жените в листите на партии и коалиции на изборите за органи на местното самоуправление през Октомври 2007 г. Проекта е подкрепен от Глобалният Фонд за Жените – САЩ


  • УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ :
    ► “16 световни дни срещу домашното насилие над жени” – медийна кампания на регионално ниво в четири последователни години /2000-2004 /.

► кампания за приемане на Закон срещу домашното насилие

► кампания за приемане на Закон срещу трафика на хора

► кампания за приемане на Закон за дискриминацията

► кампания за избиране на Национален Омбудсман
  • КОИ СА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ОТ ДОСЕГАШНАТА ДЕЙНОСТ НА ИКАР

►Деца в неравностойно социално положение; деца със специални образователни потребности ; деца с начални гръбначни изкривявания ; деца жертви на насилие.

► Млади хора в риск от зависимости; риск от трафик и насилствена проституция; риск от насилие и девиантно поведение.

►Жени в риск от домашно насилие; риск от трафик, групи жени в обществена изолация, с тежки и хронични заболявания; жени, работещи при тежки условия на труд; жени, готови да заемат позиции при вземането на ключови решения за общността .

►Родители на деца с различни увреждания; родители на деца в „рискова” възраст, млади родители►Хора с увреждания; със специални нужди; с хронични заболявания; в изолация.

За контакти с организацията :
Сдружение ИКАР

Бул. България 41

Младежки център , офис 116

6300 Хасково

Тел/факс 0878\13 63 13 ; 0878\13 62 13

E-mail: ikarorg@yahoo.co.uk

www.shecan.saitche.com www.mariainabox.saitche.com
Каталог: filesystem
filesystem -> Община кубрат категория: Електронно управление / Финанси и бюджет Заглавие
filesystem -> Финансова подкрепа за доброволно връщане в Армения Варненското Сдружение „за теб” е партньор по проект „Център за реинтеграция Армения”
filesystem -> Формат на описание на Иновационна практика
filesystem -> Ние вярваме, чe филантропията e личнo пътешествие
filesystem -> Споразумение за взаимодействие между сдружение "Младежки консултативен съвет" и Градски ученически съвет гр. Свищов


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница