Тема №1. Специалната педагогика като научна област. Определение, обект и предмет. Основни задачи в специалната педагогикастраница1/2
Дата28.02.2022
Размер15.87 Kb.
#113443
  1   2
тема 1

Тема №1.
Специалната педагогика като научна област. Определение, обект и предмет. Основни задачи в специалната педагогика.
1.Определение
Преди да предложим дефиниция на научната дисциплина специалната педагогика ще споменем факта, че старото й наименование е дефектология. Терминът дефектология е съчетание от две думи, с различен произход: латинската дума defektus, което означава дефект, недостатък ,нарушение и от гръцката дума logos(слово, учение). В буквален превод на български език това означава „наука за нарушенията или дефектите“.
Съдържанието на специално педагогическата проблематика е твърде широко. Във връзка с това са налице и различни определения нея. Имайки предвид нейното място в системата от научни знания, мнозина я определят като междинна или гранична научна област . Други я разглеждат като наука с интердисциплинарен характер или комплексна научна област . В действителност това са само терминологични различия, защото специалната педагогика е гранична научна област, която има интердисциплинарен характер.
В контекста на остарелите руски определения , дефектологията е наука , в която ударението се поставя върху ирху изучаването на отделните категории деца с увреждания.В този смисъл са ударенията на Дячков(1964),Власова(1978),Кобернев и Синев(1985). Добрев разширява тези определения, като взаимства най- важното от тях , но включва и допълнителни компоненти. Според него (1985) дефектологията е комплексна наука за изучаване особеностите в развитието на децата с увреждане, за разкриване закономерностите на тяхното възпитание, образование и подготовката им за активна трудова дейност. По късно Карагьозов и гърбачева(1995) поставят акцент върху интегративна ,научно приложна и социална същност, както и върху възможностите за развитие и социална интеграция на децата с нарушения. Според Вл. (1996) специалната педагогика е научна област от енциклопедични знания за закономерностите в обучението и рехабилитацията на децата със специални педагогически нужди.
Ние приемаме ,че специалната педагогика е многостранна наука, която изучава особеностите в когнитивното развитие на децата с увреждания, възможностите им за обучение в условията на специалното или масовото училище като интегрирани и на тази основа предлага стратегии за тяхното социализиране и приобщаване в обществото.


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница