Тесс партнерс оодДата22.01.2017
Размер203.69 Kb.ТЕСС Партнерс ООД

1463 София, пл. “България” 1

НДК, Адм. сграда, ет. 15, офис 10

Тел.:+359/2/9516309; +359/2/91666221

Тел./Факс: +359/2/9861184

e-mail: office@tesspartners.comwww.tesspartners.com 1. Общо за windows
 1. Стартиране – натиснете бутон power върху кутията. Включете монитора.На екрана след зареждане на операционната с-ма се явяват:

 2. Десктоп, икони, таскбар:


 • десктоп: това е обширна оцветена област от екрана на Windows и е работната повърхност, която използвате при работа с Windows.

 • таскбар: намира се в дъното на десктопа. В превод “лента за задачи”. Тя е основно средство за стартиране на програми и превключване между тях.

 • Икона: условен графичен символ, картинка. По-важни икони са тези на My computer u Recycle bin. Иконата My computer представя вашият компютър.Чрез нея имаме достъп до обект от компютъра (напр.: файл върху диск).Иконата Recycle bin представя наскоро изхвърлените файлове, чрез нея може да възстановим погрешно изтрит файл. За да отворите икона : щракнете 2 пъти бързо върху нея или щракнете 1 път с десен бутон на мишката и след като се яви плаващото меню изберете командата Open.

 • Бутона start се намира върху таскбара. Натискайки с мишката върху му се явава правоъгълник запълнен с текст за избор- този правоъгълник се нар. меню. Менюто активирано при натискане на бутона start ни позволява да:

 • Имаме достъп до програми и файлове.Някои от командите на менюто към бутона start могат да отварят други менюта нар. плаващи менюта

 • Да откриваме файлове

 • Да променяме конфигурацията на Windows

 • Да се консултираме за помощна информация

 • Да изключваме компютъра при завършване на работата с Windows
 1. Избиране на команда .


Менютата съдържат команди. За да изберете команда щракнете с мишката върху името на командата. При избора на команда със стрелкичка вдясно от името й се извежда допълнително меню наречено каскадно или плаващо меню.Плаващите менюта се използват за разширяване на допълнителните възможности на дадено меню.

 1. Щракване с десен или ляв бутон на мишката.

Щракването с десен бутон на мишката се използва за извеждане на специални плаващи менюта и диалогови кутии за свойствата на обектите

Щракването с десен бутон на мишката върху незаето пространство на десктопа (или върху таскбара) води до извеждане на плаващо меню, позволяващо ви да изберете една от няколкото команди , които са специфични за десктопа (за тескбара).

Щракването с ляв бутон на мишката служи за избиране на обекти от екрана.


 1. Анатомия на прозорец ( контролна икона, заглавие на прозорец, бутони, съдържание на прозорец, рамка, ред за режими и състояния, ленти за скролиране)

За да отворите икона : щракнете 2 пъти бързо върху нея или щракнете 1 път с десен бутон на мишката и след като се яви плаващото меню изберете командата Open. Когато отворите икона тя се разширява до прозорец. Прозорецът може да съдържа много съставни части:

 • - контролна икона: щракването върху нея визуализира меню с опции за работа с прозореца: да го затворите, да го уголемите до пълните му размери или да го умалите до икона върху таскбара

 • заглавие на прозорец: това е името на прозореца . При много прозорци можете да използвате мишката , за да хванете и влачите прозореца премествайки го върху екрана.

 • Бутон за минимизиране: този бутон минимизира прозореца, като го затваря. Можете отново да го отворите, като щракнете върху бутона му в таскбара.

 • Бутон за уголемяване/ възстановяване: този бутон или уголемява прозореца да обхване целия екран или го възстановява до предишните му размери.

 • Бутон за затваряне: този бутон затваря прозореца

 • съдържание на прозорец: тук се появява съдържанието на прозореца. Съдържанието може да е икони, текстове, графики, файлове, и т.н.

 • рамка: рамката ограничава прозореца.При много от прозорците чрез мишката влачейки рамката може да променим размера на прозореца.

 • ред за режими и състояния: появява си при някои прозорци и предоставя допълнителна информация за прозореца и съдържанието му.

 • ленти за скролиране: превъртат изображението. Появяват се при някои прозорции позволяват превъртане съдържанието на прозореца. Обикновено са разположени вляво или в дъното на прозореца.

 1. Explorer

Програмата Explorer е средство за преглеждане на файлове и програми от компютъра. Explorer дава достъп до всички ресурси на компютъра( дискове, флопи) както и до мрежи.Съдържа информация под формата на списъци изведени в йерархична структура. Прозореца на програмата е разделен на 2 части съдържащи:

- списък на всички папки (All folders): показва всички папки и визуализира съдържанието на компютъра ви.Съдържанието се извежда в йерархичен вид , като на първо ниво е десктопа следват допълнителните нива:My computer u Recycle bin. Знакът + показва , че можете да изведете допълнителни нива под папката , като го щракнете (т.е . отваряме папка) .Знакът – означава , че не съществуват повече нива по съответната папка , ако щракнете върху му ще свиете нивата под папката.

- списък на съдържанието(Contents list): показва съдържанието на избраната папка.

За да използвате програмата Explorer изпълнете: • щракнете върху бутона start.

 • Изберете Programs оттам изберете с кликване Windows Explorer.

За да създадете ваша папка в Explorer от менюто File на прозореца на Explorer изберете New , а оттам Folder. В лявата част на прозореца се явява нова папка на която може да укажете различно име чрез щракване върху й.
 • Стартиране

 • щракнете върху бутона start.

 • Изберете Programs оттам изберете с кликване Microsoft Word.

 • Натиснете бутона за уголемяване на прозореца на Word.

 • създаване на нов документ

След като вече е активен прозореца на Word от менюто File изберете New . Появява се диалогов прозорец New от етикет General кликнете върху шаблона Blank Document. Натиснете бутона ОК в края на диал. прозорец.


 • съхраняване на документ в собствена папка

След като вече е активен прозореца на Word от менюто File изберете Save as . Появява се диалогов прозорец с име Save as в него укажете къде да се разположи документа и попълнете името му. След това 2 пъти кликнете върху името, което сте въвели или клекнете 1 път и после кликнете върху бутона ОК на диалоговия прозорец.

 • настройка на страниците

 • След като вече е активен прозореца на Word от менюто File изберете Page setup . Появява се диалогов прозорец с име Page setup в него укажете кak да се разположи документа върху листа на които ще печатите :

 • колко да е разстоянието между края на листа и документа, които оброботвате, дали да постави допълнително място за поставяне на документа в папка.Това се прави като изберете етикет Margins и смените числата записани в бели правоъгълничета до надпис :

 • Top –разстояние м/у горния край на листа и горната част на документа

 • Down- разстояние м/у долния край на листа и долната част на документа

 • Right -разстояние м/у десния край на листа и дясната част на документа

 • Left- разстояние м/у лявия край на листа и лявата част на документа

 • Gutter- допълнително разстояние м/у левия край на листа и лявата част на документа. Използва се ако документа ще се поставя в папка с цел да не са загуби част от текста на документа.

 • какъв лист като размер ще използвате:от етикета Paper size ( А4, А3, за плик, …)

 • как ще се печати-това става от етикета Paper layout

 • настройките за целия документ( whole document) ли важат или за часта надолу(this point forward) също се определят тук

 • въвеждане на кратък текст

Напишете кратък смислен текст ( напр.: как се казвате, с какво се занимавате, семейно положение, имате ли деца и ако имате как се казват, ще ходите ли на почивка това лято или зима и т.н.). Сега съхранете този документ в папката, която създадохте.( това става като от гл. меню на Word изберете менюто File, а оттам командата Save. Save as се използва за съхранение на напълно нов документ, действието му е все едно създавате нов документ и указвате на Word къде да го запише, в процеса на работа с този документ за потвърждаване на извършени промени използвайте Save!!!). Сега затворете прозореца на документа( File- Close) и от менюто File изберете командата Open – отваря се диалогов прозорец в който потърсете вашата папка кликнете върху й , за да видите съдържанието й и изберете документа, който записахте с 2-ен бърз клик с мишката.На екрана се появява вашия документ. Сега направете корекция, като от File изберете Page layout в диалоговия прозорец, който се явява изберете Margins и оттам стеснете полетата на документа , от етикета Paper size променете размера на листа на А3, а от отикета Paper Layout го обърнете хоризонтално. Когато свършите с настройките на страниците натиснете ОК- бутона, които се намира в долната част на прозореца Page Setup, ако пък не искате да променяте нищо натиснете Cancel.

 • Излизане от Word

За да излезете: от менюто File изберете Exit. Ако сте направили промени, които не сте записали с Save ще се яви прозорец, който ви пита дали искате да запазите направените промени, ако отговора ви е “да” то натиснете OK, ако е “не” изберете Cancel.
 • Отворете документа, които създадохте

File-Open-….-OK


 • Маркиране на текст

За да маркирате текст от даден документ:

 • на дума: двоен клик върху й

 • на ред: сложете мишката отляво на реда така че да стане дебела стрелка и кликнете

 • на абзац: сложете мишката отляво на началото на абзаца и двоен клик.

 • на цял текст: сложете мишката отляво и 3 клик или от клавиатурата натиснете бутон Ctrl и 1 клик с мишката.

 • с влачене на мишката върху думата, текста,…

 • от клавиатурата Shift и стрелка в съответната посока.

Текста е маркиран, ако около него има цветен правоъгълник, които го загражда!

Маркирането се използва за указване върху коя част от текст, таблица,… искаме да извършим промяна(напр.: да сменим шрифта, да удебелим,наклоним, изтрием, копираме, ..) • форматиране на маркиран текст

 • шрифт: в лентата с инструменти има прозорче със стрелка до него.В прозорчето е изписано името на шрифта, които е активен в момента, за да го смените щракнете върху стрелката до него. Така ще се яви списък с наличните шрифтове. За да изберете шрифт кликнете върху името му.

 • Размер: До прозореца с шрифтове има друг прозорец с цифри. Този прозорец указва големината на буквите.( може да я мените, като кликнете върху стрелката до прозореца и изберете с кликване число, а може и директно да пишете в прозорчето).

 • Избора на шрифт и големина става по нагледен, ако от гл. Меню изберете менюто Format а оттам командата Font. Така актвирате прозорец в които може да изберете шрифт (Font), размер (size), дали да се удебели (bold), наклони (italic), подчертае (underline), да се прибави ефект към текста, който сте маркирали. Удобството при този начин е, че виждате веднага промяната в прозорче (preview)съдържащо част от марки-рания текст. За да потвърдите промяната натиснете ОК.

 • копиране, триене на маркиран текст

За да копирате или изтриете маркиран текст натиснете десен бутон на мишката.Така се явява плаващо меню от което може да изберете:

 • Cut – изрязва от екрана маркиран текст, като го съхранява временно в буфера.


 • Copy- копира маркиран текст.

 • Paste- извежда на екрана от указана от нас ( с кликване на мишката преди това)

позиция на копиран или изрязан текст

Същия ефект може да получите при натискане на съответната икона от лентата със задачи или от гл. меню изберете Edit: Copy, Cut, Paste • Undo, Clear

Тези бутони се намират с икони върху лентата със задачи или се извикват от гл. меню с менюто Edit.

Undo- връща 1 действие назад, отменя извършена команда!!!


Clear- почиства всичко от екрана


- За извикване на допълнителни ленти от задачи View- Toolbars.

 • Подравняване: става от File- Page setup- Margins или с identations от самата страница.


III.

 • Параграфи:от гл. меню изберете менюто Format от там командата Paragraph. Отваря се диалогов прозорец Paragraph от етикета Indents and Spacing се контролира: подравня-ване на редовете на маркираният текст ( Alignment: centered- центрира текста, left- подравнява текста наляво, right-подравнява текста надясно, justified- равномерно разпределя текста), допълнително разстояние в рамките на текстовото поле спрямо margins (Indents) и за допълнително разстояние между редовете на текста (Spacing).

 • колони: за да оформите колони от гл. меню изберете Format оттам Columns.

 • вмъкване на дата и номерация на страници: от гл. меню изберете Insert оттам Date and Time, това предизвиква отваряне на диалогов прозорец с наличните формати за дата и време. От гл. меню изберете Insert оттам Page numbers отварясе диалогов прозорец в който може да се укаже къде на страницата да се сложи номерът и(на върха(at the top ) или на дъното(at the bottom)), може да се укаже разположението ( отдясно- right, отляво-left, в средата-centered )

 • цветове на фона и шрифта

 • булети и номерации: от гл. меню изберете Format оттам Bullets and Numbering

 • Header and Footer

Използват се за поставяне на постоянен статичен текст, който ще седи в горната или долна част на екрана . От гл. меню изберете View оттам посочете Header and Footer .Появява се меню от което може да изберете кое от двете искате, дали да се поставят страници, дати, или друг постоянен текст.
От гл. меню избираме менютоTable, а оттам Insert Table. Явява се диалогов прозорец за брой колони( number of columns), брой редове( number of rows) и широчина на колоните. (column width). На екрана се появява таблица с указания формат.

 • Движение по клетките се прави от клавиатурата с бутона табулатор и само ако клетките на таблицата са празни с бутоните стрелки!!!

 • Маркиране:

 • на ред: слагаме мишката вляво от реда и клик. Ако искаме да маркираме няколко реда издърпваме мишката надолу.

 • На колона:слагаме мишката над колоната и клик. Ако искаме да маркираме няколко ко-лони издърпваме мишката.

 • На клетка: слагаме мишката в долния ляв ъгъл и клик .

Маркировка се визуализира, като маркирания обект е поставен в цветен правоъгълник.

 • Добавяне на редове, колони, клетки

Маркираме реда ( колоната, клетката) преди който искаме да вмъкнем ред ( колона, клетка), колкото реда ( колони, клетки) сме маркирали толкова ще се добавят.От гл. меню избираме менюто Table, а от него Insert Row( или съответно Insert Column, Insert Cells). При добавяне на клетка се явява диал. прозорец с 4 варианта за избор : да добави цял ред или колона, да вмъкне клетка над или наляво от маркираната клетка . С поставяне на отметка срещу желаното се прави избор.

Друг начин за маркиране е да поставим курсора на мишката вътре в клетка от таблицата и от гл. меню избираме менюто Table, а от него Select Row( или съответно Select Column). Ако изберем Select Table, то се маркира цялата таблица. • Триене на редове, колони, клетки, таблица

Маркираме реда ( колоната, клетката), който искаме да изтрием. От гл. меню избираме менюто Table, а от него Delete Row( или съответно Delete Column, Delete Cells). При избор на Delete Cells се явява диал. прозорец с 4 варианта за избор : да изтрие цял ред или колона, при изтриване на клетка да стане предвижване на останалите клетки нагоре или наляво от маркираната клетка . С поставяне на отметка срещу желаното се прави избор. Ако сме мар-кирали цялата таблица, то можем да я изтрием, като от Table- Delete Rows.

 • Граници на таблици

От лентата с инструменти избираме иконата Outside Border. За повече ефекти от гл. меню избираме менюто View оттам избираме Toolbars оттам Tables and Borders. Явява се лента с интсрументи от която с натискане на икона се прави избор на действие.


 • Обединяване, разделяне на маркирани клетки

Маркираме клетките и от гл. меню избираме Table, а оттам съответно Merge Cells( обединя-ване на клетки ) или Split Cells ( разделяне на клетка). При Split Cells се явява диал. прозо-рец за броя колони и редове на които ще се раздели клетката.
 • Използване на шаблони за автобиографии, писма, факсове

От гл. Меню избираме File, а оттам New после разглеждаме етикетите и избираме необходимия ни (за писмо, факс, автобиография, празен документ,…). При избор на етикета за резюме избираме т. нар. Уизърд и попълваме.

 • Предпечатно разглеждане

Print Preview от лентата със задачи избираме иконата.

 • Работа с прозорци

От гл. меню избираме менюто Window


 • Word Art

 • Вмъкване на картинки и графика

От менюто Insert избираме за картиннка: Picture и за графика избираме Object, а оттам Microsoft Graph 97 Chart

 • Излизане от програмата

File-Exit или с бутон за затваряне от горен десен ъгъл. • Стартиране

 • щракнете върху бутона start.

 • Изберете Programs оттам изберете с кликване Microsoft Excel

 • Натиснете бутона за уголемяване на прозореца на Excel.

 • създаване на нова работна книга

След като вече е активен прозореца на Excel от менюто File изберете New . Появява се диалогов прозорец New от етикет General кликнете върху шаблона Workbook. Натиснете бутона ОК в края на диал. прозорец.


 • съхраняване на работна книга в собствена папка

След като вече е активен прозореца на Excel от менюто File изберете Save as . Появява се диалогов прозорец с име Save as в него укажете къде да се разположи работната книга и попълнете името й. След това 2 пъти кликнете върху името, което сте въвели или кликнете 1 път и после кликнете върху бутона ОК на диалоговия прозорец. Разликата между Save и Save as е следната: Save прави запис върху стар запис, докато Save as прави запис по ново име и запазва оригинала!!!

 • въвеждане на кратки данни из клетките(етикети, числа)

 • Затворете книгата от менюто File изберете Close.Отворете книгата, която съхранихте. (File- Open). Bъведете в колона А числата: 25, 46.35, 19. Вмъкнете ред – това става като маркираме А1 и от менюто Insert изберем Rows. Вмъкнете колона – това става като маркираме А1 и от менюто Insert изберем Columns. В В1 въведете “обувки” , в клетка А2 –“произв. Цена” , в А3 - “препоръч. Цена на дребно”, в А4 – “отстъпка”. Преименувайте работния лист от Sheet1 на “Ценоразпис”. Преименуването на работния лист от Sheet1 на нещо по ваш избор става, като кликнем 2 пъти върху етикета Sheet1( намира се в долния край на раб. лист) и след като въведем новият етикет натискаме бутон Enter от клавиатурата. За да промените шрифта на етикетите в клетките: маркирайте клетката и от лентата с инструменти потърсете дълго бяло прозорче с надпис и със стрелка до него.В прозорчето е изписано името на шрифта, които е акти-вен в момента, за да го смените щракнете върху стрелката до него. Така ще се яви спи-сък с наличните шрифтове. За да изберете шрифт кликнете върху името му. За да про-мените размера на шрифта потър-сете до прозореца с шрифтове втори по-малък прозо-рец с цифри. Този прозорец указва големината на буквите.( може да я мените, като кли-кнете върху стрелката до прозореца и изберете с кликване число, а може и директно да пишете в прозорчето). Също можете от лентата с интсрументи чрез натискане на икона да направите маркирания текст в клетката :

- удебелен (bold)

- наклонен(italic)

- подчертан (underline)

- да се подравниСега след като направихте някои промени запишете ги ( File-Save )

 • излизане от Excel

От гл. меню избираме менюто File и оттам Exit или чрез бутона за затваряне на прозорци (намира се в горният десен ъгъл на екрана)
II.

 • форматиране на клетки(шрифт, граници, подравняване, категории)

От гл.меню избираме менюто Format от него Cells. Отваря се диалогов прозорец с етикети:

 • Number в него от списъка Category можем да определим типа на клетката в общия случай е от тип General, избирайки тип Number може да укажем броя на цифрите след десетичната запетая които ще се покажат в клетката, автоматично да се попълва знак за валута Currency, за дата Date, за време Time, за текстово поле Text . За някои от типовете може да изберете формат ( напр.: ден-мес.-год. или мес-год или година,…)

 • Alignment- от този етикет указваме начина на разположение на информацията в клетката. За Text alignment :Horizontal Vertical. Тук има и специална опция Text Control от нея указваме какво да стане ако текста е по-голям от клетката: wrap text -текста са вмества в ширината на колоната, но се увеличава височината на реда! shrink to fit- автоматично ширината на колоната са подравнява с дължината на текста !, merge cells-маркираните клетки се сливат в 1 клетка в която се помества съдържанието . Orientation- прилага се върху маркирана непразна клетка и ефекта е завъртане на съдържанието на клетката на съответен ъгъл.

 • Font – указва вида на шрифта font, дали да се приложат ефекти font size( regular- нормален, italic- накланя текста, bold- получер), size- размер на шрифта, color- цвят, preview – в този прозорец може да разгледаме как изглежда марки-раната клетка с направенита промени и ако не ни хареса да приложим други промени.

 • Border – поставя граница на 1 клетка или на група от клетки, ако са маркирани!!!

 • Patterns- запълване на клетката!

 • форматиране на редове и колони

От гл. меню избираме менюто Format и оттам съответно:

 • Row- за редове. Ако искаме да променим височината на реда избираме от падащото меню Height – явява се диал. прозорец в който вписваме желаната стойност. Ако искаме автоматично да се настрой реда избираме AutoFit. Ако искаме да го скрием

избираме Hide, а за да го покажем отново избираме Unhide.

 • Column- за колони. Аналогично: Width- задаваме ширина на колоната, Hide –скрива колоната, Unhide- показва я.

 • работни листове( добавяне, преименуване, копиране, триене)

 • От гл. меню изберете менюто Insert и оттам Worksheet така ще добавите нов работен лист пред останалите раб. листа.

 • От гл. меню изберете менюто Format оттам изберете Sheet и после Rename – така ще преименувате раб. лист. Друг начин за преименуване е като кликнете 2 пъти бързо с мишката върху етикета на раб. лист.

 • За да копирате раб. лист щракнете върху него натиснете от клавиатурата бутон Ctrl задръжте го натиснат и с мишката провлачете листа.

 • За да изтриете раб. лист щракнете върху него натиснете десен бутон на мишката, за да се яви меню и от там изберете Delete.

 • Форматиране на таблици

От менюто Format изберете AutoFormat след което от списъка Table Format изберете даден формат, в прозореца Sample ще видите как ще изглежда таблицата. За да потвърдите избора си натиснете бутон ОК .
III.

 • Undo- връща 1 действие назад, отменя извършена команда!!!
 • За да копирате или изтриете маркиран текст натиснете десен бутон на мишката.Така се явява плаващо меню от което може да изберете:

- Cut – изрязва от екрана маркиран текст, като го съхранява временно в буфера.


 • Copy- копира маркиран текст.

 • Paste- извежда на екрана от указана от нас ( с кликване на мишката преди това)

позиция на копиран или изрязан текст

Същия ефект може да получите при натискане на съответната икона от лентата със задачи или от гл. меню изберете Edit: Copy, Cut, Paste • копиране на клетки с Auto Fill

Отворете раб. книга, която създадохте ( File- Open) на Sheet2 от нея въведете в първия ред :

“Дата”( А1), “Продукт”(В1) под тях въведете: “8/12/99”(А2) и “обувки”(В2). Искате списък по дати без съботите и неделите за 2 седмици напред. Auto fill има опция позволявяща разширение на серии без делнични дни.За целта кликнете в А2 и с десен бутон на мишката изтеглете кръстчето, което се явява в долния десен ъгъл на клетката до края на клетка А11. От контексното меню, което се появява при отпускане на бутона изберете Fill weekdays. Сега искате автоматично да попълните колона В от В2 до В11 с “обувки”. За целта щракнете в В2 и сега щракнете 2 пъти върху манипулатора на Auto fill(кръстчето в десния ъгъл на клетката).и Excel автоматично запълва само необходимите редове. • Филтриране и сортиране на списъци

В колона А въведете произволно около 4-5 имена, в колона В въведете 2-3 продукта и нека някои се повтарят, в колона С въведете цени. Вмъкнете ред и в А1 въведете “име”, в В1-“продукт”, и в С1-“цени”, маркирайте реда и го направете в получер шрифт. За да сорти-раите по азбучен ред имената кликнете в А1 и после от лентата с задачи изберете бутона Sort Ascending. Щракнете върху произволна еденична клетка от списъка и от гл. меню изберете менюто Data посочете Filter и изберете Auto Filter. Отгоре до заглавието на всяка колона се явява стрелка .За да филтрирате списъка трябва да изберете елемент от някои от падащите списъци. Изберете някое от имената, които въведохте. На екрана се явява само неговите записи, извършете промяна в продукта. Тази промяна няма да се отрази на останалите записи, за да се убедите от падащото меню изберете All.

 • Вмъкване на графика

 • линеина графика: отворете раб. книга Start7 от нея лист Growth. Щракнете в А1 ( така ще маркирате тази специална таблица) и от лентата с интсрументи натиснете иконата на Chart Wizard. В стъпка 1 на програмата помощник Chart Wizard от списъка Chart Type изберете типа Line и щракнете бутона Finish. Тази диаграма демонстрира ръста в поръчките. Може да я попромените, като от менюто View изберете Toolbars и оттам посочите Chart. От прозореца Chart изберете Chart Type и щракнете върху етикета Custom types. Убедете се, че е избрана опцията Build- in в долния край на прозореца. Списъка Chart type съдържа всички предварително дефинирани формати на диаграми при избор на формат от него в полето Sample виждате как изглежда диаграмата. Изберете B&W Line-Timescale и щракнете OK. Може да местите диаграмата по листа чрез теглене на ръбовете й.

 • графика тип “Гант” – сега изберете листа Gantt. Изберете А1 и от лентата с интсрументи натиснете иконата на Chart Wizard. В стъпка 1 на програмата помощник Chart Wizard от списъка Chart Type изберете Custom types. Убедете се, че е избрана опцията Build- in в долния край на прозореца. Изберете Floating bars от списъка Types. Щракнете бутона Finish. На екрана се явява графика, за да оразмерите шрифта на етикетите от лентата Formating изберете Font Color.

От менюто Format изберете AutoFormat след което от списъка Table Format изберете даден формат, в прозореца Sample ще видите как ще изглежда таблицата. За да потвърдите избора си натиснете бутон ОК .
IV.

Работните листове се срещат в 2 форми : таблица или списък. Списъкът притежава етикети само в най- горната част.Таблицата притежава етикети в горната част и от лявата страна .
 • създаване на формули в таблица
А

В

1
Обувки

2

Цена

28

3

Препоръчителна цена

48.46

4

Отстъпка

24

5

Нетна цена

=препоръч.цена – отстъпка=

6

Остатък ( марж)

=нетна цена – цена=

7

Количество

300

8

Приход

= нетна цена * к-тво=

9

Печалба

= остатък * к-тво=

Думите в колона A и ред се нар. етикети. Етикети се използват за да улеснят разбирането на значението на числата в клетките, а също и за да позволят формулите да се обръщат косвено към тях.Сега в колона В въведете Блузи и попълнете клетките В2 до В4 (в С въведете рокли и попълнете С2 до С4). Използваите наготово вече написаните формули чрез функцията за автоматично запълване Auto Fill.Тя копира формули и стойности. Маркирайте В5 до В9 натиснете десния бутон на мишката и изтеглете кръстчето, което се появи при маркировката. Теглете до колона Д. Появява се контекстно меню в което посочваме как искаме да се продължи селекцията. В случая избираме Copy Cells. Автоматично се изчисляват ст-стите!!! Проверете: въведете нова ст-ст в някое поле .

 • форматиране на числа

Избираме клетка В2. Искаме парите да се отличават от числата. За целта от гл.меню избираме менюто Format от него Cells. Отваря се диалогов прозорец с етикети избираме Number в него от списъка Category избираме Currency може да си изберем знак за валута.

За копираме формата на една клетка в друга от лентата с инструменти избираме Format Painter. Сега щракваме в/у В3 и изтегляме до средата на В9. Клетките се преобразуваха в паричен формат. За да разширите колона щракнете 2-кратно десния ръб на името й от лентата с имена на колони. Преди да форматираме всички клетки така ще направим още нещо. Изберете В7 и щракнете бутон Comma style от лентата с интсрументи Formatting- знакът за долар изчезна, за да премахнем дес. запетая от лентата с интсрументи Formatting щракваме 2 пъти иконата Decrease decimal. Маркирайте В8-В9 и натиснете 2 пъти иконата Decrease decimal.( Decrease decimal намалява броя на дес. знаци и при паричния и при десетичния формат , но не и при двата едновременно!!!). Вече може да копирате формата и в другите клетки. Това се прави, като щракнете буквата В и изтеглите с десния бутон на мишката манипулатора на Auto Fill до десния край на Д1. От контексното меню, което се появява при отпускане на бутона изберете Fill formats.Запишете !!!
 • създаване на формули в списък
А

B

C

D

E

1

Дата

Продукт

Нетна цена

Количество

Приход

2

13/8/99

Обувки

29.30

100

= нетна цена * к-тво

3


105
Попълнете с Auto Fill датите без съботите и неделите до А11!

Попълнете с Auto Fill продукта!

Изберете С2 и щракнете Currency style сега 2-кратно щракнете манипулатора на Auto Fill.

Количеството нараства с 12 бройки всеки ден. За да попълните това по-лесно използваите Auto Fill: Маркирайте Д2-Д3 и 2-кратно щракнете манипулатора на Auto Fill.

За правилно изчисление на прихода: изберете Е2 натиснете иконата Currency style и 2 пъти иконата Decrease decimal. След това 2-кратно щракнете манипулатора на Auto Fill.

Сменете етикета количество с бройки ….

За да изчислите общата печалба : Вмъкнете 2 реда над таблицата и в клетката Е1 въведете “общо”. За да създадем ф-ла, която събира всички числа от колоната приходи в клетата Е2 въвеждаме =sum( приход). Оформете го, като парична ст-ст(Е2 натиснете иконата Currency style и 2 пъти иконата Decrease decimal).
V.


 • Осеви таблици

Осевата таблица работи с полета и елементи.

Полетата от осевата таблица отговарят на колона от списък.

Ел-нта е уникална ст-ст от полето.

Създаване: • отворете раб. книга Start5.

 • Маркирайте областа А1-Е7

 • Щракнете в полето Name и въведете Database натиснете Enter от клавиатурата.

 • От менюто Data изберете Pivot Table Report. В стъллк1 на Povot table Wizard приемете опцията Microsoft Excel List or Database по подразбиране и щракнете Next . В стъпка 2 приемете Database, като име на списъка източник и шракнете Next. Така постепенно стигаме до диалогов прозорец със схематично представена осева таблица. Основни полета са :Row( ред), Column (колона), Data( област за данни. Тук се оформя нов тип поле – поле данни, то е производно и съдържа обощени ст-сти от оригиналната колона на базата данни). Щракнете бутона Finish.

 • За нашия случай в Row поставете Resseller

 • За нашия случай в Column поставете Product

 • За нашия случай в Data поставете Units
 • Може да завъртите осевата таблица, като изтеглите бутона на някое поле (Resseller или Product).


Желаем Ви успех!


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница