Тест върху ренесанс по кое време възниква най-рано Ренесанса в Западна Европа и къде?Дата14.01.2018
Размер27.45 Kb.
#46425
ТЕСТ ВЪРХУ РЕНЕСАНС

1. По кое време възниква най-рано Ренесанса в Западна Европа и къде?

а/в Испания през 16. век; б/в Англия през втората половина на 16. век; в/В Италия през 14. век; г/ в България през 18. век.

2.Терминът „ренесанс” означава:

а/възраждане на средновековната култура; б/възкресяване на античната култура; в/поставяне на човека в центъра на изображението; г/издигане в култ Бога.

3.Идеологията на Ренесанса се нарича………………………………ДОПИШЕТЕ!

4.Идеалът за човек и творец е:

а/тесни специалисти; б/хора, посветени на църквата и Бога; в/всестранно развити личности; г/аскети.

5.За литературата на Ренесанса е характерно:ОГРАДЕТЕ ГРЕШНИЯ ОТГОВОР!

а/ латински език и стихотворна форма; б/книгопечатането; в/възхвала на труда; г/ изобра-жение на природата;

6.Типични жанрове през Ренесанса са:

а/роман, новела, сонет; б/епопея, идилия, сатира в/житие, похвално слово, приказка; г/коме-дия, очерк, есе.

7..Първите ренесансови поети на Италия са:

а/Шекспир, Молиер; б/Петрарка, Данте, Бокачо; в/Пиер Корней, Франсоа Рабле; г/Микеланджело, Виктор Юго.

8.”Декамерон „ означава /ДОПИШЕТЕ/…………………………………..

9.Произведението е:

а/роман в стихове; б/повест; в/ сборник новели; г/новела.

10.Случките се развиват на фона на:

а/войната; б/чумната епидемия; в/спокойния мирен живот; г/върлуваща холера.

11.Авторът ни пренася в

а/Англия, Страдфорд; б/Италия, Венеция; в/Испания, Мадрид; г/Италия, Флоренция.

12.Творбата разказва за: /ОГРАДЕТЕ ГРЕШНОТО ТВЪРДЕНИЕ/

а/борбата срещу властимащите; б/правото на човека да живее по повелите на сърцето, да се вслушва и в желанията на плътта; в/човешките страсти, желания;

г/разкъсване „веригите” на църковните догми и табута.

13.Мигел де Сервантес Сааведра по националност е:

а/испанец; б/италианец; в/ англичанин; г/датчанин.

14.Пълното заглавие на най-популярната му книга е /ДОПИШИ/……………………………………

15.Най-точното определение за произведението е:

а/роман-епопея; б/сатира; в/пародия; г/приключенски роман.

16.ДОПИШЕТЕ ТЕКСТА:

Главния герои живее в епохата на……………………… но е устремен към………………….Купнее да върне времето което се е характеризирало със разбирателство и обич между хората, със сливане с природата – живот по нейните закони, в хармония с заобикалящият ги свят. А в настоящето царят....................................................................................- избуяват страстите, пороците. Въуръжен с………………………възседнал своят ………………………..той тръгва по прашните пътища за да искоренявъ ………………………………….. да раздава……………………………

17.Открийте и поправете правописните грешки!

18.Колко пунктуационни знаци са пропуснати?

а/6; б/7; в/8; г/9.

19.Какво е по род и жанр произведението „Хамлет”?

а/епос, роман в стихове; б/лирика, елегия; в/драма, комедия; г/драма, трагедия.

20.Завръзката и развръзката на творбата са съответно:

а/срещата с призрака – последиците от фехтовалния двубой; б/пристигането на Хамлет в Дания – убийството на Полоний; в/полудяването на Офелия – монолога на принца; г/театралната постановка – идването на войските на Фортинбраст.

21.Трагедията на Хамлет се състои в:/ОГРАДЕТЕ ГРЕШНОТО ТВЪРДЕНИЕ/

а/ разминаването между идеал и действителност; б/разочарованието му от жената; в/сам е срещу злото; г/нерешителността му и мисълта за самоубийство.

22.Какво тълкуване дава Хамлет на понятието „човек”?

а/примирен със световното зло; б/иконописен модел, неясен сбор от съвършенства; в/пълнокръвен индивид, нелишен от недостатъци; индивид, нелишен от недостатъци, но въодушевен от велика цел.

23.За кого Хамлет казва: „Злодей, злодей, усмихващ се злодей!”

а/Клавдий; б/Гертруда; в/Полоний; г/Розенкранц.

24.Допишете цитатите и срещу тях отбележете името на автора им!

а/”Свободата ,Санчо, е най-…………………………”……………………………..

б/”По добре…………….., отколкото……………….в небесата”…………………..

в/”Човекът!Какво………………………………………..”………………………..

г/”Да бъдеш или да не бъдеш? – туй е въпросът.Дали е ……………………………........................................................”…………………………

25.Напишете ТЕЗА /кратък отговор/по заглавието: ДОН КИХОТ – МЪДРЕЦ ИЛИ БЕЗУМЕЦ?
Каталог: 2010
2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
2010 -> Код на училище Име на училище


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница