Тотална аналогияДата23.10.2018
Размер387.5 Kb.

 1. Метод 1: "Тотална аналогия"

   1. Уточняване на проблема: Да се промени външния вид, да се добави допълнителна функция или да се предложи друга реализация на функция на ТО "Поялник".

   2. Главна и основни функции:

 1. Главна функция - Стопяване на припой

 2. Основни функции:

  1. Осигуряване на топлинна енергия

  2. Провеждане на топлинна енергия

  3. Концентриране на топлинна енергия на точно определено място

  4. Лесно отдаване на топлинна енергия

  5. Изолация от топлинна енергия

  6. Осигуряване на електрическа енергия

  7. Провеждане на електрическа енергия

  8. Изолация от електрическа енергия

  9. Закрепване

  10. Защита от механични наранявания

  11. Ергономичност
   1. Аналогия със словесно описан ТО

Избор на аналози, анализиране реализацията в тях и преценка на целесъобразността:

 • Осигуряване на топлинна енергия

 • ютия

 • първите ютии са осигурявали топлината, чрез въглените, които били поставяни в тях - поялникът може да представлява метален корпус, в който да се поставят предварително нагряти твърди тела или течности - при липса на източник на електрическа енергия

 • модерните ютии са електрически - използват нагревател на високо напрежение при малка сила на тока - същата технология се използва при повечето съвременни поялници

 • електрожен - използва електроволтова дъга, достигаща висока температура - поялникът може да се състои от два електрода между които се създава малка дъга, разтапяща припоя

 • лазер - излъчва светлинен сноп с голям интензитет, а осветеното място се загрява - поялникът може да представлява лазер, който да разтапя припоя

 • нагревател за стъкло на кола - използва нагревател за ниско напрежение, но сравнително голям ток - поялникът може да работи с нагревател с висок ток и ниско напрежение

 • котлон

 • повечето котлони използват нагревател на високо напрежение и по-нисък ток

 • индукционните котлони индуцират вихрови токове в съда за готвене - поялника може да индуцира вихров ток в мястото на спояване и така да разтопява припоя

 • Провеждане на топлинна енергия

 • сешоар - използва въздушно течение създадено от вентилатор - поялникът може да нагрява въздух и да го насочва към мястото на запояване

 • охладител за компютърен процесор

 • естествена конвекция - въздуха в контакт с охладителя се загрява и отведа топлината по естествен път

 • чрез изкуствено създадено въздушно течение от вентилатор - същото както сешоара

 • чрез изпарение и кондензация на флуид

 • водно охлаждане - подобно на сешоара

 • отоплителна лампа - интензивно излъчва инфрачервена светлина, която се поглъща от загрявания обект - поялника може да излъчва инфрачервена светлина и така да загрява големи спойки или много на брой такива

 • Концентриране на топлинна енергия на точно определено място

 • електрожен

 • чрез създаване на достатъчно тънка дъга - поялника може да регулира големината на дъгата, с което да се правят по-фини или груби спойки

 • при точкова заварка се използват тесни челюсти - електродите на поялника може да са заострени за по-прецизни спойки

 • лазер - излъчваният сноп светлина е тънък - поялникът може да регулира дебелината на снопа

 • сешоар - чрез накрайник се концентрира потока горещ въздух - поялникът може да концентрира или разширява дебелината н струята вуздух

 • Лесно отдаване на топлинна енергия

 • охладителен радиатор

 • чрез термосвързваща паста - от поялника може да се отделя вещество, което да подобрява термичния контакт с припоя

 • чрез използване на метали и сплави с подходящи свойства - човката на поялника може да се изработва от метали и сплави с добри топлоотдаващи свойства

 • Изолация от топлинна енергия

 • котлон - пространствено изолиране на нагревателя - поялника може да е с междина за да няма допир между корпуса и нагретите части

 • фурна -обличане на нагретите части с термоустойчив материал, непровеждащ топлина- между корпуса и нагревателя може да се сложи подобна изолация

 • Осигуряване на електрическа енергия

 • фенерче - чрез батерии - поялникът може да е на батерии за мобилност

 • велосипед - чрез динамо - поялникът може да има вграден генератор, слънчев панел или друг източник на ток, който да позволява липса на батерии или външен източник на ток

 • телевизор - от мрежата

 • Ергономичност

 • отвертка

 • дръжка с удобна за държане форма - дръжката на поялника може да е с форма наваляща усилията в ръката

 • дръжката направена от гума или друг мек материал с добро сцепление - също за по-малко усилия в ръката

 • дръжка с оребрение за по-здрав захват - като горните две

 • глава със сменяем ъгъл за по-лесна работа - човката на поялника може да се фиксира под различни ъгли спрямо дръжката за по-универсална работа
   1. Аналогия с чертеж на ТО

Нека избраните чертежи са Е2.00.00 ЧВ и Е4.00.00 ЧВ на края на ръководството по ОИП.

Чертеж Е2.00.00 ЧВ е на електромагнит. Като аналог, от него може да се вземе бобината и сърцевината. В края на човката на поялника да има малка бобина със сърцевина за насочване на магнитното поле. При доближаване на върха на поялника към припоя, поради породените вихрови токове той се загрява и се разтапя.Чертеж Е4.00.00 ЧВ е на бутон. Като аналог от него може да се вземе бутона (позиция 4), пружината (позиция 10) и клемите. Бутона изпълнява ролята на човка на поялника. При притискане на човката към припоя, той притиска клемите една към друга и се дава контакт, при което се включва нагревателя и човката се загрява. При отдръпване на човката веригата се изключва.


   1. Аналогия с инженерен ефект или явление:

ИЕ чрез които се реализира главната функция е ефекта на Джаул-Ленц - "загряване поради протичане на електрически ток" с вход електрическа и изход топлинна енергия. Някои ИЕ със същия изход са загряване при триене, отделяне на топлина при екзотермични химични реакции (може към припоя да се добавя активно вещество, което при взаимодействие с въздуха да отделя топлина и така припоя да се стапя) , горене (поялник - горелка) , отделяне на топлина при поглъщане на електромагнитни трептения (поялника да излъчва електромагнитни трептения с честота, която да се поглъща от припоя и така той да се загрява), отделяне на топлина при сблъсък на частици (поялника да излъчва сноп електрони, който при съприкосновение с припоя да го разтапя).


   1. Аналогия със случаен обект:

 • Нека случайните обекти са чаша и химикал.

 • Чашата може да е метална, пластмасова, порцеланова, стъклена или от друг материал. Представлява кух триизмерен обект с най-малко две срещуположни успоредния страни, от които едната е основа на чашата, а другата страна е входа на отворения обем. Има сравнително тънки стени, за да може да се отпива от нея и да е лека. Стените са плътни за да задържат течността, която се налива в чашата, а и да издържат на горещи напитки.

 • Чашата може да изпълнява ролята на контейнер за втечнен припой към поялника. Запояването може да става, като от чашата се отсипва малко от стопения припой на мястото за запояване.

 • Химикалът се състои от корпус, пълнител, пружина, бутон и задържащ механизъм. При натискане на бутона задържащия механизъм съответно притиска или отпуска и задържа пълнителя, който се избутва от пружината. Пълнителят е пълен с мастило, чрез което се пише.

 • Пълнителят може да придържа или представлява самият припой на поялника. Този пълнител се придържа от пружината за да не изпадне, а щракащият механизъм го избутва на малки порции при натискане, за да може да се отдели достатъчно малко количество от припоя, достатъчно за качествена спойка, но и да не пречи с прекомерно количество.
   1. Аналогия с картина

Избраната картина е тази:

Картината съдържа облаци, поле, планини, часовник, телефон, портокал, храсти, къща, дърво, стълби, вериги, оръдия, кладенец, небе и други обекти.

Възможно тълкувание на картината е къща, отделена от цивилизацията далеч в дивата природа. Къщата бива охранявана чрез предмети от ежедневието и същевременно от дивите животни. Смисълът може да е желанието на човека за живот по-близък до природата, без притеснение за прехраната и сигурността.

Възможни аналогии са:


 • Поялник, който да може да се използва дори в дивата природа, където няма електричество чрез използването на явления или обекти, които са разпространени навсякъде, като слънчева светлина или топлина, вятър, вода, влага от въздуха и др.

 • часовникът може да замести източника на енергия на поялника - като се навие пружината, тя задвижва генератор, който произвежда необходимата електрическа енергия

 • портокала създава аналогия на акомулатор, поради това, че съдържа киселина - естествено получаващите се кисели в природата могат да се използват като електролит за галваничен източник на ток за поялника
   1. Аналогия с текст


"Зима"
Не знам защо, ама е зима.
В калта доволно аз си шляпам,
а сирене за да има
трябва много аз да папам.

Щъркел вънка грозно грачи,


а аз съм крава, мляко давам
а котката пък тихо мяучи...
За да паса тревица рано ставам.

Рано-рано... В два следобед


пия вино до забрава,
самотата да преборя
и да бъда горда крава
Източник: hahovci.dir.bg
Избраното стихотворение съдържа действията: зная, шляпам, имам, папам, грача, давам, мяуча, паса, ставам, пия, преборвам, бивам. Обектите са: кал, сирене, щъркел, крава, мляко, котка, трева, вино. Едно възможно тълкувание е "Човек трябва да е силен колкото и да е самотен и еднообразен живота му".

Възможни аналогии са:

- поялник, към чиято човка да има закрепена вакуумна помпа, която да засмуква разтопения и когато е необходимо да го освобождава на мястото за запояване (аналогия с кравата, която яде, за да дава мляко)

- поялник, на чиято човка да има два електрода, измерващи съпротивлението на припоя, като следят за рязка промяна в съпротивлението - припоят се е разстопил и така поялникът да "знае" каква температура е необходима за работа с дадения припой (аналогия със "знае")

- поялник, който има място за поставяне на колофон, който да отделя при работа и да го смесва с припоя за по-лесна работа (аналогия с "пия вино")

- поялник със звукова сигнализация, ако взетият припой е прекалено много или прекалено малко за качествена спойка (аналогия с "Щъркел вънка грозно грачи ")
   1. Аналогия с дума

    1. Фокуси:

Фокус1 "Поялник"

Фокус 2 "Допълнителна функция"

Фокус 3 "Нова реализация"

Фокус 4 "Стопяване на припой"
    1. Прилагателни думи:

 • Случайни съществителни думи:

вода, телефон, шише, лампа

 • Признаци към съществителните думи:

  • вода - течна, студена, чиста;

  • телефон - функционален, стар, счупен;

  • шише - празно, прозрачно, дълбоко;

  • лампа - мощна, малка, преносима

 • Свързване на прилагателните с фокуса и търсене на решение на проблема:

  • (фокус 1) "течен" поялник - поялникът и припоят представляват специални разтвори, които като се смесят да образуват твърда маса там където трябва да има спойка

"студен" поялник - поялник, който не се загрява и въпреки това стопява припоя - например чрез индуциране на вихрови токове в припоя

"функционален" поялник - поялник, на който прецизно могат да се настройват параметрите

"малък, преносим" поялник - поялник на батерии или не работещ изобщо на батерии, който е достатъчно малък, че да се носи дори в джоба


  • (фокус 2) "студена" допълнителна функция - поялникът да може освен да стопява припоя и да подпомага неговото охлаждане за по-бърза работа

"празна" допълнителна функция - да може поялникът да се програмира, така че потребителя сам да въвежда нова функционалност

"прозрачна" допълнителна функция - всяка функция на поялника да има описание с нейните положителни и отрицателни страни за да може потребителя да избере дали да я използва  • (фокус 3) "малка" нова реализация - поялник, който в зависимост от това ситуацията може да се използва като малък джобен инструмент на батерии или като мощен главен такъв, когато е налично мрежово захранване

  • (фокус 4) "функционално и малко" стопяване на припой - в поялника да се задава какво количество припой е необходимо и той да стопява и събира припоя докато не се достигне точно зададеното

    1. Съществителни думи:

 • Избор на съществителни думи от околността на ТО:

клещи, стойка, пинцети, лампа

 • Избор на случайни съществителни думи:

сензор, кабел, музика, торба

 • Свързване на думите с фокуса:

поялник с клещи, поялник като клещи; поялник в стойка, поялник-стойка; поялник-пинцети, поялник с пинцети; поялник-лампа, поялник с лампа; поялник със сензор; поялник без кабел; поялник с музика; поялник в торба, поялник с торба;


 • Възможни решения на проблема:

(клещи) поялник, чиято човка представлява малки клещи, чрез които да захващат мястото на запояване за по-добър термичен контакт

(стойка) поялник, чийто корпус може да изпълнява функцията и на стойка, освен на дръжка

(пинцети) поялник, към чиято човка да има малки пинцети, с които да се хващат SMD елементи за по-лесен и бърз монтаж

(лампа) поялник, който има вградена лампа за осветяване на мястото на запояване

Поялник, представляващ мощна нагревателна лампа, чрез която да може да се стопява калаят на точно тази повърхнина, която виба осветявана

(сензор) поялник, който да следи за правилните условия на монтаж на даден компонент

(кабел) поялник, който се захранва без кабел (чрез индукция или по друг начин)

(музика) поялник, който да свири успокояваща музика, когато спойката не стане от първия път

(торба) поялник, който да има дръжка за по-лесно пренасяне за да не е необходима торба
    1. Глаголи:

 • Технически глаголи:

закрепвам, притискам, свързвам

 • Случайни глаголи:

падам, усещам, смятам

 • Свързване на глаголите с фокуса и търсене на решения:

  • поялник, който закрепва нещо - поялник, който може да закрепи запояваните елементи един към друг по време на работа, без да ги прегрява

  • поялник, който притиска - поялник, който притиска повърхностите за спояване за по-добър термичен контакт

  • поялник, който свързва - поялник, който позволява изтегляне на нишки от разстопен припой, чрез които да се правят връзки между разделени участъци, които да нямат прях физически контакт помежду си

  • поялник, който "пада" - поялникът да позволява човката му да "пада" надолу, когато е необходимо тя да е по-дълга

  • поялник, който усеща - поялник, който усеща, когато се остави в стойката и се изключва автоматично

  • поялник, който смята - поялник, който изчислява необходимата температура предварително въведени параметри на околната среда и схемата, върху която се работи
   1. Аналогия с произволен елемент

    1. Нека елемента, спрямо който ще търсим аналогии е "мартеница"

    2. Мартеницата представлява гривна съставена от бяла и червена прежда сплетени една с друга така, че да се получи едно цяло. В краищата си мартеницата има възли за да не се разплита. Характерни свойства на мартеницата са брой нишки, от които е направена, начин на сплитане, дължина (дали ще стане на ръката за която е плетена) и наличие на маниста или допълнителни нишки за украса. Други свойства са, че мартеницата може да се огъва по разнообразни начини (направена е от прежда) и е еластична.

    3. Възможно решение на проблема е поялник с еластична човка. Човката представлява плетка от тънки проводящи нишки. Може да се използва при запояване и разпояване на SMD интегрални схеми, при които изводите са близко един до друг. Човката се опъва до ширината на чипа и се притиска към всички крачета едновременно за бързо и масово разтопяване на припоя.
 1. Метод 2 "Синектика"

  1. Модул "Пряка (биологична) аналогия"

    1. Уточняване на проблема: Да се промени външния вид, да се добави допълнителна функция или да се предложи друга реализация на функция на ТО "Поялник".

    2. Възможни формулировки на проблема: "стопяване на припой", "запояване", "бързо и качествено запояване", осъществяване на електрическа връзка", "свързване на компоненти", "контролиране на припоя", "втечняване на припоя", "стопяване на метал", "принудителна промяна формата на проводящо вещество", "стопяване на калай", "свързване", "втечняване на нещо", "свързване на нещо"

    3. Къде сред живата природа се среща "стопяване на припой"("запояване",....)?

    4. Някои възможни отговори са: в растенията и животните като цяло, електрически змиорки и скатове, електролитите във всички живи организми, паяка, който плете паяжина, птиците, които плетат гнезда чрез кал

    5. Възможни решения по аналогия:

Свързването на електронните компоненти върху платката може да става чрез специални разтвори, чрез което да става "студено запояване". Разтвора след време изсъхва и връзката се запазва. (провеждането на електричество в живите организми от електролити)

Друго възможно решение би било, между свързваните повърхнини да се закрепват нишки, по които припоят да се закрепва, за да се получава обемен монтаж при необходимост. (аналогия с паяжината)

За припой да се използва проводящо лепило, което би изключило нуждата от поялник. (аналогия с птиците, които използват кал за гнездата си)


   1. Модул "Символна аналогия"

    1. Уточняване на проблема: Да се промени външния вид, да се добави допълнителна функция или да се предложи друга реализация на функция на ТО "Поялник".

    2. Свойства

     1. Поялникът се използва за стопяване на неголеми количества припой, чрез пряк допир до същия на човката на поялника. Чрез поялника се направлява, кои повърхнини ще се свържат и начинът по който това ще стане от припоя. Държи се в ръка. Състои се от дръжка, захранващ кабел, нагревател, защитен корпус над нагревателя и човка.

     2. поялник - мощен, лек, здрав, загряващ, голям

човка - широка, чиста, гладка, заострена, метална

дръжка - гумена, изолираща, здрава, удобна     1. мощност, лекота, здравина, загряване, големина, ширина, чистота, гладкост, заостреност, метал, гума, изолация, удобство

     2. лека мощност, здрава мощност, загряваща мощност, широка мощност, гладка мощност, заострена мощност, метална мощност, гумена мощност, изолираща мощност, удобна мощност, мощна лекота, здрава лекота, загряваща лекота, метална лекота, гумена лекота, изолираща лекота, удобна лекота, мощна здравина, лека здравина, загряваща здравина, широка здравина, гладка здравина, заострена здравина, гумена здравина, изолираща здравина, удобна здравина, мощна големина, лека големина, здрава големина, загряваща големина, широка големина, чиста големина, гладка големина, заострена големина, метална големина, гумена големина, изолираща големина, удобна големина, мощна ширина, лека ширина, здрава ширина, загряваща ширина, чиста ширина, гладка ширина, заострена ширина, метална ширина, гумена ширина, изолираща ширина, мощна чистота, лека чистота, здрава чистота, загряваща чистота, широка чистота, гладка чистота, заострена чистота, удобна чистота, метална чистота, гумена чистота, изолираща чистота, мощна гладкост, лека гладкост, здрава гладкост, загряваща гладкост, широка гладкост, чиста гладкост, заострена гладкост, изолираща гладкост, удобна гладкост, мощна заостреност, лека заостреност, здрава заостреност, загряваща заостреност, широка заостреност, чиста заостреност, гумен метал, заострена изолация, метална изолация, загряващо удобство, широко удобство, заострено удобство, метално удобство, гумено удобство, изолиращо удобство

     3. Възможни решения са:

 • поялник, който да има сменяеми дръжки за осигуряване на по-голяма ергономия

 • поялник, на който се следи и регулира температурата на дръжката, като се настройва от потребителя за по-голям комфорт при работа

 • поялник, чийто нагревател е с термична изолация от околната среда за по-бързо загряване и по-висока температура

 • поялник, чиято човка е покрита със защитен материал позволяващ устойчивост и лесно почистване на човката

 • поялник, направен от еластични олекотени материали за да не се изморява ръката при продължителна работа

 • поялник, със стойка за ръка осигуряваща опора на ръката при запояване за по-лесен и прецизен контрол

    1. Несъчетаеми признаци

     1. Съществени признаци: с електрически нагревател, със заострена човка, с метална човка, с тънка човка, с дръжка

     2. определяне на противоположни признаци:

с електрически нагревател - с неелектрически нагревател, с остро човка - с тъпа човка, с метална човка - с неметална човка, с тънка човка - с дебела човка, с дръжка - без дръжка

     1. обединяване на признаците и възможни решения:

 • поялник с електрически (неелектрически) нагревател - поялник, който може да работи и на газ и на батерии

 • поялник с остра (тъпа) човка - поялник с човка представляваща конус, пресечен под остър ъгъл спрямо височината, така че от едната страна да е заострена, а от другата да е с широко плоско лице

 • поялник с метална (неметална) човка - поялник, чиято човка е метална, но е покритие придаващо й неметален вид

 • поялник с тънка (дебела) човка - поялник, чиято човка се състои от две части - една тънка и една дебела, слепени заедно, като тънката е по-дълга - в зависимост от нуждите се използва съответната страна

 • поялник с (без) дръжка - поялник с махаща се дръжка, като корпусът може да се прикрепя към специална стойка
   1. Модул "Фантастична аналогия"

    1. Уточняване на проблема: "Търси се нов външен вид, допълнителна функция или друга реализация на функция на ТО "Поялник".

    2. Фантазия

     1. Идеи: "Припоят се разтапя сам при допиране до мястото за запояване.", "Изводите на елементите се разтапят и приемат функцията на припой.", "Поялникът разтапя целия припой, събира го върху себе си и само с докосване запоява елементите.", "Магьосник взима точното количество от припоя и прави спойката.", "Спойката се получава, само като я притиснем с пръсти.", "Слънцето спуска лъч светлина и стопява припоя, когато ни е необходимо."

     2. "Приземяване" на идеите:

 • мястото за запояване да е единия електрод, а припоя да е другия, между се образува малка волтова дъга разтапяща припоя - "саморазтапящ се припой"

 • поялникът развива достатъчно висока температура, че да стопи крачетата бързо за да не повреди платката и компонентите - "изводите са припой"

 • човката на поялника има канал от едната страна (като на писалка), където се събира стопения припой и при докосване на върха се отделя - "поялникът събира припоя върху себе си"

 • В човката на поялника има малко отворче, където се поставя припоя. При поставянето частта в отвора се отчупва и само тя се използва за запояване - "магьосник"

 • Поялникът представлява специална ръкавица, палецът и показалецът на която служат за електроди. При притискане на припоя с двата пръста той се стапя и специални пластинки към ръкавицата подпомагат лесното направляване на течния метал - "запояване с ръка"

 • поялникът представлява система от лещи и огледала, която концентрира слънчевата светлина за получаване на висока температура в желаната точка - "запояване чрез Слънцето"
    1. Сместване на обекти

     1. Случайни обекти - тетрадка, молив, чанта

     2. Съставни части и функции:

 • тетрадка - Състои се от листи и корица закрепени помежду си. Функцията на корицата е да предпазва листите от механични повреди. Листите са тънки и гладки със светъл цвят за да може да се пипе върху тях.

 • молив - Състои се от дървено тяло с канал по надлъжната ос, в която е поставена графитна сърцевина. Тялото защитава механически сърцевината и предпазва пишещия от изцапване.

 • чанта - Състои се от гъвкав материал, както плат или найлон описващ затворена повърхнина, която от едната си срана има отвор. Може да има дръжка за лесно пренасяне. Използва се за пренасяне на малки предмети.
     1. Размяна на съставните части и възможни решения:

 • поялник - чанта - човката е направена от гъвкав топлопроводящ материал, който да може да се оформя според нуждите на потребителя

 • поялник - тетрадка - Поялник, чийто нагревател представлява нагънати листи от проводящ материал, които са покрити отгоре с "корица". Нагревателят се оптича с въздух, който се загрява до висока температура и разтапя припоя.

 • поялник - молив - В дървена дръжка е пъхната графитна сърцевина, която е съставена от две отделни симетрични части разделени с изолатор, които се явяват два електрода, между които се пропуска ток.
    1. Нереални параметри и стойности

     1. Съставни части на ТО - човка, дръжка, нагревател, захранващ кабел

     2. Класификационни признаци:

 • човка - материал, размери, форма

 • дръжка - материал, размери

 • нагревател - мощност

 • захранващ кабел - дължина

     1. Определяне на характеризиращи параметри, избор на невъзможни стойности, търсене на решение на проблема:

      1. човка

       1. материал - топлопроводимост - висока топлопроводимост

 • невъзможни стойности - не провежда топлина

 • човката е насочена струя горещ въздух

       1. размери - ако приемем, че е конус - от 0,5 х 0,5 до 4 х 1,5 см височина х радиус

 • невъзможни - 0,1 х 0,1

 • човка за много фини спойки, като тя може да се изважда и прибира на вътре

       1. форма - конус, пресечен конус, триъгълна призма

 • невъзможни стойности - правоъгълна призма

 • поялник, чиято човка е със сменящи се глави, които се закрепят за призматичното тяло

      1. дръжка

       1. материал - термоизолиращ

 • невъзможни стойности - провежда топлина

 • дружката на поялника е метална, като между нея и нагревателните части въздушна междина или гумена изолация

       1. размери - за цилиндрична дръжка - от 5х1,5 до 30х3 см дължина х радиус

 • невъзможни - 2 х 1,5 см

 • дръжката е напръстник към чийто връх са прикрепени нагревателят и човката

      1. нагревател - мощност - от 10 до 150W

 • невъзможни стойности - 2W

 • поялник, за много малко и фини спойки

      1. захранващ кабел - дължина - от 2 до 3,5 м.

 • невъзможни - 0,5 м

 • поялник, който е инсталиран към стойка към работния плот така, че той да виси от горе на плота, а да не е от страни на него
 1. Метод 3 "Модификация на идея"

  1. Модул 1 ""Кражба" на идеи"

    1. Проблем: "Да се намери нов външен вид, нова функция или нова реализация на функция на ТО Поялник"

    2. Идея: Поялник, съставен от два електрода, разтапящи припоя чрез малка волтова дъга.

    3. Синоними и сродни думи:

     1. Съществени думи: електрод, дъга

     2. Синоними:

 • електрод - извод, проводник

 • дъга - искра, газова йонизация

     1. Някои възможни решения са:

     • Стопяването на припоя да срава не чрез волтова дъга, а чрез високоволтова искра (газов разряд).

    1. "Само... ли?"

     1. Само от електроди ли може да бъде съставен поялника, който да работи чрез дъга?

     • за създаване на дъгата може да не се използват специални електроди, а самият припой и повърхнините за запояване

     1. Само чрез дъга ли може да работи поялникът?

 • поялникът може да работи, като при допир на електродите до припоя, от протичащия ток те се загряват и отдават топлината си

    1. Класификация

     1. електрод

      1. според вид материал - метален, графитен

      2. според дължината - фиксирана, променлива

      3. според реактивност - инертен, активен

- поялник с електроди от активен материал, който при стопяване подобрява качеството на спойките

     1. дъга

      1. според сила на тока - голяма, малка

- поялник работещ с малък ток и високо напрежение за по-ниски изисквания над проводниците

      1. според големина - голяма, малка

 1. Метод 4 "Анализ" (ПРОЕКТИРАНЕ НА ДАТЧИК)

  1. Метод "Идентификация"

   1. Проблем: Идентификация за ограбване на банка

   2. Обект - банка

   3. Елемент и характерни свойства:

 • обир - брой хора, въоръжение, повреди над имущество на банката, количество взети ценности, време от денонощието на изпълнение, времетраене, брой жертви

   1. Характерни свойства на околната среда:

 • персонал - психическо състояние, брой, поведение

 • охранители - местоположение, психическо състояние, поведение

 • общо имущество на банката - количество и характер на повредите

 • ценностен капитал на банката - количество, разрешение за взимане

 • трезор - състояние на вратата, брой и самоличност на лицата в него, разрешение за отваряне

 • разрешение за промяна на свойство
   1. Определяне на идентифициращи свойства:

 • рязка и масова промяна в психическото състояние и поведението на персонала и охраната

 • струпване на охраната на едно място

 • внезапна и масова поява на повреди по прозорците, вратите и мебелите в банката

 • непозволена промяна в количеството на ценностите в банката

 • неразрешено отваряне на вратата на трезора

 • наличие в трезора на лица без разрешение за достъп до него   1. Еднозначно определяне на елемента чрез идентифициращите свойства

От същността на проблема се разбира, че за обир на банка се счита кражба или по-точно изнасяне на капитал от нея без разрешение. Тоест най-категоричен белег е неразрешена промяна в количеството на капитала в нея - пари или ценности. Други промени в околната среда показващи с голяма сигурност, че се случва обир на банката са неразрешено отваряне на вратата на трезора или банката и присъствие на лица без разрешение за достъп до тях   1. За да се констатира лесно елемента може да се използва промяна на:

 • състава или налягането на въздуха

 • електромагнитния, звуковия или светлинния фон

 • налягането върху пода

в трезора или банката, когато в тях не е разрешен достъп на хора.


   1. За осигуряване на допълнителните идентифициращи свойства могат да се използват следните начини:

 • при затворен трезор в него да се създава изкуствено атмосфера с точно определени състав и налягане

 • когато е затворен трезора ( съответно банката) и в тях не би трябвало да има никого да се поддържа среда без излишни електромагнитни трептения, светлина или звук
   1. Анализ на възможните решения:

 • Възможно решение за определяне на количеството на капитала в банката е теглото му. Парите или ценностите се слагат върху специални везни.

 • Възможни решения за определяне дали вратата на трезора е отворена или дали има неразрешен достъп до него е като се постави сензор за отваряне на вратата, сензор за движение или обемен датчик в трезора.

 • Когато трезора е затворен и вътре не би трябвало да има никого да се създава изкуствена атмосфера с определен състав и налягане, които се следят за промени чрез барометър и датчик за количество на газ в зависимост от създаваната атмосфера

 • Да се следи за рязка промяна в налягането върху пода, когато не се очаква да има хора в банката или трезора чрез сензори за натиск вградени в покритието на пода

 • Да се следи нивото на за звука или светлината, когато в трезора не би трябвало да има никого
  1. Метод "Анализ на формули"

   1. Проблем: Да се измери ъглово преместване

   2. Уточняване на измерваната величина B

Измерваната величина B е ъглово преместване

Ъгловото преместване може да се измери чрез линейното преместване на точката по дължината на окръжността, като коефициент на пропорционалност е радиусът
   1. Качествен анализ на ИЕ - Прегледът на Вх на ИЕ от фонда, даден в Приложение П20 не показа ИЕ с вход измерваните величини (линейно и ъглово преместване).

   2. Количествен анализ на ИЕ

    1. Формули, в която присъства дименсия ъгъл, от дадените във фонда са E = -BAH dα/dt, където AH = πD2ω/4 от ИЕ "Електромагнитна индукция" и R=R0α от "Електрическо съпротивление на проводник".

    2. От анализа на формулите се вижда, че величината присъства и в двете.

    3. Преглед на формулите

 • От формулата E = -BAH dα/dt се получава dα/dt = -4E/(BπD2ω), което е ъгловата скорост. За простота с известна неточност може да се приеме, че скоростта е равномерна и се получава Δα = -4E/(BπD2ωΔt).

 • От формулата R=R0α се получава, че α = R/R0.

    1. Приложимост на формулите

 • При Δα = -4E/(BπD2ωΔt) изменението на ъгъла зависи от напрежението E в двата края на бобината и времето за което се извършва завъртането Δt. Връзката между величините е линейна. Напрежението може да се измери с волтметър, а времето със специален брояч или хронометър.

 • При α = R/R0 ъгловото преместване зависи от съпротивлението R. Връзката е линейна. Съпротивлението може да се измери с омметър.
    1. Формули, в които присъства дименсия метър, от дадените са E=-BLdS/dt, където L=πDω от "Електромагнитна индукция", R = ρl/S от "Закона на Ом", L=μw2(D2-D1)I/I0 от "Индуктивност на бобина", L= μ0w2A/2d от "Индуктивност на бобина", C=εS/d от "Капацитет на кондензатор), R=R0l от "Електрическо съпротивление на проводник", ΔL=αL0ΔT от "Топлинно разширение на телата".

    2. От анализа на формулите се вижда, че величинаталинейно преместване не присъства само в ΔL=αL0ΔT от дадените.

    3. Преглед на формулите

 • От формулата E=-BLdS/dt, се получава dS/dt = -E/(BL), което е линейна скорост. Поради прекалено голяма неточност тази формула е неприложима.

 • От формулата R = ρl/S се получава, че l=RS/ρ

 • От L=μw2(D2-D1)I/I0 се получава I=LI0/( μw2(D2-D1))

 • От L= μ0w2A/2d се получава d = μ0w2A/2L

 • От C=εS/d => d =εS/C

 • От R=R0l => l=R/R0

    1. Приложимост на формулите

 • При l=RS/ρ, съпротивлението R зависи линейно от преместването. Съпротивлението може да се измери с омметър.

 • При I=LI0/( μw2(D2-D1)), индуктивността L зависи линейно от преместването и може да се измери с хенриметър

 • При d = μ0w2A/2L, индуктивността L зависи обратнопропорционално от преместването и може да се измери с хенриметър

 • При d =εS/C, капацитетът C зависи обратнопропорционално от линейното преместване и може да се измери

 • При l=R/R0, съпротивлението R зависи линейно от преместването и може да се измери с омметър

   1. ИЕ от дадения фонд, чрез които може да се измери ъгълът на преместване са "Електромагнитна индукция", "Закон на Ом", "Индуктивност на бобина", "Капацитет на кондензатор", "Електрическо съпротивление на проводник".


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница