Утвърдил: йорданка ананиева зам. Кмет „образование и култура” техническо заданиеДата23.04.2017
Размер40.98 Kb.
УТВЪРДИЛ:
ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

ЗАМ.- КМЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА”
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
І. Относно: Осигуряване на свързаност и интернет достъп до: КЦ „Морско казино“, Къща музей „Петя Дубарова“, РЕКИЦ, Общинско радио Бургас, Счетоводство „Култура“

позиция 1

 1. Осигуряване на интернет достъп до:

1.1. КЦ „Морско казино“ със скорост 100 Mbit/s (100% гарантиран) с възможност за увеличаване на капацитета до 500 Mbit/s при поискване от страна на Възложителя

1.2. Къща музей „Петя Дубарова“ със скорост 50 Mbit/s

1.3. РЕКИЦ – със скорост 50 Mbit/s

1.4. Общинско радио Бургас със скорост 50 Mbit/s

1.5. Счетоводство „Култура“ със скорост 50 Mbit/s

ІІ. Съществуващо положениe:

Културните институти: КЦ „Морско казино“ с адрес: гр. Бургас, Приморски парк, Централна алея, Къща музей „Петя Дубарова“ с адрес: гр. Бургас, ул. „Гладстон“ 68, РЕКИЦ с адрес: гр. Бургас, ул. Шейново“ 24, ет. 1, стая 108, Общинско радио Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. „Гладстон“ 39 /сградата на МКЦ/ и Счетоводство „Култура“ с адрес: гр. Бургас, ул. „Милин камък“ 1 са част от Община Бургас, за да осъществяват своята дейност е необходимо осигуряване на интернет достъп.ІІІ. Необходими дейности в предмета на поръчката:

1. Осигуряване на свързаност и интернет достъп:

1.1. КЦ „Морско казино“ със скорост 100 Mbit/s (100% гарантиран) Изпълнителят да осигури интерфейс с капацитет 1Gbps, за да има възможност да осигури на Възложителя скорост до 500 Mbps по предварителна заявка от негова страна

1.2. Къща музей „Петя Дубарова“ със скорост 50 Mbit/s Изпълнителят да осигури интерфейс с капацитет 1Gbps, за да има възможност да осигури на Възложителя и по-висока скорост по предварителна заявка от негова страна

1.3. РЕКИЦ със скорост 50 Mbit/s Изпълнителят да осигури интерфейс с капацитет 1Gbps, за да има възможност да осигури на Възложителя и по-висока скорост по предварителна заявка от негова страна

1.4. Общинско радио Бургас със скорост 50 Mbit/s Изпълнителят да осигури интерфейс с капацитет 1Gbps, за да има възможност да осигури на Възложителя и по-висока скорост по предварителна заявка от негова страна. Изпълнителят да има възможност за колокиране на сървър, собственост на Възложителя, в собствен дейта център.

1.5. Счетоводство „Култура“ със скорост 50 Mbit/s Изпълнителят да осигури интерфейс с капацитет 1Gbps, за да има възможност да осигури на Възложителя и по-висока скорост по предварителна заявка от негова страна


Таблица 1
Дейност

Цена с включен ДДС за месец

Цена с включен ДДС за периода

1.

 1. 1. КЦ „Морско казино”2.

1.2. Къща музей „Петя Дубарова“3.

1.3. РЕКИЦ4.

1.4. Общинско радио5.

1.5. Счетоводство „Култура“


Общо:

ІV. Изисквания към ценовите предложения на участниците:

 1. Ценово предложение, което да съдържа:

1.1. Месечната такса по позиции с ДДС

1.2. Общата стойност на поръчката по позиции, включваща сбора от месечните такси с ДДСКласирането на оферти по предмета на процедурата ще се извършва по критерий „Най-ниска предлагана цена”

2. Срок за валидност на офертата - не по-малък от 60 /деветдесет календарни дни /

3. Срок за изпълнение: предоставя на Възложителя услугите в срок до 10.12.2014 г.

V. Изисквания към участниците:

 1. Да е далекосъобщителен оператор с лиценз за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни и предоставяне на изисканите услуги.

 2. Да разполага със собствено адресно пространство.

 3. Да е член на Интернет Регионалния Регистър (организация, ръководеща разпределянето и регистрацията на интернет номера (IP адреси и номера на автономни системи)) за региона, включващ България (RIPE – Европа, Среден Изток, Централна Азия) с минимално ниво от типа „средно“ (medium).

 4. Да има резервирана свързаност до доставчици от по-високо ниво (upstream providers) от минимум 2 х 10 Gbps.

 5. Да има опит в предоставяне на изисканите услуги не по-малък от 3 (три) години.

 6. Да е регистриран в Комисията за защита на личните данни за водене на регистър, свързан с изпълнението на предоставяните от него услуги.

 7. Да представи необходимата информация, доказваща наличието на технически специалисти за обслужване на възникнали проблеми при осигуряване на изискуемите услуги.

 8. Да осигури поддръжка на интернет 24 (двадесет и четири) часа, 7 (седем) дни в седмицата.

 9. При необходимост да предостави оборотна техника с параметри, осигуряващи предложената скорост и качество на достъп до интернет.

 10. Да реагира при възникнал проблем за време не повече от половин час.

 11. Да отстранява възникнал проблем в осигуряването на свързаност и интернет за време не повече от 4 (четири) часа, когато проблемът е по зависещи от тях причини.

Съгласувал:

Атанас Сиреков

/Директор на дирекция

„Информационно обслужване и технологии“/

Изготвил:

Людмила Кутиева/Ръководител КЦ „Морско казино/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница