Увод Какъвто ме мислят хората, Партхастраница10/11
Дата24.04.2022
Размер183.5 Kb.
#114166
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
bezant religia
Свързани:
Шунгит-е-уникален-минерал

Физическият свят


Това е полето на будната дейност на човека, къ­дето кой сее семената на доброто и злото, които ще зреят в бъдещето. От материалните дрехи на човека в наши дни физическата е най-добре организирана и в нея той извършва делата, които приготвят дългото бъ­деще. Всичко зло, което човек мисли, желае и върши, всичко, което е противно на Закона, е семе за бъдещи страдания, което семе прераства и дава плод според рода си в този физически свят или в средния. Жела­ния, а също и мисли, които имат началото си в ламтеж по приятни предмети и по задоволството от пос­тигането им, по самата си природа принадлежат към средния свят и дават своите плодове там, както пре­ди, така и след смъртта.
Низките желания растат чрез задоволяване и те­хният главен резултат на земята, резултат от самия този растеж, е постепенното повреждане и, в крайни случаи, разстройство на нервната система от превъзбуда. Подобна липса на мъдрост подготвя ужасна же­тва от страдания в последния свят, защото когато фи-,зическото тяло отпадне при смъртта, средствата за задоволяване изчезват, но желанието остава в Душа­та, която е била слуга на тялото. Това именно незадоволимо желание, което остава след тялото, поради то­ва, че няма как да бъде задоволено, поражда неизбеж­ни и естествени страдания у онези, които са ги култивирали във физическия живот.
Високите желания също растат чрез задоволява­не - желания за чиста привързаност, за изкуства, за природни красоти и други подобни - и понеже прина­длежат по-скоро на Душата, отколкото на тялото, те остават в човека незасегнати от смъртта и са източ­ници на радост в средния и небесния свят. Ако накра­тко обобщим: когато Душата е роб на тялото във фи­зическия свят, в средния свят следват страдания; ко­гато Душата е господар на тялото във физическия свят, резултатът е мир и щастие.


Средният свят


Детайлите на този свят са представяни по различен начин от различните религии, въпреки че всич­ки приемат принципа, формулиран в предишното из­речение. Индусите разделят средния свят на две пог ловини - Страната на предците (Пигрилока) и Стра­ната на духовете (Преталока). Втората те разделят допълнително на различни видове адове (нарака), всеки от тях със специфична грозота. Будистите правят по­чти същото. Всички тези места са временни и служат за чистилите, тьй като по-късно човек минава в не­бесния свят (сварга), откъдето, след по-дълъг или по-къс престой - според умствената и морална стойност на предшестващия живот, - той се връща на Земята. Някои християни вярват в рая като състояние на щастие, което предшества пълното небе, и в състоя­ние на страдание, което предшества пълния ад. Едно малцинство като че ли отхвърля средното състояние, християните - православни, католици и англиканци -пазят древното предание, според което раят е за мно­го чиетите, чистилището - за голямата маса от хора, откъдето гс минават или в рая или, в много редки слу­чаи на светии - в небесата. Най-накрая всички преми­нават в небесата. Както се каза и преди, някои христи­яни и вероятно някои мюсюлмани вярват в съществу­ването па вечен ад.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница