Задача Оръдие изстрелва под ъгъл 30 о спрямо хоризонта снаряд, който достига по своята траектория максимална височина hДата23.10.2018
Размер63.5 Kb.
#93788
ТипЗадача
СУ “Св. Климент Охридски”, Физически факултет

Кандидатмагистърски изпитен тест по физика

27.05.2014 г.

Задача 1. Оръдие изстрелва под ъгъл 30о спрямо хоризонта снаряд, който достига по своята траектория максимална височина h = 500m. Началната кинетична енергия на снаряда е 40 kJ. Каква е масата m на снаряда? (Забележка: съпротивлението на въздуха не се отчита; приемете, че земното ускорение е g =10 ms-2).

A) 0,5kg; Б) 1kg; В) 2kg; Г) 4kg


Задача 2. Ракета се изстрелва от земната повърхност вертикално нагоре. Движението на ракетата започва в момента време t = 0, като скоростта и се мени с времето по закона v = Bt,

където B = 8 ms-2. След колко време от нaчалото на движението ракетата ще се издигне на 100m над земята?

A) 1s; Б) 5s; В) 10s; Г) 20s

Задача 3. Хомогенна греда с дължина L и маса m е окачена неподвижно в хоризонтално положение на две вертикално висящи нишки. Точките на окачване са в единия край на гредата и на разстояние L/4 от другия край. Намерете силата на опън на всяка от нишките (Забележка: масата на нишките не се отчита , земното ускорение е g).

Задача 4. Тяло се движи във флуид, като скоростта му се променя с времето под действието на съпротивителна сила по закона:

,

където е началната му скорост, а k – константа. Ако приемете, че силата на съпротивление във флуида зависи от скоростта по закона , където C е коефициент на пропорционалност, намерете неизвестния степенен показател n.Задача 5. Във вертикален цилиндричен съд, под леко бутало с площ S = 1 cm2, се намира въздух с нормалното атмосферно налягане p­0 = 105 Pa. Тяло с каква маса m трябва да бъде поставено върху буталото, така че обемът на газа да намалее с 1/3? Приемете, че процесът е изотермен; g = 10 ms-2.


Задача 6. Колко е максимално възможният КПД на топлинен двигател с максимална и минимална температура на работното вещество съответно Tmax и Tmin?

А); Б) ; В) ; Г)


Задача 7. Отделителната работа на електрона за даден метал е 3eV. Определете максималната кинетична енергия, която могат да имат фотоелектроните, отделени от повърхността на метала, при облъчване с монохроматична светлина с дължина на вълната λ = 250 nm. Скоростта на светлината е c = 3.108 m/s, константата на Планк е h = 6,63.10–34 J.s, зарядът на електрона е е = 1,6.10-19C.

Задача 8. Напишете конфигурацията на електроните в електронната обвивка на еднозарядния кислороден йон О+ в основно състояние. (Забележка: атомният номер на кислорода е Z=8).

Задача 9. Колко е основната честота на трептене на струна със закрепени краща, ако дължината на струната е L = 0.5 m, а скоростта на вълните по струната c = 20 m/s ?

А) 20 Hz; Б) 50 Hz; В) 80 Hz; Г) 100 Hz


Задача 10. Ha разстояние а= 40 cm пред тънка събирателна леща на оптичната ос се поставя обект. Образът се формира зад лещата, като разстоянието между обекта и образа е L=80см. С колко ще се измени разстоянието L, ако приближим обекта с 10 см към лещата? ( Начертайте оптичната схема).

A) 10 cm ; Б) 20 cm ; В) 30 cm ; Г) 40 cmЗадача 11. Колко е големината на орбиталния момент на импулса L на електрон, намиращ се в d състояние (орбитала)?

А) ; Б) ; В) ; Г)Задача 12. От атом с маса m е илъчен фотон с енергия Е. Каква е кинетичната енергия на отката, която е получил атомът?


Задача 13. Енергията на свързване отнесена за един нуклон на ядрата на деутерия, трития и хелия е съответно 1.112 MeV (2H), 2.827 MeV (3H), 7.074 MeV (4He). Каква енергия се отделя в следната ядрена реакция на сливане на деутерия и трития:Задача 14. Идеален източник на ток започва да зарежда с постоянен ток I0 първоначално незареден кондензатор, който има капацитет С. Как се изменя с времето енергията Е, натрупана от кондензатора?


Задача 15. Токът, който измерва идеалният амперметър от фигурата е I = 0.1A, показаната батерия е идеален източник на напрежение с електродвижещо напрежение U=5V, R1= 20Ω, R2= 4Ω. Каква е стойността на съпротивлението R3 ?
A) 4Ω; Б) 5Ω; В) 10Ω; Г) 15Ω
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница