Заседание на седемнадесети септември през две хиляди и десета година,в съставДата11.01.2018
Размер15.35 Kb.
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 70

Б., 17.09.2010г.Б. РАЙОНЕН СЪД,наказателна колегия, първи съдебен състав, в закрито заседание на седемнадесети септември през две хиляди и десета година,в състав:
СЪДИЯ- ДОКЛАДЧИК:БИСЕРКА П.

Като разгледа докладваното от съдията наказателно частен характер дело № 843 по описа за 2010г. и за да се произнесе взе предвид следното:

В Районен съд гр. Б. е постъпила тъжба от С. В. С. ЕГН XXXX, със съдебен адрес в гр. В., ул.xxxxx№8, ет.2, офис 5, Адвокатско бюро „Анабазис” чрез адв. Т. П., против В. П. В. от гр. П., бул.xxxxx№ 21, по която е образувано с разпореждане на председателя на съда НЧХД № 843 от 2010г. по описа на РС-Б., за което съдията- докладчик
Р А З П О Р Е Д И:
На основание чл.248 ал.2 от НПК намира, че делото е подсъдно на съда, не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, за което

ПРЕДАВА НА СЪД В. П. В. от гр. П., по обвинението по чл.130 ал.1 от НК.

ДА СЕ ВРЪЧИ на основание чл.254 ал.2 от НПК препис от тъжбата и настоящето разпореждане на подсъдимия.

ДА СЕ РАЗЯСНИ на основание чл.254 ал.3 от НПК на подсъдимия правото му, в 7-дневен срок от връчване на преписите да даде отговор, в който да изложи възраженията си и направи искания.

ДА СЕ РАЗЯСНИ на основание чл.254 ал.4 от НПК на подсъдимия, че в случай на неявяване в с.з., делото ще се разгледа в негово отсъствие.

НАСРОЧВА делото в о.с.з. за 19.10.2010г. от 11.00 часа, за която дата и час да се призоват тъжителя и подсъдимия.

ДА СЕ ИЗИСКА от началника на РУМВР- гр. П., характеристика за подсъдимия.

ДА СЕ ИЗИСКА от бюрото за съдимост при Районен съд гр. Б. справка за съдимост, в което да се отбележи освобождаван ли е подсъдимият от наказателна отговорност по реда на Глава Осма Раздел ІV от НК.

ЗАДЪЛЖАВА подсъдимият В. да представи декларация за материалното си и имотно състояние.СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:

/Б. П./


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница