Здравословни и безопасни условия на труд (збут) въпросстраница1/21
Дата02.04.2024
Размер75.12 Kb.
#120858
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
пом.-възпитател
Свързани:
Lek PDKK - Предаване на данни и компютърна комуникация, 2Как-да-научим-децата-да-управляват-емоциите-14-въпрос

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)


2.ВЪПРОС Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Работещи - “работещ” е всяко лице, което е наето от работодател, както и лице, което работи за себе си, включително обучаващите се или стажантите – за времето на обучение, стаж и практика.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИКА:

 • да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото работно оборудване;

 • да използват правилно дадените им лични предпазни средства и специално работно облекло и след употреба да ги връщат на съответното място за съхранение

 • да използват правилно и по предназначение работното оборудване и да не отстраняват, прекъсват, изключват или променят самоволно средствата за колективна защита и предпазните устройства, с които са оборудвани машините, апаратите, инструментите, предприятието или сградата;

 • да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работа, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита;

 • да съдействат на работодателя, на съответните длъжностни лица и/или на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа при изпълнението на мероприятията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на предписанията, дадени от контролните органи.

 • ако временно отстрани средство за защита или сигнализация при извършване на ремонт, монтаж, профилактика и други, работникът или служителят е длъжен да го възстанови незабавно или да предприеме други защитни мерки със същата ефективност.

 • Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции

 • да се явява на работа в състояние, което позволява да изпълнява възложените му задачи само когато е инструктиран и има нужната правоспособност. Той е длъжен да ползва колективните и лични предпазни средства за защита.

ПРАВА НА РАБОТНИКА:

 • на информация – за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняване, намаляване или контролиране на тези рискове

 • на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа

 • да може непосредствено да се обръща към инспекторите по труда при проблеми и конфликти.

 • на участие при разследване на трудови злополуки и професионални заболявания

 • на застраховане за риска “трудова злополука” при определени обстоятелства

 • на специално работно облекло и лични предпазни средства.

 • на периодични медицински прегледи

 • на ограничена продължителност на работата във вредна или опасна среда

 • на безплатна храна и/или добавки към нея съгласно Наредба

 • на отказ да се изпълни възложената работа при възникване на опасностСподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница