1. Научни публикации, включително и на електронен носител (монографии, студии, статии) през последните 5 годинистраница3/8
Дата16.03.2017
Размер1.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Шнитер, М. Обучението по етнология и социална антропология в Пловдивския университет. – В: Сборник от конференцията в чест на 30 години от преподаването на етнология в Софийския университет. С., 2011 (под печат) – в съавторство с Красимира Кръстанова


х
не
Шниттер, М. Кирило-Методиевска енциклопедия. В: Православная энциколпедия.т. 25, Москва, 2011, ISBN 978-5-89572-042-4 (на руски, под печат)
х

да
Шниттер, М. Кирило-Методиевски научен център В: Православная энциколпедия.т. 25, Москва, 2011, ISBN 978-5-89572-042-4 (на руски, под печат)
х

да
Schnitter, M., Kalkandjieva, D. Teaching religion in Bulgarian schools: historical experience and post-atheist developments. B: Seligman, A., and Hefner, R. (ed.) Bridging, Bonding, or Dividing: The Role of Religious and Ethical Education in Mediating Deeply Divided Societies. Boston University Press, 2012 (in press)
х

да
Шнитер, М. Международна конференция „Синай и Йерусалим като кръстопът между Изтока и Запада” (Виена, 2-5 юни 2011 г.) В: Palaeobulgarica, 2012 (под печат)

х
да
В. Налбантян. „Параметри на смеха в „Книга на скръбните песнопения” от Св. Григор Нарекаци”, Сб. Тодор Ив. Живков, Издателство: „Паисий Хилендарски” (под печат)

да


В. Налбантян. „Име и власт в „Битие”, Сб. Паисиеви четения, Издателство: „Паисий Хилендарски” (под печат)

да


В. Налбантян. „Апостоли и езоптрони”, Сб. Клео Протохристова. Парадокси на неназовимото, Издателство: „Фабер”, сс. 524-525

да


Доц. д-р Димо Чешмеджиев Бележки за култа на Св. Параскева-Петка у българите и сърбите през ХІІІ-ХІV в. В: - Манастир Бањска и доба краља Милутина (Зборник са научног скупа одржаног од 22. до 24 децембра 2005. године у Косовској Митровици). Ниш-Косовска Митровица-Манастир Бањска, 2007, 275-285 (ISBN 86-83337-24-3).
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Култът на Кирил и Методий в българското средновековие. – В: Slavica Slovaca, Rocnik 42, 2007, N 1, 20-36 (ISSN 0037-6787).
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Християнството в Босна и Херцеговина. – В: Европа 2001, 2007, бр. 3 (ISSN 1310-3989).

X


Доц. д-р Димо Чешмеджиев Бележки върху историческата география на Родопите през Средновековието. – В: Хуманитаристични изследвания в Родопите в началото на ХХІ век. 70 год. Регионален исторически музей “Стою Шишков” – Смолян. Смолян-София 2007, 227-240 (ISBN 978-954-91384-5-0).

X


Доц. д-р Димо Чешмеджиев “Бялата пчела” в Безименното (Народното) житие на Св. Йоан Рилски. – В: Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст. н. с. Елена Коцева. С. 2008, 50-62 (ISBN 978-954-321-438-9).

X


Доц. д-р Димо Чешмеджиев Св. Лаврентий и Сан Лоренцо. – В: Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през ІХ-Х век. - Кирило-Методиевски студии, кн. 17, 2007, 832-837 (ISSN 0205-2253).

X


Доц. д-р Димо Чешмеджиев Църквата с мощите на св. Петка в Търново.- В: Търновска книжовна школа, т. 8 (Св. Евтимий, патриарх Търновски и неговата духовна мисия в Европа), В. Търново, 2007, 499-512 (ISBN 954-542-339-2 (Т8).

X


Доц. д-р Димо Чешмеджиев Культ Пятнадесети Тивериупульских мучеников в Средневековой Болгарии. - Bulgarian Historical Review, 2007, v. 3-4 (ISSN 0204-8906).

X


Доц. д-р Димо Чешмеджиев Бележки за историята на Родопите през средните векове. – В: Родопи, 2007, кн. 5-6, с. 70-85 (ISSN 1312-4552).

X


Доц. д-р Димо Чешмеджиев Княз Борис-Михаил – «римската връзка». – В: Християнската култура в средновековна България. 1100 години от смъртта на св. Княз Борис-Михаил (ок. 835-907 г.). В. Търново 2008, 67-73 (ISBN 978-954-775-978-7).

X


Доц. д-р Димо Чешмеджиев Бележки за култа на Св. Петка в Българското средновековие. – В: Историк със съдба на творец и преподавател. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Людмил Спасов. В. Търново, 2009, 73-81 (ISBN 978-954-400-115-5).

X


Доц. д-р Димо Чешмеджиев Бележки за гроба на патриарх Евтимий в Бачковския манастир. – В: Слово и вяра. Международна научна конференция посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Боню Ангелов (18-19 окт. 2004 г., стара Загора). В. Търново 2007, 431-453 (ISBN 978-954-736-172-0).

X


Доц. д-р Димо Чешмеджиев Мощите на св. Горазд в Белград албански (Берат). – В: „България, земя на блажени”. In memoriam professoris Iordani Andreevi (Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев. В. Търново 2009, 252-265 ((ISBN 978-954-8387-55-2).

X


Доц. д-р Димо Чешмеджиев Старата църква „Св. Петка” в Пловдив в сведенията на пътешествениците. – В: Пътуванията в средновековна България. Шумен-В. Търново 2009, 520-531 (ISBN 978-954-427-860-1).

X


Доц. д-р Димо Чешмеджиев Бистра вода от извора на историята (рец. за сб. Вътрешната македоно-одринска революционна организация (1893-1912). Документи на централните ръководни органи. Т. 1-2. Под. Ред. На Ц. Билярски и И. Бурилков (Ахивите говорят, т. 45), С., 2007. – В: Страница, кн. 1, Пловдив 2009, 142-145 (ISSN 1310-9081).

X


Доц. д-р Димо Чешмеджиев Нова книга за отношенията на папството и българите през средните векове (рец. за В. Гюзелев, Папството и българите през средновековието (ІХ-ХV в.), Пловдив, 2009) - В: Страница, кн. 2, Пловдив 2009, 90-92 (ISSN 1310-9081).

X


Доц. д-р Димо Чешмеджиев Bułgarska tradycja państwowa w apokryfach: car Piotr w „Bułgarskiej kronice apokryficznej”. – In: Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Biblia Slavorum Apocryphorum. II. Novum Testamentum” Łódź, 15-17 maja 2009 roku, pod red. G. Minczewa, M. Skowronek i I. Petrova, Wydawnictwo Piktor, Łódź 2009, 139-149 (ISBN 978-83-60604-57-1).
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Император Константин І Велики и княз Борис І Михаил: победата над езичниците. – В: Ниш и Византиjа. Шести научни скуп, Ниш, Зборник Радова VІ, Ниш, 2007, 357-368 (ISBN 978-86-83505-76-0).
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Злата Моглинская, св., мц // Православная энциклопедия. М., 2009. Т. 20. С. 192 (IBSN 978-5-89572-036-3).
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Зограф, болг. мон-рь на Афоне (в соавторстве с А. А. Туриловым и Л. К. Масиелем Санчесом) // ПЭ. 2009. Т. 20, 301–313 (IBSN 978-5-89572-036-3).
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Зографские листки // ПЭ. 2009. Т. 20. С. 313 (IBSN 978-5-89572-036-3).
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Зографские преподобномученики (в соавторстве с А. А. Туриловым) // ПЭ. 2009. Т. 20. С. 313–315 (IBSN 978-5-89572-036-3).
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Изворский мон-рь Успения [рецензия] // ПЭ. 2009. Т. 21. С. 559 (IBSN 978-5-89572-036-3).
XИоаким I Тырновский, свт., 13 в. // ПЭ. 2010. Т. 23 (IBSN 978-5-89572-036-3).
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Иоаким III (80-е гг. 13 -1300), Патр. Болгарский // ПЭ. 2010. Т. 23 (IBSN 978-5-89572-036-3).
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Иоаким Осоговский, прп., XI в. // ПЭ. 2010. Т. 23 (IBSN 978-5-89572-036-3).
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Няколко бележки за старата църква „Св. Петка” в Пловдив. – В: Филология, история, изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. дфн Стефан Смядовски (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”-БАН). С. 2010, 171-185 (ISBN 978-954-9928-49-5).

X


Доц. д-р Димо Чешмеджиев Uczniowie Apostolow Slowian Siedmiu Swietych Mezow w greckiej I slowianskiej tradycji literackiej. – In: Uczniowie Apostolow Slowian. Siedmiu Swietych Mezow (opracowali M. Skowronek, G. Minczew). Krakow 2010, 29-36 (ISBN 978-83-7624-037-4).
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев За буквалното тълкуване на една библейска алюзия в Пространното житие на Канстантин-Кирил Философ или за това дали Кирил и Методий са били (пра)българи. – Palaeobulgarica, кн. 4, 2010, 56-89 (ISNN 0204-4021).
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Идеята за Константин І Велики през Второто българско царство. – В: Традиции и приемственост. 50 години полувисше и висше образование в Източните Родопи. Т. 1 – История. В. Търново, 2011, 259-269 (ISBN 978-954-400-456-1).

X


Доц. д-р Димо Чешмеджиев Иоанн Рылский. – Православная энциклопедия. Т. 24, 2011, 585-598 (съвм. с К. Иванова, А. Турилов, А. Орецкая) (IBSN 978-5-89572-036-3).
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Култът на св. Седмочисленици в средновековна България. – Slavica Slovaca, 2011, № 1, 24-35 ((ISSN 0037-6787).
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Рецензия за: V. Tupkova-Zaimova, Byzance, la Bulgarie, les Balkams. Plovdiv. Bulgarian Historical Heritage Fondation 2010. – Bulgaria Medievalis, v. 1, 2010, 463-465 (ISSN 1314-2941).
XИоанн Александер. - Православная энциклопедия (IBSN 978-5-89572-036-3) – под печат.
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Иоанн Экзарх. - Православная энциклопедия (IBSN 978-5-89572-036-3) – под печат.
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Иоанн Презвитер. - Православная энциклопедия (IBSN 978-5-89572-036-3) – под печат.
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Димитър Кантакузин. - Православная энциклопедия (IBSN 978-5-89572-036-3) – под печат
XИскрецки манастир „св. Богородица”. - Православная энциклопедия (IBSN 978-5-89572-036-3) – под печат.
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Манастир в Калище „св. Успение Богородично”. - Православная энциклопедия (IBSN 978-5-89572-036-3) – под печат.
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Девически манастир „св. Въведение Богородично” в Калофер. - Православная энциклопедия (IBSN 978-5-89572-036-3) – под печат.
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Манастир „св. Рождество Богородично” в Калофер. - Православная энциклопедия (IBSN 978-5-89572-036-3) – под печат.
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Калугеровски манастир „св. Никола”. - Православная энциклопедия (IBSN 978-5-89572-036-3) – под печат.
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Килифаревски манастир „св. Димитър”. - Православная энциклопедия (IBSN 978-5-89572-036-3) – под печат.
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Кичевски манастир „св. Благовещение Богородично”. - Православная энциклопедия (IBSN 978-5-89572-036-3) – под печат.
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Константин Костенечки. - Православная энциклопедия (IBSN 978-5-89572-036-3) – под печат
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Кремиковски манастир „св. Георги”. - Православная энциклопедия (IBSN 978-5-89572-036-3) – под печат.
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Куриловски манастир „св. Йоан Рилски”. - Православная энциклопедия (IBSN 978-5-89572-036-3) – под печат.
XДоц. д-р Димо Чешмеджиев Христо Кодов. - Православная энциклопедия (IBSN 978-5-89572-036-3) – под печат.
XПроф. дин Людмил Спасов. СССР, Коминтернът и подготовката на ново въоръжено въстание в България през 1924 г. Във: И с т о р и к и и. Т. 2. Научни изследвания в чест на доцент  д-р Стоян Танев по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2007, 421449с.

X


Проф. дин Людмил Спасов България и СССР 19171944 г. (Политико-дипломатически отношения). В. Търново, Фабер, 2008. 550 с.

X


Проф. дин Людмил Спасов Сто неща, които трябва да знаем за историята на България 18781945 г. С., Световна библиотека, 2008. 80 с.

X


Проф. дин Людмил Спасов Варна - център за приемане и реемигриране на руски бежанци 19191923 г. Във: Б ъ л г а р и я, Варна - Русия от Средновековието до ново време. Варна, 2008 , 201212

X


Проф. дин Людмил Спасов Сталин, България и войната (септември 1939 – юни 1941). – Във: Б ъ л г а р и я и Русия между признателността и прагматизма. Международна конференция. Доклади. С., 2008, 421–442.

X


Проф. дин Людмил Спасов Съветското търговско консулство във Варна в българо-съветските отношения по време на Втората световна война. Във: Б ъ л г а р и я, Варна Русия от Средновековието до ново време. Варна, 2008 , 213234.

X


Проф. дин Людмил Спасов Македония, земя българска. С., Световна библиотека, 2009. 80 с

X


Проф. дин Людмил Спасов Освободителни  борби, армия и войни. С., Световна библиотека, 2009. 80 с.

X


Проф. дин Людмил Спасов От Добри Желязков до АЕЦ Козлодуй. С., Световна библиотека, 2009. 80 с.

X


Проф. дин Людмил Спасов Политика и дипломация. С., Световна библиотека, 2009. 80 с.

X


Проф. дин Людмил Спасов Георгий Василевич Чичерин и събитията в България юни септември 1923 г. Във: Р у с и я   и България между "филството" и "фобството". Материали от научните конференции "Русия и Европа през ХХ век" и "Русия в българската история". CD, 2009, 203220.

X


Проф. дин Людмил Спасов Една друга България, едно друго време. Българската дипломация в  европейската политика в навечерието на Втората световна война. Във: Н а у к а т а  в условията на глобализация. Научна конференция с международно участие. 25 години СУБ, клон Кърджали. Научни трудове. Т. ІІІ, Ч. І. Кърджали, 2009, 2426.

X


Проф. дин Людмил Спасов “Рискованата игра” на цар Борис ІІІ в голямата политика по време на Судетската криза 1938 г. Във: Е в р о п а  между Средновековието и Съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. В. Търново, 2009, 277290.

X


Проф. дин Людмил Спасов СССР, България и Балканският пакт 1934–1940 г. – Във: Р о с с и я – Болгария: векторы взаимопониманиа. ХVІІІ–ХХІ вв. Российско–болгарские научны е дискусии. М., 2010, 404–427.
XПроф. дин Людмил Спасов Дипломатическата дейност на Ф. Ф. Расколников в България 1934 – 1938 г. – Във: Б ъ л г а ри я и Европа през съвременната епоха. Сборник в чест на 80–годишнината на проф. дин Димитър Сирков. С., 2010, 137–153.

X


Проф. дин Людмил Спасов 50 години полувисше и висше образование в Източните Родопи. В. Търново, 2010, 9–20.

X


Проф. дин Людмил Спасов Професорът – дипломат Димитър Михалчев – Във: Т р а д и ц и и приемственост. %0 години полувисше и висше образование в Източните родопи. Т І. История, В. Търново, 2011, с. 177 – 208.

X


Проф. дин Людмил Спасов Софийското споразумение между България и Кралството на сърби-хървати и словенци от ноември 1923 г. (под печат в Сборник в чест на проф. дин Витка Тошкова).

X


Проф. дин Людмил Спасов “Малката Франция” и приемането на България в Обществото на Народите 1920 г. (под печат в Сборник в чест на проф. Петър Горанов)

X


Проф. дин Людмил Спасов Руските университетски учени в България през 20 – 30 години на ХХ в. (под печат в Сборник за руската емиграция)

X

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница