Багрина кларк новата земя – обител на радосттастраница11/16
Дата22.07.2016
Размер3.15 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

АЛЕЯТА НА СЛАВАТА
На Земята има много Алеи на Славата – в тях са увековечени хора, които са допринесли нещо добро за даден народ или за цялото човечество в различни сфери на живота. Във вашите алеи на славата са героите от войните, учените, хората на изкуството. Ние ще говорим за друга алея на славата – за най-важната алея на славата. Ще говорим за онези, които са донесли Светлина и са отворили съзнанието на земните хора – това са Аватарите, Адептите, Светиите и Учителите. Всички те са слезли от много високи светове, много от тях са и създатели на светове. Те са дошли на Земята по една-единствена причина – от Любов към земните хора и към планетата Земя. Тяхното място е в Духовната алея на славата. Когато говорим за слава, нямаме предвид тщеславието и човешкото гордеене, нито човеш­ката известност в обществото. Говорим за Духовната Слава, допринесла за развитието на Духа чрез саможертвата и Любовта. Това е действена слава. Тя съдържа Божествена енергия и твори Доброто.

Героите от Духовната алея на славата са постигнали крайната земна еволюция и са стиг­нали до високите светли светове – там не същест­вуват груба материя, лоши мисли, чувства и действия. Светлите същности познават съществуването в Божието Лоно, но са се отказали от него, за да повдигнат земното човечество. Преминали са през много светове и са слизали в зони с по-ниска вибрация, за да могат накрая да се вселят в земно човешко тяло. Тези Велики Духове са влезли в това ограничение и са смалили могъщия си Дух, за да съществуват в земни условия. И неведнъж са идвали на Земята, за да я оплодят с нова по-висша енергия и да разкрепостят човечеството от неговите земни вериги – от низшите мисли, чувства и действия, от догмите и погрешните вярвания, които тласкат Божествения човек към деградация.

Във всяка следваща епоха те носят все по-висши знания и мъдрост, посяват принципите на еволюцията и разкриват смисъла на Божест­веното Творение. Говорим за вашата цивилизация. Преди нея е имало много развити цивилизации, които са били носители на Любовта, Мъд­ростта и Истината – те са напуснали Земята, не са се самоунищожили, защото правилно са изпол­звали знанието, енергиите и принципът на Всеобщата Любов е бил основен за тях.

Сега отново, в тази цивилизация, протичат про­­цеси, които повдигат глобалното човешко съз­­нание и отново внасят Светлина и Любов в зем­ния свят. Вие сте възлюбени чада на много извънземни цивилизации и те също пращат свои представители – видими и невидими – да подпо­мог­нат възраждащите процеси. Идеята на тази тема е да ви кажем, че алеята на Духовната слава, тук на Земята, се попълва от още и още Вис­ши Същности, които ви обичат и ви обгрижват като малки деца, каквито всъщност сте в сравнение с тях.

Една могъща енергийна вълна от Любов и Светлина е пусната на Планетата ви след 1900-та година. Много Учители живяха и живеят в земни тела, в огромно за тях ограничение, за да може вие да се освободите от ограниченията на вашето съзнание. Казваме ви всичко това, за да знаете, че не сте изоставени от Вселената и за да се изпълните с надежда за едно радостно бъдеще, което е напълно постижимо. Ако повече хора имат тази увереност, процесът ще бъде тласнат напред с голяма сила. Вие сте преки участници във възраждането на човешкия род и на планетата Земя. Казвали сме ви го много пъти в другите книги, че не сте случайно на Земята в тези времена. Вие сте носителите на енергиите за нейното преобразуване. Вие сте внедрителите на по-силната Светлина и на по-високата вибрация. Знаели сте го преди да дой­дете в този живот. Дошли сте с ясното намерение да изпълните тази мисия. Бяхте го забравили заради завесата, която ви отделя от Високите светове. Сега получавате много помощ и ясни знаци защо сте тук. Завесата към Отвъдното се вдига, тайните знания се отварят, сетивата ви се отключват и ставате онези велики съ­­щества, които сте всъщност. Осъзнайте това, за да вървите с яснота към живота, който сте планирали.

Великите Учители и Възвишените същности, които са идвали и сега са на Земята, са вашите предводители, а вие сте тяхната армия в поход към прогресиращото време. Вървите към времето на мира и радостта; към времето на човешкото обединение. Загърбвате войните и невероятния егоизъм, проглеждате за отвъдните високи светове и към възможността Земята да се приобщи към тях. Светлината се усилва, енер­гията се усилва, Любовта към Цялото завладява все повече хора. Мракът напуска душите ви, страхът напуска душите ви, грижите ви вече не са така тягостни. Тревожността отстъпва място на спокойствието и на постоянната тиха ра­дост. Все по-често съзирате красотата, смисъла на земния свят и на процесите в земния живот. Осеняват ви нови, непознати досега идеи, искате да творите добро за другите и това ви изпълва с възторг. Този възторг поддържа у вас Вя­рата, Надеждата и Любовта. Той ви тласка към градивност и съзидание и Новото време ид­ва на бял кон, облян в ярка светлина. Тези наши описания не са фантазии. Те са сама­та дей­ствителност и тя ще става все по-осе­заема за вас.Огледайте се, ослушайте се, влезте в сърцето си и ще се уверите, че ДОБРАТА ПРО­МЯ­НА Е В ХОД. Бъдете съзнателни участници в нея. Затова сте сега на Земята!


СВЕТОВЕТЕ СЕ ОТВАРЯТ –

ПОЧУВСТВАЙТЕ ПРОМЯНАТА
Досега земните хора бяха като в затвор – огра­ничени от ниските вибрации, гъстата материя, времето и пространството, както и от за­творените сетива. Състоянието ви може да се оприличи на будна кома. Това не е било така с едни далечни земни цивилизации, които са напълно непознати за вас. Те са могли да ползват всич­ки способности и сетива, заложени у тях.

Тогава и Светлината на Земята е била ярка. Планетата е съществувала в порвосъздадения си вид. Чистотата е владеела въздуха, водата и почвите. Растенията са се развивали в благодатна за тях среда и са осигурявали предостатъчна и чиста храна за хората. Това са били благодатни времена за вашата Планета. Сърцата на хората са били изпълнени с Любов към Природата. На Планетата не е имало технологии, които да увреждат хората и природата. Човешките сетива са били отворени, хората са имали разширено виждане и чуване и са можели да общуват без помощни технически средства. Връзката с висшите светове е била пряка. Об­щуването със Създателите на земния свят и с другите цивилизации е било свободно. Това е бил реален, а не бленуван рай.

Говорим за тези далечни и непознати времена, защото искаме да ви кажем към какъв свят можете да се върнете. Тази възможност е реална. Сега, когато завесата към другите светове е повдигната и продължава да се повдига, когато нахлуват нови енергии и идва по-силна Светлина, вече е пределно ясно, че Планетата ви, и човечеството заедно с нея, вървят към об­но­вяване и преобразуване, към смяна на вибра­цията. Вече не сте в кувиоз и се знае, че циви­лизацията ви няма да се самоунищожи.

На фона на икономическите и обществени сри­­вове надеждата на много хора се е смалила. Външните, видимите събития не вещаят добри бъдещи дни, но вътрешните процеси са носители на хубавата промяна. И тя е факт в онези хо­ра, които са готови да я осъзнаят. Текат процеси, които водят до промяна на човешкото съзнание и към спасението на Земята.

Научните търсения и нови открития допринасят за очистването на Планетата – свръхйонизирана вода, нови енергии, които не замърсяват природата, нови знания за устройството на Земята и на Космоса, нови знания за самия човек и неговите свръхвъзможности. В основата на обновлението стоят осъзнатите хора – те по­вишават вибрациите си, отварят и използват заложените ви Божествени възможности и това се отразява на глобалното човешко съзнание. Съпротивата за запазването на старото статукво е яростна. Борбата с ретроградните части на обществото ще бъде успешна – те не могат да устоят на повишената вибрация. Тя за тях е пагубен бацил, отрова, срещу която няма антидот. В света на учестените вибрации телата на такива хора се разпадат. Ретроградните им идеи и действия не могат да резонират в синхрон с новата среда, което ги прави невъзможни за реализиране. Без дори да срещат конкретна съ­протива, негативните човешки общности загуб­ват своята жизненост и изпадат в тление.

Новите процеси са необратими и ще стават все по-осезателни. Когато е настъпило времето на цъфтеж, няма сили, които могат да го осуетят. Планетата Земя и нейното човечество са в своя цъфтеж, уханието и красотата са навред. Идва едно дори немечтано време; то става реалност. Живейте с тази мисъл, за да ускорите процеса на реализацията му. Промяната в човешката ДНК вече е факт. Раждат се и живеят деца, които са неуязвими и за най-страшните болести – спин и рак. Наличието на такива индивиди на Земята предизвиква препредаване на информацията и телата на останалите хора развиват тези нови възможности. Това е ефектът на доминото – веднъж даден, тласъкът върви по веригата и енергията и промяната се предават. Вярвайте в това, за да ускорите процеса. Промяната е започнала, енергийната вълна е в ход и енергиите се внедряват във все повече хора и земни територии.

Появата на нови вируси е съпротивлението срещу обновлението – но както избухват, така и след време затихват, без да има обяснение за причините. Вируси не могат да виреят дълго в новата среда, която се установява на Планетата. Единствено човешкият страх им дава жизнена енергия за известно време.

Промените винаги са съпътствани със сътре­сения. За да дойде обновлението, старото енергийно и обществено статукво трябва да бъде де­стабилизирано и разрушено. Нов градеж не са прави върху стари основи. Има и ще има дискомфорт, който трябва да бъде преодолян в името на една нова енергийна среда и на обновено хармонично общество. Въз основа на новите енергии протича усилена трансформация на човешкото съзнание. Тя се предава и на Планетата. И обратно, трансформацията на Планетата се предава на глобалното човешко съзнание. Това е симбиоза, която носи промяната.

Постоянно излизат научни съобщения и нови книги, в които се говори за промяната. Интересувайте се от нея – така ще спомогнете за от­­варянето на съзнанието си за новите енергии. До­ри около вас да няма хора, които се интересуват от новите процеси, на Земята има достатъчно готови съзнания, с които вашето съзнание ще се свърже и ще продължи да се отваря. Ще го усетите по това, че тревогата ви за всекидневните нужди ще намалее. Когато се успокоите за нуждите си, Вселената ще ви осигури по-изобилен живот. Ще усетите, че мислите ви се пренасочват към глобалните промени и дреб­ните грижи не ви притесняват.

Световете ще се отворят за вас, когато вашето съзнание се отвори за тях. Ако съзнанието ви е плътно затворено за промените, няма как световете да се отворят за вас. Те резонират са­мо с отворени съзнания. Отключете себе си за новите процеси и светът ще се отключи за вас – ще стане нов и различен. Ще забележите неща, за които не сте подозирали, че съществуват. Те трайно ще останат във вашето полезрение и ще ви разкриват нови аспекти на текущия живот.Бъдете отворени за промяната с Любов и тя ще нахлуе във вашия свят с Любов!


СЛИВАНЕТО НА СВЕТОВЕТЕ
В настоящето време, когато воалът е повдигнат и продължава да се открива все по-го­ляма част от тънкия свят, границата между све­товете започва да изчезва. Най-ниските зони на астралния свят вече са изчезнали, като са се слели с горната граница на третото измерение. Светът в третото измерение е увеличил вибрациите си и по този начин се е приближил към астрала. Така тези две зони постепенно заличават границите помежду си. Това означава, че много тайни, много неизвестни знания започват да стават достъпни за настоящата земна цивилизация.

Образите в тънките светове започват да се очертават по-ясно и да стават видими за земните хора, които вече са постигнали известно разширение на съзнанието. Идеите, които присъстват в по-високите зони около Земята и чакат да бъдат приземени, са все по-близо до човечеството. Предстои те да бъдат внедрени в земния живот. Това са много полезни идеи, които ще помогнат на хората да очистят Планетата и да внедрят все повече чиста енергия в цялостния земен живот. Към тези идеи се отнасят и нов тип лекарства без токсични елементи, нов тип уреди за безкръвни операции. По-лесното проникване в тялото ще става чрез апаратура, която вижда и автоматично се насочва на точното място – избягва се човешката грешка и неточността на ръката.

Човечеството ще се сдобие с апаратура, чрез която ще изследва земните недра, без да се налагат изкопни работи. Подземните тайни, поне част от тях, ще станат явни за хората. Някои от подземните цивилизации ще станат достъпни за контакт. Така световете ще се доближат и в двете посоки. На наземната планетарна цивилизация ù предстои да разбере какво представлява вътрешността на Земята и какви процеси протичат там, които имат пряко и решаващо значение за земния живот. В дълбините на Пла­нетата действат и в момента енергии и уреди, които са пренесени от Атлантите. Животът във вътрешността на Земята е с много по-високо ка­чество и ползва технологии, които още не са познати на днешното човечество. Една част от тях ще бъде предоставена на наземната цивилизация.

Световете над и под Планетата все повече ще се разкриват и ще се сливат с живота, който тече на повърхността на Земята. Това е велик етап от историята на днешната наземна цивилизация. Подводните цивилизации също ще раз­­крият част от себе си. Предстои организира­не­то на единен живот от всички обитатели на Пла­нетата. Вибрационният преход е основната причина, за да се случи всичко това.

Ускорената вибрация на част от хората (а те ще стават все повече) разшири техните съзнания. Това е основната предпоставка, която ще допринесе за отключването на възможностите за контакт с надземните и подземните светове. Техните обитатели, които са с по-висока еволюция, очакват разширяването на човешкото съзнание, за да могат да си позволят открит контакт. Това ще става постепенно и без създаване на стрес у хората. Посланията ще продължат по различни начини – чрез телепатичен контакт, чрез фигурите в житните поля, чрез внушаване на идеи за прогресивни технологии и нови методи за лечение.

Тези връзки бавно ще се разлистват, ще цъфтят и ще дават плодове. Ще получите и пряка помощ чрез контакт между други цивилизации и земни хора с разширено съзнание. Постепенно ще усетите, че Планетата се освобождава от на­трупаната негативна енергия – ще бъдете по-жиз­­нени и по-спокойни, с по-малко агресия. Това ще се почувства от намаляването на пре­стъп­ността и глобалната агресивна енергия. Ще имате желание да залесявате, да участвате в еко­логични общности и да научавате все повече не­ща за Земята. Отчуждеността между хората пос­те­пенно ще се преодолее; глобалното съзнание ще се промени в положителна посока. Това е изклю­чително важно да се случи, защото от него зависи промяната. Посоката към позитивност е осно­вен белег на настоящите времена. Колкото по­вече хора съзнателно се настройват позитивно, тол­кова по-силен е тласъкът към промяната независимо от съпротивата на низшите същно­сти, които искат да запазят старото статукво. Страховете ви ще намалеят. Тревожността, с която човечеството пълни пространството, ще отстъпи място на успокоението.

Едно спокойно човечество в преобладаваща­та си част ще вдигне вибрацията на Планетата. Знаете, че страховете и тревогите ви и всички негативни мисли и чувства са енергийна храна за низшите същности – те се нуждаят от страха и постоянната човешка тревога. Когато сте изпълнени със страх и тревога, не можете да очак­вате покачване на вибрацията си. Напротив, тя се снижава и се разболявате. Промяната не може да бъде спряна, но ако се страхувате и постоянно се тревожите, тя ще настъпва по-бавно.

Ако употребите енергиите си за съзнателна позитивна настройка, се присъединявате към она­­зи част от човечеството, която предизвиква добрата промяна. Естествено е, че всички желаете добрата промяна и реализирането на новите идеи, които коренно ще променят живота ви. Желаете да се докоснете до тези по-развити цивилизации, които живеят в съседство с вас. Искате да знаете все повече за многообразието на световете. Нали е така? Тогава не бъдете мрачни и разширявайте кръга на Любовта си. Така насищате с добра енергия земното и околоземното пространство и допринасяте за промяната. Научете се да се радвате. Ангелите не стоят около хора, които постоянно недоволстват и критикарстват. Помощ получават хората, които съзнателно се стремят да се променят. И кол­кото повече са тези хора, толкова повече свет­ли същества се включват в подкрепа на про­мяната. По този начин те помагат на глобалното съзнание, което определя посоката на движение на земното човечество сега.

Идват светлите дни, но това да голяма степен зависи от хората. Те са главният двигател на позитивните процеси, но те са и тези, които могат да ги осуетят. Не си мислете, че те, другите цивилизации и високи същности, ще свър­шат вашата работа. Новите енергии текат към Земята, но трябва да бъдат усвоени и правилно употребени. Всяка злоупотреба с по-високите енергии и с отвореното съзнание със сигурност се наказва. Както с новите технологии не бива да работи неподготвен и неосъзнат човек, така и разширеното съзнание изисква голяма отговорност към процесите, които са в ход в тези времена. Тщеславните хора, макар и постигнали определено развитие, най-често грешат и се сгромолясват на по-ниско равнище отпреди.

Знанието и отключените възможности задъл­жително изискват отговорност, изключителна от­говорност. Естествено е, че на неподготвени и безотговорни хора няма да бъдат дадени нови знания, нито ще бъдат допуснати до процеси, изискващи отговорност. В момента на Земята продължават да се вселяват висши същности от подземните и надземните зони. Те могат да наподобяват човешки вид и да не ги разпознавате. Много светли същности, които са на Земята, са невидими за вас.Подкрепяни сте с много Любов и огромно раз­­биране. Вашата цивилизация ще стане сви­детел на сливането на световете.

СМИСЪЛЪТ НА ЧЕТИРИИЗМЕРИЕТО

Промяната в нивата, през които преминавате, има своя дълбок смисъл. В измеренията има различни условия и дадености. Това предоставя възможности за развитие на индивидите, на об­щностите и на планетите. Статуквото във вся­ко измерение определя докъде можете да употреби­те свободната си воля. Независимо, че преминавате в по-високо измерение, договорът, който сте подписали при слизането си на Земята, оста­ва в сила. В по-ниското измерение (във вашия слу­чай трето) диапазонът на свободната воля е по-ограничен. Възможностите за реализиране на програмата ви съществуват реално. Имате свободата да подходите към нея по няколко начина. В четвъртото измерение те стават много повече и програмата е много по-гъвкава. Стъпили сте здраво на триизмерието, но в същото време възможности­те ви за избор са се увеличили – усе­щате, че сте излезли от клетката, имате много по-голяма сво­бода за действие, както и поглед към нещата от по-високо. Това ви помага да разбере­те по-ясно събитията и смисъла на пребивава­нето си в третото измерение. Там нещата са пос­ледователни и строго подредени. В четвъртото из­мерение тази последователност не е задължителна. Можете да се връщате към началото на да­ден процес, макар вече да сте към неговия край. Имате възможност да вникнете по-дъл­бо­ко в процеса, в който участвате и изучавате. Мо­жете да изберете друга гледна точка и да пре­минете по друг път.

В четвъртото измерение имате по-голяма яснота защо сте избрали тази инкарнация и кои са основните ù планове. За да осъзнаете и да реали­зирате каквото и да е, не ви трябва толкова време, колкото в трето измерение. Яснотата идва по-бързо заради по-високата вибрация. Реализирането на нещата става пред вашите очи. Виждате резултатите от мислите, от чувствата и действията си след много кратко време. По-къс­но, когато сте по-дълго в новото измерение, те могат и да са мигновени.

Тази яснота ви дава възможност да не се обърквате от поведението на другите, а да нами­рате причините за случващото се главно в себе си. И позитивните и негативните резултати са следствия от причини, които са у вас самите. И то­ва е категорично ясно. Така се ориентирате в обстоятелствата много по-бързо и можете да реагирате адекватно. Свободата, която имате в но­вото измерение, отключва творческите ви възможности. Това ви носи радост и желание за полет. Бумерангът на грешките обаче също е бърз и изисква незабавни действия.

В новото измерение по-лесно разбирате реакциите на другите; причините и чувствата, които ги обуславят. Това ви беше трудно в третото измерение – много често взаимоотношенията ви се изразяваха във взаимни обвинения. Това ви пречеше да се концентрирате върху собствените си заложби и да ги развивате. Занимаването с чуждите грешки предизвикваше много негативни емоции, които често ви връщаха назад в развитието ви.

Земята вече вибрира в честотите на четвъртото измерение, както и част от човечеството. Планетата ви търпи трансформация и се преобразува. Зачестилите катаклизми са част от нея. От ваша гледна точка това са трагични събития, но в действителност процесът е позитивен – чрез него се сменя вибрацията и се изтеглят негативните енергии, които са натрупани през изминалия период. Освобождаването на негативните енергии от Планетата помага на готовите хора да усвоят по-високата вибрация.

Сега тече разделителният процес – отсява се зърното от плявата. Хората, които са под властта на егоизма и лошите чувства, не могат да усвоят новите вибрации. За тях са предвидени зони на други планети, които са в трето измерение. Там те ще имат условия и възможности да изминат необходимия път към по-високото измерение. Видимо като че ли няма никакви осезателни промени, като изключим последствията от катаклизмите. Това, което се е променило, е присъствието на новите енергии, които идват към Земята с все по-голяма сила и се усещат от по-чувствителните хора. Това може да се изрази във физически или психически дискомфорт поради преустройството на клетките. Новите енергии ги изпълват и се изисква известно време за адаптация на физическото тяло и на психиката. По-дългото присъствие сред природата ще ви по­­могне да преодолеете по-лесно този период. Избягвайте конфликтите и пренапреженията. Доста се пише за прехода, за новите енергии и повишената вибрация – можете да се ориентирате какво се случва през прехода от книгите и статиите на тази тема. Ако се интересувате, ще получите обяснение за ефектите на прехода, ще осъзнаете по-ясно протичащите процеси и техния смисъл.

Този процес е градивен – той е добра промяна и е радостен. Временният дискомфорт не бива да ви настройва зле към промяната. Във всяка трансформация има разрушителни процеси и неудобства. Струва си да ги изтърпите заради благоприятните условия, които ще последват. Наблюдавайте себе си и реакциите на другите и ще усетите, че у хората наистина настъпват позитивни преобразувания. Разширеното съзнание внася други нагласи към живота като цяло и към индивидите. Осъзнаването на цялостността е най-великият резултат от ускорената вибрация. Интегрирането на много хора към общите проблеми и текущите събития се чувства по-осезателно. Повече индивиди дават своя принос за разрешаването на общите проблеми. Глобалното съзнание отчетливо се променя в позитивна посока. Това ще допринесе на Земята да бъдат внедрени нови природосъобразни технологии. Цялостният живот търпи бързо развитие. Ако по-рано за даден процес са били необходими 100 години, сега са необходими, примерно, 10 и по-малко. Влиянието на миналото отстъпва – в четвъртото измерение то не може да ви дърпа назад. Да се мисли, че миналото определя бъдещето на земния човек вече е остаряло мислене. Тази концепция престава да е валидна, тъй като Божественият Източник сега влияе пряко на настоящето. Земята ще продължи да приема Новите Енергии до 2028 година.Жителите на Земята, включително нейната материя и седемте астрални нива, изживяват в момента период на благодат, започнал на 14 юни, 1988 година, когато за пръв път в този Космически ден Земята затвори своята духовна верига с Източника, Бога (Богинята) Всичко, Което Е.

Тъй като енергиите на трансформация на Десети Лъч и на Духовния Микротрон35 могат да породят емоционален, ментален и клетъчен дискомфорт, важно е да се разбере, че този дис­комфорт не се съдържа в самата трансформационна енергия, а е резултат от съпротивление към трансформацията. Тези промени в съзнанието ще доведат до огромна ментална и емоционална дестабилизация, докато човек ин­тег­рира тези енергии в степен, достатъчна за одухотворяването на материята и изграждане на духовното светлинно тяло. (Цит. от Махатма, Браян Гратън.)

Земните промени са непознати в Галактиката и интересът към тях от страна на другите цивилизации и Великите Учители е изключително голям.Осъзнайте, че живеете във време на велики промени; осъзнайте, че носите отговорност те да се осъществят докрай!
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница